Door Antares, Op woe 29 jun 2011 19:36, 32 reacties,    

Is bewustzijn werkelijk een product van de hersenen?Westerse wetenschap heeft een opmerkelijk succes gehad in het verklaren van het functioneren van de materiële wereld, maar zodra het aankomt op de innerlijke wereld van de geest, het heeft zeer weinig te zeggen. En zodra het op het bewustzijn zelf aankomt, wordt de wetenschap opmerkelijk stil. Er bestaat niets in natuurkunde, chemie, biologie of enige andere wetenschap dat kan verklaren dat we over een innerlijke wereld beschikken. Op een vreemde manier zouden wetenschappers veel gelukkiger zijn als geesten niet bestonden. Toch zouden er zonder geesten geen wetenschappers bestaan.

Deze altijd aanwezige paradox kan de westerse wetenschap in wat Thomas Kuhn een paradigmaverschuiving noemt duwen - een fundamentele verandering in wereldbeeld.

Dit proces begint wanneer het heersende paradigma een anomalie ontmoet - een observatie die het huidige wereldbeeld niet kan verklaren. Voor zover het het huidige wetenschappelijke paradigma betreft, is bewustzijn beslist een grote anomalie. Het is het meest vanzelfsprekende feit van leven: het feit dat we bewust zijn en een interne wereld van beelden, sensaties, gedachten en emoties ervaren. Toch is er niets wat moeilijker valt uit te leggen. Het is gemakkelijker om uit te leggen hoe het universum zich ontvouwde vanuit de Big Bang naar menselijk bestaan dan het is om te verklaren waarom ieder van ons ooit een innerlijke ervaring zou moeten hebben. Hoe kan al die electromagnetische activiteit in de fysieke materie van het brein ooit leiden tot bewuste ervaring? Waarom speelt het zich niet gewoon allemaal af in het donker?

De eerste reactie op een anomalie is vaak eenvoudig om het te negeren. Dit is inderdaad hoe de wetenschappelijke wereld op de anomalie van bewustzijn heeft gereageerd. En schijnbaar met gegronde redenen.

Ten eerste, kan bewustzijn niet worden waargenomen zoals dat kan bij materiele objecten. Het kan niet worden gewogen, gemeten of anderszins vastgelegd. Ten tweede, heeft wetenschap getracht tot universele objectieve waarheden te komen die onafhankelijk zijn enig eigen observatiepunt of geestestoestand. Voor dit doel hebben ze opzettelijk subjectieve overwegingen vermeden. Ten derde, leek er geen noodzaak te bestaan om het in overweging te nemen; het functioneren van het universum kon worden uitgelegd zonder het lastige onderwerp van bewustzijn te hoeven onderzoeken.

Echter, ontwikkelingen in diverse gebieden laten nu zien dat bewustzijn niet zo gemakkelijk op een zijspoor kan worden gezet. Quantumfysici suggereren dat, op atoomschaal, de waarneming de realiteit beïnvloedt die wordt waargenomen. Op medisch vlak kan de geestestoestand van een patient significant effect hebben op de mogelijkheid van het lichaam om zichzelf te genezen. En terwijl neurofysiologen hun begrip van het functioneren van de hersenen verdiepen steken vragen over de aard van bewustzijn spontaan de kop op.

Wanneer de anomalie niet langer kan worden genegeerd, is de algemene reactie om het te verklaren binnen het huidige paradigma. Sommigen geloven dat een dieper begrip van hersenchemie de antwoorden zal verschaffen; misschien zetelt bewustzijn in de werking van neuropeptiden. Andere kijken naar quantumfysica; de piepkleine microbuisjes gevonden binnen zenuwcellen zouden quantumeffecten kunnen creëren die op een of andere wijze aan bewustzijn zouden kunnen bijdragen. Sommigen onderzoeken rekenkundige theorieën en geloven dat bewustzijn tevoorschijn komt uit de complexiteit van de hersenprocessen. Anderen vinden bronnen van hoop in chaostheorie.

Maar ongeacht welke ideeën er worden aangevoerd, een netelige vraag blijft over: Hoe kan iets wat zo immaterieel is als bewustzijn ooit voortkomen uit iets wat zo onbewust is als materie?

