Door community (initieel liedetecter), Op zat 26 dec 2015 14:56, 8 reacties, nieuws

Hoezo 5 voor 12? Waarom ons klimaat niet gered hoeft te worden

In de aanloop naar de klimaatconferentie in Parijs zwelt de retoriek rond klimaat weer aan. De internationaal beoogde tweegradengrens is al niet meer haalbaar, stelt men, en als we niet snel iets aan CO2 gaan doen dan zitten we straks op 4 graden opwarming in 2100 met alle gevolgen van dien: smeltende ijskappen, snel stijgende zeespiegel en wie weet wat voor andere vreselijk consequenties.

De aannames achter deze toekomstvisioenen komen echter zelden meer ter sprake. Ten onrechte, stelt wetenschapsjournalist Marcel Crok. De afgelopen jaren onderzocht hij in hoeverre nu is vastgesteld dat CO2 de oorzaak is van de huidige opwarming. Crok is tot de conclusie gekomen dat ten eerste nog lang niet zeker is dat CO2 de dominante factor is op het klimaat op dit moment en ten tweede dat de milde opwarming die we tot nu toe gekend hebben juist duidt op een lage klimaatgevoeligheid.

Klimaatmodellen, waarop de doemscenario’s voor de toekomst gebaseerd zijn, zijn maar in zeer beperkte mate in staat de huidige veranderingen te simuleren en hun projecties moeten dan ook met een grote korrel zout genomen worden, aldus Crok.

Dat het klimaat “gered” moet worden is volgens Crok onzin. Het klimaat verandert altijd en er zijn nog geen sterke aanwijzingen dat de huidige veranderingen uniek zijn. Crok pleit er dan ook voor om geen paniekvoetbal te spelen. Voor de komende decennia geldt dat je met adaptatie, (aanpassen) veel meer kunt bereiken dan met mitigatie (het reduceren van broeikasgassen).

Er is dus tijd – voor Delftenaren – om technologieën te ontwikkelen waarmee we later deze eeuw op een hopelijk meer betaalbare wijze CO2 kunnen reduceren.

Marcel Crok (1971) studeerde fysische chemie in Leiden. Hij werd daarna wetenschapsjournalist en was jarenlang redacteur bij achtereenvolgens De Ingenieur en Natuurwetenschap & Techniek. In 2010 publiceerde hij het boek De Staat van het Klimaat. Binnenkort verschijnt zijn tweede boek Hoezo 5 voor 12?
Annotaties:
| #243155 | 26-12-2015 17:21 | ffloor
Ons klimaat hoeft niet gered te worden? Ook een mening.
Maar tov. 30 jaar geleden hebben we wél +1600 méér aan elektrische tornado's en elektrische orkanen.
Sterker, afgelopen weekend vielen 12 doden door onverwachte elektrische tornado's (in nl-spraakgebruik super-cells) - en dáár willen mensen nog wel van gered worden, lijkt me zo?
Zijn mening dat de angst voor 0,04% CO2 vooral fiscale staatskasvullerij betreft kan ik wel onderschrijven - de rest beslist niet en dan spreek ik namens de doden die nu vielen.

