Door feniks, Op zon 18 okt 2015 09:31, 54 reacties, all rights reserved

Hoe je de fouten in je eigen redenering niet ziet

DIt is een interessant artikel over hoe mensen zich graag blijven vasthoduen aan hun Blinde Overtuiging. IK plaats hier gewoon een aantal zinnen, die de grote lijnen van dit artikel goed weergeven.


Wie graag eens iets belachelijks gelooft, heeft tegenwoordig keuze zat. Wilt u graag geloven dat kindervaccins autisme veroorzaken? Dat de Holocaust nooit heeft plaatsgegrepen? Dat niet Osama Bin Laden, maar de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center heeft georganiseerd? Een minuutje googelen volstaat om van al die meningen een bevestiging te vinden. U zult uiteraard méér informatie vinden die het tegendeel aantoont, maar wees gerust: er zijn genoeg websites die in uw kraam zullen passen, waar u in elke discussie koppig naar kunt verwijzen.
[…]
Zo zit de menselijke geest nu eenmaal in elkaar. We zoeken eerder naar bevestiging van wat we al geloven dan naar informatie die ons wereldbeeld kan doen kantelen. In wetenschappelijk jargon: onze zwaarste denkfout is de zogenaamde confirmation bias, de bevestigingsvertekening. Ons beeld van de wereld is vertekend omdat we vooral oog hebben voor wat dat beeld bevestigt. En dat doen we zeker niet altijd opzettelijk. Meestal niet, zelfs. Het gebeurt automatisch, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Met alle gevolgen van dien.
[…]
We hebben geen innerlijke wetenschapper, die al onze meningen voortdurend tegen het licht houdt om de tekortkomingen ervan te zien. We hebben een innerlijke advocaat, die voortdurend argumenten zoekt om onze meningen te versterken en te verdedigen.
[…]
We zullen niet graag toegeven dat het zo werkt. Omdat we nu eenmaal geen irrationele wezens willen zijn.
[…]
Denk daaraan als u … in een debat verzeild raakt: we zijn daar geen rationele argumenten aan het uitwisselen, we zijn onze eigen morele gemeenschap aan het verdedigen…. Zodra we ons dat morele verhaal eigen hebben gemaakt, worden we blind voor de tegenargumenten.
[…]
Mensen zijn in staat om de gekste dingen te geloven
en daar dan geweldig aan gehecht te raken - desnoods vervormen ze de feiten om hun opinies te laten kloppen.
[…]
wetenschappers zijn ook maar mensen. Wij worden gedreven door dezelfde emotionele fenomenen die overal aan het werk zijn: jaloezie, statuscompetitie, coalitievorming... Alleen beschikt de wetenschap over methodes en instellingen die leiden tot zorgvuldige waarheidsvinding.
[…]
Finaal hebben de feiten altijd het laatste woord:
wetenschappers moeten hun ideeën toetsen aan de werkelijkheid, via waarneming of experiment. De theorie volgt de feiten. En dat is niet wat er in de rest van de samenleving altijd gebeurt.
Annotaties:
| #238670 | 18-10-2015 12:43 | ouwe knar
Haha, je moet maar durven.
Zak lekker in je eigen stront weg @feniks.
Zo, dit moest ik even kwijt. Verder mag iedereen op dit draadje schrijven wat die wil, ik ben hier voorlopig klaar mee.

Groetjes, ouwe nar ;)
ouwe knar's avatar
| #238689 | 18-10-2015 16:09 | bron
Het zijn niet alleen complotdenkers die dat doen. Wij doen het allemaal. Ook als we geen rare dingen geloven, hebben we vooral oog voor informatie die in ons kraam past. Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Wij doen het allemaal. Ook als we geen rare dingen geloven, hebben we vooral oog voor informatie die in ons kraam past. Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Ook als we geen rare dingen geloven, hebben we vooral oog voor informatie die in ons kraam past. Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.

Het is zelfs de denkfout waar we het vaakst last van hebben.
bron's avatar
| #238691 | 18-10-2015 16:40 | Unseen
Feniks is tegen zelfdenkend mensen, Feniks is voor een totalitair systeem waarbij de overheid voor alle inwoners bepaald wat waar is en wat zij moeten denken.
De overheid voert daarvoor zelf belachelijke theorieën op, zoals bijv. dat in Afghanistan een man in een grot zat, die instructies gaf aan andere holbewoners om vliegtuigen in een gebouw te vliegen.

Dat die overheden nooit hun belachelijke theorieën voor een strafrechtbank laten toetsen, zodat een onafhankelijke rechter de schuldigen kan aanwijzen, dat moeten burgers normaal vinden en burgers die daar tegen zijn dat zijn dan complotters.

Opvallend bij al de grote terroristische aanslagen van de laatste tijd is dat overheden vaak binnen een halve dag, soms al binnen een uur, met een theorie komen (een complot theorie) wie de daders zijn. Die theorie blijven ze dag in dag uit herhalen, zonder dat er ook maar een strafrechtelijk onderzoek door een onafhankelijk rechtbank heet plaats gevonden.

Feniks mensen hebben namelijk een hekel aan de Trias Politica, deze zorgt
dat de wetgevende en rechtsprekende macht en de taak van bestuur zijn verdeelt over drie organen en deze toe te staan een controle op elkaar uit te voeren, wordt voorkomen dat één van de organen zijn macht kan misbruiken.

Feniks wil dat de bestuurders op de stoel van de rechtsprekende macht gaan zitten, zodat het doel van de Trias Politica
Het doel van de Trias Politica is het voorkomen van machtsmisbruik door de overheid.

tegen gewerkt wordt.

Voor dat soort mensen hebben we een ziektebeeld, beste feniks, ze lijden aan het Stockholm syndroom, de vrijheid wordt door de overheid ontnomen, het arbeidsinkomen wordt voor 50% afgenomen (alle belastingen bij elkaar) af en toe krijgen de burgers een sigaar uit de eigen doos en tonen de burgers compassie voor die overheid.
https://www.youtube.com/watch?v=riwHaBHnTi0
Unseen's avatar
| #238694 | 18-10-2015 17:19 | Unseen
Alleen beschikt de wetenschap over methodes en instellingen die leiden tot zorgvuldige waarheidsvinding.
[…]
Finaal hebben de feiten altijd het laatste woord: wetenschappers moeten hun ideeën toetsen aan de werkelijkheid, via waarneming of experiment. De theorie volgt de feiten. En dat is niet wat er in de rest van de samenleving altijd gebeurt.


Zorgvuldige waarheidsvinding ....


Januari 2014: De VU wil het werk van Peter Nijkamp, zeker honderden publicaties, laten beoordelen op (zelf)plagiaat. Aanleiding voor het onderzoek is ophef rond een proefschrift van een promovenda die Nijkamp tot voor kort begeleidde. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp.

September 2013: Gepensioneerd hoogleraar aan de Vrije Universiteit Mart Bax heeft in tientallen van zijn publicaties verzinsels opgeschreven. Ook hebben een boel prestaties van hem in werkelijkheid niet plaatsgevonden. Dat concludeert een onderzoekscommissie van de Amsterdamse universiteit in een rapport over de oud-hoogleraar Politieke Antropologie. De verdenking van fraude kwam in oktober 2012 naar voren.

Augustus 2013: Het LUMC in Leiden ontslaat een Belgische onderzoekster van de afdeling reumatologie, nadat uit intern onderzoek blijkt dat zij laboratoriumonderzoek heeft gemanipuleerd. Het medisch centrum trekt twee wetenschappelijke publicaties van haar terug.

Maart 2013: Een Belgische professor die in eigen land op staande voet is ontslagen, blijkt ook verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Leiden, als gastmedewerker. Zijn rol in Leiden zou ‘heel beperkt’ geweest zijn, volgens de universiteit. De biomedicus deed onderzoek naar epilepsie.

Juni 2012: De Erasmus Universiteit in Rotterdam maakt bekend dat twee wetenschappelijke artikelen worden teruggetrokken van professor Dirk Smeesters. De hoogleraar Consumentengedrag en Samenleving zou data zodanig geselecteerd hebben dat de gezochte effecten statistisch significant werden. Smeesters heeft zelf ontslag genomen.

November 2011: Het Erasmus MC in Rotterdam maakt bekend dat hoogleraar Don Poldermans is ontslagen wegens schending van de wetenschappelijke integriteit. De internist en vasculair geneeskundige zou gegevens hebben gefingeerd en bij verschillende studies zouden onregelmatigheden gevonden zijn of data niet meer te achterhalen.

November 2011: Het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen maakt bekend dat een senior onderzoeker zijn ontslag heeft ingediend, nadat is gebleken dat hij oncontroleerbaar en mogelijk onjuist heeft gehandeld bij het verzamelen van onderzoeksgegevens. De onderzoeker was betrokken bij een onderzoek naar pijnbeleving bij patiënten.


]
Unseen's avatar
| #238695 | 18-10-2015 17:21 | Unseen
September 2010: De Tilburgse hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel blijkt op grote schaal te hebben gefraudeerd met onderzoeksgegevens. Drie commissies bestuderen zijn publicaties en komen tot de conclusie dat hij met zeker 55 artikelen en 10 boekhoofdstukken heeft gefraudeerd. Bij 10 artikelen, waarvan er twee ook als hoofdstuk in een boek zijn gepubliceerd, bestaat een sterk vermoeden van fraude. In juni 2013 schikt Stapel met justitie: hij accepteert een werkstraf van 120 uur en verliest het recht op een aantal uitkeringen, ter waarde van circa 1,5 jaarsalaris. [url=http://www.nu.nl/wetenschap/3582458/recente-gevallen-van-wetenschapsfraude.html]Via[/url

Het aantal gevallen van fraude in wetenschappelijk onderzoek groeit in een verontrustend tempo, zo blijkt uit een recente studie. Een overzicht van rectificaties in (bio)medische tijdschriften laat zien dat het percentage publicaties dat moest worden ingetrokken omdat er sprake was van wetenschappelijk wangedrag vele malen is toegenomen sinds het midden van de jaren ’70. Fraude of een vermoeden van fraude is verreweg de belangrijkste reden voor het intrekken van publicaties (43%), op de voet gevolgd door dubbele publicaties (14%) en plagiaat (10%).

Daarnaast ontstaat een vertekend beeld van onderzoeksresultaten doordat persberichten de resultaten aandikken en negatieve (niet-significante) bevindingen niet vermeld worden.

Volgens één van de auteurs van het artikel in de Proceedings van de National Academy of Sciences, microbioloog en immunoloog Arturo Casadevall, is wetenschapsfraude vooral te wijten aan het steeds competitiever wordende karakter van het biomedisch onderzoek. De druk om te presteren is groot, de concurrentie moordend en financiering van verder onderzoek is afhankelijk van het aantal publicaties in wetenschappelijke tijdschriften met een hoge ‘impactfactor’.
Via
Unseen's avatar
| #238700 | 18-10-2015 17:56 | feniks
Ouwe Nar, jij hebt duidelijk helemaal niets begrepen van dit artikel. En daarom degenereer je maar direct in trolgedrag: “Vaak wordt iemand immers gewoon een trol genoemd, simpelweg omdat men geen degelijke argumenten heeft, en men dan maar overgaat tot scheldpartijen.”
| #238701 | 18-10-2015 18:00 | feniks
Feniks is tegen zelfdenkend mensen, Feniks is voor een totalitair systeem

Unseen, waarop baseer jij dat allemaal? Dat heb ik toch nergens geschreven of zelf maar geïnsinueerd? Daar staat toch niets over in dit artikel? Ik ben juist voor zelfdenkende mensen. Ik heb zelfs een hekel aan personen waarvoor “Een minuutje googelen volstaat om voor al die meningen een bevestiging te vinden.” Ik wil juist dat men verder kijkt dan enkel hits die passen in de Blinde Overtuiging, en ook eens gaat kijken bij de hits die juist ook het tegengestelde beweren.

Jouw reactie lijkt me dus eerder een duidelijk geval van "onze zwaarste denkfout is de zogenaamde confirmation bias, de bevestigingsvertekening.” Jij voelt je aangesproken, en dan begin je gewoon maar over een van je stokpaardjes te schrijven. Maar ik begrijp wel hoe dat komt: “dat doen we zeker niet altijd opzettelijk…. Het gebeurt automatisch, zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Met alle gevolgen van dien.

Zie je de tegenstrijdigheid niet in jouw argument? In al die voorbeelden die jij snel eventjes bijeen hebt gegoogled, komt naar boven dat corrupte individuele wetenschappers ontmaskerd worden. Door waarheidsbevinding, doordat men niet zomaar alles blindelings gelooft va nwetenschappers en verder blijft zoeken naar de waarheid en de feiten. want “Finaal hebben de feiten altijd het laatste woord
| #238704 | 18-10-2015 18:32 | Unseen
“Finaal hebben de feiten altijd het laatste woord”


Het CBS stelt dat het OM slechts circa 15 % van de strafbare zaken oplost. Dus al zou de politie zich inzetten voor wetenschapsfraude (wat nergens uit blijkt) dan blijft het grootste deel van de wetenschapsfraude onopgemerkt.

Wie graag eens iets belachelijks gelooft, heeft tegenwoordig keuze zat. Wilt u graag geloven dat kindervaccins autisme veroorzaken? Dat de Holocaust nooit heeft plaatsgegrepen? Dat niet Osama Bin Laden, maar de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center heeft georganiseerd?