Als de anomalie standhoudt, ondanks alle pogingen om hem te verklaren, dan moeten misschien de fundamentele veronderstellingen van het heersende wereldbeeld in twijfel worden getrokken. Dit is wat Copernicus deed toen hij werd geconfronteerd met de verwarrende bewegingen van de planeten. Hij daagde het geocentrische wereldbeeld uit, door te laten zien dat als de zon, en niet de aarde, in het midden stond de bewegingen van de planeten zinvol begonnen te worden. Maar mensen laten gekoesterde aannames niet gemakkelijk los. Zelfs toen 70 jaar later de ontdekkingen van Galileo en Kepler het voorstel van Copernicus bevestigden, was de gevestige kliek er afkerig van om het nieuwe model te accepteren. Pas toen Newton zijn wetten van beweging formuleerde, waarmee hij een mathematische verklaring gaf voor de banen van de planeten, begon het nieuwe paradigma wijder geaccepteerd te worden.

Het blijvend mislukken van onze pogingen om bewustzijn te duiden suggereert dat ook wij onze uitgangspunten in twijfel moeten trekken. Het huidige wetenschappelijke wereldbeeld houdt in dat de materiële wereld - de wereld van ruimte, tijd en materie - de primaire realiteit is. Om die reden wordt aangenomen dat de interne wereld van de geest op de een of andere manier uit de wereld van materie moet oprijzen. Maar als deze veronderstelling ons nergens brengt, dan moeten we misschien alternatieven in ogenschouw nemen.

Een alternatief dat toenemende aandacht krijgt is de visie dat de capaciteit van ervaring zelf niet een product is van de hersenen. Dit wil niet zeggen dat de hersenen niet verantwoordelijk zijn voor wat we ervaren - er is overvloedig bewijs voor een sterke correlatie tussen wat zich in de hersenen afspeelt en wat zich in de geest afspeelt - slechts dat de hersenen niet verantwoordelijk zijn voor de ervaring zelf. In plaats daarvan is de capaciteit van bewustzijn een inherente kwaliteit van het leven zelf.

In dit model is bewustzijn als de lamp in een filmprojector. De film heeft de lamp nodig om een beeld te laten verschijnen, maar het creëert niet het licht. Op een overeenkomstige manier creëert het brein afbeeldingen, gedachten, emoties en andere ervaringen waar we ons bewust van zijn, maar het bewustzijn zelf is al aanwezig.

Alles wat we hebben ontdekt over de correlatie tussen de hersenen en ervaring blijft overeind. Dit is het gebruikelijke geval met een paradigmaverschuiving; het nieuwe bevat het oude. Maar het lost ook de anomalie op die het oude niet kon verklaren. In dit geval hoeven we ons niet langer achter de oren te krabben terwijl we ons afvragen hoe het brein de capaciteit voor ervaring genereert.

Dit voorstel is zo tegengesteld aan het huidige paradigma, dat onverbeterlijke materialisten het gemakkelijk belachelijk maken en terzijde schuiven. Maar we zouden de bisschoppen uit de tijd van Galileo, die weigerden door zijn telescoop te kijken omdat ze wisten dat zijn ontdekking onmogelijk was, niet moeten vergeten.

Auteur: Peter Russell
Annotaties:
19-06-2013 08:33 | instant payday loans
Is bewustzijn werkelijk een product van de hersenen? #zaplog
| #143924 | 29-06-2011 20:01 | _Martijn_
Mooi stuk.

Jammer dat er mensen zijn die blijkbaar deze aanvliegroute nodig hebben.

Krijg je van die materialistische 'doctrine' die ons wordt opgelegd.
_Martijn_'s avatar
| #143925 | 29-06-2011 20:02 | _Martijn_
... beter gezegd: die we ons laten opleggen.
_Martijn_'s avatar
| #143994 | 30-06-2011 03:25 | JFK
Ik vind dit een beetje een kortzichtige benadering, er is geen enkele reden om te pogen 'de geest' los te koppelen van de realiteit.

Maar ongeacht welke ideeën er worden aangevoerd, een netelige vraag blijft over: Hoe kan iets wat zo immaterieel is als bewustzijn ooit voortkomen uit iets wat zo onbewust is als materie?


