Door Patman, Op din 29 jul 2014 10:55, 11 reacties, citaat / intro / linkdump

‘Het Joodse volk is een zionistische uitvinding’

De Israëlische historicus Shlomo Sand is er nog altijd verbaasd over. In een jaar of tien las hij zich door de bibliotheek van de vakgroep Joodse geschiedenis heen met in zijn achterhoofd de vraag: waar komt het Joodse volk vandaan?

En het antwoord was niet: van aartsvader Abraham. En ook niet: van het bijbelse Israël. En evenmin: van het koninkrijk Judea, dat met Jeruzalems Tempel en al door de Romeinen is verwoest in 70 na Christus.

Nee, het antwoord waar Sand op uitkwam, was: het Joodse volk is een uitvinding van de zionisten.

‘Druk ik me wel duidelijk genoeg uit?’, vraagt hij een paar keer. Het netelige gespreksonderwerp staat...
Annotaties:
| #215882 | 29-07-2014 11:16 | liedetecter
Israël moet een land worden van zijn burgers en niet van een imaginair volk
Zelfs dat blijft natuurlijk maar een opvatting over staatsinrichting ... Het trekken van landsgrenzen, en het daarna claimen van een identiteit gebaseerd op die grenzen en daarop 'grondrechten' claimen ivp staan voor de universele rechten van de mens is sowieso een achterhaalde en discutabele praktijk vol van problematische misvattingen ... Maar wel goed stukje, zeker nu.
| #215884 | 29-07-2014 11:28 | Patman
Klopt, mee eens.

Staatsgrenzen en regeringen zijn de grootste problemen.
Patman's avatar
| #215888 | 29-07-2014 12:33 | Ness
Zionisten zijn social engineers bij uitstek. Ze doen zich vaak als 'jood' voor en ze doen uitgebreide en langdurige experimenten op - oa - degenen die zich als joods identificeren maar niet tot de harde kern behoren.

Met als gevolg dat Israel geen land is maar een kunstmatig sociaal construct. Alle goede bedoelingen ten spijt is het verworden tot een deels autonome privé militaire basis van een stel planeetvretertjes (de zg zeer goed georganiseerde misdaad). De inwoners zijn 'producten': goed gemotiveerd kanonnenvoer.

Je kunt zo'n opmerking wel 'anti-semitisch' noemen in de zin van anti-joods, maar dan moet je wel de groep joden eerst fatsoenlijk definiëren. Is het een ras? Is het een 'ethniscvhe groep'? Zijn het volgers van een mi nogal onsmakelijke godsdienst?

Volgens de Israelische wet is een jood iemand wiens moeder joods is/was. Met zo'n vage definitie kun je alle kanten op. Jood in welke zin? Genetisch? Onmogelijk. Er is geen specifiek joods gen. Etnisch? Nee. Er is geen eenduidige ethnische groep joden zegt Sand. Godsdienstig? In dat geval is Israel een dictatoriale theocratie.

Aan de vruchten kent men de boom. Het wordt hoog tijd dat de wereld er een bijl in zet. In het construct, welteverstaan, de historische en cultuur-filosofische leugen, niet in de grotendeels misvormde vruchten. Want al zien de eigenaren van Israel de inwoners als laboratoriumratten, het blijven mensen. Die met opzet "vals" gemaakt zijn als 'huisdier' - tot grote ellende van de buren.
Ness's avatar
| #215890 | 29-07-2014 14:05 | Ness
ad anti-semiet: dat is ook al zo'n verwarring zaaiende, vaag omschreven term. Een echte anti-semiet is iemand die IEDEREEN die zich als jood identificeert klakkeloos haat. Dat soort mensen heb je, maar die zijn redelijk zeldzaam. Normale mensen kijken eerst naar de persoon zelf en niet naar het plakkertje.

De meeste mensen echter die zwaar kritiek hebben op Israel, het joodse geloof/de tradities of de griezelige zionistische cultuur hebben daar goede redenen voor en kunnen verwijten van anti-semitisme rustig naast zich neer leggen. Het nimmer aflatende gejank vanuit bepaalde *joodse* hoeken keert zich tegen de jankers. (jij bv, likut - kom er maar in lol)
Ness's avatar
| #215895 | 29-07-2014 14:50 | ouwe knar
Effe stemmu, lol ;)
ouwe knar's avatar
| #215900 | 29-07-2014 16:06 | hakkietakkie

Palestijnen beweren al sinds de komst van de eerste zionisten dat het Joodse volk niet bestaat. Zij hebben dus gelijk?

