Door benb, Op don 7 jul 2011 08:24, 16 reacties,    

Het verraad door de sociaal-democratie


"George Papandreou verkoopt overheidsbedrijven aan multinationals. Hij vermindert de lonen, pensioenen en de werkgelegenheid in opdracht van het IMF. Hij draagt de staatskas over aan Europese banken. Hij steunt de navo-oorlog tegen Libië. Hij dwingt de Griekse kustwacht te helpen met Netanyahu's blokkade van Gaza."

Aldus een demonstrant op Syndigma Square in Athene op 3 juli 2011. Een zelfbenoemde "socialistische" regering in Griekenland legt de meest verregaande vermindering op van lonen, pensioenen, banen, en onderwijs- en gezondheidsprogramma's in de geschiedenis van West-Europa.

De Pan Helleense Socialistische Partij (PASOK) heeft volledig afstand gedaan van enige pretentie van een soevereine regering, door het overhandigen van het huidige en toekomstige politieke beleid aan de Europese Centrale bankiers, het IMF en de echte macht binnen de Europese Unie (Duitsland en Frankrijk). Het zogenaamde 'bezuinigings' programma omvat de plundering en uitverkopen van alle strategische lucratieve openbare ondernemingen en grootschalige openbare grond inclusief alle historische en recreatieve gebieden. Nog nooit heeft een regiem, socialistisch of niet, zo schaamteloos en brutaal een onafhankelijk land onderworpen aan de meest pure vorm van koloniale overheersing.

De parlementaire weg naar koloniale plundering

De Grote Sprong Achterwaarts van Griekenland heeft plaatsgevonden onder de leiding van een "socialistische" minister-president (George Papandreou), gesteund door de overgrote meerderheid (97%) van de "socialistische" parlementariërs en het bijna gehele "socialistische" kabinet.

Terwijl het parlement debatteert en stemt om de soevereiniteit van het land te ondermijnen en de mensen te degraderen, demonstreren honderdduizenden op de straten en pleinen. De gekozen leiders en wetgevers van de PASOK gaan volledig voorbij aan deze protesten, en slaan alleen acht op de richtlijnen van de minister-president en zijn aangestelde bazen. De parlementaire politiek is duidelijk volledig geïsoleerd van de mensen die zij geacht wordt te vertegenwoordigen.

Wat voor soort regering is in staat tot een dergelijke heftige afwijzing van de volkswil? Welke soorten wetgevers zijn in staat om de levensstandaard systematisch terug te dringen gedurende de afgelopen drie jaar en voor de komende tien jaar?

PASOK was altijd een partij van patronage - niet een partij van programmatische veranderingen. PASOK kwam, vanaf de eerste verkiezingsoverwinning in 1981, met publieke baantjes, krediet, leningen en gunsten aan zijn kiezers. Aan het begin in de vroege jaren 1980, was de aanname van nieuwe functionarissen zogenaamd voor de sociaal-economische hervormingen, die het rechtse bureaucraten zogenaamd saboteerden. Maar toen het momentum voor de 'hervorming' verwaterde, namen de benoemingen toe, als onderdeel van een proces van het opbouwen van een grootschalige electorale partij machine.

Duizenden academici met organisatorische vaardigheden bevolkten de Partij kantoren en waren na verloop van tijd verzekerd van een vaste baan in de bureaucratie. Ze hebben bijgedragen aan het veilig stellen van stemmen voor de PASOK-kandidaten, de praktijken volgend van de rechtse Nieuwe Democratische Partij. De publieke sector werd om verschillende redenen het belangrijkste arbeidsbureau: de meeste 'ambtenaren' hadden meerdere banen, sommige wel vier of vijf, inclusief eigen bedrijven. Ten tweede, de zogenoemde private sector in Griekenland ontwikkelde nooit een vermogen om te groeien, investeren, innoveren, technologie toe te passen, concurreren en nieuwe markten te creëren. De meeste toonaangevende Griekse ondernemers waren afhankelijk van de politieke banden met de regeringspartij om leningen te krijgen voor projecten die nooit tot stand kwamen, voor kredieten die zij gebruikten om kapitaalgoederen van de Europese Unie te importeren en voor leningen om consumenten producten in te voeren.