Je begint zelf met het benoemen van "iets belachelijks gelooft" en hangt daar conspiracy theorieën aan vast zoals vaccinatie en 9/11 en als ik dat specifiek onderuit haal door juist aan te geven dat de overheid last heeft van conspiracy theorieën, dan speel je de vermoorde onschuld en dan verwijt je mij dat ik jouw conspiracy onzin weerleg !!

Je speelt met woorden, je draait en speelt de vermoorde onschuld.
Ik vind je een eng mannetje !
Unseen's avatar
| #238706 | 18-10-2015 18:35 | tempus omnia revelat
confirmation Bias??? hahahaha. Wat dacht je van cognitieve dissonantie boterdik op je voorhoofd met een dikke loden plaat er voor.
tempus omnia revelat's avatar
| #238707 | 18-10-2015 18:49 | jruijs
Op zich zit het verhaal vol met waarheden waar ik het alleen maar mee eens kan zijn, behalve dan de punten waar het volledig subjectief gekleurd wordt en het verhaal eigenlijk helemaal onderuit haalt (of het verhaal juist bevestigt)

Het aanhalen van de complot-voorbeelden is onzinnig in dit verhaal, tenzij men het juist wil bevestigen:

"Dat niet Osama Bin Laden, maar de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center heeft georganiseerd?"

O.k. waar is het strafrechtelijk en/of forensisch bewijs dat Osama de dader/oganisator is (Ter info: Bush en de mainstraim-media zijn geen strafrechters)? Als dit niet gegeven kan worden is dit het beste voorbeeld van het biased/gekleurd denken dat beschreven wordt ...

De andere verkeerde zin is:

" Alleen beschikt de wetenschap over methodes en instellingen die leiden tot zorgvuldige waarheidsvinding"

Dat heeft namelijk een hoog "All pigs are equal, except some pigs or more equal than other pigs" gehalte en hoort niet in een objectieve tekst thuis. De waarheid kan overal vandaan komen, dat is niet voorbehouden aan "de wetenschap" ... een dergelijke instelling is het beste voorbeeld van de "bias" die beschreven wordt ...
| #238709 | 18-10-2015 19:01 | jruijs
Hoe kan men die autocorrectie afzetten op dit forum, ik ben constant aan het corrigeren en corrigeer zelf al voordat er auto-gecorrigeerd wordt en moet de tekst wel 6 maal doorlezen en dan nog zitten er fouten in:

"mainstraim" -> "mainstream"
"or" -> "are"
| #238715 | 18-10-2015 19:42 | jruijs
De belangrijkste quote uit het artikel (volgens mijn biased denken) is overigens (die is in het overzicht aan het begin van de posting waarschijnlijk vergeten):

"Helaas zijn exacte wetenschappen het enige domein met een onpersoonlijke, nuchtere en efficiënte procedure om uit te maken wie gelijk heeft."

Overigens ben ik het met de schrijver niet eens dat "confirmation bias" vanuit evolutie-oogpunt raar is:

"Evolutionair bekeken lijkt de confirmation bias immers te gek voor woorden"

Voor een dier op de savanne is het helemaal niet belangrijk of zijn wereldbeeld klopt met de objectieve waarheid, het is van belang dat het dier in zijn wereldbeeld succesvol is in overleven. Dat is namelijk totaal iets anders. Sommige politici/ondernemers hebben bijvoorbeeld ook heel veel succes met liegen en bedriegen ...
| #238717 | 18-10-2015 20:10 | liedetecter
"Helaas zijn exacte wetenschappen het enige domein met een onpersoonlijke, nuchtere en efficiënte procedure om uit te maken wie gelijk heeft."

Dit is faliekante onzin natuurlijk, exacte wetenschap kan dat helemaal niet op elk veld van het leven, dat is pure rechterhersenhelft propaganda ...

Wat erboven staat is een lange aaneenschakeling van absurdistische drogreden en common grounds die gewoonweg niet waar zijn.

Zo zijn er zat beleggers die wel snappen dat je laag moet kopen, en hoog moet verkopen, ipv vasthouden aan je initiële beleggingen etc etc ...

Op menselijk vlak gaat het numeriek willen duiden van menselijk brein dmv exacte wetenschap bv volkomen manco. Het denken of gevoel "is" niet de hoeveelheid neuronen die op elkaar afgevuurt werden, maar een interpretatie daarvan door de geest. Het brein willen losmaken op de voorgestelde wijze van de geest is pure dehumanisatie. Aardig walgelijk en inderdaad de natte droom van exacte wetenschappers.

Maar dan!
Waarom heeft de natuur ons niet uitgerust met een innerlijke wetenschapper, die altijd de waarheid zoekt? Dat is tenslotte wat wetenschap kenmerkt: de zoektocht naar falsificatie in plaats van naar bevestiging.
Aha, toch nog erkenning voor de Liedetecter! LOL
| #238722 | 18-10-2015 21:07 | jantjeuitnederland
De grote jongens besteden wel miljarden om de feiten naar hun eigen agenda te verdraaien. Dit geldt voor de VS (met zijn ruim 1900 veiligheidsdiensten), maar ook landen als Pakistan, Saudi-Arabie, Iran, Israël enz. enz. besteden er ook kapitalen aan.
Het is compleet onmogelijk voor ons om de waarheid nog boven de tafel te krijgen, denk ik. We kunnen hooguit gissen.
jantjeuitnederland's avatar
| #238724 | 18-10-2015 21:22 | liedetecter
Juiste draadje jantjewilders?
| #238725 | 18-10-2015 21:24 | Unseen
@liedetector
Dit is faliekante onzin natuurlijk, exacte wetenschap kan dat helemaal niet op elk veld van het leven, dat is pure rechterhersenhelft propaganda ...


Of bedoelde je linker-helft (ratio) propaganda ?
De rechterhersenhelft is vooral gelinkt aan creativiteit, gevoelsleven.
Unseen's avatar
| #238728 | 18-10-2015 21:32 | liedetecter
LOL, hangt van het perspectief af, hé ... nah, foutje, thnks unseen, we denken meestal vanuit onszelf uiteraard -;)
| #238729 | 18-10-2015 21:33 | jruijs
liedetecter: "Dit is faliekante onzin natuurlijk, exacte wetenschap kan dat helemaal niet op elk veld van het leven, dat is pure rechterhersenhelft propaganda ..."

Volgens mij was die zin ook zo bedoeld, welliswaar iets minder scherp gesteld, maar zo heb ik die zin wel gelezen, te weten: Sociale/psychologische wetenschap is eigenlijk geen echte wetenschap zoals exacte wetenschap (waar ik het in grote lijnen mee eens ben). Vandaar dat deze zin waarschijnlijk ook niet als quote bij de originele post stond, dat paste namelijk niet bij de confirmation bias, het was een vorm van zelfreflectie van de schrijver van het artikel.
| #238731 | 18-10-2015 21:39 | Ness
Aardig walgelijk en inderdaad de natte droom van exacte wetenschappers


HEEH! HO ver&^^&^&#xmm;e lol
Niet demoniseren plz :S Het is al erg genoeg. Op sommige fora word ik zowat aangevlogen als ik enthousiast raak over wetenschap... wetenschap is niet echt populair meer. Meer kaf dan koren, tegenwoordig, dus dat is begrijpelijk.
Ness's avatar
| #238734 | 18-10-2015 21:55 | liedetecter
-;) .. ok, ok .. maar dit artikel gaat niet over wetenschap, maar over de perceptie ervan in de maatschappij ervan, beter gezegd, een stellingname tegen de perceptie ervan in de maatschappij ... het is dus een (behoorlijk fout) propaganda stukje, promo zo je wil.

Mijn stelling was alleen dat het als pleidooi voor een gezonde geest volledig mislukt was ...
| #238744 | 19-10-2015 00:27 | Manus
Volgens mij klopt de tekst na de eerste [ ] op zich wel, zo is hoe propaganda werkt en de MSM werkt, alleen Feniks heeft het weer eens eenzijdig omgedraaid.

Echter de wetenschappelijke feiten wijzen in het voordeel van die + 3.500 Engineurs en Architecten die op wetenschappelijke wijze aantonen dat het officiële verhaal over 911 niet klopt, om maar iets te noemen..
Manus's avatar
| #238780 | 19-10-2015 18:14 | Fredjes
"Wie graag eens iets belachelijks gelooft...."

Next please.....beterweter....
Fredjes's avatar
| #238781 | 19-10-2015 18:15 | feniks
"Helaas zijn exacte wetenschappen het enige domein met een onpersoonlijke, nuchtere en efficiënte procedure om uit te maken wie gelijk heeft."

Dit hangt af van de gestelde vraag, en of er überhaupt een antwoord mogelijk is. Vragen zoals “veroorzaken kindervaccins autisme?” of “Heeft de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center georganiseerd?” daar bestaat in principe een antwoord op. Het is ja of nee. En systematisch,wetenschappelijk, onderzoek van het aantal gevallen van autisme bij kinderen met of zonder vaccinatie leert ons et antwoord daarop. OF een antworod op de vraag "waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden", of een officieel geheim document gelekt vanuit het Witte Huis of Pentagon zou ook een degelijk bewijs zijn.

Een andere vraag: “hoe oud ga ik worden?” Daar kun je geen antwoord op bekomen, maar wel een inschatting: de kans dat je in een verkeersongeval gaat overlijden, de gemiddelde leeftijd bij overlijden van een roker/niet-roker man/vrouw, obees/niet-obees,… De inschatting kan alleen maar verbeteren door meer systematisch, wetenschappelijk, onderzoek, zonder echt een antwoord voor een individu te bekomen.

Op andere vragen kun je nooit een nuchter en efficiënt antwoord geven: “wat is de beste oplossing voor al die Syrische vluchtelingen?”. Om te beginnen moet je een waardeoordeel geven aan wat je onder “beste” verstaat: best voor hen? Best voor ons? Goedkoopste? Meest morele? Langetermijn? Kortetermijn? Maar uiteindelijk zal eender welk antwoord nooit juist of verkeerd zijn, maar gewoon gekleurd zijn door politieke, maatschappelijke en religieuze overtuigingen.

Dus indien er een eenduidig antwoord mogelijk is voor een vraag, dan kun je die bekomen door “ideeën toetsen aan de werkelijkheid, via waarneming of experiment.”, zoalng je niet vervalt in “denkfouten” of “blind voor de tegenargumenten” te worden. Dat was volgens mij de insteek van het artikel.
| #238796 | 20-10-2015 09:50 | liedetecter
Dit hangt af van de gestelde vraag, en of er überhaupt een antwoord mogelijk is.
Helemaal correct. Dus als je perse “blind voor de tegenargumenten” wilt blijven, als op vragen "Klopt de complottheorie van de US overheid in zake 911 wel?", dan stel je zeker gewoon precies de verkeerde vragen om cognitieve dissonantie te vermijden? Dan vraag je zeker onmogelijk te beantwoorden vraag als "waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden" in zake 911, of algemener: gaat het over een knellende schoen, schreeuw dan hoe belachelijk het is om rode veters te dragen.

Echter zodra we echter wel onze intelligentie gaan gebruiken en de logische vragen gaan stellen, ziet het plaatsje er ineens heel anders uit.

Bv: "Hoe kon het dat WT7 een paar uur na de aanslagen in 7 sec in paar eigen footprint instortte?(controlled demolition kenmerk)" als we het antwoord willen op "Klopt de complottheorie van de US overheid in zake 911 wel?"

Of wel, niet de kleur van de veters is belangrijk bij een knellende schoen, maar de maatvoering die niet past.

inderdaad:

Dus indien er een eenduidig antwoord mogelijk is voor een vraag, dan kun je die bekomen door “ideeën toetsen aan de werkelijkheid, via waarneming of experiment.”, zoalng je niet vervalt in “denkfouten” of “blind voor de tegenargumenten” te worden.
| #238833 | 20-10-2015 17:39 | feniks
Hoe kon het dat WT7 een paar uur na de aanslagen in 7 sec in paar eigen footprint instortte?

Antwoord: omdat de brand voor meerdere uren ongecontroleerd heeft kunnen woeden, zijn verschillende steunbalken uitgezet door de hitte en/of vervormd geraakt, waardoor zij niet langer de verdiepingen erboven konden ondersteunen. Eens er verdiepingen op lagere verdiepingen vallen, zakken die lagere verdiepingen in door de impact. Daardoor zie je dat deinstorting verdiep per verdiep gebeurde

Hier dan nog een "logische vraag" over “controlled demolition”: waarom zijn WTC-1 -2 en -7 beginnen instorten vanaf de hoge verdiepingen, terwijl je op alle video’s van “controlled demolition” steeds ziet dat het de lagere verdiepingen zijn die men het eerst laat inzakken?

Of de vragen die jij negeerde:
Heeft de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center georganiseerd?”
"waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden?
" (dit is enkel een “onmogelijk te beantwoorden vraag” indien je overtuigd bent dat ze 9/11 op hun geweten hebben, maar je niet kunt uitleggen waarom ze zoiets zouden doen)
Is er in Wikileaks of ergens anders een officieel geheim document gelekt dat aantoont dat het Witte Huis of Pentagon er ook maar iets mee te maken heeft?