‘Ja. Maar ze vergeten daarbij dat ze in reactie op het zionisme zelf het Palestijnse volk hebben uitgevonden. Ook dat bestond niet. Ze hebben daartoe ook een ‘oervolk’ uitgevonden dat duizend jaar geleden al in Palestina zou hebben gewoond. Zo gingen alle nationalisten te werk – ook Fransen en Duitsers. Maar ze gingen voorbij aan het gegeven dat ‘volk’ pas in de 19de eeuw een nationalistische, politieke betekenis heeft gekregen.

‘De zionisten waren dus niet de enigen die een volk wilden uitvinden. Wel is het uniek dat ze níet het volk hebben gesticht dat ze beoogden. Ze hebben aan de basis gestaan van het Israëlische en het Palestijnse volk, maar níet het Joodse volk. Dat is de paradox.’
hakkietakkie's avatar
| #216123 | 31-07-2014 21:48 | Manus
Israel is na WOII uitgevonden om de joodse religie te onderdrukken.
Ben Goerion heeft dat zelf aangegeven.
Israel was een vervolg op de shoah om de joodse religie klein te krijgen dmv een zogenaamd etnisch nationalisme dat nooit bestond. Israel was dus geen veronderstelde bevrijding voor de Joden, maar juist een prison camp..

Binnenkort publiceer ik op zaplog een artikel over WOII, waardoor meer duidelijk wordt..
Manus's avatar
| #216294 | 03-08-2014 08:36 | ..................
Manus

israel is al veel eerder uitgevonden dan 1948.Het is alleen 1948 dat ze israel officieel hebben gedoopt als staat.Klopt inderdaad dat het nooit te doen was om de religeuse judaisten.Ik noem express judaisten,omdat het jood zijn zoals het topic aangeeft een zionistische uitvinding is geweest.Wij horen alleen blanke joodse vertegenwoordiger praten,en geen officiele hebreeuwse judaisten.Als je hen hoort,zeggen ze ook dat het jood zijn een verzinsel is van zionisten.En dat je in een soort klasse leeft in israel.Zie the live of a american jew in israel http://www.biblebelievers.org.au/israel.htm .Daarin vertelt jack Bernstein zijn ervaring als amerikaanse jood in israel en dat hij zelf gediscrimineerd werd door de europese tak van de askhernazim joden.Dus een europese blanke jood/socalljew de hoogste in rang was en de rest lager was ingeschaald.Een askhernazim jood nooit religeus was en makkelijk kon assimileren in het land waar ze naar vluchten.En waar dan weer de nodige problemen onstonden met die socalljews.Alleen religeuse joden zich niet bezig hielden met de politiek en in hun eigen cultuur leefde.De zionisten hadden als doel om die ouwe joodse cultuur de nek om te draaien,door Israel te creeeren in een moderne westerse staat.
Theodore herzl was zelf een bekeerde katholiek.Herzl was de grondlegger van het zionisme.En hij haatte die achterlijke cultuur van de judaisten.Katholieken & protestanten doen dat ook.Dat zij eraan meewerken om de staat israel overeind te houden te maken heeft met hun cristelijke ideologie over de eindtijden en de komst van de messias.
Het cristendom heeft een eigen geheime agenda.
| #216328 | 03-08-2014 16:47 | Zhen
Dat Israel een creatie zou zijn om Joden in de val te drijven, of dat Herzl katholiek zou zijn geweest, is echt volslagen kolder. Meer dan dat, het valt in de categorie disinformatie, die Joden alsnog, en ondanks hun flagrante misleidingen, zeer overwogen daden, vijandigheid en wreedheden, in de slachtoffer rol dienen te presenteren.

Het komt typisch voor in conspiracy disinformatie waar Jesuiten, en de Katholieke kerk in het algemeen, als de werkelijke schuldigen achter alle kwaad in de wereld worden gepresenteerd, zoals van auteurs als Eric Jon Phelps ("Vatican Assassins"). De beweringen en het het werk van die auteur zijn over het algemeen (ECHT!) volslagen kolder, zoals enig serieus en zorgvuldig historisch graafwerk (en doordenken) aantoont.

De enige katholiek in de Herzl famillie schijnt een zoon te zijn geweest, Hans, die echter uiteindelijk zelfmoord heeft gepleegd, met achterlating van een brief waarin hij o.a. schreef: "A Jew remains a Jew, no matter how eagerly he may submit himself to the disciplines of his new religion..."

