Door Hannus, Op woe 17 feb 2016 22:26, 13 reacties, citaat / intro / linkdump

“Huppakee, dood!”Het is de week van de euthanasie. Maandag 15 februari zond de NTR de documentaire Levenseindekliniek uit die een enorme opschudding veroorzaakte in de (sociale) media.

Het is zeer de vraag of Marcel Ouddeken en Hans Kema met hun documentaire ‘Levenseindekliniek’ de euthanasiegedachte een dienst hebben bewezen. De uitzending door de NTR afgelopen maandag heeft zo veel afschuw gewekt dat ze best eens een keerpunt in de euthanasiediscussie kan betekenen. Zo liet oud-journaliste Wouke van Scherrenburg op Twitter weten: “Ik heb gedroomd over die mevrouw in de stoel en het was een akelige droom.”

De kijker ziet drie gevallen van...
Annotaties:
| #247074 | 18-02-2016 00:07 | Best Well
Een lastig onderwerp, voor een trein springen is echt niet de juiste oplossing. Wanneer zelfdoding door blijvende uitzichtloosheid en een ondragelijk leven een overwogen keuze is geworden moet wel een humane en legale uitweg geboden worden.
Best Well's avatar
| #247076 | 18-02-2016 00:21 | Unseen
En dan durft men in de westerse wereld te roepen dat we hier ontwikkeld zijn en wordt neergekeken op de ontwikkelingslanden ?

Misschien is de westerse wereld wel een van de meest primitieve samenlevingen, waar menselijkheid ingeruild is voor geldelijk gewin, geldelijk gewin op elk front en als maatstaf voor een succesvol leven.

De primitieve westerse samenleving, waarin elke dag 5 mensen kiezen voor zelfmoord, waar gepensioneerden opgehokt worden in de efficiëntste en goedkoopste levens omgevingen, waar de belastingdruk dermate opgevoerd wordt dat ouders nauwelijks tijd hebben om de kinderen op te voeden of hun vaders en moeders te verzorgen.
De westerse samenlevingen waarin oud als iets verderfelijke wordt weggezet. Dit terwijl de ouderen de kennis (zie bijv. dit blog) en ervaring bezitten om zo te zorgen dat van fouten in het verleden geleerd wordt.

Kinderen die opgevoed moeten worden door vreemden, geschoold door de staat en zo weinig kunnen hechten aan ouders en familie. De persoonlijkheid met eigen voorkeur die afgebroken wordt op school om te verworden tot een politiek correcte consument schaap met weinig kritisch vermogen.

Het godom en samora tijdperk waar in we ons bevinden, van openlijke sex en naaktheid op de TV, waar als norm de homo voorop wordt gezet.
Met liegende minister-president en ministers, met het moorden en doden in andere verre landen.

En dan komt het zover dat ouderen genoeg hebben van die moraliteit in de westerse wereld en noodgedwongen middelen zoeken om daaruit te stappen. En dan wordt de aandacht afgeleidt, want het TV programma dat was slecht, niet de situatie (oorzakelijk verband).
Unseen's avatar
| #247079 | 18-02-2016 00:55 | Best Well
Ik kan de reactie van unseen wel waarderen voor wat betreft normen en waarden. Het moet inderdaad vooral niet te oppervlakkig te gaan worden. Een samenleving daar hoort zorgen voor elkaar voldoende ruimte te krijgen. Ik zie probleemgroepen volledig geïsoleerd te gaan worden.

Wanneer nu met vooruitziende blik en nog volledig nog wilsbekwaam bepaal dat ik mijzelf niet later dementerend door het leven wil moeten slepen, is dat een beslissing die wanneer die situatie inderdaad optreed wel gerespecteerd dient te gaan worden.
Best Well's avatar
| #247080 | 18-02-2016 01:00 | ouwe knar
'Daarin staat dat we meer moeten omkijken naar elkaar en meer investeren in de zorg voor ouderen, met name voor dementerenden en chronisch psychiatrische patiënten.'
Dat gaat klauwen met geld kosten en zal dus slechts een vrome wens blijven. Alleen als het levenstempo over het algemeen een tandje lager mag/kan. Mja, dan hebben mensen meer tijd om na te denken en is dat wel zo handig?
Mensen letterlijk en figuurlijk gewoon laten verkommeren is veel goedkoper. Babies gaan ook letterlijk dood bij te weinig aandacht en sterven met veel pijn is prachtig om te zien. Vraag het allemaal maar aan de Heilige Moeder Theresa. Onee, die is inmiddels, zelf stinkrijk een natuurlijke dood gestorven.

Hannie krijgt zittend in een stoel een dosis van een dodelijk middel toegediend. Haar dood voltrekt zich voor het oog van de camera. Hans Beerekamp schrijft in NRC Handelsblad van dinsdag: 'De beelden van de dodelijke injectie die haar in de leunstoel thuis wordt toegediend, zullen tot in lengte van jaren herhaald worden, in binnen- en buitenland.
Vooral aantrekkelijk voor landen waar de doodstraf nog bestaat :(
ouwe knar's avatar
| #247081 | 18-02-2016 01:04 | ouwe knar
ik mijzelf niet later dementerend door het leven wil moeten slepen
Ik vraag mij af hoe erg dementeren voor de betrokken persoon zelf is.
ouwe knar's avatar
| #247083 | 18-02-2016 01:40 | Best Well
@ oude knar
Nee inderdaad voor zijn of mijn omgeving.
De wens naar een menswaardig bestaan, niet als een kasplantje door een ander verzorgd te moeten worden. Hoe ik nog volwaardig van mijzelf afscheid zou kunnen nemen. Die zorg die ik mezelf al niet meer zou kunnen en willen geven, dat kan ik van een ander niet meer eisen.
Die laatste stuiptrekking waar ik de meest menselijke medemens echt niet mee zou willen opzadelen.
En inderdaad dan heb je het over een vrijwel lege huls waar ik zelf niet meer echt bij ben. Een schim van diegene die ik zou willen zijn.
Klaar met leven in dat geval.
Best Well's avatar
| #247085 | 18-02-2016 05:35 | Unseen
Uit nieuw onderzoek blijkt dat alle vormen van dementie wel eens grotendeels veroorzaakt kunnen zijn door medicijnen. En dan vooral de middelen die we slikken als we ouder worden.
Unseen's avatar
| #247094 | 18-02-2016 13:10 | ouwe knar
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M65&ss=P1355 (Het beschadigde brein: dementie door medicijngebruik) Thanks Unseen. Fantastisch artikel!!!

Wat ik daar nog aan toevoegen wil is:
Voedsel deficinties zoals onder andere vitamine B12 in een hele lange trits andere tekorten. Mogelijk als bijwerking van de medicijnen, mogelijk door slechte opname via de darmen (medicijnen?), te laks met gezonde voeding, bezuinigen op voeding.
Verwaarlozing door te weinig prikkels van buitenaf.
Uitwaseming van giftige stoffen (nieuwe vloerbedekking, gordijnen, matras)

Ziezo, geef al die slachtoffers maar een spuitje :(
ouwe knar's avatar
| #247117 | 18-02-2016 19:36 | (mal)
Ik vat echt niet waarom dit zo'n 'lastig' onderwerp is. Hadden we in Nederland geen scheiding van kerk en staat? En is er in Nederland geen consensus over de evolutietheorie?

Alle argumenten tegen komen voort uit een religieuze moraal. Evolutionair gezien is er geen enkele reden om iemand te dwingen er niet uit te stappen. Wat mij aangaat hoeft iemand ook geen 'geldig' alibi te hebben om eruit te 'mogen' stappen, omdat deze de geldigheid van die religieuze moraal veronderstellen, maar die geldigheid lijkt me hooguit van toepassing op de zelfbenoemde religieuzen zelf.

De enige borg die een moderne overheid mag verlangen is dat het einde zelf gekozen is, aangezien we anders met moord of doodslag van doen hebben. Dat lijkt me al ingewikkeld genoeg,

In hoeverre een persoon zich uiteindelijk wel of niet bewust is van zijn/haar staat is m.i. totaal irrelevant indien er uitdrukkelijk de wens is vastgelegd niet in een bepaalde staat verder te willen leven.

Achterbaks gekonkel rond de vraag of iemand 'echt wel genoeg lijdt', daar trekken m'n tenen krom van.
(mal)'s avatar
| #247148 | 19-02-2016 01:09 | Unseen
Thanks Unseen. Fantastisch artikel!!!
Dank @ouwe knar

(mal):
En is er in Nederland geen consensus over de evolutietheorie?

Ja, de consensus is dat die theorie kant noch wal raakt.

(mal):
Alle argumenten tegen komen voort uit een religieuze moraal.

En de morele overwegingen, het oorzakelijk verband (⊕ | #247076 | 18-02-2016 00:21 | Unseen) die moeten we negeren ?
Unseen's avatar
| #247184 | 19-02-2016 17:29 | (mal)
@Unseen:
#1
Er is geen enkele reden om theorie nog eens te benadrukken alsof dat op enigerlei wijze betekenisvol zou zijn, want dat is het niet. Wel is het deze theorie die vooralsnog het beste aansluit bij de objectieve waarnemingen. Maar we zullen nog heel want moeten kijken en het is de vraag of je ooit zult kunnen bewijzen of iets 'wet' is, of theorie. ik lig niet speciaal wakker van het onderscheid, zolang we maar stappen zetten om verder te komen.

#2
Voor mij hoef jij de oorzakelijke verbanden niet te negeren, ik doe dat wel. Ik zie niet in dat omdat een lijden mogelijk moedwillig is veroorzaakt, iemand daarom geen ontsnapping uit dat lijden te gunnen. Helemaal top als jij in staat zal blijken de booswichten te ontmaskeren en een halt toe kan roepen aan de aanwas van zelfmoordgedachten, feit blijft dat het sommige mensen nu al teveel is, en ik vind dat hun zelfbeschikkingsrecht maakt dat ze moeten mogen stoppen,
(mal)'s avatar
| #247193 | 19-02-2016 21:20 | Unseen
1. De evolutie theorie is allang bewezen ONZIN !
Mutaties worden omschreven als verbrekingen of veranderingen die in de DNA-molecule plaatsvinden, deze worden in de kernen van de cel van levende wezens gevonden, en bevatten alle genetische informatie. Deze verbrekingen of verplaatsingen zijn het resultaat van externe effecten, zoals straling of chemische handelingen. Elke mutatie is een "ongeluk" en beschadigt de nucleotiden die het DNA vormen of veranderen hun plaats. Meestal veroorzaken zij zoveel schade, dat de cel de verandering niet kan repareren.

De mutatie waarachter de evolutionisten zich zo vaak verschuilen, is geen magisch toverstokje dat levende wezens in een beter en meer ontwikkelde vorm verandert. De directe gevolgen van mutaties zijn schadelijk. De veranderingen die door mutaties veroorzaakt zijn, kunnen slechts zijn zoals het door de mensen van Hiroshima, Nagasaki en Chernobyl ervaren is; dat is de dood, mismaaktheid en misstanden van de natuur…


Ben benieuwd hoe je reageert als het je eigen kind betreft die ziek is en de oorspronkelijke oorzaak daarvan bekend wordt.
Unseen's avatar
| #247195 | 19-02-2016 23:32 | (mal)
Ok, jij je zin, bye bye!
(mal)'s avatar
aanmelden / inloggen