(denk er aan: “niet de kleur van de veters is belangrijk bij een knellende schoen, maar de maatvoering die niet past”)

LieDefender: ik heb de indruk dat jij de vragen niet durft te beantwoorden, “om cognitieve dissonantie te vermijden”. Als je op deze vragen geen degelijk antwoord kunt geven, dan is dit een mooi bewijs van de titel van dit artikel: “Hoe je de fouten in je eigen redenering niet ziet”. Of is het "niet durft te zien"?
| #238836 | 20-10-2015 18:20 | siban
Opletten Feniks. In WTC 7 woeden geen brandjes meer op het moment van demolition. En hij storte niet vanaf de hoogste verdieping in maar van onderaf. WTC 1 en 2 daar in tegen wel maar dat is een ander verhaal. Doe je huiswerk Feniks en kijk is met je eigen ogen naar de beelden. Je maakt jezelf wederom belachelijk door klakkeloos het standaard MSM verhaal over te nemen en totaal geen zelfonderzoek te doen. Jouw trolle mening is per definitie gekleurd en het gaat jouw niet om de waarheid te achterhalen, het gaat alleen maar om jouw eigen zielige gelijk te proberen te krijgen in je persoonlijke vete met LD. Triest
siban's avatar
| #238837 | 20-10-2015 18:27 | ouwe knar
Hoe kon het dat WT7 een paar uur na de aanslagen in 7 sec in paar eigen footprint instortte?
http://www.wtc7.net/buildingfires.html

http://www.popularmechanics.com/technology/design/a3524/4278874/ Hier beweert men doodleuk dat het het het vuur was en geeft gelijk een reden waarom WT7 kapot moest:
Since WTC 7 housed Secret Service and CIA offices, conspiracy theorists claimed that the building was destroyed in a controlled demolition in order to obliterate evidence of the U.S. government's complicity in the terrorist attacks.


http://911research.wtc7.net/wtc/evidence/gold.html
En wie weet wat voor onvervangbare interessante paperassen en andere data in de torens werden bewaard.
Who benifits nog meer naast de eigenaar van de gebouwen.
ouwe knar's avatar
| #238843 | 20-10-2015 19:05 | jruijs
feniks: "Antwoord: omdat de brand voor meerdere uren ongecontroleerd heeft kunnen woeden, zijn verschillende steunbalken uitgezet door de hitte en/of vervormd geraakt, waardoor zij niet langer de verdiepingen erboven konden ondersteunen. Eens er verdiepingen op lagere verdiepingen vallen, zakken die lagere verdiepingen in door de impact. Daardoor zie je dat deinstorting verdiep per verdiep gebeurde"

Uhhh, .... is dit dezelfde feniks als de feniks die de wetenschappelijke methode een warm hart toedraagt? Daar had ik in ieder geval nog respect voor, maar op deze tekst valt zoveel op te merken, dat ik niet weet waar te beginnen ...

Waar haal je dit vandaan? Waar zijn de forensische bewijzen voor deze fantasieen (ik tel zo 5 onafhankelijke m.i. onbewezen fantasieen die elk een hele lange discussie op kunnen leveren)?
| #238849 | 20-10-2015 19:43 | feniks
Kleine rechtzetting: ik beweer in #238833 niet dat WTC-7 van de “hoogste” verdieping neerstort, wel “vanaf de hoge verdiepingen”. Er was brand op verdiepingen 8-14. Het zijn die verdiepingen die je het eerst ziet begeven op de video (maar dat zijn dus niet de hoogste).

Hier dan weer een vraag: Als er op die verdiepeingen 8-14 een “controlled demolition” was, hoe hebben die explosieven en al de bedrading die daarmee gepaard gaat dan die brand overleefd? Weerom een vraag waarop een duidelijk antwoord mogelijk zou moeten zijn, maar gaat iemand daar op ingaan?????

Dan herhaal ik nog even de vragen die worden genegeerd:
“Heeft de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center georganiseerd?”
"waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden?" (dit is enkel een “onmogelijk te beantwoorden vraag” indien je overtuigd bent dat ze 9/11 op hun geweten hebben, maar je niet kunt uitleggen waarom ze zoiets zouden doen)
Is er in Wikileaks of ergens anders een officieel geheim document gelekt dat aantoont dat het Witte Huis of Pentagon er ook maar iets mee te maken heeft?


Waarom werd daar niet op ingegaan? Oh ja: “zoeken eerder naar bevestiging van wat we al geloven dan naar informatie die ons wereldbeeld kan doen kantelen” Dus de focus wordt gelegd op kritiek op mij, en zo kunnen die vragen worden genegeerd
| #238851 | 20-10-2015 19:48 | Ness
Het zijn die verdiepingen die je het eerst ziet begeven op de video
Welke video is dat? Linkje graag, dan heeft zaplog een primeur...

Overigens mensen, trachten een trol te overtuigen is water naar de zee dragen hoor. Onbegonnen werk. Laat lullen plz.
Ness's avatar
| #238856 | 20-10-2015 21:19 | Unseen
Om Feniks behulpzaam te zijn om zijn/haar blinde overtuiging los te kunnen laten omdat hij graag eens iets belachelijks gelooft, speciaal voor hem/haar een wetenschappelijke studie naar wat er op 911 gebeurde met de 7 WT gebouwen.

https://www.youtube.com/watch?v=bITl3lmbWb8

For a forensic study of what happened to seven World Trade Center buildings on September 11, 2001, read the book "Where Did The Towers Go? Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" by Dr. Judy Wood, a structural engineer with a Ph.D. in Materials Engineering Science and expertise in experimental stress analysis, engineering mechanics and strength of materials testing.
Unseen's avatar
| #238858 | 20-10-2015 21:42 | Unseen
Dr. Judy Wood, een samenvatting van een wetenschappelijke studie 9/11
https://www.youtube.com/watch?v=bITl3lmbWb8
Unseen's avatar
| #238874 | 20-10-2015 23:20 | jruijs
feniks: "Hier dan weer een vraag: Als er op die verdiepeingen 8-14 een “controlled demolition” was, hoe hebben die explosieven en al de bedrading die daarmee gepaard gaat dan die brand overleefd? Weerom een vraag waarop een duidelijk antwoord mogelijk zou moeten zijn, maar gaat iemand daar op ingaan?????"

Ho, ho, nu niet beginnen over controlled demolition of andere bijzaken. Je mag best details corrigeren, maar waar komen de fantasieen van 238833 vandaan? Je geeft duidelijk in de titel van deze thread terecht aan waar het vaak fout gaat, maar waar baseer je de zaken op die je in 238833 als feiten presenteert? Blijkbaar heb je ergens wetenschappelijke rapporten gevonden/gelezen die ik in al die tijd nog niet gevonden/gelezen heb en ben zeer benieuwd.

Op de andere vragen, ook al zijn ze niet voor mij bedoeld, wil ik best ingaan. Sommige vragen zijn namelijk nogal suggestief:

Bijv. "Heeft de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center georganiseerd?” Waarom de "Amerikaanse overheid"? Waarom niet criminele elementen binnen de Amerikaanse overheid, of criminelen met banden met personen van de Amerikaanse overheid? De term "Amerikaanse overheid" duwt de discussie in een zwart-wit opstelling die niets oplost, vandaar dat ik die niet kan beantwoorden. Wel weet ik dat de Amerikaanse overheid een onafhankelijk onderzoek doelbewust en bewezen vertraagd/gefrustreerd en op andere manieren negatief beinvloed heeft. Is dat op zich al niet erg genoeg?

Of "waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden?", ik neem aan dat dat een retorische vraag is? Ik denk dat je best in staat bent om uit te rekenen hoeveel geld met het gevolg verdiend is door bepaalde bedrijven en bepaalde elementen binnen de Amerikaanse overheid. Er zijn vele malen meer mensen voor veel en veel minder geld vermoord ...
| #238875 | 20-10-2015 23:39 | jruijs
@feniks

Om ook nog een antwoord te geven op je nieuwe vraag, kan ik het beste een reactie geven op een zin uit het NIST-rapport over WTC 7:

"As a minimum, the explosive material would have had to cause sufficient damage to a critical column or truss that it
bacame unable to carry it service load or that a lateral deflection would cause it to buckle."

No, the report clearly states that fire can cause WTC7 to collapse, so ANY level of explosive, that also causes a
fire can do the same damage and more. If the fantasies in the report have any real foundation, any explosive that can
let floor 13 collapse and weaken some floors below it, can lead to a buckled column 79 and let the building fall in a
parallel way to the ground in its footprint. This is ludicrous and needs to be proven!
| #238877 | 20-10-2015 23:56 | jruijs
@feniks

Voor de wetenschappelijke rapporten die jij waarschijnlijk wel gevonden hebt over WTC 7, daar wil ik dan weer wel 1 euro voor betalen en zelfs per pagina ... (:->)
| #238882 | 21-10-2015 00:19 | liedetecter
Hier dan weer een vraag: Als er op die verdiepeingen 8-14 een “controlled demolition” was, hoe hebben die explosieven en al de bedrading die daarmee gepaard gaat dan die brand overleefd?


Feniks gaat inderdaad gewoon stug door moord en brand te schreeuwen over de kleur van de veters als oorzaak, terwijl we het over knellend schoeisel hebben. Mag, maar verwacht dan geen serieus antwoord.

Er is natuurlijk nog nooit een skyscraper van een paar lokale fikkies is haar eigen footprint in freefall naar beneden gejenkst ... als je dat als wtenschapper serieus wilt volhouden zit je of op de coke, of heb je een trollen agenda.
| #238884 | 21-10-2015 00:21 | jruijs
Unseen: "Dr. Judy Wood, een samenvatting van een wetenschappelijke studie 9/11
https://www.youtube.com/watch?v=bITl3lmbWb8 "

Ik denk niet dat de studie van Judy Wood een goed voorbeeld is van een wetenschappelijke studie. Ik heb de video wel gezien maar de studie niet gelezen, maar dat was voor mij voldoende, ik denk niet dat het nodig is om een onverklaard/onbewezen effect erbij te halen om zoiets "eenvoudigs" als een instortend gebouw te verklaren ... Het roept meer vragen op dan er nu al zijn ...

Iedereen zou m.i. met het FEMA-rapport moeten beginnen, dat is al meer dan voldoende om de haren te doen rijzen ...
| #238890 | 21-10-2015 01:06 | jruijs
@Unseen

Of heb ik nu juist de ironie gemist? Excuses, meestal mag en herken ik dat wel (:->).
| #238891 | 21-10-2015 01:38 | jruijs
Ness: "Welke video is dat? Linkje graag, dan heeft zaplog een primeur..."

Zaplog heeft al een primeur in de maanlandig thread:

http://www.zaplog.nl/zaplog/article/het_zwaard_van_damocles_toert_over_de_maan

Ness: "Overigens mensen, trachten een trol te overtuigen is water naar de zee dragen hoor. Onbegonnen werk. Laat lullen plz."

Ik denk daar iets anders over ... in het midden latende waar dan precies over ...
| #238899 | 21-10-2015 08:39 | liedetecter
Of "waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden?", ik neem aan dat dat een retorische vraag is?


Nee jruijs, snap hoe de zakkenwasser je loopt te trollen. Hij vraagt aan jou (? alleen dat al) waarom de VS 3000 mensen gecalculeerd om zeep heeft gebracht en niet 2000, of 15. Een beter voorbeeld van over de kleur van veters staan te janken terwijl we het over knellende schoenen hebben kan je niet geven .... Dus, alleen al met een poging doen op dergelijke kolder antwoord te willen geven zet je jezelf voor gek. En dat was precies de bedoeling.
| #238903 | 21-10-2015 09:41 | ouwe knar
de kleur van veters staan te janken terwijl we het over knellende schoenen hebben
Blijft bij mij toch de vraag hangen waarom juist deze gebouwen. Was er iets in deze gebouwen dat ook verdwijnen moest?
Las iets over data over leningen, hypotheken, waar mee gerommeld was, en waar geen backup elders van was, maar kan het nergens terug vinden.
Alleen over opgeslagen goud onder de gebouwen.

Opvallend dat alle gebouwen eromheen gespaard bleven.
Je had er ook gewoon een bom op kunnen gooien. Bam, ook iedereen over de rooie.
ouwe knar's avatar
| #238906 | 21-10-2015 09:54 | liedetecter
Las iets over data over leningen, hypotheken, waar mee gerommeld was, en waar geen backup elders van was, maar kan het nergens terug vinden.
Ja zoiets ... zat er op een aantal verdiepingen niet een afdeling van justitie die bankiers crimes aan het documenteren was en een pentagon audit van 2.3 biljoen dollar die aan de gang was, waarvan loverboy Rumsfeld zijn schoudertjes laconiek over ophaalde ? ... misschien wel omdattie al wist wat er een paar dagen later op het programma stond @911?
| #238910 | 21-10-2015 10:10 | ouwe knar
een pentagon audit van 2.3 biljoen dollar die aan de gang was
Ah, thanks, die ga ik uitvergroten.
ouwe knar's avatar
| #238911 | 21-10-2015 10:22 | Ness
@OK: asbestos is hier het codewoord. De NY zakenwereld vroeg zich af wat Larry Silverstein bezielde een gebouwencomplex aan te kopen dat riegelde van de asbest; gemeente en rijk hadden de verplichting opgelegd om dat asbest uit het WTC complex te verwijderen, een miljarden kostende operatie. Maar ja, terroristen heh, boem gebouwen plat, iedereen blij behalve al die mensen die toen hele happen asbest naar binnen kregen en er nog steeds aan overlijden. https://www.google.com/search?q=asbestos+9/11&ie=utf-8&oe=utf-8
Ness's avatar
| #238962 | 21-10-2015 18:09 | feniks
Jruijs, Ness, LieDefender: denk nog eens goed na over de titel hier “hoe je de fouten in je eigen redenering niet ziet”. Wat jullie hier doen is “voortdurend argumenten zoeken om je meningen te versterken en te verdedigen”,(dus zonder ook maar een poging te doen om “meningen voortdurend tegen het licht houdt om de tekortkomingen ervan te zien”). En dat is heel eenvoudig: “Een minuutje googelen volstaat om van al die meningen een bevestiging te vinden.” En zo vind je honderden sites en youtube beweringen. En dan kun je allerlei beweringen als “bewijzen” gaan zien: een video van Dr Judy, asbest, 2.3 biljoen dollar, … de fantasie slaat snel op hol… En dan ook zonder het te lezen ook maar snel het NIST rapport afdoen als onbetrouwbaar, natuurlijk ook weer met “argumenten” te vinden via wat gegoogle: “er zijn genoeg websites die in uw kraam zullen passen, waar u in elke discussie koppig naar kunt verwijzen

Maar gaan jullie in om de vragen die ik in #238849 stel? Nee, daarover wordt gewoon wat om de hete brei gedraaid (Jruijs in #238874 , Liedefender in #238882, #238899).

Dit draadje wordt meer en meer een bewijs van wat er in het artikel hierboven staat! QED
| #239000 | 22-10-2015 00:17 | jruijs
@feniks

Inderdaad deze thread is daar een heel goed voorbeeld van, mag ik uit jouw reactie beweren dat jouw stellingen in 238833 uit het NIST rapport komen, want dat is wel een hele rare samenvatting van wat in het NIST rapport staat? Dus mijn vraag blijft, waar komen jouw stellingen van daan?

Weet je ook waar de conclusies in het NIST rapport op gebaseerd zijn? Door wie de "peer"-reviewers betaald zijn? Hoe het model opgezet is (want forensisch/fysiek bewijs is er niet)? Wat de aannames zijn die ze gedaan hebben?

Dat hoef je natuurlijk niet te weten, maar waar is jouw zekerheid op gebaseerd van jouw stellingen in 238833, is die echt alleen op autoriteit en geloof gebaseerd?
| #239005 | 22-10-2015 08:54 | Ness
feniks:
Er was brand op verdiepingen 8-14. Het zijn die verdiepingen die je het eerst ziet begeven op de video (maar dat zijn dus niet de hoogste).

Nogmaals, welke video is dat? linkje graag. Wel ingaan op de vragen, hoor. Dit is de 2e keer al - ontwijken heeft geen nut. Dergelijke beweringen moet je staven. Niemand ter wereld heeft dat filmpje gezien tot op heden behalve feniks. Graag een link dus; wij wachten in spanning af. Zie opmerking #238851
Ness's avatar
| #239028 | 22-10-2015 18:13 | feniks
mag ik uit jouw reactie beweren dat jouw stellingen in 238833 uit het NIST rapport komen

Het zijn geen stellingen, maar vragen. En nee, ze komen niet uit het NIST rapport, want voor zover ik weet staan daar geen vragen in, alleen conclusies van grondige analyses.

Dit zijn gewoon vragen die men bij een kritische beoordeling zou moeten stellen. Vragen waarop een sluitende hypothese wel een antwoord zou moeten kunnen geven. Maar ook wel vragen waarop een van de pot gerukte complotheorie het moeilijker mee heeft. En die dan maar genegeerd worden, alhoewel ik ze al driemaa heb herhaald.
| #239029 | 22-10-2015 18:15 | feniks
Wel ingaan op de vragen, hoor. Dit is de 2e keer al - ontwijken heeft geen nut.

Ness, ik kan het niet direct terugvinden, maar hier kun je de uitleg over hoe WTC-7 in elkaar zakte zien op youtube.

Als je het NIST rapport over WTC-7 echt zou lezen, dan stel je ook vast dat de brand op deze verdiepingen de steunbalken verzwakte, en zo de instorting veroorzaakte. Gebaseerd op video, foto en ooggetuigen.

Ness(ing), En nu ga ik je weer terug verwijzen naar mijn vragen die jij blijft negeren. Bedenk wel “ontwijken heeft geen nut”. Ze stonden al in #238781 #238849 en #238962, maar jij bent er nog steeds niet op ingegaan. “Dit is de 4e keer al”
“Heeft de Amerikaanse overheid in 2001 de aanslagen op het World Trade Center georganiseerd?”
"waarom zou de Amerikaanse Overheid 3000 burgers moeten doden?" (dit is enkel een “onmogelijk te beantwoorden vraag” indien je overtuigd bent dat ze 9/11 op hun geweten hebben, maar je niet kunt uitleggen waarom ze zoiets zouden doen)
Is er in Wikileaks of ergens anders een officieel geheim document gelekt dat aantoont dat het Witte Huis of Pentagon er ook maar iets mee te maken heeft?
| #239032 | 22-10-2015 18:36 | Ness
Ga dat linkje maar opzoeken dat niet bestaat maar dat je uit je duim zuigt. En probeer me niet met alle macht te betrekken bij een discussie waar ik geen deel van uitmaak. Ik ga niet in 'discussie' met een slappe-smoezen trol, dat weet je donders goed. Check voorgaande posts. Kssht!
Ness's avatar
| #239035 | 22-10-2015 18:52 | jruijs
@feniks

Dus de volgende stellingen, tekst die nota bene begint met de term "Antwoord:", zijn vragen?!? Ik moet zeggen dat dat best wel verwarrend is ...

"feniks: "Antwoord: omdat de brand voor meerdere uren ongecontroleerd heeft kunnen woeden, zijn verschillende steunbalken uitgezet door de hitte en/of vervormd geraakt, waardoor zij niet langer de verdiepingen erboven konden ondersteunen. Eens er verdiepingen op lagere verdiepingen vallen, zakken die lagere verdiepingen in door de impact. Daardoor zie je dat deinstorting verdiep per verdiep gebeurde""

Ok, die stellingen komen dus niet uit het NIST rapport en dat kon ook niet, tenzij je een andere versie(s) hebt dan ik. Je hebt dit dus van een of andere dubieuze website (volkskrant?) die jouw vermoeden bevestigde of gewoon zelf verzonnen, waarmee we dus ook terug zijn bij jouw eigen aangedragen onderwerp ... Ik heb daar geen moeite mee want dat is gewoon menselijk. Alleen, ... balk en splinter en zo ...

De vragen die je wel gesteld hebt, heb ik al beantwoord door aan te geven dat ze te suggestief zijn, maar wil nog wel een poging doen. Het feit dat je "Amerikaanse overheid" zegt en dat koppelt aan de aanslagen van 9/11, is een mate van zwart-wit denken die je niet op anderen kunt projecteren. Tenminste ik kan daar niet aan voldoen, ik ben geen lid van de club "De kortzichtigen" -voor zover die al bestaat- dat geen verschil ziet tussen "de Amerikanen", "de Amerikaanse overheid", "criminele elementen binnen de Amerikaanse overheid", "criminelen in Amerika", "criminelen in het algemeen", etc. Tevens zie ik 9/11 nog altijd als 4 onafhankelijke gebeurtenissen, tenzij ik het wetenschappelijk bewijs zie dat het tegendeel kan bewijzen ...

Ik heb geprobeerd het technisch wetenschappelijk te houden m.b.t. WTC-7, maar als je blijft beginnen over "controlled demolition", complottheorieen, Amerikaanse overheid, 3000 doden, explosieven, bedrading, etc.. en niet aangeeft waar jouw (m.i. rare en fantasierijke) stellingen op gebaseerd zijn, dan is dit niet echt zinvol ...

Ikzelf vind WTC-7 trouwens niet eens zo interessant, ik ben er dan ook niet over begonnen ...
| #239047 | 22-10-2015 21:27 | feniks
jruijs Doordat je het woord “stellingen” (meervoud) gebruikte, nam ik aan dat je niet verwees naar het antwoord (enkelvoud), maar naar de vragen (meervoud), die ook als een stellingname kunnen geïntepreteerd worden.

Maar ja, dat antwoord komt wel in grote lijnen overeen met net NIST rapport. Heb jij dat ooit in detail en kritisch gelezen, of baseer jij jouw standpunt daarover op “een of andere dubieuze website (volkskrant?) die jouw vermoeden bevestigde of gewoon zelf verzonnen, waarmee we dus ook terug zijn bij jouw eigen aangedragen onderwerp”? Wat is trouwens jouw standpunt, want eigenlijk creëer jij gewoon een rookgordijn, met losse floders over "criminelen" "zwart-wit denken" e.d.

De vragen zijn niet echt “suggestief”, want de eerste en derde moeten gewoon met ja/nee beantwoord worden, en voor de tweede moet je gewoon met een verklaring komen.

Maar alhoewel jij beweert dat "Ik heb geprobeerd het technisch wetenschappelijk" te houden, heb jij dat helemaal niet gedaan. Jij suggereert dat het niet de Amerikaanse overheid is, maar misschien wel criminele elementen. Dat is geen antwoord, gewoon suggestief en om de hete brei heen gaan.

Jij suggereert dat het “waarom” met geld te maken heeft, maar weerom geef je daar geen bewijs voor. Weerom om de hete brei heen gaan

Denk gewoon nog eens na over de titel van het artikel hierboven “Hoe je de fouten in je eigen redenering niet ziet
| #239049 | 22-10-2015 22:00 | jruijs
feniks: "Denk gewoon nog eens na over de titel van het artikel hierboven “Hoe je de fouten in je eigen redenering niet ziet“"

Ik zal de laatste zijn die zal beweren dat er geen fouten in mijn redenering(en) zitten ... dus dat herhalen heeft geen enkele zin.

Het woord "stellingen" heb ik gebruikt omdat er namelijk meerdere stellingen in jouw antwoord staan. Je hebt al aangegeven jouw stellingen niet uit het NIST rapport gehaald te hebben, nu dat je het blijkbaar summier gelezen hebt, is het voor mij heel eenvoudig om aan te geven dat je nu een omgekeerde methode/logica hanteert om jouw stellingen blijkbaar te matchen met bepaalde beweringen in het rapport, terwijl de oorspronkelijke vraag heel anders was (precies de methode die in het artikel beschreven wordt).

Ik heb nog een aantal vragen over het NIST rapport open staan, maar zal die maar als retorisch beschouwen (:->)

Mijn standpunt is heel eenvoudig, ik weet niet wat er gebeurd is, ik weet niet waarom WTC-1, WTC-2 en WTC-7 op een dergelijke manier ingestort zijn, wel weet ik dat na het FEMA-rapport er geen enkel objectief onderzoek meer geweest is (en ook daar valt het een en ander op aan te merken), en dat vind ik dermate crimineel dat ieder persoon die daaraan meegewerkt heeft, eigenlijk achter de tralies hoort te zitten.

Als jij vindt dat het NIST rapport wel enige waarde heeft in dit verhaal (waarmee ik dus beweer dat het niet waardeloos is), zou ik je willen vragen wat de verantwoording is dat ze de schade uit het ANSYS model instantaan toe kunnen passen binnen het LS-DYNA model (dat komt namelijk op geen enkele wijze overeen hoe staal reageert en of vuur zich ontwikkelt)? Ik heb dat namelijk nergens kunnen vinden. En ook wat de verantwoording is dat ze een eindige elementen methode toepassen en stalen balken simuleren met slechts 4 elementen in doorsnede! De enige reden die ik gevonden heb is, ... is rekencapaciteit ... (is sneller om te berekenen)

Maar heb nog veel meer problemen met dat rapport(en) ...
| #239052 | 22-10-2015 22:24 | jruijs
Oh ja

feniks: "De vragen zijn niet echt “suggestief”, want de eerste en derde moeten gewoon met ja/nee beantwoord worden, en voor de tweede moet je gewoon met een verklaring komen."

Dat jij de vragen niet suggestief vindt is duidelijk en helder, maar die gedachtengoed kun je niet zo 1 op 1 projecteren op het denken van een ander. De term "Amerikaanse overheid" kun je alleen hanteren als je daar de officiele entiteit mee bedoelt, zoals ik die term gebruik om aan te geven dat de Amerikaanse overheid een onderzoek zo lang mogelijk tegengehouden heeft en pas onder druk van de nabestaanden gezwicht is (het feit dat dat niet in de Volkskrant gestaan heeft, zou je zorgen moeten baren). Dat de Amerikaanse overheid als officiele entiteit achter alle 4 de aanslagen van 9/11 zit, lijkt me uiterst onwaarschijnlijk, maar dat bepaalde criminele elementen binnen of rondom die overheid bloed aan hun handen hebben, lijkt me daarentegen zeer waarschijnlijk (maar heb daar uiteraard geen bewijzen voor).
aanmelden / inloggen