Door community (initieel vonnegut), Op din 27 sep 2016 18:54, 10 reacties,    

Het christendom en de moord op EuropaHet christendom en de moord op Europa


(de gevaren van de christelijke leer)

Laatst kwam ik in aanraking met het gedachtegoed van Rene Girard. Een Frans/Amerikaanse filosoof die zich op latere leeftijd tot het christendom bekeerde. Zijn filosofie richt zich voornamelijk op twee peilers. De ene is de gedachte dat mensen elkaar vooral na-apen in alles en begeren wat een ander heeft en de tweede beschrijft hij veelvuldig het fenomeen van de zondebok. Iedere samenleving heeft, vanuit een soort oerdrift, een zondebok nodig om de lucht te klaren om daarna weer samen verder te kunnen gaan. Girard heeft een weinig hoopvolle kijk op de mens en ziet in de figuur van Jezus de ultieme zondebok die een oeroud wereldwijd systeem radicaal veranderde. In het oude testament zien we al een afwijzing van het zondeboksysteem op het moment dat God het mensenoffer van Abraham afwijst. In de toenmalige culturen was het nog heel normaal dat er mensenoffers werden gebracht om de goden gunstig te stemmen. Dat fenomeen zagen we in een ernstige vorm bij bijv. de Azteken en de Maya’s terug die bovenop hun piramidevormige tempels het hart van gevangenen uitsneden en daarna de lichamen van de trappen lieten rollen. Een ander voorbeeld is het Joodse volk dat, door de Nazi’s, als zondebok werd gebruikt om de frustratie van de o.a. de Eerste Wereldoorlog en de terechte angst voor het, vaak Joodse, Bolsjewisme, op bot te vieren. In het nieuwe testament zien we de figuur Jezus die de ultieme zondebok wordt en daarmee voor eens en voor altijd in de plaats komt te staan van alle toekomstige zondebokken. God heeft via zijn zoon Jezus alle zonden op zich genomen. Vanaf nu gaat religie niet meer over krachtige en machtige mensen die worden gezegend of vervloekt door de goden maar nu gaat het over de slachtoffers, de onderdrukten en vanaf nu is zonde iets wat in ieder mens aanwezig is en niet iets wat buiten je staat en iets wat je kunt manipuleren door het beïnvloeden of gunstig stemmen van de goden. Tegenwoordig zijn de zondebokken, slachtoffers geworden en is het sinds de Tweede Wereldoorlog bon ton om slachtoffers als helden te zien. Zij vertegenwoordigen het allerbeste wat de mensheid heeft te bieden, namelijk medelijden, naastenliefde en zelfverachting om de slachtoffers te pleasen. Natuurlijk zijn medelijden, naastenliefde en zelfkritiek of zelfspot zeer belangrijke zaken maar onder bepaalde kritieke omstandigheden kunnen ze ook tegen je werken en dan heb je meer aan standvastigheid, nuchterheid, brute kracht, logica, egoïsme, moed en zelfverdediging. Sinds de holocaust moet je in liberale en socialistische kringen andere culturen helemaal geweldig vinden en je eigen cultuur verachten en belachelijk maken. Vind je dat je eigen cultuur en ras geweldig zijn dat staat dat synoniem voor een lidmaatschap van de Nazi partij.De Na-apers

Dat mensen na-apers zijn mag ook wel als een vaststaand feit worden aangenomen en het is heel aannemelijk dat deze eigenschap ons zowel aan de rand van de afgrond als tot hoge hoogten heeft gebracht. Het imiteren en de jaloezie, het willen hebben wat de buren hebben is een fenomeen dat er toe heeft geleid dat mannen, vaak aangestuurd door concurrentiegevoelens en de verlangens van hun vrouwen, overgingen tot het veroveren van andermans goed en die veroveringen gingen gepaard met moord en doodslag, stelen en verkrachtingen maar ook met ontdekkingen op allerlei gebieden die ons als mensheid weer een stukje verder brachten in het begrijpen van onze plek op deze aarde.
Een ander begrip dat altijd veel ellende heeft veroorzaakt is het wraak nemen op elkaar. Door de komst van een overheid die het straffen en het wraak nemen overnam van het individu, is wraak in de meeste beschaafde samenlevingen een veel minder grote rol gaan spelen. Ook het christendom heeft hier een positieve invloed op gehad. Veel uitspraken die aan Jezus worden toegeschreven gaan over vergeven en het liefhebben van je vijanden. Ik heb al wel eens eerder gezegd dat ik de indruk had dat het christendom de perfecte godsdienst was om mensen onder controle te krijgen en dat ik in die zin begreep dat de Romeinen het christendom als staatsgodsdienst overnamen of misschien zelfs hebben gecreëerd.

Als controlevorm voor een vredige samenleving is het christendom dus uitermate geschikt maar wat nu als een samenleving van binnen en van buiten wordt aangevallen? Er komt natuurlijk een punt dat overleven belangrijker is dan ‘goed’ doen, je andere wang toekeren of vergeven. Mag je als blanke, christelijke, westerse cultuur jezelf beschermen tegen invloeden en aanvallen van buitenaf of moet je je maar als een schaap naar de slachtbank laten leiden? Zijn we door de “slachtoffer”maatschappij en de jarenlange christelijke indoctrinatie, allemaal mietjes geworden? Een mooi voorbeeld daarvan is de Zweedse kerk die volop multiculturalisme promoot en oproept om geen kruisen te dragen of andere christelijke symbolen te gebruiken in het openbaar omdat die andersgelovigen kunnen kwetsen ook kunnen we, volgens Zweedse bisschoppen, van vluchtelingen niet verwachten dat ze assimileren. Dat zou niet bijbels zijn en verder moeten de Zweden zich aanpassen, qua kleding, seksualiteit en drinkgedrag, zodat ze de “nieuwe” Zweden niet kwetsen. In Nederland zagen we dezelfde uitingen terug bij diverse kerkgenootschappen, die de vluchtelingen, in o.a. Apeldoorn, op stonden te wachten met liedjes op het treinstation.

Wel beschouwd zou je kunnen stellen dat het christendom zich als een soort slapjanusvirus over Europa heeft verspreid. “In den beginnen was het woord en het woord was God”, staat in de Bijbel te lezen. Dat geeft weer hoe machtig het woord is en dat alles wat wij doen, in gedachten begint en wordt uitgevoerd via het woord. Dat woord kwam tot ons vanuit het Midden-Oosten en verspreidde zich als een parasitair virus over Europa en de rest van de wereld. De schrijver William Burroughs omschreef het woord als een virus uit de ruimte, dat onze planneet heeft overgenomen en daar zou hij best wel eens gelijk aan kunnen hebben.

Jean Raspail

De Franse schrijver Jean Raspail zet in zijn boek “De Ontscheping” het verhaal neer van een grote groep immigranten die met schepen aankomen op de Franse kunst. Frankrijk is moreel en economisch niet voorbereid op de komst van miljoenen vluchtelingen. Enkele Fransen komen nog in verzet maar het mag niet baten. De immigranten worden tot Frankrijk toegelaten waardoor hele Franse gebieden op slag veranderen. Raspail stelt dat het mede de schuld is van het christendom dat wij niet weerbaar zijn tegen dergelijke “vijandelijke” overnames. Met “je andere wang toekeren”, naastenliefde en “je vijand liefhebben”, kom je natuurlijk niet ver als het er opaan komt.
Onze westerse cultuur is heden ten dage zo vergiftigd door het samengaan van het Marxisme (het andere christendom) en het officiële christendom. Uit deze twee uitingen van het christendom is een ziekelijke liberale mix ontstaan die uiteindelijk zal leiden tot de zelfmoord van het westen en de westerse cultuur.

Deze zelfmoord hebben we geheel en al aan onszelf te danken omdat we hebben toegestaan dat onze elite haar globalistische, muticulturele plannetjes tot uiting kon brengen. Met de Tweede Wereldoorlog in onze rugzak werd de westerse blanke mensen een schuldgevoel aangepraat en hebben we door jarenlange marxistische indoctrinatie niet op tijd ingezien dat onze eigen cultuur het waard is om voor te vechten en dat onze cultuur, qua mensenrechten en vrijheid, inderdaad superieur is aan andere culturen.
Nu worden we door de elite opgestookt tegen immigranten uit andere werelddelen en doen de meeste immigranten, aangemoedigd door onze elite, die ze geen strobreed in de weg leggen, ook niet echt hun best om zich aan te passen aan onze cultuur. We worden als westerlingen eigenlijk gedwongen om het recht in eigen hand te nemen tegen miljoenen losgeslagen moslimmannen die vaak geen enkel intentie hebben om een positieve bijdrage te leveren aan onze samenleving en ons zien als zondige, ongelovige varkens. Je kunt het die moslims verwijten dat ze zo’n waardeloze basishouding hebben maar we kunnen ons veel beter druk maken over al die politici en ons bedrijfsleven dat ons heeft uitgeleverd aan die barbaarse horden. Waarom kozen onze politici niet voor de eigen burgers en waarom gaan ze nu, tegen de wil van het overgrote deel van de bevolking, door met het binnenhalen van honderdduizenden moslimimmigranten? Het lijkt wel of ze bewust aansturen op een escalatie om daar op de een of andere manier garen bij te spinnen.De huidige situatie is geheel en al te wijten aan decennialang wanbeleid. Het voeren van onrechtmatige oorlogen, het steunen van moslimextremisten, wapenhandel, het wegvagen van grenzen en het promoten van globalisering waardoor uiteindelijk gigantische migrantenstromen op gang kwamen.
We kunnen dus de schuld bij de Islam en moslims leggen en die spelen ook zeer zeker een grote rol maar het grootste probleem zijn onze eigen normen en waarden en onze eigen politici, geestelijke leiders en andere elite, die ons als lemmingen van de rots af leiden.
In de geschiedenis zien we vaker grote stromen immigranten een gebied of land binnen komen. Zolang de culturele verschillen niet groot zijn hoeft dat niet tot al te grote problemen te leiden. Als die verschillen echter wel groot waren dan was dat meestal dramatisch. Denk aan de Indianen in Noord-Amerika, de Azteken in Mexico of de Aboriginals in Australië. We zien nu, de laatste decennia, voor het eerst dat andere culturen worden aangemoedigd om zich in onze landen te vestigen. Hier gaat een misleidende economische gedachte achter schuil. Het huidige economische systeem zit zo in elkaar dat we MOETEN groeien. Ons geldsysteem zit zo in elkaar dat het gigantische inflatie veroorzaakt. 1 euro of dollar kan door banken wel dertigvoudig worden uitgeleend, waardoor een gigantische geldontwaarding plaatsvindt. Om dat te compenseren, moeten we met z’n allen steeds meer verdienen en produceren. Verder moeten er steeds weer meer consumenten worden gecreëerd en moet arbeid steeds goedkoper worden. Enerzijds moeten arbeiders genoeg verdienen om te kunnen consumeren maar zo mogen ook weer niet teveel verdienen omdat de producten dan te duur worden. In een poging om nieuwe markten aan te boren, werd communistische China bij onze westerse economie betrokken. Dat had grote gevolgen voor de westerse burger. De westerse arbeider ging minder verdienen en raakte in veel gevallen z’n baan kwijt maar kon daartegenover wel weer goedkope, in China geproduceerde, spullen kopen en kon voor een prikkie geld lenen bij de bank. De Nederlandse econome Heleen Mees denkt zelfs dat de economische crisis een direct gevolg is van de opkomst van de Chinese economie. Wat is namelijk het geval, de Chinezen gingen sparen dat het een lieve lust was, waardoor er een overvloed aan goedkoop geld op de markt kwam. Daardoor konden wij in het westen zeer goedkoop lenen, waardoor de huizenmarktzeepbel ontstond, die in 2008 barstte.

