Door Romancifer, Op maa 10 dec 2012 17:21, 2 reacties,    

Invloed wereldregeringsproject Hope XXL kunstmatig van aard…

Wat houdt Hope XXL in?

Hope XXL is een politiek project van jongeren die een lijst met stellingen - na veel discussies met anderen en inbreng van over de hele wereld - naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaan brengen om daar te vragen of deze stellingen in resoluties kunnen worden omgezet. De jongeren zelf hebben de intentie om hiermee de wereld te verbeteren, maar helaas zijn jongeren als het gaat om wereldpolitiek nog minder volwassen en overzien zij de consequenties van hun stappen helaas onvoldoende. Verdere uitleg is te vinden op de website: http://www.hope-xxl.com/

Wat zijn de consequenties als Hope XXL succes heeft?

De consequenties vallen af te leiden uit enkele stellingen van dit project (bron: Liemers List 2.0):

6.Wij zien de Verenigde Naties als het hoogste overlegorgaan in de wereld. De Verenigde Naties moet worden versterkt en waar nodig hervormd. Elke staat is lid van de Verenigde Naties.

46.Wij stellen dat nationaal geldende wetten geen toepassing vinden indien deze niet verenigbaar zijn met verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Verplichtingen die zijn opgelegd door de Verenigde Naties dienen door de lidstaten altijd te worden opgevolgd.

Uit de combinatie van stellingen 6 en 46 volgt dat er geen vrijheid meer zal zijn zoals we gekend hebben: staten moeten verplicht luisteren naar de Verenigde Naties en kunnen niet van hun lidmaatschap af. Dit kan worden vertaald als een wereldregering, maar men zou het ook een gevangenis kunnen noemen.

50.Wij stellen dat legerbudgetten van landen worden teruggebracht naar een derde van de jaarbegroting gemeten over een periode van de laatste tien jaar.

52.Wij stellen dat de helft van het vrijkomende defensiebudget in beheer moet komen van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties krijgt de beschikking over een eigen troepenmacht.

Uit deze combinatie van stellingen volgt dat de gevangenis Aarde goed bewaakt zal worden: nationale legers worden stevig verzwakt en de Verenigde Naties krijgen een heel groot eigen leger. Het gevolg zal zijn dat er een grote kans bestaat om onderdrukking zonder een serieuze mogelijkheid van de naties om in opstand te komen als de Verengide Naties zelf onredelijk zou worden (en met die situatie moet rekening worden gehouden, want het verschijnsel macht kan nog wel eens mensen hun minder goede aard naar boven halen, zelfs bij voorheen goed bedoelende lieden).

12.Wij stellen dat de wetten opgesteld door de wetgevende machten boven verplichtingen gaan die voortkomen uit religie en cultuur.

Hier wordt niet stil gestaan bij de mogelijkheid dat de Verenigde Naties op termijn kan overgaan tot het verplichten van het 'teken van het beest' zoals beschreven in de christelijke leer (Openbaring 13).

38. Wij streven op termijn naar drie munteenheden als geldig betaalmiddel voor de hele wereld.

Bij deze stelling wordt onvoldoende stilgestaan bij het verschijnsel hebzucht: het blijft onder sommige personen (lees: corporaties die door het kapitalistische systeem gedwongen zijn om telkens winst te maken) een gewoonte om veel geld te willen hebben, maar als er nu juist slechts een paar betaalmiddelen zijn die over de hele wereld gelden dan zal de inkomensverdeling ongelijker worden omdat er geen monetaire grenzen zijn. Oftewel meer relatieve armoede voor meer mensen.

In hoeverre moeten we Hope XXL serieus nemen?

Het lijkt misschien dat dit project weinig invloed zal kunnen uitoefenen omdat het niet te verwachten is dat de Verenigde Naties naar een groep jongeren zal willen luisteren, maar veeleer hun eigen zin zouden willen doen. Het is echter juist het geval dat de Verenigde Naties reeds de ambitie hebben om een wereldregering te worden. Het project Hope XXL heeft dan wel niet natuurlijke invloed, maar wel toegeschoven cq. kunstmatige invloed. Daarom dient het juist wel serieus te worden genomen ook al is het doorgestoken kaart. De jongeren worden lekker gemaakt met mooie beloften, maar het gaat uiteindelijk om macht. De enige echte reden waarom dit project draait is het scheppen van legitimiteit onder de bevolking om een wereldregering in te voeren. Als dit project bestreden kan worden dan zou dat een goede zaak zijn voor het waarborgen van onze vrijheden, want zonder Hope XXL is er geen ander project zo groot en met zo'n indrukwekkende lijst van aanbeveling (zie de projectsite) dat dergelijke legitimiteit schept.

Hoe kunnen we Hope XXL bestrijden?

Het project wil graag dialoog aangaan met partijen die zich niet kunnen vinden in bepaalde stellingen. Dat volgt uit één van hun eigen aannames:

18.Wij verzoeken mensen of groeperingen mee te denken om deze lijst te verbeteren en uit te dragen. Mensen die zich niet kunnen verenigen met onderdelen van de Liemers List verzoeken wij hierover de dialoog aan te gaan.

Het probleem is dat we hier met een organisatie te maken hebben die jongeren in het ootje neemt door hen te laten geloven dat zij natuurlijke invloed hebben om de Verenigde Naties, terwijl ze worden gebruikt als legitimeringsmiddel voor de globale machtselite om een wereldregering in te voeren. Hoe kunnen we werkelijk op een eerlijke en betrouwbare manier in overleg gaan met een organisatie die de boel bedondert? Niet werkelijk dus!

Men moet het zodanig invloed uitoefenen misschien wel doen, maar men moet niet naief zijn en het daar bij laten. Wat valt er dan nog meer te doen? De mensen wakker maken hoe naar dit project te kijken (kunstmatige invloed/doorgestoken kaart en desastreuze consequenties), maar ook de concurrentie aangaan met dit project door middel van het oprichten van een serieus en niet-populistisch internetparlement wat met elkaar een nieuwe grondwet voor de Verenigde Naties in elkaar draait en dat voorstelt aan die Verenigde Naties om die óók aan te nemen en als resolutie(s) in te voeren.

Conclusie

Hope XXL is doorgestoken kaart en heeft veel kunstmatige invloed. Het legitimeert de invoering van een wereldregering waar er geen vriijheid meer zal zijn zoals wij die nu nog kennen en waar er grote kans is op onderdrukking. Het dient bestreden te worden door bewustmaking en concurrentie.
Annotaties:
  • aanvulling
    (Patman) [www.hope-xxl.com]
    Jope-XXL
| #193196 | 11-12-2012 14:55 | Guantanamo Lullabay
Jongeren zijn tegenwoordig dom
Groot verschil met vroeger
Guantanamo Lullabay's avatar
| #193247 | 12-12-2012 02:41 | goof
In hoeverre moeten we Hope XXL serieus nemen?

Ze nemen zichzelf in elk geval behoorlijk serieus.
De zelfbenoemde wereldverbeteraars worden zelfs een podium geboden binnen het Nederlandse onderwijs!

HOPE XXL heeft een uniek scholenprogramma. In heel Nederland komen we langs bij middelbare scholen en MBO-instellingen om HOPE XXL te presenteren en met jongeren te praten over de Liemers List.
Dit doen we op verschillende manieren: Als onderdeel van de lessen maatschappijleer, in een speciaal workshopprogramma van één of meer dagdelen of als grote manifestatie met een (lokale) prominent.
goof's avatar
aanmelden / inloggen