Door community (initieel ffloor), Op don 8 apr 2010 19:08, 8 reacties,    

Het sterke afkoelen van CO2 nader verklaard


Wie klimaat-leerboeken ter hand neemt zal alras ontdekken dat aan de "opwarmende" eigenschap van CO2 slechts 2 regeltjes worden besteed - de rest van het héle boek gaat meer in op alle rampen die ons nog te wachten staat én: het is -UW- schuld! Dat wordt nog betalen.
Maar laten we het bindingsproces van het ontstaan van CO2 (koolstofdioxide) eens op de korrel nemen aan de hand van de Havo lesboeken, een school dus waar de meeste klimatologen wel op gezeten zullen hebben.
Maar de schrijver dezes die het Delftse ingenieurexamen in de elektrotechniek 2 malen beide keren met goed gevolg heeft afgelegd heeft zo zijn vermoeden dat er op gassenkennisgebied hoogstwaarschijnlijk een leer-verschil bestaat tussen zijn oude techniekboeken en huidige vwo/havo leerboeken. Helaas is dat kardinale leerverschil inderdaad aangetroffen.
Immers, in alle ingenieurskringen heeft men nooit begrepen hoe het kan dat "CO2 de aarde opwarmt" - er is maar 1 laboratoriumexperiment beschreven maar ach, het zal wel?

De ronkende publicaties van klimaatwetenschappers houden in dat de mens brandstoffen verbrandt om er elektriciteit van te maken en bij dit verbindingsproces ontstaat CO2 als het resultaat van kool dat zich met 2 losse zuurstofmoleculen verbindt. Bij dit verbinden wordt eerst een zuurstofmolecuul uit elkaar gerukt en de koolatoom er met gepast geweld dwz. onder een bepaalde hoek ertussenin ingeperst. Daarna worden aan de ontstane verbinding "opwarmende" eigenschappen aan toegedacht.
Noemt een ingenieur het ontstaan van CO2 domweg een restproduct als gevolg van het vrijkomen van de chemische bindingsenergie - de wetenschap legt verbrandingsprocessen wat beter uit met het:

Vormingsenthalpie, en ontledingsenthalpie
---------------------------------------------------------------
De reden hiervan is dat bij het ontstaan van een verbinding lang niet altijd energie vrijkomt - het omgekeerde kan ook nog mogelijk zijn! Om die reden is de term "reactiewarmte" een verouderde term maar bij ingenieurs nog volop in gebruik.
Leerboeken van ingenieurs verschillen dus hemelsbreed met die van de wetenschap en dat kan men in havo lesboeken goed waarnemen. We volgen hier zo een 5-klas havo chemieboek:

'Is voor de vorming van een verbinding energie nodig dan neemt de enthalpie toe. In dat geval is de vormingsenthalpie (delta H) dus een positief getal (plus-teken). We geven een voorbeeld van zo een reactie:
C + O2 = CO2.
Hieruit blijkt dat een ontstane 44 gram koolstofdioxide: -394 kJ/mol (dus -94 kcal) heeft verloren en dus kennelijk aan de omgeving heeft afgestaan.'
(goed lezen)
Dus omgerekend heeft de produktie van 1 ton CO2 dus +2472,6 kWh opgeleverd.
De heffing die de EEG voor 1 ton CO2 daarvoor in rekening brengt is 12 ct.

'Er wordt in hoogovens een ander proces gebruikt om CO2 te maken en dat is:
CO + ½O2 = CO2. Hier komt echter minder energie bij vrij namelijk -286 kJ/mol (dus -68 kcal) maar volgens de Wet van Hess is de afgestane hoeveelheid warmte van beide manieren gelijk'. -En dat is correct, immers ook het maken van CO geeft al energie. Maar dan...

Maar nu de ontleding van CO2
--------------------------------------------
De meeste verbindingen vallen bij toevoeren van straling uit elkaar: men noemt dat "energierijke straling" - maar bij welke golflengte zoiets gebeurt is voor iedere verbinding weer verschillend. Bij ioniserende straling korter dan 17 µm valt bv. koolstofdioxide uit elkaar en dat is in de buurt van bliksem met zijn zware Röntgen- en zelfs supersterke Gammastralen dan ook 100% het geval, immers bij geconstateerde Gammastraling wordt iedere atoomkern prompt al gesplitst!
Zulke kortgolvige straling heeft een vonk niet. Bega nooit de fout om bliksem een vonk te noemen want de bliksem is een positronenstroom en zwaar radioactief!