Toetreding tot de Europese Unie (EU) gaf PASOK en de rechtsen toegang tot enorme transfers van kapitaal en leningen zogenaamd voor de "modernisering" van de economie en om deze concurrerend te maken. In ruil verlaagde Griekenland zijn tarifaire belemmeringen en EU-goederen overstroomden de lokale markt. De EU-middelen financierden PASOK's patronage machine; het particuliere bedrijfsleven leende van EU-fondsen en liet de betaling over aan de staat, via medeplichtige politici. Professionals en de middenklasse kregen gemakkelijk krediet voor dure import. De economen en politici van het regime "manipuleerden de boeken ', die aldus een positieve groei aangaven en verplichtingen verborgen. Alles was geleend. Volgens de experts, was Griekenland "geïntegreerd" in de Europese Unie ... jammer genoeg op basis van een totaal verschillend zijn van de dominante partners als enig land ook maar zou kunnen.

De PASOK werd opgebouwd rond een elite die nooit belastingen betaalde, maar leefde van overheidsgeld. Miljardairs-reders vermeden het betalen van belastingen door onder buitenlandse vlag (Panama) te varen, maar huurden wel Griekse kapiteins en droegen bij aan de partij-schatkist. Professionals, advocaten, dokters en architecten, declareerden nauwelijks enige inkomsten, maar ontvingen onder-de-tafel contante betalingen ver boven alle salarissen. Zakelijke leiders, onroerend goed speculanten, bankiers en importeurs betaalden allen aan Partij leiders om belastingvoordelen en EU-leningen veilig te stellen. Geld dat verdween naar overzeese rekeningen. Wat doorging voor partij en de zakelijke elite was in feite een georganiseerd netwerk van kleptocraten: Ze plunderden de schatkist en lieten het aan de werknemers om de rekeningen te betalen, omdat deze laatste extra loonbelastingen opgelegd kregen. Griekenland is het slechtste land in de wereld voor een loonarbeider - want het is de enige sector die wordt belast en uitgebuit.

Griekenland is een land van zelfstandige kleine ondernemers en zelfstandige kleine boeren, van wie sommigen land pachten van de stedelijke professionals, kleine toeristische hoteleigenaren en restauranthouders: De overgrote meerderheid van de laatste betalen slechts een klein deel van hun belastingen, terwijl ze veel eisen van de publieke diensten. Ze maken deel uit van het 'patronage' apparaat van PASOK, en zijn meestal de ontvangers van niet-gereglementeerde kredieten en leningen, die werden gebruikt voor stijgende persoonlijke inkomens in plaats van productiviteit.

EU-leningen financierden de modernisering van de Griekse levensstandaard, door het verhogen van de invoer van Duitse apparaten en auto's, maar ook de Deense en Franse feta kaas (goedkope import). Met andere woorden, Europa veroverde de Griekse markt en verhoogde haar tekort op de handelsbalans. Deze EU-praktijken en relaties maakten het PASOK mogelijk een solide basis te creëren van patronage en zakelijke kleptocraten, belastingontduikers en nieuwe lagen van staatsfunctionarissen.

De EU kocht de politiek-militaire onderdanigheid van Griekenland: Griekenlands steun aan de Afghaanse, Iraakse, Libische en Pakistaanse oorlogen. Vooral onder George Papandreou, overtrof de dienstbaarheid van PASOK aan Israël en zijn Amerikaanse zionistische voorstanders alle voorgaande regimes

De rekening komt eraan …..

Griekse publieke en private kleptocraten vervalsten de nationale rekeningen, veranderden tekorten in overschotten, totdat het systeem implodeerde. De EU-banken presenteerden de rekening en eisten betalingen. De Griekse staat en de kapitalistische klasse, onder PASOK, kondigden meteen een programma van 'bezuinigingen' en 'fiscale hervormingen' aan. In feite richt het zich op de werknemers, omdat het niet zijn elite van belastingontduikers als sociale basis wil ondermijnen.

