Door community (initieel Antares), Op maa 13 maa 2017 15:35, 2 reacties,    

Hoofdstuk XIIIHoofdstuk XIII. Het gebruik van spionnen.

Sun Tzu zei: Het op de been brengen van een menigte van honderdduizend man en hen grote afstanden laten afleggen brengt grote kosten voor de bevolking en een uitputting van de staatsmiddelen met zich mee. De dagelijkse uitgaven zullen duizend ounces (1 ounce = ca. 29 gram) zilver bedragen. Er zal in binnen- en buitenland commotie zijn, en mannen zullen uitgeput neervallen op de hoofdroutes. Zo veel als zevenhonderdduizend families zullen worden belet in hun werk.

[Het onderhouden van één soldaat vergt de middelen van zeven families.]

Vijandige legers kunnen jarenlang tegenover elkaar staan, strevend naar de
overwinning die wordt bepaald in een enkele dag. Met dit als gegeven, om
onwetend te blijven over de omstandigheden van de vijand simpelweg omdat men er een hekel aan heeft om honderd ounces zilver uit te geven aan eerbewijzen en honoraria, is het toppunt van inhumaniteit.

Wie zo handelt is geen leider van mensen, geen hulp voor zijn vorst, geen
meester van overwinning.

Aldus, wat de wijze vorst en de goede generaal ertoe in staat stelt aan te
vallen en te overwinnen, en zaken te bereiken buiten het bereik van gewone
mensen, is voorkennis.

Deze voorkennis kan niet worden ontlokt aan geesten; het kan niet inductief
worden verkregen uit ervaring, noch door enige deductieve berekening.

Kennis over de vijandige opstelling kan uitsluitend worden verkregen van
andere mensen.

Vandaar het gebruik van spionnen, waarvan er vijf soorten zijn:
(1) lokale spionnen; (2) interne spionnen; (3) contraspionnen; (4) dode
spionnen; (5) levende spionnen.

Als deze vijf soorten spionnen allemaal aan het werk zijn dan kan niemand het
geheime systeem ontdekken. Dit heet "goddelijke manipulatie van de lijnen." Het is het meest kostbare voorrecht van de vorst.

Het hebben van lokale spionnen betekent dat men gebruik maakt van de diensten van inwonenden van een district.

Het hebben van interne spionnen betekent dat men gebruik maakt van de
ambtenaren van de vijand.

[Spionnen kunnen worden geworven onder degenen wiens familielden zijn
geëxecuteerd, degenen die een hoge positie ambiëren maar niet over de benodigde talenten beschikken, degenen die oneerlijk zijn behandeld, degenen die vanwege hun karakter liever op beide zijden gokken, degenen die vanuit een hoge positie in ongenade zijn gevallen, degenen uit lage rangen die beschikken over een buitengewone hebzucht en degenen die denken een slaatje te kunnen slaan uit de eigen ondergang.]

Het hebben van contraspionnen betekent grip krijgen op de spionnen van de
vijanden en deze inzetten voor de eigen doeleinden.

Het hebben van dode spionnen betekent openlijk bepaalde dingen doen voor
deceptie, en onze spionnen toestaan op de hoogte te zijn en ze aan de vijand te rapporteren.

[De dode spion wordt met valse informatie op weg gestuurd waarbij men ervoor zorgt dat de spion zal worden gevangen. Zodra de vijand doorkrijgt dat de informatie onbetrouwbaar is zal de spion worden gedood. Een dergelijke spion kan niet door de vijand met ons worden geruild en is van geen enkele waarde.]

Levende spionnen, tenslotte, zijn degenen die informatie terugbrengen uit
het kamp van de vijand.

Daarom moeten er met niemand in het gehele leger intiemere relaties
worden onderhouden dan met spionnen. Niemand zou ruimer beloond moeten worden. Bij geen enkele andere zaak zou meer geheimhouding moeten worden betracht.

Spionnen kunnen niet bruikbaar worden ingezet zonder een zeker intuïtief
inzicht.

Zij kunnen niet goed worden beheerd zonder welwillendheid en
eerlijkheid.

Zonder subtiele geestelijke genialiteit kan men niet met zekerheid het
waarheidsgehalte van hun verslagen beoordelen.

Wees dubbel subtiel en zet spionnen in voor ieder soort kwestie.

Als een stukje geheime informatie bekend wordt gemaakt door een spion
voordat onze plannen zijn utgevoerd, dan moet hij worden gedood samen met de man aan wie het geheim was verteld.

Of het doel is een leger in de pan te hakken, een stad te bestormen of een
individu te vermoorden, het is altijd noodzakelijk om eerst de namen van
bedienden, medewerkers en portiers en deurwachters van de generaal te vinden. Onze spionnen moet worden opgedragen deze te weten te komen.

De spionnen van de vijand die ons zijn komen bespioneren moeten worden
opgespoord, verleid met omkoping, weggeleid en comfortabel ondergebracht. Aldus zullen zij contraspionnen worden en beschikbaar voor onze dienst.

Het is vanwege de informatie die door de contraspion wordt gebracht dat we
ertoe in staat zijn om lokale en interne spionnen te verwerven en in te zetten.

Het is aan zijn informatie te danken, opnieuw, dat we de dode spion valse
berichten naar de vijand kunnen laten brengen.

Tenslotte, het komt door zijn informatie dat de levende spion kan worden
ingezet voor aangewezen situaties.

Het doel van spioneren in al zijn vijf variëteiten is kennis over de vijand; en deze kennis kan uitsluitend worden verkregen, in de eerste plaats, door de
contraspion. Daarom moet de contraspion met de grootst mogelijke gulheid
worden behandeld.

Vandaar zijn het alleen de verlichte heerser en de wijze generaal die de
briljantste geesten uit het leger voor doeleinden van spionage zullen inzetten en daarmee grootse resultaten bereiken.
Annotaties:
| #258757 | 13-03-2017 22:40 | herman4394
Inderdaad een steengoed boek van een oude "Meester" uit lang vervlogen tijden.
Een "must" voor mij.
| #258788 | 15-03-2017 23:12 | Manus
Het handboek der jezuiten, dit boek komt niet uit China maar is rechtstreeks afkomstig uit het Vaticaan. Zeer leerzaam en zeer actueel toegepast door diezelfde orde.
Manus's avatar
aanmelden / inloggen