Al met al kan je concluderen dat we ons, vrijwel alle huidige problemen, zelf op de nek hebben gehaald. Een ander voorbeeld daarvan is de huidige groene gekte. Ook daar zien we een mengeling van het christendom, natuurreligies en het marxisme terugkomen. In de nieuwe groene religie zien we het christelijke schuldbesef, het “in zonde geboren” zijn en de wereldwijde verering van moeder aarde, zonder dat daar een duidelijk aantoonbare wetenschappelijk basis voor is. Natuurlijk moeten we als mensen zuinig zijn op onze leefomgeving maar het afkopen van CO2-zonden doet me toch teveel denken aan de aflaatpraktijken van de katholieke kerk.
We laten ons kortom meeslepen door een elite die heilig gelooft in een grenzeloze, uniforme wereld, terwijl we allemaal weten dat de wereld niet uniform is en dat een dergelijke wereld ook een nachtmerrie zou zijn. De wereld is juist mooi vanwege haar diversiteit aan mensen en culturen. Een ander punt is de ontwikkeling van de wetenschap en de techniek die veel moois en goeds heeft gebracht maar er ook voor heeft gezorgd dat de mens geen doel en bestemming meer heeft. Waar de mens voorheen het middelpunt van het universum was is ze nu slechts een niets betekenend hoopje atomen geworden in een eindeloos universum. Onze technocratische elite maakt gebruik van die techniek en wetenschap om ons compleet onder controle te krijgen. Alles wat ons mens maakt en wat het de moeite waard maakt om mens te zijn moet worden teniet gedaan omdat juist deze menselijke eigenschappen een gevaar zijn voor de internationale orde. Onze seksuele driften, onze agressie, onze humor, de liefde voor onze nazaten, religie, familie, jaloezie, wraak etc.. Het zijn allemaal eigenschappen die ons mens maken maar niet passen bij de nieuwe geglobaliseerde mens 2.0.

Ze denken ons te kunnen veranderen, ze geloven heilig in de vooruitgang maar ze weten ook dat de mens zoals die nu is, nooit zal veranderen en dat die mens daarom uiteindelijk moet verdwijnen voor een nieuwe mens. Een mens geschapen door de elite, waarmee de elite God wordt. Deels hebben de control freaks van de Nieuwe Wereld Orde natuurlijk ook wel gelijk want de mens veranderd niet. Een mens kan door omstandigheden zich beschaafd gedragen maar zo snel het wat minder gaat komt de ware aard naar boven. Om de mens echt te veranderen zal je dus ook aan het DNA van mensen moeten gaan sleutelen en de mens laten samengaan met robottechniek en internet en dat betekent uiteindelijk dat wij een soort opstapje zijn geweest voor artificiële intelligentie. Het is natuurlijk de vraag of dat vooruitgang is als de ontwikkeling en evolutie van de mens en haar gedachtegoed uiteindelijk alleen maar leidt tot de ondergang van de mens zoals we die nu kennen.

De christelijke evangelisatiedrift is via veel omwegen overgeslagen naar een globaliseringsdrift en leidt er nu toe dat we ons zelf en onze kernwaarden verloochenen. In de kern geloof ik dat alle mensen gelijkwaardig zijn maar dat neemt niet weg dat we moeten vechten voor alles wat ons dierbaar is. Vechten voor ons gezin, onze kleur, onze cultuur, ons land en dat is al duizenden jaren heel normaal. Daar is niets racistisch aan, dat is gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken. Trots om zwart te zijn is net zo logisch als trots om wit te zijn.
Ik ben ervan overtuigd dat de waarden van het christendom debet zijn aan de situatie waar we nu in zitten en dat we misschien terug moeten naar onze wortels om onszelf te kunnen verdedigen tegen de globalisering.
Annotaties:
| #254752 | 28-09-2016 18:41 | net wakker geworden
Het is maar net wat je onder Christendom verstaat. De Katholieke Kerk heeft 15 eeuwen die groep mensen kort weten te houden, die door Christus aangewezen was als ´de synagoge van satan´.