Aan de andere kant is er een zeer aannemelijke visie, dat het Christendom op zich een creatie is geweest om Joden te verleiden van religie te veranderen, en (voor de Romeinen) politiek gunstiger gedragsregels aan te nemen. Zie daarvoor de "Calpernius Piso" theorie, die overigens nogal rammelt, maar wat mij betreft globaal enkele aannemelijke uiitgangspunten heeft (los van de persoon Piso, die wat mij betreft niet de auteur kan zijn van alle teksten die aan hem worden toegeschreven).

Verder bestaan er ook nog zoiets als "crypto-Joden" of Sabbateans, vernoemd naar Sabbatai Zevi. Dit zijn Joden die zich publiekelijk bekeren naar een andere religie, maar feitelijk in het geheim Judaisme blijven bedrijven. Dit komt duidelijk erg veel voor. Wees niet verbaasd als iemand waarvan je denkt dat die katholiek, protestant of moslim is, eigenlijk gewoon (toch) Joods is.

Zoek het allemaal maar op, trek het na. Overwin de disinsformatie oorlog...

Oh, en nog iets, de "World Zionist Organisation" was al opgericht in 1897, op 29 augustus, op het eerste congres ervan in Bazel. Lees er meer over (en andere achtergronden) op http://3rddimension.online.fr/zionpal.htm#WZO

Edmond de Rothschild - die een essentiele rol speelde in de oprichting van de WZO had vanaf het begin (maar feitelijk al lang voor het oprichten van de WZO) zijn zinnen gezet op Palestina. Vanwege "technische" problemen overwoog Herzl echter nog tijdenlang andere opties zoals Argentinie, Cyprus, Oost Africa of Kongo. Maar het moge duidelijk zijn dat vanaf 1917 en de zgn "Balfour verklaring" (feitelijk helemaal geen "verklaring, maar een brief gericht aan Lionel Walter Rothschild) Palestina enkel nog als enige optie werd gezien voor het vestigen van een zionistische staat.

Laten we wel zijn, er zijn vele, vele partijen schuldig aan alle puinhoop in de wereld. Van huichelachtige en gewetenloze religieuze satanisten, tot christenen, moslims, vrijmetselaars, en vele anderen. Sterker nog, als dit niet het geval was, dan hadden Zionisten nooit een schijn van kans gehad. Het is juist omdat ze zo slim mensen voor hun karretje weten te spannen dat ze zoveel voor elkaar hebben gekregen. Maak ze niet zieliger dan ze zowiezo al niet zijn.
Zhen's avatar
| #216330 | 03-08-2014 17:34 | ..................
Het jood zijn een verzinsel is geweest.Als iets een verzinsel is,een ander zich laat gebruiken door een verzinsel.Lijkt me vrij duidelijk.
Nog een keer bij het begin beginnen.Abraham,later mozes waren volgens de bijbel/thora de uitverkorene door GOD,omdat ze zijn weg bewandelde.Zij kregen de kananieten
toegewezen,wat dan door moord en slachtpartijen werd veroverd en dat de kannanieten vervloekt waren (zie curse of ham).Ze hebben daar hooguit 3 eeuwen gezamelijk als volk geleefd,totdat er een shisma uitbrak onder de isralieten.De reden was de hoge belastingdruk die de koning oplegd en de inmenging in een ander ras.Zie ethopiese prinses waar de laatste koning van israel mee trouwde en kinderen kreeg.Door die shisma er groepen zijn ontstaan wat deed aan afgoderij/satanisme.Later door de inmenging van het cristendom er weer nieuwe sekte's/strommingen bijkwamen.Zo ook talmoed aanhangers.Nog een detail,waarom ik zeg dat het jood zijn pas in 1800/1900 verzonnen werd,is omdat destijds talmoed-aanhangers bestreden werden door aanhangers van SEM.die daardoor ondergronds moesten.Zelfde als wat men bv zegt over het nazisme,dat met de ondergang van Hitler het nazisme verdween,terwijl het hedendaags springlevend is in Israel,of europa,of waar dan ook.Het nationalisme vind je overal waarin het eigen ras superieur moet zijn tov een ander ras.Zelfs in Amerika.


Dat cristenen het zionisme steunen heeft ook een reden.En cristenen doen ineens heel zielig als het om de joden gaat,alsof het zou gaan om de religeuse hebreeuwers.Een judaist en een cristen kunnen niet en nooit door 1 deur gaan.Hoe hypocriet cristenen nu ook doen.
Dat Theodore Herzl een katholiek is,en ook nog een facistsche ideeen had om het anti semitsime te verzinnen om socalljews
het leven zuur te maken,zodat ze geen andere optie meer zagen dan het zogenaamde beloofde land vertelt een israelier in een docu.

https://www.youtube.com/watch?v=_dX8oB_IVHA&hd=1&channel=TheRapeOfJustice#


Wat jij vergeet is dat het europa zelf ook facistisch was.het waren niet alleen de nazi's wat racisten en facisten waren.Overal in europa onstonden rechtse extremistische partijen die "links/socialisten" bestreden.Judaisten die herkenbaar waren een pest was voor die europeanen.En ook zionisten geen enkele medeleven toonde voor die judaisten.Het plan was een land in afrika,maar uiteindelijk stond het zionisme op het palastina vanwege bijbelse gronden.En werd het palastina.Kan ook zijn dat het vanuit een demonische/satanistische gedachtegang is geweest om israel te stichten.Dat soort verhalen staan in de bijbel wat je vandaag de dag beter leert begrijpen.Het verhaal over lucifer/baal/gevallen engel/rebellie tegen god.Waar het in de bijbel/thora/koran dan over gaat is een afgod die zichzelf wil voordoen als god en valse priesters en dergelijk creeert die satan volgt,in plaats van god.En in de thora word ook verwezen naar een vloek die judaisten over zich kregen afgeworpen omdat ze die ene god niet diende,maar een afgod (babylonie).En het land Israel hebben verspeeld.Wat je nu ziet is een immitatie van een messias die israel sticht.Zo zien judaisten het.

Daar heb je gelijk in dat iedereen meedogenloos kunnen zijn.Dat bewijst de geschiedenis ook.Mij gaat het er alleen om dat we hedendaags in een flagante leugen leven.En dat het niet is,zoals ze het zeggen dat het zo is.
| #216338 | 03-08-2014 18:25 | Zhen
tamsowashere, het is allemaal een erg ingewikkeld verhaal, een HEEL erg ingewikkeld verhaal.

Persoonlijk probeer ik het zo simpel mogelijk te houden, en rechte lijnen te trekken vanuit, en door de verre geschiedenis heen.

Religies (de meeste althans) zijn er om spirituele en sociale macht te centraliseren. Politieke stromingen zoals zionisme en socialisme, om te mobiliseren.

"Anti-zionistische Joden" zoals die van Naturei Karta, willen ook wereldwijd macht. Ze benoemen het enkel anders dan "zionisme".

Als je echt precies zou willen zijn, dan zou je kunnen stellen dat het Judaisme als praktijk gecreerd is met het schrijven van de racistische Babylonische Talmud, vanaf rond de 5e eeuw na Chr., waarop ook "anti-zionistische Joden" hun opvattingen baseren (het is DIE Talmud, die zij "Torah" noemen - lekker verwarrend allemaal, en dat is ook precies de bedoeling).

Het is dus allemaal een pot nat. En er zijn vele, vele subsekten van allerlei aard binnen het Judaisme. Elke gekte is mogelijk ermee. Maar achterlijk blijft het, hoe uitgekookt ook.

En dat voor het schrijven van de Babylonische Talmud er talloze facties waren die ruzie hadden met elkaar, doet feitelijk niets eraan af dat je het ontstaan van het Judaisme als geloof historisch moet plaatsten in 500 voor Chr, toen het Oude Testament werd geschreven , hetgeen niet meer was dan een religieuze hervorming van praktijken en geloven (polytheistisch!) die al een millenium of wat vorm hadden gekregen.

Keep it simple...

En nogmaals, Herzl was heus geen christen. Ik schreef al over Sabbateans, en die worden in bepaalde context ook wel Frankisten genoemd. Maar voor Herzl valt er gewoon niets van te brijen. Hij heeft zich publiekelijk nooit als Christen voorgedaan, voor zover na te gaan is.

Als je al iets van zijn vermeende anti-Joodsheid zou willen bakken, dan zou je hem als religieuze Satanist moeten presenteren. Dat zijn de Rothschilds immers ook.

Maar het handige is dat dat prima te combineren valt met Judaisme. Goed he! Zodoende zul je iemand als Anton LaVey (Howard Stanton Levey, oftewel Levi, oprichter van de moderne Satanskerk) nooit een slecht woord hebben zien spreken of schrijven over Judaisme. Enkel christenen vervloekte hij...

Keep it simple - KISS
Zhen's avatar
aanmelden / inloggen