Door community (initieel ffloor), Op don 5 jan 2017 20:42, 4 reacties, nieuws

In 1899 kwamen elektrische auto’s 4x verder (dl.3)

Enkele weken geleden is het ontluisterende verhaal gepubliceerd van een wanhopige Nissan autokoper die beloofd was dat 130 kM van de opgegeven 199 kM makkelijk kon worden overbrugd - doch niet verder kwam dan 60 kM waarna hij 11 uur later thuiskwam. En daarna is hij nog eens 34 keren gestrand...
Maar hoe kan dit? Hoe lang kun je publiek bedotten met troep uit 1899?

In vorige 2 afleveringen is een op scholen vrijwel nimmer onderwezen geschiedeniseuforie behandeld, namelijk de uitvinding van 3-fazen draaistroom als antwoord op uiterst brandgevaarlijk Edisons gelijkstroom rond 2 eeuwwisselingen eerder: hele stadswijken branden af door een ingezette mini-vlamboog.
Nee beweren scholen: "Edison was de uitvinder van de gloeilamp" - maar dat klopt niet: dat was de duitser Hahnemann maar die de kooldraad zo slecht vond dat hij weigerde om zulke rommel in de markt te zetten - en James Watt was helemaal niet de uitvinder van de stoommachine want die hadden Egyptenaren 3000 jaar geleden allang uitgevonden.
Als Egyptenaren ons iets geleerd hebben: uitvinden leer je op de kleuterschool maar iets in een (begrafenis-) -markt weg te zetten: dát is nou de ware kunst.

De moord op de elektrische fiets
En daar zag ir. Frits Philips na WO-1 een gat in de markt opdoemen... hij zag toekomst in afgeschreven elektrische aandrijvingen; om vooral zijn pas opgestarte magnetenfabriek mee te kunnen financieren want daar zagen banken al helemààl geen brood in.

Eerst wachtte Frits geduldig tot 25-jarige geldigheid van die Engelse patenten waren verlopen. Daarna verrichtte Philips aan de door Porsche, in 1899 in de markt gezette elektrische naafmotor enige aanpassingen zodat het op een fietswiel past en... patendeerde de spaken...!
Aldus kon zonder patentafdracht in 1927 Philips elektrische fietsen in de markt worden gezet op: (door Philips versterkte, maar dan nagepatendeerd) ingekochte frames van Gazelle.
Alles ging best goed, Philips pikzwarte fietsen haalden 72 kM/uur bij wind mee - en veroorzaakten onzichtbare ongelukken: ze werden pas opgemerkt aan de wél hoorbare grindverschuiving want iedereen was in het zwart gekleed, ieders schoenen waren zwart, de lantaarnpalen waren zwart, alle brikken en koetsjes waren zwart, de paarden waren zwart en alle auto's waren ook zwart (en elektrische verlichting bestond nog niet: alles gloeide op plaatjes carbid en spuugt u maar).

Zodat de Overheid (lees: Shell) zich gedwongen zag de normale fietsbelasting van jaarlijks f.2,40 (bij werkelozen zat een gat in hun fietsplaatje) maar snel ophoogde naar f.485,- per jaar (voor een dubbeltje kon je naar de bioscoop).
En dat was het einde van de elektrische fiets + tevens Philips werkgelegenheid want het zou hierna 70 jaar duren alvorens de elektrische fiets weer toegang tot een openbaar fietspad herkreeg.

De knallende oorvijg aan Philips sloeg in de baas van Philips: Anton werd prompt wel Nationaal-Socialist. Zo doe je dat - maar Frits realiseerde zich op tijd dat Shell en Rijksoverheid in hetzelfde kantoor zitten.
Leert de Overheid al van zulke lessen? Nounee.
Want toen aan de rechterkant van bedrijfswagens de ramen dichtmoesten tot een gaatje van max. 30 cm: besliste de Hoge Raad dat de Overheid alle ongelukken van rechtsafslaand verkeer voortaan voor hun rekening moest nemen... en ook het vervangen door grotere ramen kon voortaan bij de Overheid gedeclareerd worden: de maatregel werd dus maar ijlings opgeheven!