De Kerk heeft vanaf dag één onder vuur gelegen. Ze is door de eeuwen heen geïnfiltreerd geweest en heeft zich steeds weer weten te zuiveren. Met de Renaissance pausen echter - allen corrupte infiltranten, en stammend uit bankiersfamilies: Borgia's en Medici's!! - is mis gegaan met de Kerk.

De Reformatie was natuurlijk de stomste reactie hierop. In plaats van het Vaticaan opnieuw te zuiveren, onttrokken royals en regenten hun steun aan de Kerk en kozen voor praktijken die door de Kerk verboden waren: verrijking door rente en slavenhandel.

Precies wat de 'synagoge' graag zag. Het protestantisme werd - ongewild misschien - bondgenoot van satan's synagoge oftewel de new world elite.

Het is dan ook niet voor niets dat de synagoge het protestantisme ziet als een overwinning van hun geloofsdenken. Protestantisme wordt om die reden 'judaism light' genoemd. De synagoge heeft via het protestantisme, en in het verlengde daarvan de vrijmetselarij, grote macht verworven in de Westerse wereld, alles in het geniep natuurlijk en achter de schermen. De protestante Anglo Amerikaanse wereld doet het vuile werk voor de synagoge. Het Midden Oosten naar de gallemiezen bombarderen. Of bommen gooien op Nagasaki, wat wel het Vaticaan van Azië werd genoemd. Of Katholiek Dresden in de as leggen, beginnend op aswoensdag!! Al eerder versleepten ze de katholieke Ieren als slaven naar de West Indies.

De haat naar de Kerk kan alleen maar zo groot zijn als zij wordt gezien als de gevaarlijkste tegenstrever. De synagoge heeft protestanten zover gekregen dat die de Kerk overal waar ze maar kunnen aanvallen en zwart maken.

http://www.henrymakow.com/jewish_peril.html

Waren wij de Kerk maar trouw gebleven en hadden we steeds maar weer de vijanden van de Kerk eruit gewerkt, dan had die misschien nog de macht gehad de synagoge buiten alle machtsposities te houden.

In een wereld waarin God's Wil via de kerk van Christus wordt gevolgd en het kwaad letterlijk aan banden is gelegd, in die wereld is het prachtig om die zachte waarden van Christus eer aan te doen.

Maar dat kan dus alleen als die Christelijke wereld beschermd wordt voor de satanisten.

@community: hoe zie jij de moord op Rusland onder de communisten dan? Dat waren allemaal atheïsten/satanisten. Hebben die De Russen goed gedaan? Kom nou toch.

Het wonderlijke doet zich vandaag de dag voor dat er nogal wat protestanten terugkeren naar de Kerk omdat ze inzien dat de Katholieke Kerk de enige authentieke Kerk van Christus is. Je ziet dan ook de een na de andere studie verschijnen, veelal door protestanten geschreven, die alle leugens over de Kerk bloot leggen. 'Bearing False Witness - Debunking Centuries of Anti-Catholic History' van Rodney Stark bijv. Er zijn er veel meer.
| #254753 | 28-09-2016 19:04 | Ness
"Ze" hebben de gnosis vermoord, eeuwenlang, resulterende in 2 hele vroeg echte kruistochten in Frankrijk. Gnosis was kennis mbt hallucinerende middelen, waardoor je de verlichting kon bereiken en heilig worden, da's een traditie die is overgewaaaid uit India. De heiligen in de kerk bezaten het 'lichtlichaam' en worden ook zo afgebeeld.
https://www.rt.com/usa/360910-satan-club-oregon-school/ <--men is nog lang niet klaar met de afbraak. Want of de katholieke ideologie nou klopt of niet, al dat gezeur over liefde en verdraagzaamheid en goede werken en spiritualiteit moet maar eens afgelopen zijn; satan brengt meer poen op /end sarcasm
Ness's avatar
| #254754 | 28-09-2016 19:35 | ouwe knar
Deze zelfmoord hebben we geheel en al aan onszelf te danken omdat we hebben toegestaan dat onze elite haar globalistische, muticulturele plannetjes tot uiting kon brengen.
En alweer moeten we onszelf schuldig voelen.
Misschien is een heel klein beetje pissig worden ook wel eens verfrissend.