Het havo 5e-klassertjesboek vervolgt:
'Op grond van de 1e Hoofdwet der Thermodynamica, dus behoud van arbeidsvermogen wordt de energie inhoud dus ook omgekeerd:
CO2 = O2 + C. Hierbij is delta H= +394 kJ/mol (dus +94 kcal).'
Inderdaad. Waarbij per 1 ton CO2 er -2472,6 kWh aan warmteenergie wordt ONTTROKKEN. Waarvan? Uit de procesomgeving natuurlijk!
Er vindt immers een zware onderkoeling plaats waarbij de zwaar onderkoelde koolstof waterdamp doet neerslaan en tot ijskern bevriest, daarna als mest uitregent. Dit is de zwarte koeklaag die men na sneeuwval op alle trottoirs wel kan aantreffen en hopelijk niet op je jas terechtkomt na een fikse glijpartij: zelfs met veel wassen gaan die zwarte vegen er helaas niet meer af.

Het gecorrigeerde Havo-deel-2 leerboek voor de 5e-klassen deelt als toetje een
flinke sneer aan collega-leerboeken van ingenieurs met het:
'* Exotherme reacties verlopen onder afgifte van warmte. Omdat de reactie enthalpie verliest wordt dit met een MINTEKEN aangegeven.
* Endotherme reacties daarentegen onder OPNAME van warmte en dan moet het systeem warmte ópnemen, dit echter wordt met een PLUSTEKEN aangegeven.'

Het gecorrigeerde Havo leerboek 5-klassers stelt in een voetnoot dan ook,
LET OP:
'Helaas geven oudere publicaties, evenals de eerste drukken van ons tabellenboekje een omgekeerd teken te zien. Dáár noemt men reactiewarmte positief als warmte wordt afgestaan, en negatief als ze wordt opgenomen. Men let dan meer op de omgeving (die de energie "erbij krijgt" dan de stof (die de enthalpie verliest).'

