Door community (initieel vonnegut), Op zon 6 sep 2015 16:57, 3 reacties,    

Immigratie en vluchtelingen…de illusies van een slechte feel good movieImmigratie…de illusies van een slechte feel good movie

Sinds “de foto” van het verdronken jongetje is, vooral de linkse gemeente, in rep en roer. Het is natuurlijk een trieste foto, dat spreekt voor zich. Het feit dat er ieder jaar tientallen kinderen in Nederland verdrinken doet daar niets aan af maar stelt de hele discussie wel enigszins in het juiste perspectief. Iedere foto van een overleden kind is verschrikkelijk. Nu proberen de zogenaamd betrokken, “goede” mensen uit Nederland, met deze foto in de hand, het vluchtelingen vraagstuk in de emotionele richting te sturen. Eindelijk hebben ze de juiste snaar geraakt bij het Nederlandse volk, dat tot voorkort, nog vrij onverschillig bleef voor de grote stromen mensen die illegaal Europa proberen te bereiken.

Natuurlijk zitten deze mensen vol goede bedoelingen maar of ze de discussie echt verder helpen of een oplossing voor dit vraagstuk aandienen is natuurlijk maar zeer de vraag.
Ieder mens met een klein beetje gezond verstand weet intussen dat de multi culturele samenleving een mislukking is en dat verschillende culturen maar zeer moeilijk met elkaar kunnen samenleven. De Amerikaanse melting pot is daar een goed voorbeeld van. Iedereen zoekt daar zijn eigen hoekje van de stad op. Je hebt China town, the hood waar de zwarte bevolking woont en de buitenwijken waar de blanken naar toe vluchten. In Nederland en Europa komt er nog een extra probleem bij. Namelijk de spanningen tussen moslims en de autochtone bevolking. De westerse overheden proberen doormiddel van een voornamelijk linkse media, die politiek correct gedrag en cultureel Marxisme propagandeert, nog te redden wat er te redden valt.Nu gaan we dus weer duizenden mensen extra ons land binnenlaten, die waarschijnlijk nooit meer weggaan, en we halen ons daar weer enorme problemen mee op de hals. Ten eerste gaan die mensen jarenlang geen deel uitmaken van het arbeidsproces omdat we een gestoorde wetgeving hebben die er voor zorgt dat het jaren duurt voordat mensen aan onze samenleving mee kunnen doen en ten tweede halen we weer duizenden moslims ons land binnen wat weer voor extra spanning zal gaan zorgen met de autochtone bevolking, want zoals iedereen nu wel weet vinden moslims onze landen wel aantrekkelijk als het om sociale zekerheid gaat maar vinden ze de open liberale samenleving helemaal niets en zijn ze ook niet echt geneigd om zich aan te passen aan die samenleving met westerse overheden die hun geen strobreed in de weg legt om hun eigen gekoesterde woestijn cultuur mee te nemen naar onze polders. Een mooi voorbeeld is de Somalische gemeenschap waarvan 80% niet deelneemt aan het arbeidsproces.

Het meest irritante aan de hele discussie is nog wel het feit dat al die goed mensen niet lijken te beseffen dat ze zelf een onderdeel van het probleem zijn. De meeste mensen stemmen namelijk al jaren op partijen die de imperialistische oorlogen van de V.S. steunen. De CDA, VVD, PVDA, Groen Links en D66 hebben hun steun verleend aan de oorlogen in Irak en Libië. En hebben rebellen gesteund die nu samen met ISIS vechten tegen het Assad regime in Syrië. Verder is het inmiddels, sinds de uitspraken van diverse Amerikaanse generaals, bekend dat ISIS inderdaad gesteund/gefinancierd wordt door Amerikaanse bondgenoten als Saoedi Arabie.

Op de achtergrond van alle conflicten in het midden oosten en centraal Azië, speelt een machtsstrijd tussen de V.S. en Rusland om controle over geo politiek, strategisch belangrijke gebieden in de wereld. De V.S. wil al sinds de Tweede Wereld Oorlog Rusland in toom houden en probeert daarom de gebieden aan de zuid grenzen van Rusland en de Russische havens in de Zwarte en Middellandse zee onder controle te krijgen, omdat Rusland dan, bekeken op een wereldbol, compleet omsingeld is door Amerikaanse bases en NAVO partners. In Centraal Azië en het Midden oosten bevinden zich de belangrijkste handelsroutes en pijpleidingen voor het vervoer van gas en olie. Controle over dit gebied betekent controle over de wereld. De spanningen in Irak, Libië en Syrië zijn een direct gevolg van deze “stille” oorlog tussen de Russen en de Amerikanen. Libië en Irak waren bondgenoten en Syrië is, met haar middellandse zee haven, een belangrijke bondgenoot van Rusland.Al jaren proberen de Amerikanen de Russen dwars te zitten in Tsjetsjenië, Georgië en Afghanistan, dat strategisch belangrijke landen voor Rusland aan haar zuid grenzen zijn. De Amerikanen proberen die invloedsfeer te breken en datzelfde zien we nu terug in de Oekraïne waar de Amerikanen een revolutie steunden tegen de “democratisch” gekozen regering. De Russen reageren op die provocaties wat tot de inname van de Krim leidde en de burgeroorlog in Oost Oekraïne.

De NAVO partners en vooral de V.S. zijn dus hoofd verantwoordelijke voor de ontstane crisis in het midden oosten, centraal Azië en de Oekraïne. Dit beleid werd de afgelopen jaren van harte gesteund door diverse Nederlandse kabinetten. Ze steunen een vies spelletje van de V.S. en bondgenoten Israel, Engeland en Saoedi Arabie, dat steunt op de verdeel en heers tactiek. Ze zijn zogenaamd tegen ISIS maar ondertussen steunen ze ISIS met geld en wapens om tegen Assad te vechten. De Saoedi's zorgen voor de financiering en Engeland, Israel en de Amerikanen zorgen voor de informatie, wapens, ondersteuning en de opleiding.

Gevolg van deze vieze spelletjes, gesteund door onze eigen regering, zijn de grote vluchtelingen stromen en Jan met pet moet het allemaal maar weer slikken dat zo meteen de volksbuurten in de Europese steden weer overspoeld worden door slecht geïntegreerde mensen, uit een heel ander cultuur, die daarnaast ook nog eens jaren hun handen op moeten houden omdat ze niet mogen werken, waarna ze zo laks worden dat ze niet meer aan het werk te krijgen zijn. In de tussentijd wrijven de multi nationals zich weer in de handen, want er is weer een aanwas van illegale verse lage loon arbeidskrachten die de vakbonden en de autochtone lage loon arbeiders weer ondermijnen. Onze elite juicht de versplintering van de natie staat en de diverse Europese culturen allen maar toe en ze moeten om hun systeem van economische groei in stand te houden er ook voor zorgen dat er meer kindertjes geboren worden en wie doen dat? Juist, immigranten uit kinderrijke culturen. Hetzelfde zien we nu gebeuren in de V.S. waar ook steeds meer illegale immigranten uit Mexico, aanspraak maken op een legale status. Ook daar vrezen de economen voor een sterk teruglopende groei vanwege het dalende geboortecijfer en worden de illegalen op een subtiele manier gebruikt om de economische groei en het leger van goedkope arbeidskrachten weer op peil te krijgen.

Opvallend is natuurlijk ook nog eens dat de golfstaten, die dus wel een rol spelen in het conflict, weigeren om vluchtelingen op te nemen. Zij moeten, als Soennieten, blijkbaar niets hebben van hun Sjiietische moslim broeders en zitten niet te wachten op groepen Sjiieten in hun land die eventueel voor problemen kunnen zorgen. Geef ze eens ongelijk maar toch vreemd dat de Europese en Amerikaanse bondgenoten geen druk uitoefenen om ze op andere gedachten te brengen.

Waarom doet de EU niets? Die kijken voornamelijk werkeloos toe. De beproefde tactiek van Probleem, Reactie en Oplossing werkt weer perfect. Net als bij de financiële crisis in Griekenland waar de enige oplossing die gepredikt wordt, meer EU is, zal je nu ook zien dat de enige oplossing nog meer EU is.

De oplossing lijkt simpel. Zorg dat je de kust van Libië controleert met marineschepen en laat geen vluchtelingenboten passeren. Zorg dat je bijv. net over de grens in Turkije, Saoedi Arabie of voor mijn part Israel of Jordanië enkele goed beveiligde vluchtelingen kampen creëert en zorg dat er financiën vrij komen om dat te realiseren. Als er zo maar even een paar miljard voor Griekenland kan vrijkomen, geld dat we toch niet meer terug zien, tenzij je een Nederlandse bank bezit, dan kunnen we toch ook wel een paar miljard vrij maken voor die vluchtelingen kampen? Als wapenverkopers uit de top tien van de wereld verdienen we dat geld zo weer terug.

De EU laat de vluchtelingen en financiële crisis nu zo ver escaleren dat de uiteindelijke oplossing een politiek en financieel verenigd Europa is.
Dat een zeer groot deel van de burgers van de landen binnen de EU, juist minder EU wil en graag ziet dat de EU een paar flinke stappen terug doet, kan onze politieke elite niet deren. Die hebben met hun internationale vriendjes afgesproken dat er een verenigd Europa komt. Democratie moet daarbij vooral niet in de weg gaan staan.
Ondertussen zitten we in een door en door verdeeld Europa met een door onze eigen politici gecreëerd probleem waar de politiek geen oplossing voor heeft maar de rekening wel presenteert aan Jan Modaal.

Ja inderdaad, de EU laat ze allemaal binnen maar de burgers van EU landen moeten ongevraagd maar wat ruimte maken in de straat en op de arbeidsmarkt en vooral in de gevangenissen en of Jan Modaal zo vriendelijk wil zijn om een flinke hap van de opgebouwde sociale verzekerings tegoeden af te staan aan deze nieuwe Europeanen. Bij voorbaat dank. By the way, dat u zich wel van het feit bewust bent dat immigratie alleen maar goed is voor een samenleving.
Annotaties:
| #236641 | 06-09-2015 18:12 | Ness
http://media.tpo.nl/2015/09/06/arnold-karskens-opgepakt-wegens-illegale-grensoverschrijding/ Ik ben benieuwd naar Karkskens' verslag als hij vrijgelaten wordt.
Dit bewijst dat de roverheid mensen zonder nadenken gewoon maar neerplempt.

Er is bij de roverheid niemand die rekening houdt met normale, menselijke behoeften, laat staan protesten van de bevolking Je kunt wel vloeken op deze mensen maar op of rond station Emmen is in geen velden of wegen een openbare plee te vinden. Maar over zoiets zal een ambtenaar zijn hoofd niet breken. Die denkt dat je aandacht kunt bestellen alsof het een ijsje is.

Een tweede belangrijk punt zijn de verborgen kosten van een immigrant/asielzoeker. Die blijven gedurende decennia ten laste komen van de maatschappij, en de 2e, 3e, 4e. 5e generatie ook nog; bovendien veroorzaken zij veel schade via overlast, criminaliteit etc. Je kunt wel niet de hele groep verantwoordelijk stellen voor de daden van een kleinere groep, maar je kunt wél de kosten gemaakt voor die hele groep bij elkaar tellen. En die liggen bijzonder hoog. Immigranten zijn dus niet heel goedkoop maar heel duur.

Gedwongen integratie bestaat niet. Daar heb je 2 partijen voor nodig, en de 2 partijen staan hier letterlijk lijnrecht tegenover elkaar. Qua geloof, qua levenshouding, qua loyaliteit, qua alles. Geen van 2-en is bereid zich aan te passen. Maar de groep import-moslims wordt almaar groter, terwijl de groep autochtonen/'geslaagde allochtonen' almaar kleiner wordt.

Het gedwongen accepteren van nog meer vluchtelingen is een verkapte aanval van de roverheid op de eigen burgers. USA's immigratieproblemen bewijzen dat het hier om een mondiale poging tot verneuken van 'landsidentiteit' gaat.

En er komen er nog meer aan. Want in Libanon en Turkije worden de vluchtelingen weggepest en met opzet opnieuw opgejaagd. Dat is de andere kant van het verhaal. http://www.activistpost.com/2015/09/lebanon-protest-leaders-reveal-connections-to-western-color-revolution-apparatus.html
http://12160.info/profiles/blogs/israeli-helicopters-transport-terrorists-injured-in-syria?xg_source=activity
http://tpo.nl/2015/09/05/frans-timmermans-wordt-op-kos-uitgejouwd-door-boze-burgers/
https://www.youtube.com/watch?v=xG7ENtQ3nR8
Ness's avatar
| #236679 | 07-09-2015 09:00 | Ness
Meer info over het wegjagen van vluchtelingen in de omringende landen: http://www.huffingtonpost.com/entry/un-notifies-over-200000-syrian-refugees-via-text-that-food-aids-getting-cut-completely_55e9f7bae4b002d5c07609df en http://wakeupfromyourslumber.com/color-revolution-20-in-lebanon-from-piles-of-trash-to-piles-of-rubble/

En dit zijn wel degelijk vluchtelingen - de meesten van de 'goede' soort, zij die net over de grens wachten op betere tijden zodat ze terug kunnen naar hun eigen land. De NWO wil deze mensen permanent ontheemd hebben. Olievelden dienen leeg opgeleverd te worden, dat is makkelijker boren.
Ness's avatar
| #236682 | 07-09-2015 09:12 | Ness
tav 'geslaagde allochtonen': een klein gedeelte van de immigranten 'vernederlandsen' in de loop van de tijd. Maar van de 100 immigranten/asielzoekers zijn er hooguit 10 die binnen een voldoende kort tijdsbestek echt integreren, dwz prima functioneren met behoud van hun 'roots'. Het is evengoed wel een groep die respect verdient en waar rekening mee moet worden gehouden, want juist zij komen extra in de verdrukking. Dit betreft dan vaak de hoger opgeleiden onder de allochtonen.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen