Door community (initieel P.uncia), Op don 1 apr 2010 14:53, 6 reacties, nieuws

Hersenschade en magneetvelden slaan moreel aanvoelen uit het loodDe morele keuzes die we maken, kunnen beïnvloed worden door hersenschade. En door magnetische stimulatie van de hersenen.

Schade aan enkele hersengebieden die een rol spelen bij het voelen van emoties en bij het inschatten van de bedoelingen van anderen, veroorzaakt afwijkende morele oordelen. Dat schrijft het Britse wetenschapsblad New Scientist. De ontdekking kan leiden tot een beter begrip van de manier waarop morele oordelen worden gevormd in de hersenen. Ze zou ook een praktische consequentie kunnen hebben: mensen met bepaalde types hersenschade zouden ongeschikt kunnen zijn om dienst te doen als jurylid in rechtszaken, omdat hun morele aanvoelen verschilt van dat van de meeste mensen.

Onderzoekster Liane Young van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston en haar medewerkers lieten proefpersonen morele vraagstukken beantwoorden van het type ‘Wat is het meest moreel aanvaardbaar: per ongeluk iemand doden, of een moord proberen te plegen maar mislukken?' Degene die per ongeluk heeft gedood, valt moreel minder te verwijten dan degene die een mislukte moordpoging op zijn geweten heeft, vinden de meeste mensen. Maar mensen met schade aan enkele specifieke delen van de hersenen denken daar anders over, stelde Young vast.

Als de proefpersonen de verschillende scenario's punten moesten geven van 1 (compleet onaanvaardbaar) tot 7 (perfect oké), dan gaven de mensen zonder hersenschade gemiddeld een 2,5 aan de mislukte moordpoging. De negen proefpersonen met schade aan de ‘ventromediale prefrontale cortex' (een stukje voorin de hersenen) gaven er een 5 aan. En allemaal vonden degenen met hersenschade onbedoeld toegebrachte schade aan een andere persoon erger dan een mislukte poging om iemand opzettelijk te schaden. Dat berichten de onderzoekers in het vakblad Neuron.

Het bewuste hersengebied speelt een rol bij het voelen van emoties. Zonder een normaal functionerend emotioneel systeem worden morele dilemma's blijkbaar ook anders ingeschat.

In een afzonderlijke maar verwante studie hebben Young en haar collega's nog een ander hersengebied geïdentificeerd dat dezelfde morele keuzes lijkt te beïnvloeden, de ‘temporopariëtale junctie' (aan de zijkant van de hersenen). Van dat hersengebied is bekend dat het een rol speelt bij het inschatten van de bedoelingen van andere mensen.

Young schakelde bij twintig vrijwilligers de temporopariëtale junctie tijdelijk uit, door ze bloot te stellen aan een krachtig lokaal magneetveld. Hun antwoorden op de morele vraagstukken waren helemaal anders wanneer de magneet werkte dan wanneer hij uitgeschakeld was. Met de magneet aan vonden de proefpersonen mislukte moordpogingen 15procent meer aanvaardbaar dan zonder magneet.
Annotaties:
| #99422 | 01-04-2010 16:21 | ffloor
En dan zijn er nog steeds wetenschappers zoals stichting Skepsis die beweren dat magneetvelden niets doen. Zo zagen ze al kans om de rechter de verkoop van Biostabil-magneetjes door ex-Veronica-omroepster te verbieden als kwakzalverij.
Uit dit bericht blijkt dus dat ze wel degelijk iets doen: jouw bloedvaten afknellen... of het gezond is was de vraag niet.

Toch weet ik een manier om jouw "basale?"-voorhoofd precies zo onwerkzaam te maken namelijk met 1 kopballetje in de voetballerij. Enig probleem: je hebt nu een zaagselverschuiving dus je kunt 6 jaar niet meer studeren dus dat wordt nog handenarbeid maar het werkt wel.
Ik vroeg het eens, nu zo'n 47 jaar geleden aan mijn mede-promotor, prof.dr.Ben Smalhout die toen net bezig was om een kopje vol grijs zaagsel bij een motorrijder naar binnen te lepelen, dus zijn verstand weer in.
"Groeit dat zaagsel nou wel vast?" - wijzend op zijn theelepeltje.
-"Ojawel hoor maar de eerste 6 jaar is hij heel erg dom."
"O. En motorrijden kan ie dat dan nog wel?" - "Jazeker daar heb je geen voorhoofd voor nodig, dat doet je ruggegraad".
Weer wat bijgeleerd. En zo komt het dat voetbal tot oorlog is verklaard.
| #99423 | 01-04-2010 16:46 | P.uncia
Wel Floor ik vraag me af wat voor uitwerking mobieltjes dan hebben op hersenen, zal niet veel goeds zijn.
P.uncia's avatar
| #99427 | 01-04-2010 17:40 | Eheu
Beste Ffloor,
Dank, maar je zou wel wat explicieter mogen zijn.
Nógmaals:
Het gaat bij deze technologie om staatsgeheimen, maar in dit geval om staatsgeheimen van een zodanige ingrijpende en omvattende aard, dat er voor ieder mens maar twee mogelijke alternatieven mogelijk zijn in zijn houding daartegenover: óf je laat je degelijk inlichten en reageert vervolgens op een redelijke en doelmatige wijze, óf je wordt zelf de dupe van je eigen onwetendheid (naast het feit dat je je daardoor ook nog medeschuldig maakt aan het feit dat ieder ander, wie dan ook, de dupe van dat geweld wordt/kan worden.)
De 'wetenschap' zou als allereerste de taak hebben om de juiste keuze in deze te maken. Zeker als je beseft dat die kennis van de werking van electro-magnetisme ook op een verantwoorde en sociaal nuttige manier ten behoeve van 'de mens/mensheid ' in zijn algemeen gebruikt kan worden.
Toch doet 'de wetenschap' dat tot nog toe niet. Ik garandeer je dat het enige antwoord op de vraag waaróm niet, bestaat uit het antwoord dat er kennelijk ergens een 'fatale' contradictie bestaat tussen 'wetenschap' of 'exacte kennis' en moreel besef of 'menselijkheid', oftewel tussen 'het weten' tout court en 'de mens/de mensheid.
Dwz die reden is uiteindelijk: angst, en angst is 'een slechte raadgever' zoals iedereen weet. Beter is het daarom om die 'angst' zo goed mogelijk te leren kennen, en dus om haar te onderzoeken en de échte redenen ervan te verklaren.
Aan jou en iedereen om op die dilemma's een redelijk en persloonlijk antwoord te vinden en dat concreet in je dagelijkse leven gestalte te geven, zonder je gezonde verstand te verliezen.
Ten overvloede voor een ieder die zich wél degelijk wenst te laten voorlichten, nóg maar weer de twee links met natuur- WETENSCHAPPELIJKE bijdragen aan deze discussie (in de wellicht ijdelijke-gezien het voorafgaande- hoop dat mensen deze kennis serieus nemen):

http://www.haarp.net
www. earthpulse.com

PS: nog een voorzichtige hint: denk aub niet te snel dat 'u het wel weet', dat zou u nl. nog weleens lelijk kunnen opbreken (Ik heb tot mijn spijt mogen vaststellen dat 'dreigementen' echt vaak het enige is wat helpt als het erom gaat mensen iets écht belangrijks aan het verstand te peuteren).
Nb: wat de 'morele vraagstukken' betreft die met deze kwestie verband houden, dwz met de noodzaak om ze zo redelijk mogelijk op te lossen, lijkt me de term 'kairos' nogal toepasselijk. Ik ben totaal 'a-politisch', maar ik versta wel grieks, en laat ik nou nét dáarom denken te weten dat een zgn. niet-nominalistische houding 'in philosophicis' precies datgene is waarom deze situatie vraagt. Kortom: 'het vermogen goed te kunnen lezen' is een van de gewichtigste maar helaas ook een van de meest veronachtzaamde waarden van 'deze wereld'...
"Gute Nacht''.

Groet.
"Ach!''
| #99428 | 01-04-2010 18:19 | Eheu
Xcuus: broken link.
http://www.earthpulse.com
(Léés!)
| #99430 | 01-04-2010 18:48 | Eheu
"'Die Menschen wollen betrogen werden, lass sie denn GUT betrogen werden''. (wijsheid van Arthur VON..., eeuwen/milennia oud in feite: ik zei het al, lezen is een kunst die soms van levensbelang is, toevallig, 'mia phorá' etc...)
"Ach!'' ('me miserum' etc.)
| #99466 | 02-04-2010 11:43 | Denneb
Doet de liberale economie van de vrije markt de hersenen op den duur beschadigen?
Denneb's avatar
aanmelden / inloggen