Door Denneb, Op din 7 jul 2015 11:37, 9 reacties, citaat / intro / linkdump

Het misselijkmakende meten met twee maten in dit land

Vorige week regende het slagen van knuppels door de gewapende tak van de PVV op mensen die – verbijsterd als ze waren over de laffe moord op een weerloze man door bijna tien van die geüniformeerde bandieten – demonstreerden tegen het politiegeweld dat al zoveel doden en leed teweeggebracht heeft. De staat reageerde met bruut geweld, omsingelingen van hele groepen mensen en massa-arrestaties die beelden en herinneringen opriepen uit bijvoorbeeld de dagen van de staatsgreep tegen de wettig gekozen president van Chili Salvador Allende.

Met leugens en misselijkmakend gelul van de overheid over bewoners van de Schilderswijk die bureau...
Annotaties:
| #234477 | 08-07-2015 11:43 | Ness
Ik ben nogal anti-krapuul maar hier hebben ze zeker een punt. Het meten met 2 maten viert in NL hoogtij. Zeker als het 'moslims' betreft. En dat is GEEN toeval maar het resultaat van een gerichte aanval ivm met komende oorlogen in moslimgebieden en jeugd die het verdomd in het leger te gaan. Er wordt welbewust een ploeg 'underdogs' geschapen.

Er is wel degelijk het een en ander aan te merken op de Islam en de sociaal-culturele struktuur binnen de moslimgroep. En juist vanwege die hetze durven redelijke mensen met gegronde bezwaren tegen aspecten van die cultuur hun bek welhaast niet meer open te doen. Waardoor de echte problemen - werkloosheid, zeer lage kans op arbeid, bendevorming, gebruik van zware drugs, buurtterreur door etters - niet meer aan de orde kunnen komen. Want dat is dan 'racistisch'.

Van 'links' mag je niets 'fouts' zeggen over moslims. Van 'rechts' mag je de moslims gebruiken als pispaaltje om je af te reageren of als je graag met je vingertje wijst, want "moslims zijn de oorzaak van alle ellende". Wie daartussenin valt houdt meestal wijselijk zijn mond, om haattirades van beide kanten te vermijden.
Ness's avatar
| #234479 | 08-07-2015 13:17 | Ness
Om een voorbeeld te geven: ik ben heel erg tegen het importeren van mensen uit landen waarvan de cultuur vrijwel lijnrecht tegenover de onze staat. En niet om racistische redenen, en ook niet vanwege speciaal dat specifieke geloof.

Maar vanwege de problemen die zo'n overvloed van 'vreemde eenden in de bijt' op zeker gaat geven. Neem tienerzwangerschappen bv in het andere draadje. Geheid dat die JUIST voorkomen bij allochtonen. Die kinderen/jeugd vallen op een kwalijke manier tussen wal en schip en lopen dus een gerede kans op heftige problemen. Heb je een paar van die mensen dan is alles te behappen en volgt de integratie vrijwel vanzelf; maar als de groep te groot is gaat ze klitten. En dan krijg je uitwassen omdat dan de hele groep jeugd het verdomd zich aan te passen - die blijven 'binnen hun cultuur' en gaan zich afzetten.

Maar dat kun je niet hardop zeggen, want 'rechts' begint meteen een tirade over eigen volk eerst en dieven, uitbuiters en smerige verkrachters, en links springt je op de nek vanwege racisme en eigenheimerschap.

Vooral de net-geimporteerden loopt de gal over bij het zien van onze 'vrijheden', die worden geinterpreteerd als tekenen van de duivel en heerschappij van Satan himself. Daarbij worden ze natuurlijk goed op weg geholpen door de propaganda binnen die gemeenschap, die veelal gesponsord en georganiseerd wordt door landen als Saoedie-Arabie en organisaties als NATO.

Nu nemen die mensen natuurlijk niet voor niets de benen uit hun eigen land - het zijn veelal economische vluchtelingen. En dat komt omdat de economie in het land van herkomst met opzet kapot gemaakt werd en wordt. Om het vluchtelingen probleem aan te pakken moet men dus de financiele roofzucht van onze eigen top/EUlite aanpakken, het is niet anders. Want dat is de wortel van het probleem. Hulp ('ontwikkelingshulp") is niet eens nodig, mits die landen MET RUST GELATEN WORDEN. Dan krabbelt die economie vanzelf weer overeind en hebben ze geen reden om hierheen te komen.
Ness's avatar
| #234480 | 08-07-2015 14:16 | Ness
Overigens is er GEEN oplossing voor het vluchtelingen/allochtonen/moslimprobleem binnen de NL grenzen. Niet zolang het aantal 'vreemde eenden in de bijt" almaar toeneemt en degenen die echt niet kunnen aarden niet (kunnen) verkassen. Alleen rust, ruimte en tijd kan de maatschappelijke wond helen.

Het mag hard klinken maar wat men op 'links' beweert, namelijk dat wij autochtonen ons moeten aanpassen, onze eigen cultuur moeten oprekken om ook de Islam in de armen te kunnen sluiten, ons niet zo egoistisch moeten gedragen en dat het dan allemaal goed gaat komen is 100% flauwekul. Want men houdt daarbij helemaal geen rekening met de aard van het beessie mens. Op logisch nivo klopt het als een bus. Op emotioneel nivo klopt het van geen kanten. Het gevolg is een schizofrene maatschappij waar inderdaad het meten met 2 maten de pan uitrijst.

Ik ben geen xenofoob en geen racist. Maar ik kom nimmer in mijn geboortestad, Amsterdam, want dan ga ik me heel beroerd voelen vanwege alle 'buitenlanders'. Niet op logisch/verstandelijk nivo maar heel diep emotioneel, beter gezegd, instinctief nivo. En dat tikt voor de meningsvorming veel harder aan want de instinctieve motivatie levert de redenatie/rationalisering en niet andersom.

En dat terwijl ik heb genoten van de mensen en de culturen in India, Afganistan, Turkije, Pakistan, Marokko, Iran op mijn reizen. Haten kan ik niet, mensen niet, Islam niet, Hindoeisten niet, culturen niet. Maar ik moet 'rechts' hier knarsentandend gelijk geven. De aanvoer moet stoppen, absoluut, meteen. Anders wordt de ellende alleen maar groter.

Laten wij (alle NL'ers, dus ook de al aanwezige allochtonen) eerst verwerken wat we al hebben. En hou de rest in vredesnaam buiten de deur. Want deze maatschappij kan mensen in nood elders helemaal geen hulp bieden als ze zelf ten onder gaat in haat en tweespalt.
Ness's avatar
| #234488 | 08-07-2015 18:48 | vonnegut
Helemaal mee eens Ness. Er speelt zich de laatste 30 jaar een culturele genocide af in West Europa, geheel in lijn met het Marxistisch gedachtegoed.
En je hoeft je echt niet te verontschuldigen voor het opkomen voor je eigen ras en cultuur. Dat is heel natuurlijk en gezond maar in deze PC samenleving mogen blanke mensen niet meer voor zichzelf opkomen. Dat mogen alleen minderheden nog maar.
Ik ben er van overtuigd dat alle mensen ten diepste hetzelfde zijn, blank, zwart, geel, whatever, maar ik zie niet in wat er goed is aan het vernietigen van je eigen cultuur voor het opgaan in een of andere MCMonoCultuur. Wat blijft er dan uiteindelijk van al die diversiteit over?
Dat is natuurlijk de achtergrond van het multi culturalisme. Het opheffen van diversiteit zodat we opgaan in een wereldwijde mono cultuur.
| #234490 | 08-07-2015 20:41 | Ness
Nou ik kom niet zozeer op voor 'eigen ras en cultuur' want eerlijk gezegd ben ik zo ver heen dat ik geen voorkeuren meer heb. Onze cultuur is niet beter maar gewoon anders. Dat krijg je ervan als je afreist naar verre streken en lang wegblijft. Je komt nooit meer helemaal terug. Een stuk van mijn hart is blijven steken in Afghanistan bv, en dat bloedt...

Maar deze maatschappij is doodziek. Terminaal. Zoveel vreemden in een maatschappelijk lichaam geeft kanker, veroorzaakt door voortdurende irritatie, chronische koorts en infecties, een prachtige kans voor allerlei bacterien (CIA et al) en virussen (Wilders/PVV-gedachtengoed) om ook eens hun slag te slaan, om in stijl te blijven. Mijn mening is een maatschappelijke diagnose, een vaststelling van feiten, zonder daarbij een kant te kiezen.

Als de halve EU naar Marokko zou emigreren en daar eisen dat ZIJ zich aanpasten aan onze korte rokjes en toch wel atheistisch-achtige leefwijze zou op precies dezelfde wijze (alleen veel eerder) de bom barsten. Geen enkele maatschappij kan zoveer vreemde kernen tegelijkertijd verdragen, hoe Politiek Correct men ook van bovenaf lult.

Kleine groepen, okay. Dan worden delen van de vreemde cultuur opgenomen, 'eigen gemaakt', zoals dat bij de Indische NL'ers is gebeurd. Maar het proces is traag, er gaan generaties overheen. Grote groepen worden afgestoten en uitgestoten. Anders kan de overkoepelende maatschappij, de grootste kern, niet overleven.

Verder is het inderdaad hilarisch onlogisch om diversiteit te bejubelen en tegelijkertijd eenheidsworst af te dwingen ja. Maar ook heel griezelig want het verzwakken van de kern gebeurt zeker met boze bedoelingen. Ik ben een pleitbezorger voor het behoud van de eigen cultuur in alle afzonderlijke maatschappij-kernen cq landen op grond van pure logica en mensenkennis. Dus ook hier, en omdat ik hier leef en me verbonden voel, speelt eigenbelang natuurlijk mee.
Ness's avatar
| #234497 | 09-07-2015 01:35 | jruijs
Ness:
Het mag hard klinken maar wat men op 'links' beweert, namelijk dat wij autochtonen ons moeten aanpassen, ...


Waarom noem je dat "links"? M.i. heeft dat namelijk niets met links te maken, tenzij je de rechtse propaganda van onze "linkse" (=ultra rechtse) media als links bestempeld. Dat is uiteraard een hele andere discussie, maar toch, de discussie wordt vele malen duidelijker als men de normale termen voor links en rechts hanteert en dat zijn per definitie niet de termen die de PvdA, de media en Groen Links hanteren of opleggen ... als je daar enige waarde aan hecht ben je volgens mij "linkser" dan je denkt ... (:->)
| #234500 | 09-07-2015 11:22 | Ness
:) Ik kan helemaal niet uit de voeten met al die links- en rechts plakkertjes. Sorry voor het kapen van dit draadje maar er moet mij iets van het hart over identiteit, ego, individualisme, nationalisme etc.

Zonder ego kan een mens zich niet staande houden; het ego is de verzamelnaam voor alle instincten en emoties die aan de basis liggen van overleving. Ego is niet goed of kwaad en niet links of rechts, ego is. Punt. Ieder mens heeft d'r een.

Maar naarmate een persoon meer aangestuurd wordt door het ego dan door de ratio kan dat ego zich opblazen en dan is de ratio de slaaf van het ego, ook (vooral) bij mensen met een "hoog IQ". Op dat moment is de mens niet meer dan een roofdier, en worden zijn handelingen bepaald door zijn hormonen/instincten en niet door het intellekt. Deze mensen zijn bloedlink voor de omgeving.

Identiteit ligt dieper. Als je droomt heb je dezelfde identiteit als normaal maar je ego is foetsie. Want je hoeft niet te overleven in een droom. Identiteit is de verzamelnaam voor alle eigenschappen die jou, jou maken. Nu gaat het er maar om waarmee je je identificeert. Bij veel mensen is dat de cultuur, de taal, het geboorteland, de kern waar je in past, de kern die noodzakelijk is voor je overleving.

Het kapotmaken van die kern beschadigt in dat geval de identiteit én het ego en dat is bijzonder traumatisch; de reakties zijn navenant fel. De wond ligt op dieper nivo (raakt de kern van je wezen) dan wat schade aan 'het ikkie', maar kan niet gerationaliseerd worden. Immers, je overleving is verzekerd, dus "wat zeur je nou". Het gewonde ego uit zich in zg onderbuikgevoelens en egoistisch, instinctief handelen. Men 'voelt zich bedreigd'. En de identiteit uit zich in nationalisme, de drang om de kern te behouden.

Kapotte identiteiten maken het institutionaliseren en slavendrijven veel makkelijker voor de roofdieren aan de top. Er is echter een groep mensen die zichzelf heel goed kent; die mensen hebben de land/cultuur identificatie niet echt nodig om voor zichzelf hun eigenschappen te benoemen. Hun identiteit blijft onder alle omstandigheden behouden. Deze mensen worden onder druk dissident. In een oorlog wordt juist deze groep doelwit van de jacht en vaak domweg afgemaakt.
Ness's avatar
| #234503 | 09-07-2015 12:21 | Ness
Slimme propaganda richt zich niet zozeer op het ego - dat doet de reclame voor goederen en diensten al - maar op de identiteit. Mensen met een stevige identiteit zullen zich niet gauw een plakkertje aanmeten; zij beschikken over een groot vermogen tot zelfreflectie en zijn rationeel, herkennen de werking van hormonen/instincten in zichzelf.

Tante Truus op de hoek bijvoorbeeld heeft geen 'hogere opleiding' nodig om wijs te zijn, haar 'ikkie' onder de duim te houden en haar identiteit te bepalen. Tante Truus 'blijft zichzelf', is een rustpunt en een baken en geeft daarmee het voor roofdieren zo gevaarlijke goede voorbeeld. Tante Truus is 'het gezonde verstand'. Tante Truus is een groot obstakel onder fascistisch bewind want het stikt van de Tante Truzen (m/v), al zijn ze niet aan de macht.

Maar mensen met een zwakkere identiteit zijn heel makkelijk over te halen tot identificatie met een bepaalde groep. Mensen stellen zich dan voor als: Henkie, Hollander, voetbalfanaat (m/v) of Ahmed, moslim (m/v). Dat zijn dan de groepen binnen de kern waarmee zij zich heel sterk identificeren. Het doel van propaganda is het identificatieproces over te nemen en de grenzen tussen subkernen zo scherp mogelijk te stellen. En ze dan tegen elkaar op te zetten; verdeel en heers, succes verzekerd.

Zo ook de verdeling in links en rechts. Het eigen rationele vermogen en het vermogen tot zelfreflectie en toetsing (kritisch denken) wordt dan ondergeschikt gemaakt aan grenzen die door propagandisten worden gesteld, en waar je niet meer buiten kunt treden. Religies, sekten en politieke ideologiën zijn in deze zin bij uitstek weapons of mass destruction van de identiteit, waarbij ondertussen het ego volledig intact blijft. Deze mensen zijn hun gezonde verstand kwijt en vaak niet meer te beschreeuwen.
Ness's avatar
| #234506 | 09-07-2015 13:51 | Ness
Hier heb je zo'n roofdier, madam Reding van de EU, die uit is op het stukmaken van de identiteit zodat de grootste groep mensen psychisch gewond raakt. Opdat zij haar hormonen (oestrogeen én testosteron) en opgeblazen ego kan botvieren op een weerloze, getraumatiseerde en diep gekwetste bevolking, allochtoon en autochtoon, die temidden van al dit opzettelijke gekrakeel (het openlijk hypocriete meten met 2 maten hoort daar bij) niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Die teef kan maar niet genoeg krijgen van de crisissen die dat veroorzaakt; hoe meer hoe beter. reding.png
The female of the species is deadlier than the male...
Ness's avatar
aanmelden / inloggen