Overigens kan het christendom zoals boven beschreven wel afgeschaft worden. Daar hebben 'we' / 'ze' tegenwoordig legale opiaten voor.
Kreng Schippers wil dat depressies meer bespreekbaar worden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/09/25/landelijke-campagne-moet-taboe-op-depressie-wegnemen. Een keer raden wat daarvan het achterliggende idee zou kunnen zijn...
Hint: voeding, milieuvervuiling, armoede, competitiedwang, hypocrisie, uitstoting uit de maatschappij, oorlogsverleden, sprookjes van big pharma, bijwerkingen medicijnen enzo.. horen niet in het rijtje oorzaken thuis.
ouwe knar's avatar
| #254758 | 29-09-2016 09:00 | ..................
competitiedwang,


Burnouts.
De stille sluipmoordenaar.

net wakker geworden


De kerk is niks meer dan een machtsinstrument geweest,wat het eerste geloof/filosifie heeft gekaapt.

Je moet uitgaan van het oude testament.Het nieuwe testament is ontstaan samen met de kerk en paus.En schijnbaar een geheime elite,of hoe je ze ook noemen wilt,die een messias figuur hebben bedacht,met het christendom.
De eerste theorie/sekte is ca 300vC ontstaan door europeanen,die de bijbel hadden herschreven vanuit het hebreeuws naar het latijns.
En met de belofte erin dat israel weer het land van de joden zal worden.
Het echte volk van israel wat bedoeld word in het oude testament zijn bij hun oude testament gebleven,terwijl alle navolgelingen sekte's zijn geworden,en allerlei andere verzinselen hebben verzonnen,zoals de talmoed,of de messiaanse joden over de komst van een verlosser/redder.

Je kan het sprookje van de bijbel,maar ook dat van de koran makkelijk debunken,want het volk van israel nooit het land was terug beloofd van die ene god uit de hemel.
Ze zijn voor eens en altijd vervloekt door hun god,omdat sekte's/gevallen engelen zich met het occulte ging bezig houden.Met afgoderij.
En het zijn die lui die dan ook al te graag een israel willen heropbouwen.
| #254762 | 29-09-2016 14:27 | Ness
@Tamso: religie en geloof gaan niet samen. Religie is een machtsstructuur gegoten in de vorm van een rigide ideologie waarop de zegen van de ultieme autoriteit, een god rust (een imago naar beeld en gelijkenis van de psychopaten binnen die machtsstructuur), geloof is een uiting van spiritualiteit, van binnenuit, spontaan, niet afgedwongen; geloof is een ervaring en een heilzame belevenis voor degenen die daar open voor staan.

Het is niet de christelijke religie die wordt aangepakt, oh nee zág stel je veur, het is de spirituele rijkdom van christenen. Daar wordt op gejaagd; die rijkdom wordt verpest met angst, onderdrukking, regelrechte beledigingen als satanisme en benauwenis. Neem verdraagzaamheid: dat is tegenwoordig een staatsmonopolie. De staat zal je vertellen wanneer je verdraagzaamheid moet toepassen, eigen inzicht en begrip wordt niet op prijs gesteld. Want er worden momenteel overal ter wereld christenen afgemaakt, waarbij de daders verdraagzaamheid eisen die door geen zinnig christen kan worden opgehoest.

De vraag is maar, wat willen de christenen behouden, hun geloof of hun religie? http://www.express.co.uk/news/world/714040/Muslims-and-Christians-riot-Egypt-cars-smashed-businesses-on-fire-Minya
foreign-born-population.jpg?resize=1024,1024&ssl=1

@Vonnegut: die 2e youtube doet echt de deur dicht hoor. Dat jochie vertegenwoordigt echt alles wat er zo mis is aan de Islamitische MAFFIA. Geen zee te hoog voor die ratten. Wat dat nu al half demente koter zegt zul je een christelijk kind nimmer horen zeggen. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat een 300% atheist moet opkomen voor het behoud van christelijke waarden sodeju!
Ness's avatar
| #254779 | 30-09-2016 16:19 | vonnegut
Ha ha, Ness, inderdaad, zo ver is het al gekomen. Die christenen zijn zulke ontzettende mietjes geworden dat ze nu met 3musketiers kampen hun mannelijkheid weer moeten leren ontdekken.

Netwakkergeworden, ik zeg juist dat het communisme een uitvloeisel is van het christendom en ze daarom ook zo goed bij elkaar passsen. 2 internationale systemen met volgelingen met een evangelisatie drang die alles waar ze zich aan vastklampen kapot idealiseren.
De Islam, het zionisme, multi culturalisme en globalisme zijn op dit moment de zaken die, in mijn ogen, de wereld het meest verzieken.

Het christendom is een mooi systeem om mensen onder de knoet te houden maar op dit moment een gevaar omdat het er voor zorgt dat mensen zich naar de slachtbank laten leiden.
Als je spiritualiteit beleeft, ook al is het met een boom of de maan, of grasspriet, kun je dat het beste voor je houden.

Zoniet komt er vroeg of laat iemand je vertellen dat je misschien wel een goddelijke ervaring hebt gehad, en god is.......Vul maar in , met een menselijke gedaante als afgevaardigde/woordvoerder kassa.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
⊕ | #254752 | 28-09-2016 18:41 | net wakker geworden

Christus had een visser als eerste paus in gedachte.
De Rooms Katholieke kerk werd pas in de 4e eeuw na Christus opgericht als een politieke verzameling en gewoontes van Rome en Barbaren om de boel te sussen (ja, het rondje om de verlichte kerstboom op midwinter)
God werd afgebeeld met een keizerlijk ego, de paus werd een koninklijk familielid die net geen land kon besturen en zo is de kerk van Kruistochten tot Katharen tot Alfa en zijn bloedbank van Phillips gewoon 16 eeuwen corrupt, dodelijk en geestelijke achteruitgang geweest.
Ik heb de kerk in de jaren 50 nog meegemaakt, echt daar wil je niet naar terug die dictatuur van meneer pastoor.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
Op de geestelijke achteruitgang wil ik nog wat dieper ingaan.
Nostradamus
Erasmus
L Da Vinci
Personen waarvan ik het werk ken, hebben het allemaal moeten verpakken in satire of onbegrijpbare code gebrabbel. Zo konden ze slim niet vervolgd worden.
Natuurlijk waren in de RK eeuwen vele uitvinders geweest die ofwel wijselijk hun mond hielden ofwel gewoon als duivels-ketters-heksen vermoord werden
Na de kerk had ineens het paard en wagen tijdperk afgedaan.
In de eeuwen daarvoor werd het wiel wel eens opnieuw uitgevonden/verbeterd?
Zonder de RK en andere geloofjes, hadden de mensen waarschijnlijk al 10 eeuwen geleden ruimtereisjes gemaakt.
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
Ps Nu wordt het misschien zeuren:
Na de kerk rond 1917 had ineens het paard en wagen tijdperk afgedaan.
Nu 100 jaar later weet de jeugd niet eens meer dat er leven is geweest voor het mobiele telefoontje. Van stoommachine-type-computer-internet- mobiel rondlopen
Stel je die stilstand van 1600 tot 1700 jaar was de geest vrij gelaten in die jaren? hoeveel grote geesten als Steve Jobs,Elon Musk, etc, zijn er niet voor hun ideeën gestorven in het verleden?
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
aanmelden / inloggen