Dit is naar mijn mening de sleutel naar de vraag in dit artikel.
Wie heeft er ooit bewezen dat materie onbewust is?
Dat het niet reageert op menselijke interactie (net als een enkele lichaamscel niet zal reageren op dezelfde ondervraging) betekent nog niet dat materie niet deel is van een groter bewust geheel.

Wie heeft er daarintegen ooit bewezen dat er zoiets bestaat als bewustzijn, 'Ik denk dus ik ben.' deze spreuk is al het zogenaamde bewijs dat de mens heeft voor zijn superioriteit over materie.

Ook taal is in essentie enkel fysieke interactie en op fysieke interactie reageert materie weldegelijk.
Maar mensen laten gekoesterde aannames niet gemakkelijk los.

Mensen zijn inderdaad nauwelijks in staat hun diep gekoesterde illusie van bewustzijn te herkennen voor wat het is, een logisch process volgend uit de eigenschappen van materie.
Wij zijn wat ons gemaakt heeft dat is een niet te negeren feit, waar logisch uit volgt dat ons 'bewustzijn' ook is wat ons gemaakt heeft.

De enige overblijvende vraag is het bestaan, een vraag die we nooit zullen kunnen beantwoorden.
JFK's avatar
| #144009 | 30-06-2011 09:21 | xxxx
Wie heeft er ooit bewezen dat materie onbewust is?
Dat is een westerse aanname, het oosterse model ziet materie wel degelijk als bewust. Je moet eens opletten hoe japanners hun telefoontjes begraven als ze "overleden" zijn, alsof het levende wezens zijn... het shintoïsme is de natuur religie die uitgaat van een kosmologie waarin alles bewust is, ook het materiële tastbare heeft dan een geest.

Als je kunt zien waar de illusie 'Ik denk dus ik ben' uit bestaat, (de behoefte iets te duiden, en dat als het bewijs van het bestaan ervan te declameren) en het vraagstuk van de vrije wil raken nog steeds de kern van het materialisme. Er zijn consistente materialisten die bewustzijn zien als een puur fysische proces, net als de emergenten, functionalisen, determinsten, adaptionisten etc iets subjectiefs niet toestaan als 'bewijs' voor 'iets' met als reden dat het onwetenschappelijk is (het materialistische standpunt) ... een mogelijke uitweg ontkennend dat je kunt zien dat je meer bent dan het denken, (omdat we het denken kunnen waarnemen) en nieuwsgierig geworden naar wie de waarnemer dan is .. kan het niet anders zijn dat antwoordend het 'ik' (als afgescheiden entiteit) oplost (in puur bewustzijn), object en subject in elkaar oplossen tot een geheel. Dus het (er achteraf over) denken, is de splitsing zelf, is het materialisme, is de ontkenning van bewustzijn zelf: vanuit de ontkenning volgt dan alleen het bewijs dat bewustzijn een staat van grenzeloosheid doet vermoedden, dit alleen kan als het niet van materiële aard is en niet gevangen wordt door het denken .. dus hou maar op (met denken), als je tenminste ooit bewust wilt worden ;)
xxxx's avatar
| #144011 | 30-06-2011 09:25 | _Martijn_
Denken is de dwaalweg. Volgens mij staat het zelfs in het biblos (boek, bijbel).
_Martijn_'s avatar
| #144014 | 30-06-2011 09:52 | xxxx
Voor de gemiddelde westerse mens is het volslagen ondoenlijk het ik als een illusie te ervaren en het denken een gracefull death te geven (de plek geven die het toekomt: techniek en praktijk) .. daarom is het zo goed/nodig een studie te maken van de anatomie van het ik ... het geneest. Die libertariers .. die zitten pas ergens halverwege ...
xxxx's avatar
| #144015 | 30-06-2011 09:55 | DOS.
17:85. En zij stellen u vragen betreffende de Geest. Zeg: "De Geest is op bevel van mijn Heer: en er is u slechts een weinig kennis van gegeven."
DOS.'s avatar
| #144016 | 30-06-2011 10:03 | xxxx
precies ... als je goed leest staat er: schiet alle autoriteit af, en gij zult alle kennis als vanzelf toebedeeld krijgen ;)
xxxx's avatar
| #144017 | 30-06-2011 10:04 | liefdevol
""Wie heeft er daarintegen ooit bewezen dat er zoiets bestaat als bewustzijn,""

Aha, jij bent je ervan bewust dat bewustzijn niet bestaat :o))
| #144022 | 30-06-2011 10:39 | saved
1 Thes. 5:23: “En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn”.
Dit vers toont exact aan dat de gehele mens verdeeld wordt in drie delen. De apostel Paulus verwijst hier naar de totale heiliging van gelovigen: “heilige u geheel en al“. Hoe wordt een persoon geheel geheiligd volgens de apostel? Doordat zijn geest, ziel en lichaam bewaard worden. Hieruit kunnen wij gemakkelijk begrijpen dat de totale persoon deze drie delen omvat. Dit vers maakt ook een onderscheid tussen geest en ziel; anders had Paulus hier eenvoudig “uw ziel” geschreven. Daar God onderscheid gemaakt heeft tussen de menselijke geest en de menselijke ziel, trekken wij hier de conclusie uit, dat de mens niet samengesteld is uit twee, maar uit drie delen: geest, ziel en lichaam.

Uit: Een studie naar geest, ziel en lichaam. Door Watchman Nee, Van harte aanbevolen.
saved's avatar
| #144030 | 30-06-2011 11:41 | Antares
@JFK
Goede opmerking, misschien iets voor een volgend deel.

@xxxx
Je roept de vraag op of ook gedachten over bewustzijn beschikken. Ik denk hierbij aan intuïtie, simultane uitvindingen en spontane invallen. Gedachten zijn soms slimmer dan de rede.
Antares's avatar
| #144032 | 30-06-2011 12:05 | xxxx
Wij zijn wat ons gemaakt heeft dat is een niet te negeren feit, waar logisch uit volgt dat ons 'bewustzijn' ook is wat ons gemaakt heeft.

Dat impliceert weer dat er iets buiten ons zou zijn, de valkuil zit dan in de taal welke iets dualistisch voorstelt ...
Je roept de vraag op of ook gedachten over bewustzijn beschikken.
ik vermoed van wel, hoewel beschikken misschien een ongelukkig woord is .. alleen kan ik, als een ik met taal en woorden, niet meer doen dan aangeven dat het begrensde van denken iets is wat waargenomen kan worden, waardoor er spontaan "iets" gebeurd, wat zowel het denken doorziet als omvat als is. Zolang dit echter binnen de context van het denken plaats vind, is het niets. Dat ziet de materialist als bewijs. Door de volledige waarneming (van het denken en de denker) tot de volledige ontkenning komen is dan ook voldoende volgens mij .. niet door geloof, axiomo of enig ander dualistisch construct ..
xxxx's avatar
| #144033 | 30-06-2011 12:08 | xxxx
axioma ..ntrlk
xxxx's avatar
| #144079 | 30-06-2011 14:49 | tunnelforce9
mwoah wat een stelletje relifanaten :P

waarom kunnen we (nog) niet niet verklaren waarom we bewustzijn hebben en wat het is ?

omdat we niets anders kennen wat erop lijkt of wat ermee heeft e maken.
maar dat wil helemaal niet zeggen dat het nooit te verklaren zal zijn..

we weten ook niet hoe zwaartekracht tot stand is gekomen, maar het bestaat wel.
tunnelforce9's avatar
| #144086 | 30-06-2011 15:13 | xxxx
LOL :)
omdat we niets anders kennen wat erop lijkt

... duidelijk niet bewust ... alleen het denken moet (uit onzekerheid) vergelijken ...
xxxx's avatar
| #144088 | 30-06-2011 15:16 | Antares
@tunnelforce9
Dan heb je het verhaal nog niet volledig begrepen, het zijn de wetenschappers zelf die zich buiten het onderzoek naar bewustzijn hebben geplaatst. Zwaartekracht bijvoorbeeld is objectief meetbaar en daarin schuilt meteen het verschil met bewustzijn dat alleen subjectief kan worden gemeten. Bewustzijn valt dus buiten het terrrein van de (objectieve) wetenschap waardoor er van deze kant nooit een verklaring zal komen.
Antares's avatar
| #144089 | 30-06-2011 15:17 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Een verlamd iemand die zich niet kan bewegen,en ook niet kan zien,zal ook het besef leren door erover na te denken.Het hier en nu is het besef.

http://www.youtube.com/watch?v=jEyZFbkvJjw


Professor Ian Xel Lungold geeft een lezing over de mayakalender waarin hij ook het bewustzijn uitlegt.Ook leuk is de reden waarom een kalender.Hij zegt dus dat de enigste wet die telt,is waar jij je aandacht op richt.
| #144093 | 30-06-2011 15:21 | xxxx
het zijn de wetenschappers zelf die zich buiten het onderzoek naar bewustzijn hebben geplaatst
couldn't agree more ..
xxxx's avatar
| #144096 | 30-06-2011 16:42 | Appie
het zijn de wetenschappers zelf die zich buiten het onderzoek naar bewustzijn hebben geplaatst


Dat is ook de wetenschappelijke methode. Indien men een systeem probeert te beoordelen moet men zelf niet deelnemen omdat dit de resultaten kan beinvloeden. Dit is dus ook het probleem van de quantummechanica en die jongens erkennen dat echt wel, maar ze weten ook nog niet waar ze beginnen moeten. Ze hebben geen methode. Trouwens er zijn wel ontwikkelingen:

http://www.spacedaily.com/reports/Measuring_certainty_in_quantum_physics_world_999.html

Vind de problemen erg lijken op de zoektocht naar de universele formule waarmee men alles kan verklaren.

Goed artikel Antares, heb het met veel plezier gelezen :)
Appie's avatar
| #144098 | 30-06-2011 16:47 | _Martijn_
Hij zegt dus dat de enigste wet die telt,is waar jij je aandacht op richt.
Nog een reden om niet teveel naar Alex Jones of Max Keiser te luisteren, of de hele tijd maar complotten te zitten ontleden.
_Martijn_'s avatar
| #144101 | 30-06-2011 16:52 | Axeman
Wanneer de anomalie niet langer kan worden genegeerd, is de algemene reactie om het te verklaren binnen het huidige paradigma. Sommigen geloven dat een dieper begrip van hersenchemie de antwoorden zal verschaffen; misschien zetelt bewustzijn in de werking van neuropeptiden. Andere kijken naar quantumfysica; de piepkleine microbuisjes gevonden binnen zenuwcellen zouden quantumeffecten kunnen creëren die op een of andere wijze aan bewustzijn zouden kunnen bijdragen. Sommigen onderzoeken rekenkundige theorieën en geloven dat bewustzijn tevoorschijn komt uit de complexiteit van de hersenprocessen. Anderen vinden bronnen van hoop in chaostheorie.


Anomalie, welke anomalie?

Zoals gesteld, sommigen schrijven het bewustzijn toe aan de complexiteit van chemische, electromagnetische, quantumfysische interacties. Kortom, de complexiteit van energetische interactie binnen de materialistische structuur die onze hersenen zijn. Alle facetten hierboven aangehaald zijn slechts gedeeltelijke verklaringen vanuit een andere invalshoek en sluiten daarom elkaar niet uit.
Dat we materie, energievormen en hun complexe interacties (nog) niet volledig kunnen vatten, wat per definitie nogal complex is ;) , betekent niet dat men daarom op het foute spoor zit en men een radicaal andere verklaring moet gaan zoeken.

Energie is geen materie, maar kan niet bestaan zonder. Bewustzijn is geen energie, maar kan ook niet bestaan zonder... Of je het nu leuk vindt of niet, zonder materie geen bewustzijn, dus ik vind onderzoek naar bewustzijn vanuit een 'materialistische' visie gerechtvaardigd. Het kan dienen als basis voor inzichten die de hogere niveaus van complexiteit trachten te ontrafelen.

Dergelijke artikelen komen voor mij net zo over als creationisme. Ik versta het niet, dus het zal wel niet juist zijn en laten we er maar een andere verklaring voor uit onze duim zuigen... en wetenschappelijke argumenten? mwa, laten we maar de volledige wetenschap over dezelfde kam scheren en alles verwerpen, hoeven we ons niet te verantwoorden. Lekker gemakkelijk! En vooral geen moeilijke vragen stellen aub... of ik zeg dat je vast zit in een paradigma!

Een alternatief dat toenemende aandacht krijgt is de visie dat de capaciteit van ervaring zelf niet een product is van de hersenen. Dit wil niet zeggen dat de hersenen niet verantwoordelijk zijn voor wat we ervaren - er is overvloedig bewijs voor een sterke correlatie tussen wat zich in de hersenen afspeelt en wat zich in de geest afspeelt


Vanwaar komt het onderscheid 'wat zich in de hersenen afspeelt' en 'geest', zit men daar ook niet vast in een paradigma?
| #144204 | 30-06-2011 22:52 | JFK
we weten ook niet hoe zwaartekracht tot stand is gekomen, maar het bestaat wel.


Dat zwaartekracht (zoals het over het algemeen begrepen word) daadwerkelijk in die vorm bestaat is helemaal niet zo zeker, er is tenminste één alternatieve verklaring voor dit 'aantrekkings' effect dat materie vertoond.

Zwaartekracht bijvoorbeeld is objectief meetbaar


Omdat ik op een voorgaande post met betrekking tot zwaartekracht heb gereageerd kan ik het niet laten ook hier een nuance aan te brengen:
Het aan materie inherente effect dat zwaartekracht genoemd is, is objectief meetbaar (onder bepaalde omstandigheden).
Er is echter nog geen onfeilbare methode die zwaartekracht op afstand (met een tussenliggend medium praktisch bestaand uit een vacuüm) kan meten.
JFK's avatar
| #144212 | 30-06-2011 23:16 | xxxx
Dat is ook de wetenschappelijke methode. Indien men een systeem probeert te beoordelen moet men zelf niet deelnemen omdat dit de resultaten kan beinvloeden.
... participatie is natuurlijk gewenst om te kunnen oordelen, maar het oordelen zelf, in al zijn facetten, moet eerst begrepen worden voor er een conclusie/geest/ aan verbonden mag worden...en daar hoort kijken naar het denkproces, bewustzijn etc bij ... is er sprake van smetvrees? De problemen alleen al die het oplevert om zuivere distantie tot het onderzoeks object te creëren alleen al wijst op een fundamentele denkfout
xxxx's avatar
| #144214 | 30-06-2011 23:44 | Appie
@ xxxx om de oorzaak te vinden moet je toch eerst helder kunnen kijken en in het land der blinden is eenoog koning.

Vind het een leuk artikel omdat het een discussie tussen reductionisme en holisme samenvat. Maar misschien begrijp ik het verkeerd?

Het mooie is toch dat niemand het weet :)
Appie's avatar
| #144227 | 01-07-2011 05:11 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
⊕ | #144098 | 30-06-2011 17:47 | _Martijn_


Alex jones is een zion chill of een jezuiet,daar moet je zeker niet al te veel naar luisteren.
| #144234 | 01-07-2011 08:44 | liefdevol
@axeman

Je zegt;

'Energie is geen materie, maar kan niet bestaan zonder. Bewustzijn is geen energie, maar kan ook niet bestaan zonder...'

en dan zeg je;

'Of je het nu leuk vindt of niet, zonder materie geen bewustzijn'

Dat begrijp ik dan niet, energie is geen materie zeg je, m.a.w. energie is immaterieel. Dat impliceert tevens dat energie wel zonder materie zou kunnen, hoe kom je dan tot de stellige conclusie dat er zonder materie geen bewustzijn zou kunnen zijn?

Of bedoel je dat energie niet zonder materie kan, maar het is geen materie, m.a.w. materie creeert geenmaterie cq het immaterieele?

Is dat niet onlogisch, zou het niet logischer zijn te stellen dat vanuit het immaterieele cq het "niets" materie is ontstaan, dan andersom?
| #144236 | 01-07-2011 09:18 | xxxx
dus ik vind onderzoek naar bewustzijn vanuit een 'materialistische' visie gerechtvaardigd.
elke onderzoeks methode is 'gerechtvaardigd' natuurlijk, (binnen een aantal ethische grenzen) .. de leuke suggestie van het stukje echter was, en waar veel voor te zeggen valt imo, is dat je 'de filmprojector' onderzoekt zodra je op het materiële vlak onderzoekt, als 'receptor' of spiegel van het bewustzijn, maar dan onderzoek je niet bewustzijn zelf .. ik heb er moeite mee, dat materialisten beweren dat bewustzijn zelf een chemisch proces is, en om het te snappen we niks meer hoeven te doen dan 'beter calculeren' ... dat is het 'wij van wc eend, adviseren wc eend' niveau wat je net niet van wetenschappers zou verwachten ... zou dat komen omdat elk vakgebied zich zo gespecialiseerd heeft, dat het denkt de enige met een geldige visie te zijn?

om de oorzaak te vinden moet je toch eerst helder kunnen kijken en in het land der blinden is eenoog koning.

