Door community (initieel ffloor), Op woe 4 jan 2017 20:48, 3 reacties, nieuws

In 1899 kwamen elektrische auto’s 4x verder (dl.2)Twee weken geleden is het ontluisterende verhaal gepubliceerd van een wanhopige Nissan autokoper die beloofd was dat 130 kM van de opgegeven 199 kM makkelijk kon worden overbrugd - doch niet verder kwam dan 60 kM en moest worden weggesleept waarna hij 11 uur later thuiskwam. En daarna is hij nog eens 34 keren gestrand...

Elektrische geschiedvervalsing?

Accu's moeten opgeladen worden en dat gaat het mooist als het openbare stroomnet hun spanning ongeveer 1½ maal als je eigen accu bedraagt - tegenwoordig doen hf-omvormers dat.
Men moet zich voorstellen: als vanaf 1882 half Europa het Edison-gelijkstroomnetten 2x 110 volt aankoopt middels Siemens stroomgeneratoren in licentie - en dan vanaf 1907 ieder zichzelf respecterend stadsbestuur hun geld steekt in een bankier Westinghouse wisselstroomcentrale - en dan zegt hun 'ausradierte' helderziende opeens dat je stroom veel goedkoper kan betrekken door 2 staven in de grond te steken??? En hoe werkt zijn kilowatturenmeter dan wel?Zijn nu vermarkte wisselstroompatenten blijken opeens waardeloos te zijn - maar kan dat werken: gewoon 2 ijzeren staven in de grond en er komen onbegrensde hoeveelheden elektriciteit aan de oppervlakte, onttrokken aan de draaiingsenergie van de aarde?
De Vrumona frisdrankenfabriek in Bunnik haalden zoiets wel uit ja: ze hadden er jaren naar gezocht en boorden onder hun voeten een bron zuiver water aan die ze prompt vermarkten als Sourcy; en ook de raffinaderij onder Pernis gingen maar eens onder hun voeten een gaatje boren: en boorden een oliebron aan waarvan heden de perfekte, 100% zuurvrije motorolie wordt gemaakt.

Tesla's verhaal uit 1902 is anders ook nog niet eens zo gek want er was al geschat dat de aarde zo'n 55-miljoen kiloWatt verbruikt: alleen al om eb-en-vloed mee te overwinnen want anders gaat 'ie binnen 3 dagen wel stilstaan - maar oliebaron Morgan (later ook bankier) steekt uit pure wanhoop Tesla's laboratorium in de brand en bedreigt hem zodanig dat sindsdien Tesla alleen nog perslucht mag uitvinden en keert nooit weer naar dat criminele New-York terug.De verliefde luchtkraan
De, vanwege pure verliefdheid radeloze Tesla ontwerpt een luchtkraan en die is volmaakt. Sterker, het ding is zelfs zo volmaakt dat hij heden ten dage nog steeds in elke spoorweglocomotief te vinden is, met de naam van zijn bankier Westinghouse in grote letters erop gegoten - doch de mooie bankiersdochter in het verre New-York wordt wel aan een ander vergund. Na de beurskrach van 1929 wordt zij door de bankiersneef van Morgan aan het mes geregen en verbrandt de neef alles, en ook zichzelf.
Conclusie mijn onderzoek:
* Het staat vast dat de handbediende, bankier Westinghouse-luchtkraan duizenden treinreizigers het leven heeft gered bij een noodstop.
* De letters J.P. staan dus inderdaad voor Anne's vader John Piermont en als erbij staat 'definitieve tegenwerking': dan zit een huwelijk met de dochter van een laaiende en tierende bankier/oliemagnaat Morgan er niet meer in, helaas.

Je dochter als Jacob's loongijzeling in natura: wordt ook bevestigd door de amerikaanse boekhouder Edmund Todd die onderzoek deed naar die wisselstroomlicentie's, alsook het perslucht van bankier Westinghouse die alle patenten van Nicola Tesla vermarkte. Boekhouder Todd beschrijft in 1992 die vorige eeuwwisseling plus beginjaren die tamelijk "elektroficterend" was.
Boekhouders, en zeker amerikaanse zakenlui die journaals schrijven: zijn al te vaak onbegrepen opportunisten, dus ook pennevruchten van Todd moeten we puntsgewijs uitvlooien:

* Met adrealinehormoon vergiftigd vlees is oneetbaar: zelfs het varken lust dit niet. Een Michellin sterrenkok herken je meteen aan zijn veel te dikke poes.
* Vanwege het hoge stroomverbruik zagen elektriciteitsproducenten wel wat in elektrificatie van het platteland want zij zochten namelijk specifieke afnemers buiten de piekuren - en dus ontwikkelden hun ingenieurs elektrische dorsmachines, elektrische ploegen en elektrische bonendoppers. En elektrische graanmolens die 's nachts zonder toezicht maalden en zelfs bomen tot planken konden verzagen.
* Het was vooral hierdoor dat het niet-transporteerbaar: gelijkstroom op Edison's patent: 2x 110 accuvolt, werd vervangen door bankier Westinghouse transformatorpatent.
Westinghouse bewees dat door zijn financiering van de Niagara-turbines, met een hoge voltleiding de stad in: bewust pal boven Edison's laboratorium opgehangen!
* De USA huizenspanning 117 volt~ ontstond uit de wortel 3, van 3x 220 volt draaistroom waarmee bankier Westinghouse (lees Tesla) de verkochte 220 voltsapparatuur blijvend bruikbaar maakte.
Die 117 volt~ was dus een technisch compromis - en nooit als zakelijke aanval op Edison's 110 volt (12 rechtszaken van ploffende gloeilampfabrikanten).
* En er was nog iets met dat falende Edison gelijkstroom: een door inductie-bliksem ingezette vlamboog is onblusbaar en halve stadswijken waren door een staande vlamboog al afgebrand (wisselstroom = zelfblussend) - maar à-technische boekhouder Todd verdenkt toch op pad gestuurde brandstichters door die "dus": écht bikkelharde bankier.
* Maar dan krijgt boze oliebaron Morgan kanker, en de inmiddels bankier vraagt aan Tesla om hem te genezen.
Nou de bliksemstralen spuiten de bankier zijn oren, zijn neusgaten en zelfs zijn ogen uit en de bankier is hevig schokkend al meteen genezen. Maar het schokkende vonkentoestel verdwijnt spoorloos en kon niet werkend aan het patentenbureau getoond worden - met een foto en een leeg knoppenkistje namen ze geen genoegen mee dus daar moest een nieuwe voor komen. Het patent op Morgan's genezingstoestel no.685.957 werd door het patentbureau verleend op datum 5 nov.1901.
* Volgens boekhouder Todd zijn er in Duitsland duizend stuks elektrische ploegen verkocht. (bron: Social Studies of Science, London 1992) maar helaas voor boekhouder Todd: 'verkocht' kan ook nog illegale export zijn geweest want het Deutse Krüpp-stahl had gesloopt al de dubbele waarde, mits onder de tafel weggewerkt dan.

De moord op de elektrische ploeg
De boekhouder - die van zijn jongenstijd nog wist dat er 2 staven in de grond werden gestoken waarna je ongelimiteerde hoeveelheden electriciteit uit de grond kon pleuren - staat hier veel te uitvoerig stil bij de enorm hoge kosten van elektrificatie:
"...uit een test in 1898 bleek dat een stoomploeg anderhalf keer zo duur was als een elektrische ploeg; edoch het ploegen met ossen was wel het meest kostbaarst, dat bleek zelfs 2 á 3 keer zo duur te zijn."
- Aah! Was elke boekhouder maar zo goed.
"Er werd vooral ten oosten van de Elbe met de elektrische ploeg gewerkt. Er was een toenemend gebrek aan arbeidskrachten en er moesten al Poolse arbeiders worden ingehuurd.

Ook de na 1918 invalide geraakte Belgische ir. B.de Corte heeft vanuit zijn niet zo elektrisch aangedreven rolstoel veel anecdotes opgeschreven: naar die 25 jaar eerder in gang gezette hyper-elektroforie rond de eeuwwisseling en beschrijft plesant ook de ondergang van de elektrische ploeg. Hij beschrijft de waan van de dag: datte 'elektrofictie' dan als volgt:

"In 1879 werd in Frankrijk het 1e experiment verricht door Félix en Chrétien in Sermaine. Zij betrokken gelijkstroom middels de ketel van een suikerpulpfabriek.
Het experiment vond navolging in Italië alwaar "verlichte" grootgrondbezitters als de graaf van Asarte, alsook de markies van Montezemolo proeven deden met ploegen die aangedreven werden door hydro-gelijkstroom dat was opgewekt met een waterrad.
En ook in Duitsland kwam Siemens rond jaren 1888 met zo'n zelfde elektrische ploeg met dat Edison's gelijkstroom dat eigenlijk maar amper te transporteren viel.
Vanaf 1892 lukte het hun dan wel op Westinghouse-patent met wisselstroom, maar toen ontbrak op alle platteland nog elk hoogspanningsnet: de steden hadden immers voorrang vanwege het hogere verkooprendement".


Ook ir. de Corte kreeg, in de aanloop naar WO-1 toen al veel opportunistische economievervalsers over zich heen. Hij beschrijft zijn aanvaringen:
"Overheden en elektriciteitsbedrijven namen tijdens de elektroforie wel vaker een loopje met de feiten! Want in het boek 'Elektrizität und Volkswohlfahrt' van 1914 staat te lezen: "Tegenwoordig zijn in Duitsland nu zo'n veertig volledig uitgeruste elektroploegen in bedrijf. In tegenstelling tot stoomploegen die vooral voor grootschalige inzet geschikt waren 3 puntjes (chic...?) waren elektroploegen ook gebouwd voor de middelgrote schaal waardoor het toepassingsgebied veel groter werd." (de Belgische ir. veroorloofd zich hier 3 puntjes in zijn copie... en besluit dan:)
"Het economische voordeel zit in de besparing op de trek-ossen, alsook in de intensievere bodemdiepte."

(nb1: hij doelt hiermee: 1-armig woelen op 1 á 1,5 mtr diep, een bewerking die normaliter slechts met 85 pk en 4 wielaandrijving mogelijk is tegen plassen)

(nb2: alle stoommachines hebben een rendement van 0,75% - een elektromotor 89% en de ir. wist dat natuurlijk ook wel: aan de later toegevoegde puntjes herken je ronkende schoolboekenuitgevers, versus dat maar weg te laten ir. -spraakgebruik.)


De Sovjet witkarren
Ook Lenin zag wel wat in de elektrische ploeg: maar dan omreden dat kneuterboertjes dit nooit betalen konden. Ir. de Corte verhaalt met genoegen:
"In 1921 woonde Lenin het eerste Russische experiment bij, maar net als om een algeheele Russische elektrificatie ook wel smalend "elektrofictie" genoemd, was het meer een propagandastunt en Stalin zou de benzinetractoren doordrukken."

De Nederlanden
In 1897 beschrijft het tijdschrift 'De Ingenieur' nr.32 een prijsvraag die uitgeschreven blijkt door de Duitse Maatschappij van Landbouw: om te ploegen zonder door dierlijke kracht te worden voortbewogen - en wie een elektrische ploeg inzette kreeg een extra prijs van 2000 mark (voor 10 ct kon je naar de bioscoop).
Dat kon onze Regeering niet op zich laten zitten natuurlijk! In 1911 werd een Regeeringscommisie benoemd om elektrificatie van het ploegen te bestuderen.
Samengevat hun Rijksconclusies, eind 1911:
* elektrisch ploegen heeft groote voordelen boven stoomploegen
* er is geen elektriciteit
* is alleen economisch rendabel waar het landbezit niet verdeeld is
* ongeschikt voor Nederlandse omstandigheden.