De conclusie
------------------
Inderdaad. Het blijkt dus dat ingenieurs meer geïnteresseerd zijn in de omgeving van het reactieproces dan in het afvalproduct zélf: en zo kwam het dat wetenschapsjournalisten stomweg de lezing van ingenieurs volgden waarbij plus en min-tekens blijken te zijn verwisseld. (!) Nee de aarde warmt helemaal niet op maar slaat juist flink aan het afkoelen van weer uitgesplitst CO2 middels korter dan 17µm.
Ondanks dat het aantal blikseminslagen sedert 1998 met 600% is toegenomen kunt u vanaf nu dus weer rustig gaan slapen: de bliksem maakt er mest van en onweer koelt de atmosfeer vele graden méér af dan eerder gedacht.
Annotaties:
| #100062 | 08-04-2010 19:31 | ffloor
Heb geprobeerd het juiste, bijbehorende plaatje in te voeren, alweer mislukt. Maar het staat op:
wallpaper-402810.jpg
| #100071 | 08-04-2010 21:05 | Tzolkin
Ongeloveloze foto!
| #100095 | 09-04-2010 09:04 | Profeet
Interessant! De volgende vraag zou zijn: hoe staat die afkoeling tegen over de broeikas eigenschappen van CO2.
Profeet's avatar
| #100162 | 09-04-2010 21:32 | ffloor
Ja, maar dat is helaas een theorie, niet iets waar in de wetenschap consensus over bestaat, helaas.
De theorie is dat de aarde warmte afstraalt in het IR-gebied en dat dit opgeteld moet worden bij de zonnestraling - het resulaat is dat de atmosfeer opwarmt.
Maar waar klimaatmodellen geen rekening mee houden is dat het na 1 onweer, dito elektrische tornado en dito elektrische orkaan flink afkoelt. Gemiddelt gaat het na 1 orkaantje zo'n 20 graden onder nul vriezen en dat ook in tropische streken, vooral Braziliaanse koffieboeren kunnen je alles vertellen over bevroren koffiestruiken waarvan de nieuwe inpoot pas na 5 jaar weer op volle groeisnelheid zijn.
Deze discussie duurt dus nog wel even.
| #100563 | 13-04-2010 22:13 | ffloor
Wel @Tzolkin, je kunt dezelfde foto ook nog voorin aantreffen in een zeer recent mo-en hbo-schoolboek, namelijk "Weer", een uniboek Focus. ISBN.978.90.475.1023.9. en als het niet in de school te vinden is gewoon in de boekhandel bestelbaar. Wel raad ik de lezertjes aan om de pagina's 245 tot 257 eruit te scheuren want dit gedeelte over "opwarming der aarde" is achteraf dan een verzinsel gebleken: satelieten vertellen ons dat de aarde sinds 2001 aan het afkoelen is en de rest = verzonnen.
Nee de foto zelf is zeker niet verzonnen maar geeft zo de bliksemreinigingswerking van luchtvervuiling perfekt weer, maar spectaculair is hij zeker. (rechtsklikken, klik op 'Afbeelding opslaan' en in eigen map dubbelklikken om hem schermvullend goed te bekijken, maar houd wel jouw tafel goed vast want dit zijn 12 atoombommen in volle actie).
Overigens is mijn artikel meer een bewijsonderbouwing van mijn, nogal opspraak veroorzakende vorige CO2-artikel:
http://zaplog.nl/zaplog/article/co2_een_niet_bestaand_probleem dat de Zaplogredactie nogal in navorsingsproblemen had gebracht. Hiermee hoop ik hun vertrouwen te hebben hersteld.
| #100634 | 14-04-2010 21:24 | Eheu
Beste Ffloor,
Voor de toehoordersderstertjes onder ons (sorry, voor de 'belangstellende lezer' bedoel ik natuurlijk): zeg nou eens duidelijk, of vat nou eens een keer puntig samen waarom jij denkt dat we de afgelopen 20 jaar of zo met een geweldige toename van het aantal 'onweersbuien' wereldwijd te maken hebben.
Want dat gegeven speelt een zekere wezenlijke rol in jouw betoog als ik het goed begrepen heb. Ik bedoel, ik denk dat je gelijk hebt met die observatie en ook met de hints die je geeft over de oorzaak van die toename. Ze verdrinken alleen een beetje midden in de rest van je verhaal. Is er een of andere dure eed die je verhindert over dit onderwerp meer preciese uitspraken te doen?
Niet iedereen, vooral de 'boekhouders' onder ons niet, is het gegeven om zoals ik zelf al dik tevreden te zijn met het sappige soort proza dat je schrijft. Proza waarvoor ik je nogmaals mijn complimenten doe (met de kanttekening nog steeds dat ze een goede 'editor' verdient).

Nogmaals voor de serieuse lezer:

http://www.haarp.net
http://www.earthpulse.com

(Wat betreft 'CHEMTRAILS': dat idee van die 'chaff' dat door sommigen genoemd wordt, is correct medunkt; doorzoek -na bestudering van de hiervoor genoemde websites, het web op het thema 'mindcontrol', - o.a de stof ALUMINIUM heeft hiermee van doen...Have a nice read, euh 'journey' bedoel ik, 'fasten your seatbelts' toch!)

"Ach!''
| #100647 | 14-04-2010 23:11 | ffloor
Aluminium is begin '70er op de lijst van giftige metalen geplaatst. Wel kregen medici toestemming om enkele medicijnen met aluminiumderivaten erin nog tot 1992 te gebruiken.
Aluminium koekepannen werden eerder verdacht van Alzheimer maar dat is niet bewezen, hoogspanningsdraden, en dan met name het radiografische aetherspectrum uit die draden blijkt tot op 200 meter afstand inderdaad Alzheimer te veroorzaken volgens Frans onderzoek.