Crok onderbelicht 2 dingen: luchtverontreiniging en radioactiviteit.
* Het slechte weer, voorafgaand aan D-Day juni 1944 werd "verwijderd" middels een schip vol vliegtuigmagnetrons die allemaal tegelijk op het hondeweer werden losgelaten. Dit militair geheim kon pas in 1984 onthuld worden.
* In 1976 startte USSR de Woodpeckersound met rf-staande golven. Het gevolg waren twéé Navo conferenties over het klimaat (!), eentje dec.1976 en eentje in 1980 toen USA van graanexporteur opeens graan-importeur werd (!) en bij die 2e was ook ene mr.Gore aanwezig.
* Bliksem-area's zijn altijd boven kolenmijnen, vulkanen, raffinaderijen, mobieltjesmasten en kerncentrales: dat zijn toevallig allemaal dingen met zware luchtverontreinigingen en de laatste twee staan bekend om hun vele isotoopwolken eromheen.
* 40% van de CO2-toename, naar nu 0,04% is afkomstig van moedwillig in de brand gestoken bossen.
* 30 jaar geleden toen CO2 nog 0,032% bedroeg: was 70% van die CO2 afkomstig van ondergrondse kolenmijnbranden.
* Het hurricaantje Katrina: bleek aan militairen te zijn vrijgeven om er wat op te oefenen, dus er dingen in te gooien. Nou het resultaat mag er wezen:
* 25 boze onweders lieten staande lasvlammen los die met stroomsterktes van 800 kiloampère gedurende zeven seconden over de trottoirs kwispelden - niks om je ongerust over te maken?
* De lijkschouwer van New-Orléans kreeg 1100 haarloze zwarten in zijn mortuarium: EEN NIEUW MENSENRAS! Het enige wat hem restte was telkens een pinknagel lostrekken en die onderzoeken op uraniumresten.
Mijn opvatting is als volgt:
Hoezo, niks om je over "klimaat" ongerust over te maken???
De docent moet echt zijn vakliteratuur eens wat beter napluizen.
| #243157 | 26-12-2015 18:39 | mafklapper
@ Ffloor Met hoop moeilijke worden gebruiken wordt die onzin die je schrijft echt geen waarheid.
Isotoopwolken mag ik even lachen.
| #243168 | 26-12-2015 21:41 | Hans
Ik vind het deel over oliemaatschappijen (begint na 60 min) erg interessant. Crok vertelt dan dat een deel van de olie- en gasreserves voor altijd in de bodem zal blijven zitten als 'stranded assets'. Oliemaatschappijen zijn dan in de praktijk minder waard dan de wereld nu denkt.

Dat scenario wordt waarschijnlijk in de komende 10 jaar werkelijkheid. Oliemaatschappijen lijden nu verlies bij de winning van moeilijk winbare onconventionele olie. Die moeilijk winbare olie blijft waarschijnlijk voor eeuwig als stranded asset in de bodem. Niet vanwege klimaatbeleid of het IPCC, maar vanwege economische en geologische factoren: de mensheid kan zich die moeilijk winbare, onconventionele olie niet permitteren
Hans's avatar
| #243170 | 26-12-2015 21:48 | mafklapper
Als olie schaars wordt stijgt de prijs en wordt het van zelf weer rendabel om het te winnen op die plekken.
Het is alleen nu niet rendabel.
| #243174 | 26-12-2015 22:44 | Hans
wordt het van zelf weer rendabel om het te winnen op die plekken.
Het is alleen nu niet rendabel.

Het wordt nooit meer rendabel, mafklapper. We hebben te veel consumenten uit de markt geprijst en gebombardeerd.
Oliewinning is alleen economisch rendabel als er genoeg klanten zijn. Als alleen de 1% de olie kan betalen, dan is dat te weinig
Hans's avatar
| #243176 | 26-12-2015 22:52 | mafklapper
Dus jij denkt dat wij het gaan verliezen van de elite hans.
Ik denk dat die mensen zo veel incompetente mensen om zich heen hebben verzamelt dat zij het gaan verliezen.
De geschiedenis wijst uit dat het altijd fout met ze afloopt.
| #243219 | 27-12-2015 14:25 | ffloor
Wel @Mafkees ik weet niet waar jij je doctoraal hebt gehaald maar ik bedoel hier ferromagnetisch U-222 dat je schrijft als [radon]-emanatie. Let op de vierkante haken! Wie beweert dat Radon een bodemgas is, is echt niet goed wijs want het is een 3-daagse verschijningsvorm uit de reeks U-235.
En dit verklaart meteen waarom er [polonium] in de onderbroek van president Arafat is gevonden want van element Polonium bestaan slechts 21 atomen van op deze aarde - het raadsel is alleen te verklaren omdat Arafat elke journalist meetroonde naar zijn gigááááántische televisietoestel waar 150.000 volt op zijn glazen beeldbuis stond.
| #243279 | 27-12-2015 19:41 | De Tegenpartij
@fflloor
De mensheid heeft nog nooit het klimaat kunnen redden. Laat me niet lachen. Allemaal moeilijke woorden en een hoop onzin.
Ik zou de klimaatveranderingen van de aarde maar eens gaan bestuderen. Ja hoor, het komt allemaal door ons. Niemand spreekt over de invloed van de zon. Komt dat even goed uit. Mag iedereen extra energiebelasting gaan betalen. Nou van ons krijgen ze mooi niks.
aanmelden / inloggen