Door P.uncia, Op din 5 aug 2008 13:11, 52 reacties,    

Is Amerika fascistisch geworden?

Als het al niet de weg van Mussolini's Italië en Hitler-Duitsland is ingeslagen, het balanceert beslist op de rand. Amerika is een land in een zich verdiepende crisis en waarvan de leiders herhaaldelijk hun burgers meeslepen in en ze laten betalen voor seriële oorlogen in het buitenland, terwijl hun vrijheden thuis gestolen worden.De VS heeft zich ontwikkeld tot een land dat zijn burgers afdankt (New Orleans), zijn vijanden martelt (Abu Ghraib), bedreigt andere landen met nucleair vuur (Iran), internationale verdragen met voeten treedt (VN-Handvest met betrekking tot Irak), en bespioneerd (FISA) en intimideert zijn critici (No Fly). Amerikanen die duidelijk de totalitaire machinaties van Vladimir Putin in Rusland en Hu Jintao in China zien, zijn blind voor het fascisme dat hun ook dreigt te omhullen.

Webster's omschrijft fascisme als "een totalitair gouvernementeel systeem geleid door een dictator, en het benadrukken van agressief nationalisme, militarisme en vaak racisme." Een vergelijking met fascistische en communistische regimes van de 20e eeuw met president Bush’s Verenigde Staten geeft aan dat de machinerie voor een volledige totalitaire overname nu plaatsvindt, zelfs als er geen staatsgreep heeft plaatsgevonden.

Zoals Naomi Wolf schrijft in "The End of America" (Chelsea Green) de “Defense Authorization Bill's Sectie 333” van 2007, verleend de president het recht "de staat van beleg te verklaren en het overnemen van de Nationale garde zonder toestemming van een gouverneur als de “'openbare orde” 'verloren is gegaan… en om “de veiligheidsdiensten onze straten in te sturen tijdens een noodsituatie van de volksgezondheid, terroristische aanslag of andere omstandigheden”.

Het breekijzer dat het mogelijk maakt was de “Military Commissions Act” van 2006. Het geeft de president autoriteit zijn eigen systeem in te stellen om vreemde strijders voor het gerecht te brengen en ondertussen hun de bescherming van de Conventies van Genève te ontzeggen. "De president en zijn advocaten kunnen nu aanspraak maken op de autoriteit elke Amerikaanse burger aan te wijzen die hij kiest als zijnde een “vijandelijke strijder”, Wolf schrijft over het (wederrechtelijk) toe-eigenen van de macht die het tijdperk na de Eerste Wereldoorlog in Europa en Azië karakteriseerde.

Aldus heeft het Congres Bush gemachtigd precies als Duitslands Rijksdag Hitler machtigde, Wolf schrijft, onder verwijzing naar Hitler's rijk, "De democratie zal worden omvergeworpen met de instrumenten van de democratie." Hitlers minister van Binnenlandse Zaken vaardigde artikel 2 uit, dat gaf de politie de bevoegdheid om mensen in hechtenis te nemen voor onbepaalde tijd en zonder een gerechtelijk bevel. Het Amerikaanse Congres heeft vandaag die bevoegdheden verleend aan “De Beslisser” in het Witte Huis. Mussolini gebruikte het minder groots "Il Duce" ofwel "De Leider”.

Volgens Michael Ratner, directeur van het “Center for Constitutional Rights”, New York, "de president kan… mensen aanwijzen als volksvijandelijke strijders en detineren om wat voor reden hij wil… er zijn geen beschuldigingen en de gevangenen hebben geen advocaten, geen familiebezoek, geen rechtbank beoordelingen, nergens recht op en geen recht op vrijlating tot het mythische einde van de “oorlog tegen het terrorisme”.
Annotaties:
| #37307 | 05-08-2008 13:36 | Lucifer
Fascistisch geworden? Amerika is nooit niet fascistisch geweest. Scheiding der machten ontbreekt. De grondwet is er op gericht ademocratisch uit te pakken. De coöperaties hebben de macht. De burgers zijn horig. Het land vervalt van de ene racistisch periode in de ander, en de grootvaders van de leiders van nu hebben actief bijgedragen aan het regiem van Hitler.
Lucifer's avatar
| #37309 | 05-08-2008 14:13 | Patman
De grondwet is er op gericht ademocratisch uit te pakken.


Niet mee eens, maar licht eens toe?
Patman's avatar
| #37310 | 05-08-2008 14:22 | dr. Sheldon Cooper
Scheiding der machten ontbreekt


Licht eens toe.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37312 | 05-08-2008 14:40 | Lucifer
@ Warp11

http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articleiv.html

The United States shall guarantee to every state in this union a republican form of government,

Dat wordt tweeledig uitgelegd. 1) de US moet een republiek zijn en 2) er moet een republikeinse vorm van regeren zijn. Democraten moeten dus volgens de grondwet republikeins doen als ze bestuursmacht hebben. De founding fathers vonden democratie nix.

http://en.wikipedia.org/wiki/Article_Four_of_the_United_States_Constitution

A pure democracy is unwieldy, dangerous in its passion, and subject to mob rule thereby lending itself to instability and violence. 'Democracies have ever been spectacles of turbulence and contention; have ever been found incompatible with personal security, or the rights of property; and have, in general, been as short in their lives as they have been violent in their deaths.' —James Madison 1
Lucifer's avatar
| #37313 | 05-08-2008 14:41 | dr. Sheldon Cooper
Amerika is oorspronkelijk niet bedoeld als een democratie maar als een constitutionele republiek.

Verschil:

Definitie republiek volgens wikipedia:

A constitutional republic is a state where the head of state and other officials are elected as representatives of the people, and must govern according to existing constitutional law that limits the government's power over citizens. In a constitutional republic, executive, legislative, and judicial powers are separated into distinct branches and the will of the majority of the population is tempered by protections for individual rights so that no individual or group has absolute power. The fact that a constitution exists that limits the government's power makes the state constitutional. That the head(s) of state and other officials are chosen by election, rather than inheriting their positions, and that their decisions are subject to judicial review makes a state republican.


Definitie democratie (wikipedia):

Democracy is a system of government by which political sovereignty is retained by the people and exercised directly by citizens. In modern times it has also been used to refer to a constitutional republic where the people have a voice through their elected representatives.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37314 | 05-08-2008 14:48 | Lucifer
@ Der Fuhrer,

De president heeft een hele dikke vinger in de pap van alle uitvoerende machten. Elk relevant advies orgaan wordt benoemd door de president. The President shall be commander in chief of the Army and Navy of the United States, The President shall have power to fill up all vacancies that may happen during the recess of the Senate, The executive power shall be vested in a President.
Lucifer's avatar
| #37315 | 05-08-2008 14:50 | Lucifer
Amerika is oorspronkelijk niet bedoeld als een democratie maar als een constitutionele republiek.

Dat vast je mooi samen.
Lucifer's avatar
| #37316 | 05-08-2008 14:56 | jf65
Onzin! De USA is ontstaan/ opgericht op basis van de scheiding der machten!! (geinspireed op Frans model)

Een paar trefwoorden: Trias Politica, Montesquieu, tripartite overheids structuur, scheiding van machten.

In de VS is deze structuur zeker terug te vinden:
president = executieve (uitvoerende) macht
congres = wetgevende macht
supreme court = juridische macht.
Deze worden de 3 machten genoemd. Later is men ook gaan spreken over een 4de en een 5de (informele) macht: 4: ambtenaren apparaat, bureaucratische macht. (denk aan CIA, NSA, etc)
5: de media

Dat dit systeem onderhevig is aan erosie is absoluut waar, vooral in de Bush periodes. Bush noemt de grondwet ' just a piece of paper'...

Maar als er 1 land is dat dit weer kan herstellen dan is het de USA wel. ( ik denk hierbij ook aan de periode van het McCarthy-isme, het jagen op 'communisten' , ook daar is de USA overheen gekomen.)
| #37317 | 05-08-2008 15:10 | dr. Sheldon Cooper
@Lucifer

Je probeert ons wijs te maken dat de president alle macht heeft. Dit is onzin.
Dat de ene macht (bv de uitvoerende macht) invloed kan uitoefenen op een van de andere macht is in het systeem ingebouwd om een concentratie van macht te vehinderen ("checks and balances").
Zo kan het Hoog Gerechtshof een wet van het Congres of een daad van de president ongrondwettelijk verklaren, kan het Congres de president afzetten en rechters naar huis sturen.
De president kan alleen een oorlog verklaren na goedkeuring van het Congres, wat zijn "commander-in-chief" functie beperkt. De president hoort bij de uitvoerende macht dus is het logisch dat de uitvoerende macht in zijn ambt besloten ligt.

Dat Bush macht op een oneigenlijke manier naar zich toegetrokken heeft zegt niets over het systeem, maar over de apathie van het Congres.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37318 | 05-08-2008 15:10 | Lucifer
@ jf65

Haal vorm en inhoud niet door elkaar. Trias Politica roepen, betekent nog niet dat er Trias Politica is. De Amerikanen hebben een hekel aan de Fransen, dus wat zouden ze nou met Montesquieu beginnen. De vorm lijkt correct, maar wanneer je de diepere lagen van het systeem bekijkt zie je dat de vermeende trias politicia slechts de afwezigheid ervan verhuld. Net als bij Europa. In het EU verdrag opnemen dat er democratie is betekent nog niet dat dit materieel ook het resultaat is. Dat de president van de VS de executieve (uitvoerende) macht is, en onderdeel van de wetgevende macht (president maakt voorstellen die zonder discussie wet worden, Patriot act, dat is zo bedoeld) en een belangrijke vinger in de pap heeft bij de benoeming van rechters doet toch vermoeden dat de scheiding der machten feitelijk illusoir is. Vergeleken met de VS is China ook een democratie.
Lucifer's avatar
| #37319 | 05-08-2008 15:11 | dr. Sheldon Cooper
Amerika is oorspronkelijk niet bedoeld als een democratie maar als een constitutionele republiek.


Inderdaad, en een constitutionele republiek is geen dictatuur. In feite zou je democratie een dictatuur van de meerderheid kunnen noemen.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37321 | 05-08-2008 15:29 | Lucifer
Je probeert ons wijs te maken dat de president alle macht heeft.

Wat ben je toch een vreemde. Probeer je niks wijs te maken. Kijk gewoon naar wat de president allemaal voor elkaar heeft gekregen afgelopen 8 jaar. Dat is omdat de president in de VS bijna absolute power heeft. Het systeem is zo ingericht dat er onder het mom van democratie absolute macht verkregen worden kan. Er ligt ook erg veel macht bij het niet te controleren pentagon zoals je weet. En er is helemaal geen apathie bij het congres, het congres doet gewoon wat de president wil. Kijk ook naar deze bizarre bepaling in de US grondwet: The Vice President of the United States shall be President of the Senate. Waarom is de vice president (lees: lid van de regering) tevens president van een van de kamers van het parlement? Alsof Wouter Bos tevens voorzitter is van de eerste of tweede kamer. Dat is absurd. Dat bevordert de afwezigheid van feitelijke democratie.

Verder vergis jij je ook in vorm en inhoud. De VS heeft in de eerste plaats amper een twee partijen stelsel. En in de tweede plaats werkt het kiesstelsel in het voordeel van de partij met de meeste kiesmannen, niet in het voordeel van de partij met de meeste stemmen. Je laat je zand in de ogen strooien door mooie woorden in de VS grondwet.

De VS is geen democratie.
Lucifer's avatar
| #37324 | 05-08-2008 16:08 | dr. Sheldon Cooper
Wie is hier vreemd?

het systeem is zo ingericht dat er onder het mom van
democratie absolute macht verkregen worden kan


Je begrijpt er helemaal niets van. Zo is het systeem niet ingericht. Het is juist precies gericht op het voorkomen van absolute macht.

