Door ricardo, Op zat 25 feb 2012 14:41, 1 reacties,    

Het einde van Nederland (III): De stille revolutie“Degenen die essentiële vrijheid willen opgeven in ruil voor wat tijdelijke veiligheid, verdienen vrijheid noch veiligheid” – Benjamin Franklin

Ongemerkt vindt er een stille revolutie plaats. Een omwenteling die er voor zorgt dat een nieuwe kaste steeds meer macht krijgt over burgers in de openbare ruimte. Aan de burger zijn zij veelal geen verantwoording schuldig. Zij zijn steeds intimiderender aanwezig, soms gewelddadig en boezemen angst in voor de overheid.

In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een democratie naar een fascistische staatsvorm:


1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand

2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt

3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen
verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers

4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking

5. Intimideer burgergroeperingen

6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating

7. Val belangrijke personen aan

8. Controleer de pers

9. Behandel politieke dissidenten als verraders

10. Schort de werking van de rechtsstaat op


Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld.

Deze serie toont de ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden.

In dit deel; de ontwikkeling van een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan de burgers.
Annotaties:
| #175819 | 25-02-2012 16:16 | ricardo
Heb enorm zitten rommelen met de opmaak. Maar dit is de goede versie. Mijn excuses, redactie.
aanmelden / inloggen