Door community (initieel vonnegut), Op don 27 apr 2017 19:50, 3 reacties,    

IJsbreker, Gladio en Gladio 2.0IJsbreker, Gladio en Gladio 2.0


Zonder de Bolsjewisten hadden we nooit van Hitler gehoord en was er geen Tweede Wereld Oorlog geweest. Die stelling durf ik wel aan. Een stelling die de gemiddelde geschiedenisliefhebber nogal vreemd in de oren zal klinken maar dat komt misschien omdat de gemiddelde geschiedenisliefhebber niet verder kijkt dan zijn of haar neus lang is. Als je klakkeloos aanneemt wat er in de geschiedenisboekjes staat en zelf niet logisch leert nadenken over zaken als oorzaak en gevolg en niet wil inzien dat de geschiedenis door de overwinnaars wordt geschreven en je niet verdiept in alternatieve visies op de geschiedenis, dan zal je nooit begrijpen hoe de wereld echt in elkaar zit.

Geschiedenis is politiek bedrijven. Uit geschiedenis spreken voorkeuren en vooringenomen stellingen. Als je over geschiedenis praat, moet je eigenlijk ook altijd met theorieën werken om tot een logische volgorde van oorzaak en gevolg te komen en om tot een logische volgorde te komen moet je soms bepaalde zaken achterwege laten en dan is er vaak geen ruimte meer voor objectiviteit en nuance. Dat is iets wat de meeste geschiedkundigen nooit openlijk zullen toegeven.

Ons beeld van de wereld wordt meestal bepaald door een consensus realiteit. Die consensus realiteit zien we vooral terug in de geschiedenis boeken en het geschiedenisonderwijs. Ondanks flinterdun bewijs, pleegde Hitler zelfmoord, werd Kennedy vermoord door Oswald en was Osama Bin Laden het brein achter 9/11. Al zijn er voor een andere kijk op deze geschiedkundige gebeurtenissen bergen bewijs, dan nog blijven de poortwachters van onze consensus realiteit zich halsstarrig vastbijten in de visie op de geschiedenis die politiek gezien het best valt te verkopen aan een westers publiek.

Hitler was de badboy van de Tweede Wereld Oorlog, die 6 miljoen Joden vermoordde, de Amerikanen waren de grote helden. Dat is de simpele kijk die veel mensen op WO2 hebben. Dat Japan in 1937 al China binnenviel, dat er vanaf 1936 in Spanje al een oorlog woedde tussen communisten en fascisten, dat de Sovjet Unie Finland al was binnengevallen in 1939 en bijna tegelijkertijd met Duitsland Polen binnenviel en niet te vergeten dat het Bolsjewisme al tot miljoenen doden en concentratiekampen had geleid ver voor de Tweede Wereld Oorlog, dat de geallieerden zich ook massaal schuldig maakten aan oorlogsmisdaden en zelf medeschuldig waren aan het ontstaan van de Tweede Wereld Oorlog, wordt voor het gemak door veel geschiedkundigen maar even vergeten.
Volgens de geschiedenisboeken begon Hitler WO2 maar volgens de Russische geschiedkundige Viktor Suvorov was het Stalin die de stukken op het bord dusdanig plaatste dat een oorlog onvermijdelijk werd. Volgens hem wilde Stalin Duitsland gebruiken als een soort ijsbreker voor de wereldrevolutie en begonnen de Nazi’s met operatie Barbarossa omdat er een inval van de Sovjets op handen stond.

Daar heeft hij sterke argumenten voor. Hij stelt dat de tanks en vliegtuigen die Stalin voor WO2 massaal liet bouwen aanvalswapens waren. De tanks werden massaal gebouwd om supersnel op goede wegen te kunnen rijden. Het waren lichte tanks die een snelheid van 100 km per uur konden halen omdat de rupsbanden verwijderd konden worden en de tanks dan op gewone banden konden rijden. Aangezien Duitsland en West Europa (buiten de V.S. om) de enige gebieden in de toenmalige wereld waren waar goede wegen waren, lijkt het logisch dat die tanks voor dat gebied bedoeld waren. De sovjet vliegtuigen waren van zeer goede kwaliteit, hadden een goede bepantsering en bewapening en de opleiding van de piloten was gericht op het vernietigen van gronddoelen en dus niet op het verdedigen van het luchtruim. Volgens Suvorov was het Molotov Ribbentrop pact, het niet aanvals verdrag tussen de Sovjet Unie en Duitsland, een grote fout van Hitler. Hij gaf de Sovjets daarmee respijt en raakte zelf verstrikt in conflicten met west Europese landen.

Het plan van Stalin was erop gericht om de westerse machten elkaar te laten afmaken waarna de Sovjets Europa zouden binnenvallen. De Nazi’s waren zich echter bewust van het feit dat Stalin Duitsland wilde aanvallen en waren hem een stap voor. Op 22 juni 1941 begonnen de Nazi’s met operatie Barbarossa en versloegen met groot gemak de Russische legers, die zich hadden klaargemaakt voor een aanval en verdedigend gezien dus weinig voorstelden. Vlak voor Moskou werden de Nazi legers tot stilstand gebracht en door vooral tactische blunders werden de Nazi’s vanaf februari 1943 teruggedrongen. Het is opvallend dat de geallieerden vanaf dat moment zich pas echt met de oorlog begonnen te bemoeien. Het lijkt net op ze hoopten dat de Nazi’s de Sovjets af zouden maken om zodoende het communisme en de Russische beer een grote slag toe te brengen.De afloop is bekend. De Nazi’s werden verslagen en de Geallieerden kwamen bij Berlijn tegenover hun nieuwe vijand, de Sovjets, te staan. Vanaf dat moment begon een hoofdstuk van de geschiedenis dat voor iedere middelbare scholier verplichte kost zou moeten zijn, namelijk de opkomst van para militaire organisatie Gladio. Waarom? Omdat Gladio je veel duidelijk maakt over hoe onze wereld in elkaar zit en welke partijen er tegen elkaar strijden, welke tactieken ze gebruiken en er achter de schermen van iedere regering ook nog een schaduwregering opereert.

Iedereen die een beetje is ingevoerd in de samenzweringstheorieën weet denk ik wel dat Gladio een soort para militaire verzetsgroepen vertegenwoordigt die in het geval van een inval door de Sovjet Unie, gewapend verzet moesten plegen. In de praktijk was het echter meer een soort rechtse terroristische organisatie die door heel Europa, de opkomst van linkse bewegingen tegenging en zelfs terroristische aanslagen, ontvoeringen en moorden uitvoerden onder valse vlag om die vervolgens in de schoenen van communisten en socialisten te schuiven.

De 2e wereldoorlog was eigenlijk het gevolg van een strijd tussen de communisten en de fascisten die al veel eerder begon dan de inval door de Nazi’s en Sovjets in Polen in 1939. Het fascisme was denk ik een reactie op het communisme. De kerk, de adel en industriëlen voelden, niet ten onrechte, het gevaar van het communisme en begonnen daarom groeperingen te steunen die later bekend zouden worden als fascisten. Na de overname door de Bolsjewisten in Rusland was het wel duidelijk wie er het slachtoffer zouden worden van een communistische revolutie in Europa. De koningshuizen, de adel, de industriëlen en de kerk waren zich dondersgoed bewust wat er met hun evenbeelden in Rusland was gebeurd en ze zaten er niet op te wachten om zelf het slachtoffer te worden. Daarom werd Hitler denk ik ook stilletjes gesteund door veel koningshuizen en industriëlen en de kerk legde hem ook geen strobreed in de weg en na de tweede wereld oorlog werden heel wat hooggeplaatste Nazi’s via Katholieke smokkelroutes naar veiliger oorden vervoerd.

Het is 1945, Europa ligt in puin en in heel wat landen staan de communisten in hoog aanzien omdat ze een belangrijke rol hebben gespeeld in het verzetswerk. De elite van Europa laat er geen gras over groeien en al direct aan het einde van de oorlog wordt er alles aan gedaan om het communisme in Europa in te dammen. Communisten werden nog net even, voordat ze door de Geallieerden werden bevrijd, door diezelfde geallieerden verraden aan de Duitsers. Een bekend voorbeeld in Nederland is de verzetsgroep rond Hannie Schaft (Velser affaire) en direct na de bevrijding van Griekenland begonnen de Engelsen een oorlog tegen de Griekse communisten. Ook in Italië ontstond er een anti communistisch verbond tussen de maffia, het Vaticaan en geallieerden. Er moest koste wat kost voorkomen worden dat communisten aan de macht zouden komen in Europa en daarom werden dan ook vanaf de eerste dag dat de Nazi’s waren verslagen, diezelfde Nazi’s in dienst genomen om leiding te geven aan ondergrondse rechtse groeperingen die de opkomst van het communisme moesten chanteren. Is het toevallig dat al die Nazi’s in Zuid Amerika terecht kwamen en daar anti communistische dictaturen steunden? We staan er niet zo vaak bij stil maar aan het eind van de tweede wereld oorlog stond de westerse wereld en het militaire samenwerkingsverband de NAVO, dat later ontstond, ideologisch en tactisch gezien, niet zo ver van de Nazi’s af die ze hadden verslagen. In Griekenland kwam een rechtse dictatuur aan de macht, in Portugal en Spanje waren fascisten aan de macht en de Fransen pasten in Algerije en Vietnam tactieken toe waar Himmler trots op geweest zou zijn en de Amerikanen, die via operatie Paperclip allerlei Nazi’s voor hen lieten werken, waren over de hele wereld bezig om communisten en socialisten een kopje kleiner te maken. Het vierde rijk was volop in bedrijf. Zogenaamd waren de Nazi’s verslagen en kon de wereld opgelucht ademhalen en kon er een periode van vrijheid en vrede aanbreken maar wereldwijd werden in de decennia daarna nog miljoenen communisten over de kling gejaagd.

Af en toe dreigden de Gladio boys een stapje te ver te gaan en konden er op het laatste nippertje staatsgrepen worden afgewend in o.a. Italië en Frankrijk. In Frankrijk was het de para militaire organisatie OAS die banden had met Gladio, die in 1961 een staatsgreep wilde plegen in Algerije en later diverse aanslagen pleegde, die allen mislukten, op Charles de Gaulle, de Franse president. In Italië vonden in 1968 en 1970 bijna staatsgrepen plaats en werden daarna diverse moorden en bomaanslagen gepleegd met honderden doden en gewonden tot gevolg. Na de moord op premier Aldo Moro en de bomaanslag op het station van Bologna was de maat vol en werden de banden tussen deze misdaden en de regering steeds duidelijker. Het was de Italiaanse premier Andreotti die in 1990 voor het eerst openlijk toegaf dat er een para militaire organisatie bestond onder de naam Gladio, waardoor uiteindelijk bijna alle andere West Europese landen ook toegaven te hebben deelgenomen aan deze organisatie. Andreotti werd zelfs nog veroordeeld vanwege nauwe banden met de maffia en zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op een journalist die, voor Andreotti, lastige onthullingen zou doen over de moord op Aldo Moro. In hoger beroep werd hij hier later van vrijgesproken maar de verdenkingen bleven altijd aan hem kleven.

Even doorspoelen naar anno nu. Is het een gekke gedachte dat er nu misschien een Gladio 2.0 actief is in de vorm van een para militaire organisatie die moslims opzettelijk laat radicaliseren en hen de mogelijkheid geeft om aanslagen te plegen? Zou heel goed mogelijk zijn dat na het communisme, nu de Islam als het nieuwe grote gevaar wordt gezien en dat er daarom valse vlag aanvallen worden gecreëerd om er voor te zorgen dat er in de samenleving een anti Islam stemming komt en daardoor rechts weer aan de macht komt?
Het is wel duidelijk dat het een ongrijpbaar fenomeen is en dat we zodanig worden bespeeld dat we door de bomen het bos niet meer zien. Onlangs wist ik nog zeker dat het Marxisme het grote kwaad was maar deze fascisten spelen overduidelijk ook vieze spelletjes.

Moeten we kiezen tussen twee kwaden of is die keuze nu juist onderdeel van het probleem en worden we tegen elkaar opgezet door partijen die belang hebben bij deze eeuwige tegenstellingen en is het überhaupt wel mogelijk om je aan deze tegenstellingen te onttrekken? Het is toch ontegenzeggelijk waar dat er werkelijke tegenstellingen zijn tussen bijv. have en have nots en dat de strijd om macht en geld een wezenlijk onderdeel is van het menselijk bestaan? Misschien is die strijd zelfs wel de basis van onze vrijheid. In een zogenaamde perfecte, utopische wereld zouden we allemaal als makke schaapjes achter elkaar aan moeten lopen om er voor te zorgen dat we allemaal in vrede met elkaar zouden kunnen samenleven. De onderlinge strijd is dus misschien niet het probleem maar meer de manipulaties van derden die over de rug van miljoenen slachtoffers hun zakken vullen.
Annotaties:
| #259510 | 28-04-2017 23:49 | jantjeuitnederland
Zo was ik vlak na de val van de muur in Oost-Duitsland. In het stadje waar ik dat weekend was, was geen hotel en we mochten bij hele gastvrije mensen slapen. Ik sliep op de kinderkamer. Daar stond een kinderencyclopedie.
Daar stonden toch hele andere dingen in als in een kinderencyclopedie hier. Behalve gewone dingen stond er heel veel in
over allerlei militaire wapensystemen, militaire scheepsklassen, soorten tanks, bommen etc. Maar ook heel veel over techniek.
Dat geeft wel te denken.
Verder kregen we nog een lift van een Oost-Duitse onderofficier in een trabantje. Dat was een leuke ervaring natuurlijk. De beste man was ervan overtuigd dat de Trabant de beste auto ever was.
Ik was er met een maat van me en we hebben er aardig over lopen ginnegappen.
jantjeuitnederland's avatar
| #259523 | 29-04-2017 19:13 | Zinoco
Gelukkig hebben de Millenniums geen zin in deze onzin.
| #259531 | 30-04-2017 17:00 | Manus
Is het een gekke gedachte dat er nu misschien een Gladio 2.0 actief is in de vorm van een para militaire organisatie die moslims opzettelijk laat radicaliseren en hen de mogelijkheid geeft om aanslagen te plegen?

Gladio 2.0 heeft de regie net zoals bij Gladio 1.0 zelf in handen en voert de hoaxes zelf uit. Doordat vrijwel alle aanslagen hoaxes zijn weet je dat er geen plofmoslims achter kunnen zitten.
Doordat de media totaal overgenomen zijn door deze fascistische bende zijn ze in staat dit te doen, in de jaren zestig had je nog min of meer eerlijke media en was een false flag scenario noodzakelijk.
In Nazi Duitsland was de media ook totaal overgenomen en zag je dat de Nazi's ook makkelijk gebruik konden maken van Hoaxes, zoals bij het Gleiwitz incident.
De huidige elite is immers dezelfde als de toenmalige elite en past daarom dezelfde trucs toe.

Moeten we kiezen tussen twee kwaden of is die keuze nu juist onderdeel van het probleem en worden we tegen elkaar opgezet door partijen die belang hebben bij deze eeuwige tegenstellingen

Dat is inderdaad de kern van het verhaal, wij worden zo tegen elkaar opgezet en het heeft dan ook geen enkele zin om zo'n gecontroleerde kant te kiezen en je uit te laten polariseren. Het is juist zaak om te verenigen tegen de elite, welke stroming je ook bent, welk geloof je ook hebt. Het is duidelijk dat deze kwaadaardige, internationale elite eerst achter de tralies hoort, verticale strijd in plaats van horizontale, voordat we samen de samenleving weer opnieuw in kunnen richten. Zonder een elite die alle tegenstellingen probeert aan te wakkeren met massaimmigratie, oorlogen en een corrupt geldsysteem zal het eenvoudiger zijn om een aanvaardbare modus operandi te vinden voor grotere groepen.
Manus's avatar
aanmelden / inloggen