Dat het Pentagon zoveel zo machtig is, heeft te maken met de enorme geldstroom die richting Pentagon gaat. Deze kan door het Congres afgesneden worden, het Congres stemt echter in. Het Pentagon wordt gecontroleerd door het Congres net zoals elk departement.. Als dit niet gebeurd ligt dit aan wederom aan het Congres, niet aan het systeem.

De president schendt de grondwet en wordt er niet voor gestraft, wederom falen de toezichthouders (Congres) die hun taken niet uitvoeren.

Als voorzitter van de Senaat is de vice-president slechts zelden aanwezig en kan alleen bij gelijk aan tal stemmen een stem uitbrengen. Maar ook dit heeft weer met de checks and balances te maken, wat maar niet tot jou wil doordringen (vice-president kan ook afgezet worden).

De VS heeft een tweepartijen systeem, alleen deze partijen lijken zoveel op elkaar dat er nauwelijks verschil is.
Ook andere partijen kunnen meedoen aan de verkiezingen, al wordt dit wel moeilijk gemaakt.
Kiesmannen waren oorspronkelijk bedoeld om te voorkomen dat het volk een idioot als president zou kiezen, het feit dat Bush er al 8 jaar zit betekent dat dit college opgedoekt kan worden.

Het punt is dat er met de grondwet en staatsinrichting niet zoveel mis is (kan altijd verbeterd worden natuurlijk), maar door het slechte functioneren van het Congres zitten we nu in een situatie die afgegleden is naar teveel macht voor de president. Niet voor niets is de waardering voor het Congres nog minder dan voor de president.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37325 | 05-08-2008 16:27 | Lucifer
He Fuhrer, je hebt gelijk. Snap er helemaal niets van. Het systeem is goed, alleen de mensen zijn corrupt. Zij die het systeem bedacht hebben waren de meest integere mensen die er bestaan, de founding fathers waren super blij met democratie en het is helemaal niet vreemd dat de president zowel de president is als de bevelhebber der strijdkrachten. Droom lekker verder beste vriend, ooit zullen jouw ogen ook open gaan.
Lucifer's avatar
| #37329 | 05-08-2008 17:12 | XiniX
Natuurlijk is het altijd leuk om een debat te voeren over welke staatsinrichting het best functioneert. Wat ik veel interessanter vindt is het volgende

Volgens Michael Ratner, directeur van het “Center for Constitutional Rights”, New York, "de president kan… mensen aanwijzen als volksvijandelijke strijders en detineren om wat voor reden hij wil… er zijn geen beschuldigingen en de gevangenen hebben geen advocaten, geen familiebezoek, geen rechtbank beoordelingen, nergens recht op en geen recht op vrijlating tot het mythische einde van de “oorlog tegen het terrorisme”.


Door begrippen zo ruim te defineren kan straks iedereen worden aangemerkt. Ik ben dan ook benieuwd wanneer wij op de lijst komen te staan. Mocht de staat van beleg ooit worden uit geroepen dan zullen mensen dus stelselmatig worden afgevoerd. Mensen die een bedreiging vormen voor de staat cq. de machthebber zullen worden aangemerkt als potenieel gevaar.

Overigens is dit met de ratificatie van het verdrag ook mogelijk in Europa. (als kanttekening ;) )

Hier horen wij tegen die tijd, mocht het ooit zover komen, zeker ook bij.

Wie hier zal zich aanpassen aan de autoriteit zodoende niet te worden opgepakt en afgevoerd?
XiniX's avatar
| #37335 | 05-08-2008 17:56 | LordMonk
Beste Lucifer,

jf65 en Der Führer hebben gelijk. : )
| #37337 | 05-08-2008 18:08 | toktok
Wel een beetje vreemde periode meestal zijn dit fratsen voor de maand mei.