Enorme bezuinigingen op de lonen, pensioenen en werkgelegenheid werden opgelegd en uitgevoerd. De PASOK wetgevers conformeerden zich, aangezien hun opgeblazen salarissen, pensioenen, en uitbetalingen afhankelijk waren van de onderwerping aan de minister-president, die op zijn beurt, afhankelijk was van de imperiale bankiers en de bourgeois kleptocraten. PASOK's bestaan als partij is afhankelijk van de stroom van EU-leningen, reddingsoperaties en uitverkopen aan zijn klanten. Het PASOK-regime is het grote voorbeeld van een autoritaire partij: kruipend aan de voeten van de EU-bankiers en -leiders en tegelijk de keel van miljoenen verarmde Griekse gepensioneerden, loon-en salaris werknemers doorsnijdend. De PASOK basis van belasting-ontduikers en patronage wordt nauwelijks beïnvloed door de fiscale hervormingen: De belastinginkomsten zijn daadwerkelijk afgenomen als gevolg van de steeds dieper wordende recessie.

Omdat de PASOK regime de roof van de inkomens vergroot en de weerstand van de massa’s toeneemt, jonge werklozen (55%) worden steeds wanhopiger en confronteren de regering, neemt de kans op geweld meer en meer toe.

Volledig toegewijd aan het uitmergelen van de werknemers, kwam PASOK met EU/IMF letterlijk overeen, dat ze toezicht kunnen houden, de prijs bepalen en het hele publieke patrimonium kunnen verkopen. Met andere woorden: de betaling van de schulden is uitgegroeid tot een handvat voor de overdracht van soevereiniteit aan de imperiale landen en voor het maximaliseren van het halen van rijkdom uit arbeid. Wat overblijft van de "Griekse staat" zijn de politie en het leger, toegewijd aan het opleggen van de nieuwe imperialistische orde met geweld aan de uitgebuite en arme meerderheid.

In het midden van deze katastrofale gang van zaken, van plundering en armoede, houden de PASOK wetgevers vast aan de lijn: ze rekenen nog steeds op de massale basis van 25%, de zelfstandige professionals, bankiers, consultants en belasting-ontduikers, voor het steunen van het regime, omdat deze nauwelijks worden beïnvloed door deze uitverkoop.

Het reddingsplan zal het de PASOK wetgevers mogelijk maken om hun lucratieve pensioen op te strijken als ze worden weggestemd en de zelfstandigen en professionals zullen de niet-belaste toeristische winsten blijven innen, zelfs als hun lokale klantenkring verder verarmd. PASOK, Papandreou en zijn kliek hebben aangetoond dat electorale politiek compatibel is met de meest verachtelijke overgave van de soevereiniteit, met een aanhoudende en woeste onderdrukking van de meerderheid van de werkende bevolking en met een verregaande, langdurige reductie van de levensstandaard. De Griekse ervaring toont eens te meer dat, geconfronteerd met de ondergang van het kapitalistische systeem, de verschillen tussen de conservatieven en de sociaal-democraten verdwijnen. Democratische vrijheden bestaan alleen zolang de meerderheid zich onderwerpt aan de heerschappij van de imperialistische machten en hun lokale kleptocratische, kapitalistische vazallen.

Geen twijfel dat er nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden, zelfs als de levensstandaard omlaag duikt, de schulden toenemen en het land beroofd is van al haar activa. Waarschijnlijk zal de PASOK worden weggestemd. Hun conservatieve tegenstanders zullen hun voorbeeld volgen net als de politie en de incassobureaus.

Voor de overgrote meerderheid van de Grieken is er geen toekomst en geen oplossing in het bestaande systeem van straatprotesten en parlementaire politiek. De laatste negeert de eerste. Deze impasse roept de vraag op welke buitenparlementaire actie nodig en mogelijk is om het regiem van de imperiale heersers en hun kleptocratische medewerkers te beëindigen.

Door James Petras
Annotaties:
| #145071 | 07-07-2011 08:42 | zwart
Wat een hopeloze en uitzichtloze toestand.
De bittere conclusie is: er zijn geen goede eerlijke bestuurders.
zwart's avatar
| #145083 | 07-07-2011 11:16 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dat socialisme wat je wilt,komt er niet.Dat is de ondergang van het kapitalisme.
| #145087 | 07-07-2011 12:21 | Guantanamo Lullabay
ach die 'socialiste' zijn net als onze pvda neoliberalen
Guantanamo Lullabay's avatar
| #145105 | 07-07-2011 14:08 | ParallaxGuy
^inderdaad Guantanamo Lullabay
ParallaxGuy's avatar
| #145108 | 07-07-2011 14:27 | benb
Allemaal, allemaal neoliberaal.

Succes, Ben
| #145115 | 07-07-2011 15:09 | zwart
Toch niet allemaal hoor @ben. Je hebt al 8 stemmen.
Gewoon een goed artikel.

En het kan niet anders, natuurlijk ook zappers die een ander geloof aanhangen en denken dat het kapitalisme de wereldbevolking welvaart gaat geven..
zwart's avatar
| #145121 | 07-07-2011 15:46 | tegengas
Kapitalisme werkt niet overal op de wereld.
En we zullen altijd wat Kapitalisme nodig hebben, belangrijk is om het misbruik eens een keertje aan te pakken, er wordt te veel gejat, en teveel gekke dingen worden er gedaan met geld.
Hoe meer je ze geeft hoe gekker ze worden.
tegengas's avatar
| #145125 | 07-07-2011 16:33 | _Martijn_
Nog nooit heeft een regiem, socialistisch of niet, zo schaamteloos en brutaal een onafhankelijk land onderworpen aan de meest pure vorm van koloniale overheersing.
Hoewel meer vorm dan inhoud heb ik het nooit zo op dergelijke overdrijvingen om aandacht te vragen.

Welke soorten wetgevers zijn in staat om de levensstandaard systematisch terug te dringen gedurende de afgelopen drie jaar en voor de komende tien jaar?
Dat is in Nederland ook aan de gang

Maar toen het momentum voor de 'hervorming' verwaterde, namen de benoemingen toe, als onderdeel van een proces van het opbouwen van een grootschalige electorale partij machine.
En de bevolking stond er bij, keek er naar en deed mee.

Ze hebben bijgedragen aan het veilig stellen van stemmen voor de PASOK-kandidaten, de praktijken volgend van de rechtse Nieuwe Democratische Partij.
Dit zijn algemene praktijen in dergelijke situaties en komen wereldwijd voor.

De publieke sector ... producten in te voeren.
Dat er hoognodig iets moe(s)t veranderen daar lijkt me duidelijk.

Toetreding tot de Europese Unie (EU) gaf PASOK en de rechtsen toegang tot enorme transfers van kapitaal en leningen
Wat een flauwekul man. 'Rechtesen'... gewoon dieven. Dat heeft met links of rehts niets van doen.

De PASOK werd opgebouwd rond een elite die nooit belastingen betaalde, maar leefde van overheidsgeld.
Linkse dieven? 'Rechtsen' zijn volgens mij tegen dergelijke overheidsbegrotingen....

Griekenland is het slechtste land in de wereld voor een loonarbeider
Hoe anders is het in Nederland?

Met andere woorden, Europa veroverde de Griekse markt en verhoogde haar tekort op de handelsbalans.
Griekenland valt toch binnen die balans?

De EU kocht de politiek-militaire onderdanigheid van Griekenland: Griekenlands steun aan de Afghaanse, Iraakse, Libische en Pakistaanse oorlogen. Vooral onder George Papandreou, overtrof de dienstbaarheid van PASOK aan Israël en zijn Amerikaanse zionistische voorstanders alle voorgaande regimes
Europa stond ook volop te springen om naar Irak te gaan en is exact hetzelfde als 'de Amerikaanse zionisten' en Israël?

De PASOK basis van belasting-ontduikers en patronage wordt nauwelijks beïnvloed door de fiscale hervormingen: De belastinginkomsten zijn daadwerkelijk afgenomen als gevolg van de steeds dieper wordende recessie.
Het niet aanpakken van corruptie is een slechte zaak bij bezuinigen.

ze rekenen nog steeds op de massale basis van 25%, de zelfstandige professionals, bankiers, consultants en belasting-ontduikers, voor het steunen van het regime, omdat deze nauwelijks worden beïnvloed door deze uitverkoop.
De eerder genoemde 'elite' is 25%? En hoe werkt dat met verkiezingen?

Waarschijnlijk zal de PASOK worden weggestemd. Hun conservatieve tegenstanders zullen hun voorbeeld volgen net als de politie en de incassobureaus.
De tegenstanders zullen eigenlijk hetzelfde doen maar de bevolking zal op ze stemmen? Of zijn er geen vrije verkiezingen?

Deze impasse roept de vraag op welke buitenparlementaire actie nodig en mogelijk is om het regiem van de imperiale heersers en hun kleptocratische medewerkers te beëindigen.
Buitenparlementair of niet is in principe bijzaaak, maar de vraag is terecht. Speelt ook in andere landen.
_Martijn_'s avatar
| #145127 | 07-07-2011 16:37 | Gareth
quote:
"Kapitalisme werkt niet overal op de wereld."

Waar dan wel tegengas... waar is het dat het volk niet wordt uitgezogen door haar eigen elite middels hun systemische constructies zoals banken, belasting en geldverslindende regels en bureaucratie?

Vertel het me tegengas.... 't moet daar een paradijs zijn...
| #145128 | 07-07-2011 16:47 | _Martijn_
waar is het dat het volk niet wordt uitgezogen door haar eigen elite middels hun systemische constructies zoals banken, belasting en geldverslindende regels en bureaucratie?
Als dat de definitie van kapitalisme is, dan is kapitalisme ouder dan de weg naar Rome.
_Martijn_'s avatar
| #145184 | 07-07-2011 20:09 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Waar dan wel tegengas...


libie
| #145186 | 07-07-2011 20:13 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Griekenland is het slechtste land in de wereld voor een loonarbeider


Klein wereldje voor de topicschrijver.Nooit in china geweest,of india,waar ze voor een dollar per dag werken,of in kenia,waar ze in grote tulpenplantage's werken onder nederlandse ondernemers en ook uitgebuit worden.
Zo erg is het ook nog niet allemaal in grekenland.Gewoon aanpassen zou ik zeggen.
| #145190 | 07-07-2011 20:32 | tegengas
Het werkt alleen in het westen.
tegengas's avatar
| #145191 | 07-07-2011 20:34 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Een socialistisch partij die helemaal vanuit het niets wat moet gaan opbouwen,ook pure armoede is.Dat zal niet werken in het huidige syteem.Ik denk aan opstanden en relletjes,waar een politiestaat het zal moeten onderdrukken..Alleen als je echt geen optie meer heb,een socialisme weer kan onstaan.Dan zou ik zoals Ben voor het echte soclalisme kiezen.
Het huidige socialisme waar ze achterkamertjes politiek bedrijven en zichzelf meer vinden dan het volk mag wieberen.
We hebben het allemaal zo slecht nog niet,omdat ze het weer stelen van de andere,zoals het midden oosten,azie,afrika waar zij weer zwaar onderbetaald worden.Zonder hen,we ook niet zo welvarend zijn en zoveel vrijheid kennen.Geniet ervan zolang het ken.Een andere optie dan dit systeem is er niet.
| #145194 | 07-07-2011 20:49 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Een andere optie is er wel,maar dat is geen democratie,en welvaart voor iedereen.Het is een slim plannentje als het gaat om orde handhaven en de rust te bewaren.Wij zien het niet,dat er geen andere keuze.Diegene die de democratie verdedigen,om zijn machtspositie strijd,en een andere partij(nazionalisme),wat een democratie zal vervangen als er niet genoeg aanhang meeer zal zijn ervoor.Het zal nooit een partij wordendie opkomt voor het volk,en het volk zelf de macht geeft,in plaats van dat de macht gecentraliseerd is.Die de macht van de bankers&corperatie;'s afpakken.Want de politiek zijn muppets van het bedrijfsleven&bankers;.En de trein dendert maar door,zonder dat het ook echt gestopt kan worden.Zielig leventje leiden we allemaal,die in dit systeem geloven.Aan de andere kant,wat niet weet wat niet deert.Je doet er toch niks aan,zonder er de gevolgen van te merken,wat nog erger is dan wat het nu is.
Straks MAD max in de toekomst.Tot die tijd keep on dreaming.
| #145237 | 08-07-2011 00:15 | flipse0492
Onze overheden verkopen toch ook al jaren NL ondernemingen aan buitenlandse mogendheden!
flipse0492's avatar
aanmelden / inloggen