En nu heden onze werkgelegenheid van Nederland naar China is verplaatst: begint Philips weer aan een nieuw fietsenavontuur in plaats van spellen? Onee ze hebben leergeld betaald.
Philips zet nu vol in op tandenborstels met Internet die de plaatselijke tandarts direkt waarschuwt als je opgroeiend kind verkeerde poetsbewegingen maakt. Hun persbericht kan wel zó weggelopen zijn uit de pedo-website Martijn.

De moord op de ingenieur?
Hoe kan het dat zulke geschiftheid in onze huidige ingenieurs ontstaat?
Wel, anders dan in ons omringende landen - zijn hier onze musea afgevuld met stoomwerktuigen bouwjaar zo rond 1922 - en wat ze jou hier nooit zullen bijvertellen is dat stoommachines een rendement hebben van 0,74% en van de elektrische motor uit 1872 (!) is dat 89% maar die is: helaas, helaas door een helderziende uitgevonden!!! En dat is nou de ware reden dat helderziendheid zelfs door de functionele psychologie als glashard bewezen wordt erkend. En waarom ook niet: de Bijbel is toch ook van kaft-tot-kaft: door helderzienden geschreven?
Nee zo werkt basisonderwijs niet: exit elektromotor - léve de stoommachine!

Het stukje stoomketelgeschiedenis wat het Utrechtse Spoorwegmuseum onze kinderen voorspiegelt is een vervalsing want de geschiedenis ging precies andersòm: eerst reed alles op elektriciteit - pas vele jaren ná het elektroforie werd de stoomloc populair omreden dat we niet in elektriciteit investeren wilden.
Je ziet dat heden al steeds meer aan 8-jarige kinderen die elektrotechniek zoeken (oud of nieuw maakt ze niet uit) maar dat is in het Utrechtse museum niet te vinden.
Schrijver dezes bouwde op zijn 5e jaar zijn eerste radio van een closetrol plus een jampot; en mijn eerste buizenradio uit een bouwpakket toen deze ir. 6½ was. Voor kinderen die zulke kennis/ of bouwdozen nog zoeken: tik je gescheiden woorden op de zoekregel in bv. elektrotechniek kinderen [enter] of Meccano kinderen [enter].

We hebben een onvolwaardig kind!! Goeiedag zeg!
61% van alle kinderen heeft een technisch knobbeltje: dat is invaliditeit.
Kortgeleden liet werkgeversbond FME zien wat dan momenteel de gevolgen zijn geworden van ontbrekend technisch onderwijs en waar je al in groep 3 van basisonderwijs echt wel mee moet beginnen: immers technische hersentjes zijn een vreemd soort hersenspinsel waar normaal onderwijs NIETS mee kan aanvangen - en worden massaal dyslectisch verklaard! In werkelijkheid zijn hun hersentjes: kokervormig!
Dwz. dat Franse taal, biologie en schilderkunst: in hun breintje op dezelfde wijze overboord wordt gekieperd als wij dat met Ster-reclameblokken ook zo doen: wegzappen.

Huidig mbo leidt op voor de bijstand...!
Weten lagere ambtenaren dat dan niet? Natuurlijk wel en is ook ingezien door uiterst wantrouwige redacteuren: tik op Google's zoekregel 2 woorden in: Radar MBO [enter, en ziedaar].
Een maand geleden werd voor het mbo dan ook 15% extra uitgetrokken - en dat onmiddellijk verdween in de zakken van hun directeuren! Zelfs met de zegen van minister Asscher (Sociale zaken).
Een leraar mbo verdient maar 32.000,- plus dagelijkse beledigingen die hem beroven van al zijn haargroei (aan psychisch dichtgeknepen keel) en ondertussen spreken hun 2-tonsdirecteuren vol walging over hun: "De werkvloer".