Hitler pronkte ook al op de frontsite van een blad.
Ondertussen worden 30 leraren op bijscholing gestuurd naar Israel en het onderwerp de holocaust en rascisme.
toktok's avatar
| #37338 | 05-08-2008 18:23 | Patman
Ik zit op één lijn met der fuhrer, ook al omdat Ron Paul een vergelijkbaar verhaal heeft en ik die man vertrouw. De founding fathers hebben volgens mij wel degelijk een heel erg goede basis gelegd. Goed voor het volk.
Patman's avatar
| #37343 | 05-08-2008 19:16 | Lucifer
Heb jij wel eens van emergent gedrag gehoord warp11? Of gebruik je te weinig paddestoelen? Het emergente gedrag van de goede bedoelingen is fascisme. "Goed voor het volk", bedenk jij even wie tot dat volk behoort. Zijn dat de indianen? De kleurlingen? Of zijn dat de neoconservatisme born again christenen die met hun 80.000 miljoenen het international terrorisme domineren? Ron Paul kan niet veel anders zeggen, natuurlijk. Wel dan? Daar haalt hij geen enkele stem mee. Een dictator met de integriteit van Ron Paul maakt elke dictatuur dragelijk, maar daarom is de dictatuur nog niet acceptabel. De VS is georganiseerd als een corporatie. Wat dingetje zegt in the other side of aids, dat wanneer je in het systeem zit je ook als het systeem praat, doet en denkt, dat is zo, dat is automatisch, hoe graag je nog anders zou willen. De tekst zegt democratie, maar het effect is fascisme. Dat komt door al die ontelbare uitzonderingen op de formele scheiding van machten. Wel benoemen dat er een uitvoerend macht etc is, maar feitelijk toch poppetjes van het ene orgaan brengen in het ander. Dat is staatsrechtelijke kanker. Het effect is fascisme, wat we nu vandaag de dag zien. Dat zagen we ook tijdens WOII, maar toen was vanaf 1943 toevallig de democratische kant van de constitutionele republiek nog wat sterker. Opa Bush wilde zelf Hitlertje spelen in de VS, wees je daar maar van bewust. Dat is standaard in de VS. Goed bedoelde constitutie of niet. Nu is kleinzoon George met de niet afgestrafte Bushdoctrine aan de macht en hij gebruikt precies die mogelijkheden die de constitutie hem biedt. De mogelijkheden om makkelijk facsime te krijgen zitten in de VS constitutie ingebakken. Zo is de VS gecodeerd, zo is het afgesproken. De neocons zitten in alle geledingen van het overheidsbestuur. Dat is alsnog winst voor de burgeroorlog, of zoiets. America is een totaal verpest land, met een zieke geest, en een bajecte constitutie. In mijn ogen is de VS abjecter dan Iran, hoewel ik het bewind in Iran stuitend vind.
Lucifer's avatar
| #37344 | 05-08-2008 19:18 | Marcus
Als het volk apathisch, onverschillig en volgevreten is, maakt het geen reet uit hoe de staat georganiseed is ;-)
Marcus's avatar
| #37347 | 05-08-2008 19:42 | democraatus
Waar de Founding Fathers een hekel aan hadden, was een allesoverheersende overheid. De Consitution staat vol van zaken waar de overheid geen grip op heeft, en een dienende rol aangemeten krijgt.

Daarom werd de overheid ook, slim als ze waren, aan de leiband gelegd qua financiën. Geld aan het volk, de overheid mocht hoogstens de munten stempelen voor 'echt'.

Onder het huidige fiat-based systeem van geld heeft de overheid (ook in Europa overigens) zich tot een moloch kunnen ontwikkelen, waar stemmen worden gekocht met nog meer geld (=inflatie), onderwijl het land steeds meer ondermijnend en wurgend van de wel 'productieve' elementen.

The faith of the nation and its currency are one and the same

Het eerste wat een Founding Father zou willen doen bij aankomst anno 2008 is de FED afschaffen, net als Ron Paul.
democraatus's avatar
| #37348 | 05-08-2008 19:56 | Lucifer
<i>Waar de Founding Fathers een hekel aan hadden, was een allesoverheersende overheid.<>

Overheersend over hen. Dat zij namens de Staat over anderen zouden heersen, kon hen waarschijnlijk minder schelen.
Lucifer's avatar
| #37353 | 05-08-2008 20:24 | Marcus
Volgens mij praten we uiteindelijk over over zoiets als rechtsethiek, ik bedoel: als er te weinigen zijn die zich uitspreken tegen schendingen van de "papieren wet" of er luisteren er te weinig, dan is een constitutie slechts een vod.

Hoeveel mensen zijn er vertrouwd met het idee trias politica en kunnen die machten hier in nl onderscheiden?

In 1913 werd de us constitutie geschonden door de fed. res. act.
Hier in nl heeft de regering moties van de 2e kamer naast zich neergelegd.

Slechts 2 voorbeelden van het schenden van de papieren wet die niet levend gehouden wordt door de samenleving als geheel.

Als straks het verdrag van Lissabon van kracht wordt gaan we, naar mijn idee, een juridische crisis meemaken die weinigen zullen kunnen overzien.

In Orwell's 1984 bestaan geen wetten, slechte ongeschreven, ingeschatte regels ;-)
Marcus's avatar
| #37355 | 05-08-2008 20:37 | Patman
Heb jij wel eens van emergent gedrag gehoord warp11?


Nee, wat is dat?

Je kan praten wat je wilt, maar mij ga je op deze manier niet overtuigen. Zeker omdat het lijkt alsof je zelf niet echt begrijpt wat je zegt. Het is net als Klaas, je raapt wat leuke termen en ideëen bij elkaar en hoppa, een verklaring is geboren.

De founding fathers hebben naar mijn mening iets heel gedegens in elkaar gezet. Dat het uit de klauwen aan het lopen is, heeft hele andere redenen. Democraatus zegt het heel treffend, niets aan toe te voegen.
Patman's avatar
| #37361 | 05-08-2008 21:35 | democraatus
"Overheersend over hen. Dat zij namens de Staat over anderen zouden heersen, kon hen waarschijnlijk minder schelen. "

Leg dit eens uit?
democraatus's avatar
| #37368 | 05-08-2008 21:46 | P.uncia
Allemaal goed en wel, het is wel zeker dat het deze situatie is die de "founding fathers" voor iedere prijs hadden willen voorkomen.

Blijf de vraag (die mij bezighoud) waarom heeft deze Skull & Bones rukker, Sjors Boes, deze wetten er doorheen gejast, niet voor zijn opvolger lijkt mij :(

Ik ben benieuwd wat er tussen nu en november gaat gebeuren......
P.uncia's avatar
| #37371 | 05-08-2008 21:55 | Marcus
Ik roep al een jaar in besloten kring dat die volgende president er niet gaat komen....Hope they proof me wrong.
Marcus's avatar
| #37372 | 05-08-2008 21:58 | dr. Sheldon Cooper
Lucifer, het niveau van jouw bijdragen begint wel heel treurig te worden.

Een paar puntjes:

80.000 miljoenen


Dat is wel heel erg veel!

Ron Paul kan niet veel anders zeggen, natuurlijk. Wel dan? Daar haalt hij geen enkele stem mee


Volgens mij haalt hij nou ook niet veel stemmen. Als het om stemmentrekkerij zou gaan, zou hij hele andere dingen zeggen.

Een dictator met de integriteit van Ron Paul maakt elke dictatuur dragelijk, maar daarom is de dictatuur nog niet acceptabel


Het is mij niet duidelijk waarom Ron Paul een dictator zou zijn. Hij wil ongeveer de hele overheid afschaffen, de banden tussen het bedrijflseven en de overheid doorsnijden. Volgens mij is dat niet erg dictatoriaal.

Dat is staatsrechtelijke kanker. Het effect is fascisme, wat we nu vandaag de dag zien.


Wederom het te onpas gebruiken van het woord fascisme. In een fascistische of dictatoriale staat heeft de uitvoerende macht absolute macht, is het parlement uitgeschakeld of doet mee voor de schijn, en bestaat er geen objectieve rechterlijke macht. Als je vindt dat de VS aan dit profiel voldoen, moet je nog eens beter kijken.
In dat scenario zou het namelijk onmogelijk zijn voor het Hoog Gerechtshof om, zoals onlang gebeurd is, om een belangrijk deel van de Military Commissions Act ongedaan te maken.

