Door Habib Reffas, Op woe 10 sep 2008 09:57, 4 reacties,    

Hoofddoek: Triestige polemiek rond vrijheid van klederdracht

Er waren eens twee schoolvrienden. De ene was half algerijns/half belgisch en hield van alles wat met hip hop te maken had. De andere was een Belg die hield van gescheurde broeken, combatshoes, hanekammen, leren jekkers en zware punkmuziek. Ze waren alletwee wat rebels van aard en vlogen daarom ook vaak samen bij de directeur. Sprekend was de manier waarop deze zich luidruchtig afreageerde op de jonge "punk" en nooit op zijn makker.

"Je bent een schande voor deze school. Je vodden passen helemaal bij je, jij skinhead, fascist, VMO'er..."

Tijdens dat de directeur zijn tirade voortzette, keken de twee schoolvrienden geamuseerd toe. De twee hadden namelijk iets gemeen dat deze directeur nooit zou begrijpen. Ze ervaarden multiculturaliteit als een begrip dat eenheid brengt en niet als een begrip dat verdeelt. Ze hadden namelijk een eigen bewustzijn, kennis van "de norm" en de hypocrisie die met die normen gepaard gaat. De klederdracht van de jonge punk maakte van hem een te verwerpen symbool, geen individu met een eigen kijk op onze maatschappij...

Wat heeft dat ermee te maken zullen sommigen denken. Dit heeft niets te maken met het hoofddoek...

De vrijheid van klederdracht is van even groot belang als de vrijheid van meningsuiting en sluit daar inhoudelijk volledig bij aan. Dat dit nu kenbaar maakt dat men moslim, katholiek, hip-hopper of punk is. M.a.w. moet de garantie bestaan dat men het recht heeft iets te dragen of het juist niet te dragen.

Multiculturaliteit is een begrip dat men terecht of ten onrechte kan gebruiken. Deze past in het kader van een opinie. We kiezen ervoor ofwel verdeeldheid ofwel eenheid te zien, te bespreken en te ervaren. Daarbuiten aanvaarden mensen elkaar zoals ze zijn of juist niet en dit naargelang de aspiraties.

Het hoofddoek heeft niet één historische waarde (de onderdrukking van de vrouw) maar verschillende symbolische waarden overal ter wereld. Zou men kunnen beweren dat de swastika enkel en alleen maar symbool staat voor de nazi-ideologie?

De moraalridders die (alleen met het woord en natuurlijk de pen) aansluiten bij het argument dat musulmaanse vrouwen niet voor zichzelf kunnen opkomen en zelf kunnen beslissen of ze al dan niet een hoofddoek willen dragen, zou ik aanraden van niet te veralgemenen en in te zien dat dit soort argumenten musulmaanse vrouwen zeker niet helpen. Integendeel!
Annotaties:
| #43540 | 10-09-2008 22:17 | jantjeuitnederland
Misschien moeten we het eerst eens over de boerka hebben.
Met andere woorden: Veel moslimdames hebben helemaal geen vrijheid van klederdracht.
jantjeuitnederland's avatar
| #43550 | 11-09-2008 01:38 | Habib Reffas
Vriend, laten we dit samen vernaderen en ieders recht op vrijheid van klederdracht (en vrije meningsuiting) waarborgen.
| #43552 | 11-09-2008 02:13 | Rebel
Mannen die over hoofdoek schrijven.... dat kunnen vrouwen vast beter zelf.
Rebel's avatar
| #43553 | 11-09-2008 03:25 | Habib Reffas
En dat doen ze ook rebel, lees de link maar ;)
aanmelden / inloggen