Technische bedrijven worden momenteel overstroomd met 2 categorieën sollicitanten:
a. door vakkenvullers: door supers op hun 18e verjaardag direct ontslagen, maar nog wel geschikt aan de lopende band.
c. hoog opgeleide ict-experts die hier stage, tot promoveren willen.
- maar de groep b. ontbreekt: technisch begaafde handjes die onmiddellijk doorhebben als een onderdeel foutief wordt gemonteerd. Zulk doorzicht werd je vroeger op de lts bijgebracht maar die bestaan niet meer.
Gevolg is een enorme mis-match aan "bekwaam", lees vooral: "doorziend" technisch personeel - maar zulke aankomende technici moeten dan wel vanaf hun 6e jaar tot hun 12e met Meccano hebben gespeeld, en ook ondertussen een radiomonteurscursus of mechanica als zelfstudie hebben gedaan tot minstens hun 16e.
Inmiddels heeft menig elektriciteitsbedrijf - en ook in elektromolens ondervonden dat aan huidige monteurs nog ietsje ontbreekt - en vandaar dat heden "onder spanning werken met geïsoleerd gereedschap": door 2 personen met speciale licenties dient te gebeuren.
Er ontbreekt in hun hersentjes ietsje: een stroomschok, zo rond hun 5e jaar.

Het probleem met onderwijsministers zoals die mevrouw Netelenbos die dit bedacht heeft is: dat je artsen kunt opleiden, vrachtwagenchauffeurs kun je opleiden, directeuren kun je ook opleiden (Nyenrode) - maar verpleegsters en technici starten hun "opleiding" zo rond hun 5e verjaardag en dan moet hun leerstofje er wel zijn!
Vroeger gingen ouders voor hun op pad: verpleegsterschortje, kapje op - of je geeft je kind een hamer en dan verandert alles in een spijker - maar alles moet ze 10 jaar eerder: allang geleerd zijn want zo lang duurt nou echt hun "opleiding".
Maar dat is niet meer: wie een 8-jarige zoontje heeft dat persé electricien wil worden: zal alras ontdekken dat er geen opleiding voor bestaat want electriciens worden tegenwoordig uit de Ukraine geïmporteerd: in ons land hebben wij geen spoorweg-electriciens of werktuigkundigen. Wel hele hordes ADHD-krankjorem dat Franse en Nederlandse dicteeboekjes verscheurt en daar hebben we nog geen verklaring voor.

Het gevolg wordt ook dat Philips-ingenieurs wel "goed opgeleid" zijn maar innovatie ontbreekt - ze vallen voornamelijk terug op het vermarkten van patenten maar die zijn maar 25 jaar geldig.
Wel allerlei leuke mini-speeltjes met een processor erin - maar geen massa-artikelen zoals bv. Stirlinggenerators als ideale vervanging van het verwarmingsblok in je centrale verwarmingsketel: in Nieuw Zeeland kunnen ze dat.

Deze kreupele ir. durft zelfs te beweren dat geradicaliseerde jongeren: in werkelijkheid technici zijn - doch waarvan voortdurend hun technisch onderwijs is onthouden want dat kregen ze niet - sommigen kregen bij Islamitische Staat aldaar hun eerste technisch onderwijs in hun hele leven en zogen dat daar op als een spons!
Zo is het toch gegaan, nietwaar? Want religie is zoiets niet en technici geloven nooit dominees of imams: er werd hun een báán beloofd door Führer Al Bagdadi.


Elektrificatie met de handzaag

Deze ir. herinnert zich nog goed dat dorpen zoals Houten (Utr) in 1955 elektriciteit in hun huizen kregen en het was meteen wisselstroom 220 volt. Er werd dus direct naar de winkel gehold voor elektrische apparaten maar die werkten niet: er zaten stekkers op die niet pasten in randgeaarde stopcontacten. Je had in 1955 een zaag nodig om je lamp, radio of stofzuiger werkend te krijgen. Iedereen deed dat zo.

Als je een radio gekocht had: kreeg je die NIET mee! Je moest eerst een "Vergunning tot luisteren met eenig ontvangtoestel" aanvragen bij de 'Rijksdienst Luister- en Kijkgunningen' en 49 gulden, plus 17 gulden administratiekosten.
Bij vraag 3a moest je invullen waarom je een luistertoestel benodigd had; (vul je kinderen en kerkdiensten in) en bij vraag 3b werd gevraagd of je een courantenabonnement had en hoeveel; bij vraag 3c moest je invullen of een huisgenoot invalide was, wel/geen rolstoel, blind of gehoorgestoord.
Na 14 dagen was je aanvraag tot luisteren beoordeeld en kreeg je een vergunning tot luisteren thuisgestuurd - maar alléén naar het ingevuld merk en type luistertoestel want kortegolfradio's waren gevaarlijk! Bij zulke toestellen zat een aparte blauwe kaart en moest je op het politiebureau melden.
Na afscheuren van het deel 2 op de perforatielijn, en dat in te vullen door de winkelier kreeg je nog wel je middengolfradio mee, plus de handzaag om hem werkend te krijgen.