Nu is kleinzoon George met de niet afgestrafte Bushdoctrine aan de macht en hij gebruikt precies die mogelijkheden die de constitutie hem biedt.


Dat is dus niet waar, de grondwet biedt hem niet de mogelijk om oorlog te verklaren zonder instemming van het Congres, om af illegaal af te luisteren. Ik heb al in mijn vorige reactie betoogd waarom hij dit kon uitvoeren.

De mogelijkheden om makkelijk facsime te krijgen zitten in de VS constitutie ingebakken.Zo is de VS gecodeerd, zo is het afgesproken.


Afgesproken?? Kun je dit onderbouwen?

In mijn ogen is de VS abjecter dan Iran

Amerika is erger dan Iran? Ik zou niet in Amerika willen wonen, maar gesteld voor de keuze zou ik niet voor Iran kiezen. Ik ben benieuwd in welk land jij het het langst zou volhouden.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37382 | 05-08-2008 23:33 | Rebel
Ik word er een beetje moe van maar ook heel rustig. De founding fathers hadden dit willen voorkomen doooooooooorrrrrrrr de staat... ja je stapt in je eigen mes, jammerdan end van capitalism... nog een eeuw of zo baai baai zwaai zwaai... wel eerst je dochters doodspuiten... dan geloven.
Rebel's avatar
| #37391 | 06-08-2008 08:16 | Lucifer
het niveau van jouw bijdragen begint wel heel treurig te worden.

Dank je Fuhrer, vind het een beetje jammer dat je zo reageert. Die 80.000 miljoen moet 80 miljoen zijn. Sorry foutje, neem het me maar kwalijk. De VS is abjecter dan Iran omdat de VS als so called brenger van vrede en democratie aan de basis heeft gestaan van praktisch alle oorlogen van afgelopen eeuw. De VS is verantwoordelijk voor de ene na de andere genocide. Het roept democratie maar brengt fascisme, het verbiedt iedereen alles (zie Iran) maar wil wel zelf ongestraft de meest groteske misdaden plegen. Het midden oosten is de bakermat van de westerse beschaving, en de VS maakt alles kapot. Dat is als schijten in het eigen huis.

In een fascistische of dictatoriale staat heeft de uitvoerende macht absolute macht, is het parlement uitgeschakeld of doet mee voor de schijn, en bestaat er geen objectieve rechterlijke macht.

Dit is er inderdaad aan de hand.

Dat het Hoog Gerechtshof een belangrijk deel van de Military Commissions Act ongedaan maakt, doet daaraan niks af. Ook in een fascistische staat loopt niet altijd alles vlekkeloos.
Lucifer's avatar
| #37393 | 06-08-2008 08:22 | Lucifer
Dit is abject bijvoorbeeld:
http://www.depers.nl/buitenland/230741/VS-negeert-executieverbod-VN-hof.html

De VS heeft schijt aan iedereen.
Lucifer's avatar
| #37421 | 06-08-2008 13:04 | XiniX
Dit is abject bijvoorbeeld:
http://www.depers.nl/buitenland/230741/VS-negeert-executieverbod-VN-hof.html

De VS heeft schijt aan iedereen.


En hoe denk jij er voor te gaan zorgen dat ze wel gaan luisteren dan? Het blijkt idd wel dat ze hun eigen regels bedenken. Maar ik denk dat je het toch in een groter perspectief moet trekken en naar de processen moet kijken die hier spelen. Politiek is meer dan alleen maar schreeuwen over wat voor problemen er wel niet zijn allemaal. Mensen hebben verschillende visie's en werkelijkheden. We kunnen wel tegen de VS zeggen jullie doen dit fout en dat fout, maar hiermee gaan de problemen niet verdwijnen. Als we echt willen dat er wat veranderd dan kost dat tijd. Veel tijd waarin je processen moet vormen en masseren. Maar goed. Jij blijft liever schreeuwen. Net zoals vroeger toen je aandacht van je moeder wou!
XiniX's avatar
| #37475 | 06-08-2008 21:58 | Lucifer
En hoe denk jij er voor te gaan zorgen dat ze wel gaan luisteren dan?

