Door community (initieel Vrijbit), Op zat 19 sep 2009 18:21, 2 reacties,    

Hof weigert - zonder motivering - schorsing van opslag vingerafdrukken

Utrecht, 18 september 2009

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft 18 september aan Vrijbit bevestigd dat er geen interim-maatregelen kunnen worden genomen tegen de registratie en opslag van vingerafdrukken van Nederlanders vanaf 21 september. Vrijbit had deze week haar eerdere verzoek om schorsing van de registratie en opslag van biometrische gegevens herhaald en verder juridisch onderbouwd.


Het Hof in Straatburg legde dit, zonder hier inhoudelijk op in te gaan, opnieuw terzijde.


Interimmaatregelen door het Hof worden alleen getroffen als er onherstelbare schade dreigt door een vermeende mensenrechten-schending. Bijvoorbeeld als een vluchteling dreigt te worden uitgezet naar een land waar zijn leven in gevaar komt, kan het Hof ingrijpen.


Naar analogie hiervan had Vrijbit aangevoerd dat door de privacy-schendende opslag van foto en vingerafdrukken de ‘digitale persoonlijkheid’ van de Nederlander in levensgevaar komt als deze vanaf 21 september wordt uitgeleverd aan de onveilige wereld van de databanken.


Onherstelbare schade dreigt in dat geval. Algemeen bekend is dat vooral het terughalen en achteraf verwijderen van biometrische gegevens uit de verschillende datasystemen en –bestanden, in binnen- en buitenland, in de praktijk een illusie is.


Technisch is dit herstel niet voor honderd procent te garanderen en zijn foutmarges onvermijdelijk. Wet- en regelgeving zijn er bovendien niet op toegerust om te bepalen onder wiens bevoegdheid en verantwoordelijkheid dit terughalen en verwijderen zou dienen te gebeuren. En als gegevens in handen vallen van onbevoegden, is het glashelder dat de Nederlandse regering aan slachtoffers geen garantie kan geven dat zij de (inmiddels gekoppelde, doorgegeven of doorverkochte) gegevens nog verwijderd kunnen krijgen.


Daarom eiste Vrijbit een schorsing van de opslag van biometrische gegevens in het paspoort en de Identiteitskaart, totdat de bodemprocedure hiertegen is afgesloten.


Het Hof is niet inhoudelijk op deze argumentatie ingegaan, maar verklaarde, zonder opgaaf van redenen, het schorsingsverzoek van Vrijbit niet-ontvankelijk.


Desondanks ziet Vrijbit de bij het Hof aangespannen bodemprocedure tegen de Paspoortwet met vertrouwen tegemoet.


Annotaties:
| #76270 | 19-09-2009 19:05 | P.uncia
Tja we heten niet allemaal Willempie van Buren aka Prins pils
P.uncia's avatar
| #76498 | 22-09-2009 11:27 | Lost4ever
De reden: Dan kan er niet zo vaak misbruik worden gemaakt van het paspoort. Even kijken hoe lang het duurt voordat de eerste hacker de database of de chip gehacked heeft.
Lost4ever's avatar
aanmelden / inloggen