Frankrijk staat in lichterlaaie!
In Frankrijk werden vanaf 1892-1940 een 10-tal elektrische ploegen ontwikkeld, de zwaarste wogen 25 ton en hadden een kleine benzinemotor om zich te verplaatsen. Ze waren ongelofelijk sterk en konden de hardste gronden aan met een 2x 5-scharige kantelploeg (!) en vielen vaak in de prijzen - maar hun factuur was wel 4x duurder dan met een tractor.
De meeste elektrische ploegen werkten volgens het lier-systeem, dwz. de ploeg werd heen-en-weer gesjord tussen de: onder hoogspanningsdraden opgestelde transformatorwagen; in combinatie met een verre afstands-lierbok: de 10-scharige kantelploeg zèlf bevat dan niet de zware trekmotor.De polsdikke trekkabel begaf het soms en veranderde dan in een metershoog knotje wol dat snelheden van wel 300 kM/uur kon bespringen! Het einde van de elektrische ploeg kwam aldus van het mast-inklimmend knotje trekdraad, dertig ellen hoog!
Gevolg: gesmolten hoogspanningsdraden, tot stilstand gebrachte elektrische treinen en spectaculair enorme aftap-vonken die vervolgens volstrekt onblusbare bos- en heidebranden introduceerden dat nooit eerder gezien werd.

Dit technische hoofdstuk wordt in
NRC artikel 1995
een hele rare draai aan gegeven! Waarom halen ze zoiets uit? Ik kan zoiets alleen verklaren bij gebrek aan goede ingenieurs want alleen zij kunnen het ontstaan van nep-nieuws voorkomen!
Een blad als Telegraaf bijvoorbeeld: stuurt niet voor niets oud-majoors naar het slagveld, of invalide-medici die het gekonkel van medicijnboeren trachten uit te vlooien, of eruit getrapte politieagenten die cold-cases verhitten.
Het breken van de (vervalste) lier kan eenvoudig worden verklaard doordat in hijskranendraad een ketel schoongekookte botten worden geplempt: dierlijke koolstof is de sterkste koolstof op aarde en maakt staal superieur - maar is duur omdat het laatste fliebertje aluminium en/of 1 zandkorrel (!) moet zijn uitgepulkt. Het NRC's "economieverhaal": bevat te weinig oplichtingskunde.

En dat wreekt zich bij NRC aan falsieerbare "opwarming der aarde" - ondertussen heeft een toename van +1600% aan elektrische orkanen en elektrische tornado's: dat ontstane CO2 allang verslonden en als kool weer uitgeregend - en om het verdwenen CO2-bedrog te maskeren wordt de "enigste wereld CO2 meetpunt" geplaatst bovenop 14 actieve vulkanen die hun rotzooi duizenden kilometers hoog de lucht inspuiten: pal langs de enigste "wereldsensor" - en de gehele wereld loopt die enigste meetpaal in opperste verdwazing achterna.
Nationaal Socialistische-minister Goebbels zei het al: "Als je een leugen nou maar vaak genoeg herhaalt gaan de mensen hem nog geloven ook" - daar was hij dan ook kunstexpert voor - en dat is dit kunstfeit wel: Hawaii staat op een breuk en dagelijks worden aldaar duizenden tonnen lava sissend in zee geworpen, iedere dag wordt Hawaii met 14 meter alweer wat groter.
Morgen deel-3: de moord op de elektrische fiets.
#
Annotaties:
| #257284 | 04-01-2017 21:12 | ffloor
Nee @Unseen ik heb niet stilgezeten, weer eens wat anders dan dol buitenland.
| #257285 | 04-01-2017 22:08 | ffloor
Oeff... dl-3 bleek 16kB te worden vanwege link-adressen.
Gaat eerst nog maar opnieuw door de editor - hoop wel dat deze twee al goed bevallen.
| #257291 | 05-01-2017 23:52 | G.B. Wolf
hoop wel dat deze twee al goed bevallen.

Zekers. Smullen voor een amateur-techneut.
G.B. Wolf's avatar
aanmelden / inloggen