Daarom is het gerechtvaardigd ook eerst de filmprojector te onderzoeken, maar vervolgens moet je wel toe kunnen geven, dat bewustzijn daar dan buiten plaats vind, in plaats van blijven vol houden dat "de carrier" ook "het ding" is, en dus materialistisch ... volgens mij hindert het ego meer bij dat zuiver kijken dan we lief zijn te onderkennen, en dat bedoel ik dat ook technisch :)

Dat er geen relatie is tussen materie en bewustzijn, lijkt me erg moeilijk, zo niet onmogelijk te bewijzen ..
xxxx's avatar
| #144333 | 01-07-2011 23:14 | xxxx
So let us decide whether you want a shelter, a safety zone, which will no longer yield conflict, whether you want to escape from the present conflict to enter a condition in which there shall be no conflict; or whether you are unaware, unconscious of this conflict in which you exist. If you are unconscious of the conflict, that is, the battle that is taking place between that self and the environment, if you are unconscious of that battle, then why do you seek further remedies? Remain unconscious.
xxxx's avatar
| #144335 | 01-07-2011 23:27 | xxxx
Bierman vindt dat parapsychologische fenomenen niet hoeven te botsen met de wetenschap: ‘Er is niets in de natuurkunde dat zulke informatieoverdracht verbiedt. In de formules die natuurwetten beschrijven, krijg je altijd twee oplossingen: eentje die vooruitloopt in de tijd en een die terugloopt. Men zegt dan: dat is een eigenaardigheid van de wiskunde, niet van de werkelijkheid. Maar ik denk dat bewustzijn de poort opent naar de effecten die wel teruglopen in de tijd.’
gejat uit een ander draadje ...leuk he!?
xxxx's avatar
| #148878 | 25-07-2011 20:59 | mister feedback
Het is een truc cq een spel :)
Om uberhaupt in twijfel te trekken of 'bewustzijn' bestaat is niets anders dan het in twijfel trekken van de eigen wil.
Elke seconde aandacht die daaraan wordt besteed = je aandacht kwijt aan denken & twijfelen :)
Als je de truc eenmaal goed doorhebt is dubbel liggen van het lachen om deze aanname het enige wat nog rest.
Een aanval op de eigen cirkel (de eigen aansturing) is niets anders dan een machts-spel en dat is wat het is.
Kijk nou eens goed om je heen; zo zit het met alles :)
Logica maakt alles zichtbaar hoe het in elkaar zit.
Laat je niet misinformeren en stop de strijd door des-informatie en manipulaties naast je neer te leggen :)
| #148880 | 25-07-2011 21:02 | mister feedback
Enne denken ? Denken = je aandacht er niet bij hebben ! Whoehahahahahaha
Laat je niet bij de neus nemen koekebakkers :)
En donderstraal op met je gelul over bewustzijn; alsof ik zou moeten twijfelen aan mijn eigen aanwezige wil; denk er om he ? Want ik trek je de oren over je kop :)
Alles is aandacht en mentale informatie is er voor om onderscheiden te worden van synchroon en a-synchroon :)
Wat een gelul om niets :)
| #148883 | 25-07-2011 21:11 | mister feedback
ow, tot slot: laat niemand het nog wagen om de eigen wil of het eigen bewustzijn in twijfel te trekken; die is bij deze gedefinieerd als een psychopaat en hoort een electro-shock te ondergaan of de kogel te krijgen of .... een aai over z'n bolletje ?
Whoehahahahahahahahaha
Dat we hier tijd aan kwijt zijn geraakt; on-gelofelijk !!
Informatie wordt verspreid om je eigen kracht te ondermijnen, ok ? Daarin zijn woorden doorgaans een prima middel :)
Er zijn ook momenten in onze evolutie om dergelijke onzinnen (autistische schiftgeleerden zijn hier debet aan) terzijde te schuiven en onze taal op te schonen van al die e-nummers met al die kwalijke gevolgen.
aanmelden / inloggen