Door community (initieel Best Well), Op don 12 jul 2018 12:21, 11 reacties, nieuws

Het grootschalig koppelen van gegevens kan beginnen

Vergeet de sleepwet. Er staan nog engere voorstellen in de stijgers. Het “Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden” staat grootschalige koppeling van de gegevens die de overheid heeft verzameld toe. Hoe cynisch! Aan de ene kant schept de overheid de illusie van privacy door middels de AVG wetgeving smoelenboeken, klassefoto’s en ledenlijsten te verbieden. En daarnaast introduceert ze naast de sleepwet een veel engere realiteit. De grootschalige koppeling van gegevensverzamelingen. Big brother on steroïden.

Big brother
Het big brother gehalte van deze wet is enorm. Niet alleen overheidsinformatie kan gekoppeld worden, ook informatie van het bedrijfsleven is niet veilig. De toelichting op dit wetsvoorstel stelt: “Publiek-private samenwerking kan beide kanten voordelen opleveren. Er zit veel kennis over nieuwe ontwikkelingen, risico’s en technologieën bij het bedrijfsleven en ook kunnen private partijen over informatie beschikken die voor een integrale aanpak van maatschappelijke vraagstukken van belang is. Zowel de private partij als de publieke partij kan op basis van uitgewisselde informatie actie ondernemen of een interventie plegen die bijdraagt aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit. In het rapport van de Werkgroep Verkenning kaderwet gegevensuitwisseling werden de volgende voorbeelden van publiek-private verbanden genoemd: energiebedrijven bij de aanpak van hennepkwekerijen, curatoren bij het voorkomen van faillissementsfraude, financiële dienstverleners bij het tegengaan van witwassen en transportondernemingen bij de handel in verboden goederen.”

Daarnaast wordt het vertrouwelijke karakter van de AFM doorbroken: “De Autoriteit Financiële Markten kan, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, in afwijking van artikel 63a, eerste lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen, verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan dat samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband waar dus ook private partijen aan deelnemen…..

DNB moet ook meedoen: “De Nederlandsche Bank kan, indien zij deelneemt aan een samenwerkingsverband als bedoeld in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak, verstrekken aan dat samenwerkingsverband.”

Koppelingen die als ik de wet begrijp mogelijk zijn:
Reisgegevens van luchtvaartmaatschappijen koppelen aan sociale uitkeringen

Inboedelverzekeringen (waar verzekerd bedrag groter is dan het drempel bedrag voor het eigen vermogen volgens sociale zekerheidswetgeving) vergelijken met sociale uitkeringen. (heeft iemand nog niet aangegeven vermogen?).

Een bestandsvergelijking van het kenteken register met de sociale uitkeringen.

De klantenkaartgegevens van slijterijen en tabakswinkels gebruiken om drank en tabaksverslaafden op te sporen en deze “vrijblijvende” hulp bij afkicken aanbieden. Of om dit aan uitkeringsinstanties te verschaffen, of aan het CBR.

Klantenkaart gegevens van bouwmarkten analyseren op bijbeunende uitkeringstrekkers.

GSM locatie gegevens van de roze buurten verzamelen en analyseren zodat klanten en hoeren opgespoord kunnen worden, zodat mogelijk zwart geld wordt opgespoord.

Koppeling van de verkoopregisters van juweliers en goudhandelaren aan belastingdienst gegevens.

Conclusie
Op dit moment mag de overheid alleen gegevens gebruiken voor specifieke doelen en als dat absoluut noodzakelijk is. Het uitgangspunt voor het gebruik en delen van gegevens gaat in dit wetsvoorstel van “nee, tenzij de noodzaak is aangetoond” naar “ja, tenzij er grote bezwaren zijn”. Alle gegevens mogen zo in principe voor elke controlerende taak van de overheid worden ingezet, ook als ze voor een heel ander doel zijn verzameld en ook als ze bij andere (private) organisaties liggen.

Ik zie overigens geen specifieke uitsluitingsgronden voor medische gegevens (zoek in wettekst en toelichting op “medi” en u vindt geen treffers).

Het enge is daarnaast nog een keer dat de bevoegdheid om deze wet concreet in te vullen ligt bij de minister die met algemene maatregelen van bestuur buiten parlementaire controle om verder het kader gaat stellen voor deze wet.

Meer lezen op privacybarometer.nl
Annotaties:
| #264063 | 13-07-2018 13:18 | Unseen
Die Bw toch weer ehj, volgens mij ligt BW heel de dag in zijn jammy's onder de lakens, bibberend het internet afstruinend naar enge dingen.

Kom op BW, get out of bed, open the windows, get drunk, get stoned, and Fu*king E N J O Y L I F E !!!
Unseen's avatar
| #264064 | 13-07-2018 13:43 | Best Well
Ha die Unseen !
je reageert wel wat laat.
Je bent zeker ook net uit bed gekomen.
Best Well's avatar
| #264086 | 16-07-2018 13:47 | Unseen
Je bent zeker ook net uit bed gekomen.


Yep, met Dat verschil dat we tot 6AM uit zijn geweest, Jankerd!
Unseen's avatar
| #264088 | 16-07-2018 14:44 | Best Well
Ha die Ongezien,
Tja dat krijg je wanneer je van de nacht een dag maakt.
Je zal ook wel moeten wanneer je ongezien moet blijven..

Meld je wel nog even ziek, een kater is tenslotte ook een sportblessure.
Best Well's avatar
| #264089 | 16-07-2018 14:54 | Unseen
Pffff, het Slaafje projecteerd zijn eigen Nachtritme op Moi.
Ziekmelden, bij Wie? Conciousness?
Ben geen loon- uitkeringsslaaf zoals jij Sukkeltje.

Bij de weg, Unseen is also Unseen by doctors, Full A Life!
Unseen's avatar
| #264090 | 16-07-2018 15:07 | Best Well
Tja onkruid vergaat niet, veel succes met je gratis geld dan maar...
Goh, wat zal jou leven een inhoud hebben....
Best Well's avatar
| #264092 | 16-07-2018 18:08 | liedetecter

Ziekmelden, bij Wie? Conciousness?


Dat zou inderdaad een eerste micro baby stapje zijn alle hoog opgegeven pretenties een potentieel waardevol gevolg te geven ... je snapt het dus ergens, heel ver weg, 'Best Well'.
| #264098 | 17-07-2018 11:32 | Unseen
Uhm @LD, dat is mijn text:
Ziekmelden, bij Wie? Conciousness?
Unseen's avatar
| #264110 | 17-07-2018 21:06 | Best Well
Hee Ongezien, goed gezien zeg.

Nu kun je daaronder nog een conclusie lezen die daar weer betrekking op heeft.

(Tja die kater heeft er wel flink bij je ingehakt zeg.)
Best Well's avatar
| #264120 | 18-07-2018 13:35 | Unseen
Aandachtsgeile BW, ik heb tegen LD, NOT u, U fu*k!
Unseen's avatar
| #264123 | 18-07-2018 15:14 | Best Well
Stuur gewoon een PM.
of had je weer aandacht nodig.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen