Door community (initieel ouwe knar), Op vri 10 maa 2017 23:11, 3 reacties,    

In Australië: Geen vaccinatie, dus geen dokterKinderen in Australië die niet al hun vaccinaties hebben gehad, blijken soms medische zorg te worden geweigerd. Het lijkt wel of 'No jab, No docter' een inofficieel vervolg is op het 'No jab, No pay' uit 2016. Ouders die hun kind niet laten vaccineren krijgen vanaf 2016 geen financiële overheidssteun meer. Vooral kinderen onder de 6 maanden zijn het slachtoffer van deze 'No jab, No docter'.

The findings come from the latest Australian child health poll, a nationally representative survey led by the Royal Children’s hospital in Melbourne, of 1,945 adults with a total of 3,492 children.
The poll found that one in six Australian children who are not up-to-date with their vaccines, either because they’ve never been vaccinated or because their parents have let their vaccines lapse, have been refused treatment by a healthcare provider.
Annotaties:
| #258710 | 11-03-2017 21:34 | Unseen
Australie heeft ook het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind geratificeerd.
https://www.humanrights.gov.au/publications/australias-commitment-childrens-rights-and-reporting-un

Artikel 24 van dat verdrag erkend dat een kind het recht heeft op de hoogst mogelijke medische verzorging. Verdragsrecht houd in ieder geval voor Nederland in dat verdragsrecht boven nationale wetgeving gaat indien de nationale wet in strijd is met het verdragsrecht ingevolge artikel 94 Grondwet.

Het lijkt mij dat Australie ook een dergelijk grondwet bepaling kent, immers anders heeft een verdragsrecht geen juridische doorwerking in het Australisch rechtssysteem.
Indien een dokter medische bijstand zou weigeren op grond van geen vacinatie staat in hey artikel zelf al te lezen:
“Doctors are duty bound to provide care, regardless of race, religion or lifestyle choices.


Indien de overheid toegang tot de arts zou weigeren op grond van "niet gevaccineerd zijn" is dat in strijd met artikel 24 IVRK.
Verder behoren kinderen de ouders toe en zijn kinderen geen eigendom van de staat. Verder kennen we het recht op onschendbaarbaarheid van het lichaam en het recht op de eigen geloofsovertuiging en bescherming van het gezin ingevolge artikel 8 EVRM.

Het artikel beschrijft gebeurtenissen, ik ben geen wettelijke basis tegen gekomen. Dus tja de artsen kunnen voor het tuchtcollege gedaagd worden, zoiets zal Australie ook wel kennen.

De VVD wil al jaren af van het artikel 94 Grondwet
https://www.vscc.nl/taru-spronken-wast-vvd-kamerlid-taverne-oren/ Begrijpelijk want het EVRM en IVRK hebben bijv. als gevolg gehad van vele wetswijzigingen in bijv. het familie recht en vreemdeling wetgeving en aangezien Nederland geen constutioneel Hof kent (toetst wetten aan de GW ( In Nederland zou de 1ste kamer die rol dienen te vervullen, tjaa politici op de stoel van de rechter....)) gebruiken steeds meer en meer advocaten en burgers het Internationaals Verdragsrecht om de nationale wetten te toetsen aan verdragsrecht.

Daarom maakt het eigenlijk niet meer uit dat we geen constutioneel hof kennen en dat heeft de 1ste kamer ook begrepen want ze hebben aangegeven dat ze wetsvoorstellen beter gaan toetsen aan verdragsrecht.

Echter inmiddels is er toch weer een keer een nieuw voorstel van Halsema voor een grondswetwijziging ingedien om wetten toch te laten toetsen aan de grondwet :
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3bas3cadzx
Unseen's avatar
| #258711 | 11-03-2017 21:58 | Unseen
Even een uitstapje naar de Jeugdwet in Nederland en het Bureau Jeugdzorg ( heet nu weer "Veilig Huis": begrijp de aanhalingstekens)
De Jeugdwet staat toe dat jongens en meisjes die een Sociale opleiding op HBO niveau gedaan hebben verzoeken mogen indienen bij de rechtbank en Hof (zonder advocaat, dit terwijl burgers wel een advo moeten inhuren (sic!)) met vergaande psychische gevolgen voor een kind zoals uithuisplaatsing of ontzetting ouderlijk gezag, dit terwijl het verzoek niet medisch onderbouwt hoeft te zijn.

Dan begrijp de lezer waarschijnlijk wel de aanblijvende negatieve berihtgeving over BJZ en nu " Veilig Huis". Op basis van nationaal recht worden kinderen beoordeelt door kwakzalvers, immers een HBOer kent geen BIG registratie en worden er honderden kinderen op jaarbasis onnodig van hun ouders gescheiden.
Dan roep jeugdzorg, ja maar de rechter heeft de uitspraak gedaan, gemakshalve verzwijgen ze dan even dat een rechter geen arts is en alleen aan de manke Jeugdwet kan toetsen.
Het zal me een eer zijn als het mij lukt om die gehele Jeugdwet buiten toepassing te laten verklaren op grond van verdragsrecht.

Immers zelfs kinderen in 3de wereldlanden ontvangen vaak medische bijstand van Artsen zonder grenzen. En in het 'hoog" ontwikkelde Nederland zijn kinderen over geleverd aan HBOers die er wat bij-hobbyen op medisch gebied....

Stuitend is dat dan opeens De vereniging tegen kwakzalverij niet thuis geeft.
Unseen's avatar
| #258712 | 11-03-2017 22:12 | Unseen
Excuses, waar staat "Veilig Huis" dien je te lezen "Veilig Thuis".
Unseen's avatar
aanmelden / inloggen