De moord op Van Gend en Loos pakjes-lorries
De moord op Spijkstaal kruidenierswagens

De pakjesrondbrenger gebruikte in onze jaren '80er een Smith wagon 2,5 ton en een netto laadvermogen 1400 kG.
De accuspanning bedroeg 80 volt en dat woog 1 ton. Na precies 500 start/stops was 34 kM afgelegd en was de accu dan ook schoon leeg - waarna deze standaard werd weggesleept middels een dissel. Ze reden vooral in voetgangersgebied en je kon er rechtop in staan.
Er zat flink subsidie op alsook belastingvrijstelling - maar omdat begin jaren '80er de Overheid erachter kwam dat 45% van iedereen wel op de één of andere reden een uitkering genoot kwam hier een rem op, gevolgd door een kopersstaking. Tegelijkertijd vervielen de meeste Rijkssubsidies wel.

Maar er was nog iets wat de Overheid opeens dwars zat: lood was opeens giftig!!! Nee cadmium was het nieuwe accumateriaal - weer een halfjaartje verder bleek dat nog eens 100x giftiger te zijn.
De exploitatie werd van Gend en Loos veel te duur en gingen terug naar Engeland. Een pakje bezorgen kostte in de '80er f.18,-

Met de Spijkstaal kruidenierswagens ging het anders. Men probeerde, min of meer het ambacht van de kruidenier aan huis: in stand te houden tbv. de invalide medemens - maar de winkeliers zèlf zaten allemaal in de bijstand! Het waren dus Gemeenten die hun winkelwagens verkochten.
Momenteel bieden de meeste supers een bezorgdienst via app's op de smartphone aan; sterker er bestaan al supers die geen winkel meer bezitten: dat bespaart hun elke maand e.500,-/m2 en daar kan je heel wat bloemkolen voor rondrijden.

Lessen in brallen en bralkunde
Inderdaad moet men gansch 'ausradieren' van helderziende Tesla ook enigzins tegen deze toenmalig gangbare opvatting van een beloofde verstrekking van een viool om gedurende eeuwiglijk op een wolkje psalmversjes te mogen zingen - een met patenten behangen helderziende wekt dan vooral veel achterdocht op.
Het is bijvoorbeeld helemaal niet moeilijk om een stofzuiger fluisterstil te ontwerpen - maar niemand koopt hem dan! Dat is al zo vaak geprobeerd maar verkoopt niet.
Zelfs de uitvinders van de iRobot gebruiken een zuigmotor van 40 milimeter hoog en 35 milimeter dikte, met een meertraps schoepenrad van 40 milimeter doorsnee - en het benodigde lawaai dient te worden opgewekt door 2 stampende rubberen rolborstels die tegen elkaar opklepperen want anders verkopen ze niet (vorige robotzuigers hebben een harige borstel en kosten de helft).

De tragiek van onze maatschappij is dat alles precies zó moet werken als onze opa's en oma's al deden: onze wasmachines MOETEN zeep gebruiken (wat onzin is: met waterstof wast het prima) onze stofzuigers MOETEN enorme teringherrie maken (desnoods met klepperrollen van rubber), op bromfietsen MOETEN trappers ronddraaien (werd in 1991 weer afgeschaft), bananen en bramen MOETEN voor betaald worden (groeien zomaar langs de weg).
In 1871 werd zelfs zonneschijn-belasting ingevoerd: de oppervlakte van je ramen werd opgemeten en dus: iedereen had piepkleine raampjes. (opeens was er onbehandelbare tbc gedurende 110 jaar) en momenteel MOET in alle auto's een accu erin (dat was 110 jaar geleden niet nodig gebleken).
Conclusie: U vraagt, en wij draaien. U vraagt om iets wat niet werkt - en wij maken dat heus wel. De techniek staat werkelijk voor niets!

Deze oude ir. stemt daarom in met Edmund N.Todd's eindconclusie in 1992:
"In 1913 bezat een vierde van Duitsland elektriciteit; maar in België en de Nederlanden kregen de laatste dorpen pas midden '50er elektriciteit. Vaak wordt de omvang van elektrische experimenten en het gebruik overdreven vanwege propaganda".

Morgen deel 4: Maffe elektroforie in de jaren '60er
Annotaties:
| #257298 | 06-01-2017 04:56 | G.B. Wolf
op bromfietsen MOETEN trappers ronddraaien

Klopt. Het woord zegt het al: bromfiets.
Als ik toentertijd met mijn Zündapp moest fietsen, was ik na 50 meter al uitgeput.
Ik had 1 handige trapper: die kon je 180° draaien. Dan stonden ze allebei naar beneden, dat zat lekkerder. Maar als je werd aangehouden, vroeg oom agent wel gelijk naar je motorrijbewijs, want je kon er niet mee fietsen op dat moment, dus zat je op een motor, volgens die wijsneus.
Dat waren nog eens tijden!
G.B. Wolf's avatar
| #257299 | 06-01-2017 05:08 | G.B. Wolf
en het was meteen wisselstroom 220 volt

Ik woonde als klein jongetje in Den Haag en daar hadden we toen 130Volt wisselstroom.
Ik kreeg voor mijn 7e verjaardag een complete trein. Lokje liep op een platte batterij van 4,5 Volt gelijkstroom.
Op een gegeven moment ging ik nadenken: op 4,5 volt liep het niet zo hard, dus op 130 volt moest dat veel harder gaan. Even gewacht tot pa & ma zondags hun wandeling naar het kerkhof gingen maken. Razendsnel stekker en snoer aangesloten op de treinbaan en ... lokje bromde eventjes, er verscheen een rookwolkje en verder niets. Ik wist wel, dat het niet verstandig was, om op dat moment de rails aan te raken.
Ook op de batterij deed ie het niet meer. Snel snoeren weer verwijderd en dan maar een boekje gaan lezen. Pa & ma kwamen weer thuis, drukten op de bel en... weer niks. Pa kijken, stop eruit geknald. Hoe kan dat nou. Wat heb jij nou weer geflikt? Ik weet van niks. Pa nieuwe stop erin gedaan en vergat de rest. 3 Weken later: Pa, de trein doet het niet meer. Ach, dan kopen we toch een nieuwe lok voor 18 gulden? Ik weer blij.
G.B. Wolf's avatar
| #257306 | 06-01-2017 19:08 | Unseen
Interessante verhaallijn over de electrische auto Frits.
Betreft electriciteit in huis, begon Tilburg met 110V AC. Tijdens stage in de jaren 80, kwam ik bij renovatie van oude huizen in de meterkast dubbele zekeringen tegen per kring.
In de loop van de tijd hadden ze de 110V opgewaardeerd naar 220V, door 2x 110V aan elkaar te koppelen.

Een vergunning voor het hebben van een radio ?? Wow, oude tijden herleven nu weer, hoe lang zal het duren totdat we geen vrije toegang tot alle internet media meer hebben ?
| #257348 | 08-01-2017 18:41 | ffloor
110 volt= ; toen 110 V~ ; toen 117V~ en toen 127V~.
Dat overleven kooldraadlampen dus niet.
Ik heb in 1962 inderdaad een boekje gelezen waarin Westinghouse Alternating Systems deze vraag uit het (amerikaanse) publiek beantwoordt en het bedrijf zegt daarin dat ook hun: nu eenmaal onder de Natuurkundige wet van wortel 3 staat: dat is nu eenmaal de consequentie als anderen 220 volt~ in huis wilden hebben zoals iedereen op hun onmetelijke platteland.
Toch herinner ik me wel een bioscoop in Amsterdam die in 1965 nog steeds op 3x133 volt moest draaien - ze hadden speciaal voor hem wat verhoogd want anders liep de wijkspanning naar 95 volt terug - uiteindelijk maakte de burgemeester er een eind aan.
aanmelden / inloggen