Door community (initieel Best Well), Op zon 8 okt 2017 10:22, 0 reacties, nieuws

Hiroshima en Nagasaki 1945: de leugen over humanitaire oorlogsvoering
Hiroshima en Nagasaki 1945: de leugen over humanitaire oorlogsvoering 05.10.2017

Op 9 augustus 2017 was het 72 jaar geleden dat de Amerikaanse regering in de Japanse stad Nagasaki de tweede atoombom gebruikte in de geschiedenis van de mensheid. De stad had toen 260.000 inwoners. Door de explosie van de plutoniumbom met 21.000 ton explosieve kracht stierven er onmiddellijk 22.000 mensen, bijna uitsluitend burgers. Nagenoeg de helft van de stad werd verwoest. Binnen de vier maand stierven naar schatting nog eens een 80.000 mensen aan verwondingen en radioactieve straling en gedurende tientallen jaren later nog eens tienduizenden aan een pijnlijke kanker. Daarbij kwam dat volledig misvormde baby’s werden geboren met een korte levensverwachting. Samen met Hiroshima, dat drie dagen daarvoor slachtoffer werd van de eerste Amerikaanse atoombom, zijn er zowat 500.000 mensen gedood.

Het gebruik van de atoombommen werd door de Amerikaanse regering voor de wereld humanitair gemotiveerd. Men wilde nl. snel een einde maken aan de verbitterde Japans-Amerikaanse oorlog om bloedvergieten voor enkele duizenden Amerikaanse soldaten te verhinderen. Achteraf bleek deze 'mythe van humanitaire inzet' van atoombommen slechts een voorwendsel want later kwam aan het licht dat het Amerikaanse leger en president Truman geïnformeerd waren dat Japan bijna niet meer in staat was om te vechten. 60% van de grote, Japanse steden waren verwoest, alsook het grootste deel van de vloot en de luchtstrijdmacht. De Amerikaanse luchtverkenning had in juli 1945 ingeschat dat Japan kort voor de capitulatie stond. Daarom had de Japanse gezant, Sato Naotake, op 9 juli al gevraagd voor vredesonderhandelingen en was het bombardement van Hiroshima en Nagasaki vanuit militair standpunt volledig ongegrond. De Amerikaanse generaal, Curtis LeMay, de beroemde bevelhebber die gelast was voor het bombardement, bevestigde dit. 20 september 1946 zei hij op een persconferentie: “De oorlog was in twee weken voorbij geweest, zonder dat de Russen zouden zijn binnengemarcheerd en zonder de atoombom. De atoombom had helemaal niets te doen met het einde van de oorlog.”

Maar waarom werd de atoombom dan gebruikt?
Volgens verschillende critici, zoals de Amerikaanse historicus Gar Alperovitz, wilde de Amerikaanse regering hun militaire superioriteit tonen om het Sovjet staatshoofd, Jozef Stalin, te intimideren. Stalin meldde namelijk op de conferentie van Jalta ( 4 tot 11 februari 1945) en op de conferentie van Potsdam (17 juli tot 2 augustus 1945) dat ze steeds meer vorderingen maakten. Hij kondigde een oorlog tegen Japan aan en land in te nemen. Het ging er Amerika vooral om, met de atoombommen Stalin voor te zijn. De Amerikaanse regering wilde 'de taart' met niemand delen en als enige overwinnaar de macht overnemen.

De Amerikaanse president Truman weigerde de bom te demonstreren op een onbewoond Japans eiland. Hij weigerde bovendien de inwoners van de twee steden te waarschuwen zodat een evacuatie nog mogelijk zou zijn. Trumans bedoeling was een maximale vernietiging en intimidatie teweegbrengen om de superioriteit van Amerika duidelijk te demonstreren. Zo kon hij de Sovjets ver van de Stille Oceaan houden.

Volgens verschillende Amerikaanse historici en ook onderzoekers, zoals de Duitse schrijver Harry Thürk, is naar alle schijn het doel van de Amerikaanse dominantie in de Stille Oceaan, allang voor de oorlog, verdoken op touw gezet. Al jaren voerde de Amerikaanse regering een hevige economische oorlog tegen Japan, met zeeblokkades en andere sancties. Japan werd compleet afgesneden van grondstoffen, met inbegrip van ruwe olie en ijzer en zag daardoor maar twee mogelijkheden: zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de ïnvloed van Amerika of een noodsprong maken door de Amerikaanse Pacific-vloot, die hen in een wurggreep hield, te vernietigen. Deze wanhopige noodsprong hadden de Amerikaanse president Roosevelt en het Pentagon bewust geprovoceerd ... en daarom ook kwam de aanval op de Amerikaanse vloot in Pearl Harbour niet onverwachts. Dat betekent wel dat president Roosevelt de dood van bijna 2.400 Amerikaanse soldaten en matrozen erbij nam om na de aanval Japan en ook Duitsland, de bondgenoot van Japan, de oorlog te verklaren. De nieuwe, krachtige vliegdekschepen van de Amerikaanse marine, met hoog opgevoerd oorlogspotentieel werden overigens in veiligheid gebracht vóór Pearl Harbour werd aangevallen. Zodoende vernielden de Japanners alleen oude en gedeeltelijk uitgediende Amerikaanse oorlogsschepen, zoals de Duitse schrijver, Harry Thürk, het uiteenzette in zijn publicatie 'Pearl Harbour, de geschiedenis van een overval', dat als feiten-verslag wordt getypeerd.

Zo leert de geschiedenis ons dat crisissen en oorlogen grondig moeten worden belicht met de vraag: Wie heeft er baat bij? Vooral humanitair gemotiveerde oorlogsplannen moeten heel nauwkeurig worden onderzocht op verborgen machtsbelangen, tegen alle uitingen van politici en media in.

Actueel bijvoorbeeld is de door president Trump genoemde optie nl. om humanitaire redenen het Amerikaanse leger laten ingrijpen in Venezuela, voor minimale schade en democratie aldaar (zie www.kla.tv/10933 - in het Duits). Of de waarschuwing van Trump, een preventieve eerste klap met atoombommen tegen Noord-Korea, om Noord-Korea af te houden van zijn raketten- en atoomwapen programma en om Amerika en omliggende landen te beschermen voor een dreiging van Noord-Korea. (zie: www.kla.tv/10958 en www.kla.tv/10352 - in het Duits). En tenslotte moeten wij uiterst waakzaam observeren en vragen wie er baat bij heeft als Rusland altijd wordt gebrandmerkt als onberekenbare agressor die mensenrechten minacht, zodat zij bestraft worden met sancties en militair omsingeld ( www.kla.tv/10894).
Annotaties:
aanmelden / inloggen