De meeste chemtrails is overigens gewoon de watertank aan boord van ieder straalvliegtuig: een jetverstuiver blaast onder een druk van 20 bar waterdamp in dat bij 850°C tot splitsing overgaat van 1H en 2O tot een wolk knalgas: dus als brandstofbesparing. Dezelfde watertoevoeging zie je ook bij dragraces en trekkertrek met alcohol ipv. rode diesel maar de krachten die met waterinjectie vrijkomen zijn fors. Soms verliezen ze de complete achteras of vliegt de koppeling in de fik.

Maar ik herinner me nog best wel dat ze in juli 1963 een wolk miltvuur over De Uithof en Rhijnauwen bij Utrecht hadden uitgesproeid. Ik werkte toen als leerling in het politiebureau en besloot dat onderzoek dan maar zelf te gaan doen want justitiëel opsporingsbevoegdheid had ik toch al. Ik kwam uit op onbekende onderzoekers van TNO in Zeist met vervalste diploma's en een eigen vliegtuig op luchthaven Soesterberg - maar TNO Zeist wist zèlf van niets, ook niet waarom een ton dergelijk levens- en levensgevaarlijk strijdgas op hun terrein stond.
Ik kreeg van de CID de opdracht om met hun samen te werken want dit gevaarlijke spul uit Engeland moest hoe dan ook weg. We besloten tot een nachtelijke overval op TNO waarbij we eerst de portier uitschakelden, alles de vrachtauto in en ook alle laboratoriuminrichting van 2 kamers. Ook de beide huizen van dat geboefte ruimden we uit: we konden niet anders en omdat ik heel dun was deed ik de inklimoperaties.
Ook op de luchthaven Soesterberg drongen we hun hangar binnen en namen alles mee inclusief hun helicopter: die ging zo de vrachtwagen in met doorgeslepen rotors.
Daarna zijn we naar IJmuiden gereden en de GEHELE vrachtwagen ging zo de kookpot van de Hoogovens in: normaal zit er een stang voor die dat belet maar tot schrik van de vuurmeester ging deze keer een complete vrachtwagen de oven in met de achterdeuren nog afgesloten met hangsloten en rondom dichtgekit.

s'Morgens om 5 uur stond ik met knorrende maag in het koeihok waar mijn ouders molken. Mijn moeder: "Daar is íe och jochie toch ik zal broodjes smeren en een kom thee". Snel douchen, alle kleren zelf de was ingedaan, machine aangezet en toen 2 uurtjes slapen want om 7:45 moest ik weer aan het werk. Ik was toen 17 jaar maar daar hielden ze geen rekening mee: getrouwden offer je niet op voor zulke loeigevaarlijke klusjes.

Dit was mijn 1e ervaring met chemtrails en heb dat op Grenswetenschap.nl gepubliceerd maar ze geloofden me niet.
Inmiddels is veel meer bekend geworden over uitgesproeide bacillen, griepvirussen en lichtgevende groenten.
Vooral de ziekte van Lyme wordt verdacht door chemtrails te zijn overgebracht omdat de verspreiding ervan veel te snel gaat dan dat dit nog door natuurlijke migratie kon zijn.
Ook de 3 Q-koortsvarianten worden ervan verdacht helemaal geen natuurlijke oorzaak te zijn maar een ingezet wapen van milieu/veganistenorganisaties: iets dat middels de waargenomen vossen op Texel en zeker Ameland is bewezen met een 3-pootvos.
| #100648 | 14-04-2010 23:26 | ffloor
Ik kan er nog aan toevoegen dat van de Zangeres-zonder-naam dus Maria Servaas die binnen 2 maand stierf in een psychiatrisch gesticht en van haar miljoenenvermogen was geript: de minister Hirsch Ballin op Kamervragen antwoordde "...dat zoiets niet is te voorkomen".
M.a.w. goed georganiseerde komplotten zetten domweg een psychiatrisch gesticht in om jouw wel dood te krijgen met de zegen van een Justitieminister: "Niet is te voorkomen".
Bekijken we op dezelfde manier hoe minister Cramer een half triljard over de balk gooit alleen om een niet-bestaand CO2-wereldprobleem op te lossen en een vergelijking ligt zéker voor de hand: "Niet is te voorkomen".
aanmelden / inloggen