Durf het niet te zeggen want ik krijg altijd de wind van voren als ik er mee kom. De techniek van Mijn Partij (je weet wel http://www.mijn-partij.nl) biedt de meeste kans op een makkelijke en duurzame oplossing voor het vraagstuk. Een oplossing die niet veel tijd in beslag hoeft te nemen, en waar zowel Obama als McCain zich in moet kunnen vinden. Maar ja, niemand wil er wat mee.
Lucifer's avatar
| #37481 | 06-08-2008 22:18 | Rebel
een makkelijke en duurzame oplossing voor het vraagstuk.

Entloesung heet dat... nee dat willen we niet, sorry, bedankt.
Rebel's avatar
| #37485 | 06-08-2008 22:57 | dr. Sheldon Cooper
Ik vond de Tegenpartij van het illustere duo Tedje van Es en F. Jacobse nog serieuzer te nemen dan jouw partijtje.
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37486 | 06-08-2008 23:01 | dr. Sheldon Cooper
Voor degenen die niet weten wat de Tegenpartij was:
De Tegenpartij
dr. Sheldon Cooper's avatar
| #37489 | 06-08-2008 23:04 | Rebel
De Tegenpartijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj daar horen wij bijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj .... :)))))
Rebel's avatar
| #37495 | 07-08-2008 06:19 | Lucifer
....nee dat willen we niet, sorry, bedankt.

En

Ik vond de Tegenpartij van het illustere duo Tedje van Es en F. Jacobse nog serieuzer te nemen dan jouw partijtje.

Moeten jullie echt zelf weten, maar dan verandert er werkelijk helemaal geen kloot.
Lucifer's avatar
| #38236 | 12-08-2008 23:11 | kaiiard (ongeregistreerd) toon reactie
| #38241 | 13-08-2008 01:14 | chefbram
Ben geëmigreeerd naar Rhodos, Griekenland( ja, echt)
Ook vanwege deze enge dingen.... waarom voel ik een WWIII ankomen??
chefbram's avatar
| #38242 | 13-08-2008 01:18 | Rebel
chefbram
mail me even op gaytarot at gmail.com
om te kletsen over Rodos, ik kan je hier niet pm en...
Rebel's avatar
| #38244 | 13-08-2008 01:23 | Rebel
Warp onderstaande kan morgen weg...
Rebel's avatar
| #38245 | 13-08-2008 01:37 | Rebel
OK:-)
Rebel's avatar
| #53525 | 01-01-2009 19:05 | Peter (ongeregistreerd) toon reactie
| #55903 | 23-01-2009 20:21 | Libertarian (ongeregistreerd) toon reactie
| #55914 | 23-01-2009 21:09 | jumping jack
@iedereen.

Ik heb gewoon een vriendelijk verzoek: Kunnen we aub de vrijmetselarij, illuminati e.d er buiten laten? Want het slaat allemaal nergens op.Het is dom geneuzel en deze site onwaardig.Kom eens met onomstotelijke bewijzen.Of vraag ik nu te veel?
| #55920 | 23-01-2009 22:01 | Bla-bla (ongeregistreerd) toon reactie
| #55924 | 23-01-2009 23:01 | jumping jack
@Bla-bla (

Dus zo dom ben je.Het na-praten van anderen.Kom eens met daadwerkelijke bewijzen.Laat eens zien ipv onzin te verkondigen.
| #55939 | 23-01-2009 23:56 | Bla-bla (ongeregistreerd) toon reactie
| #74535 | 04-09-2009 00:59 | Torsten Pieper (ongeregistreerd) toon reactie
| #79216 | 20-10-2009 13:06 | lugtigheid (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen