Door Antares, Op vri 20 feb 2015 15:56, 2 reacties,    

Is Boko Haram een geheime CIA Operatie, verdeel en verover Afrika? (2)

Deel 1

De rapportage van de Greenwhite Coalitie onthult een driestappenplan van de Amerikaanse National Intelligence Council om Nigeria te "Pakistaniseren," de crisis te internationaliseren en het land te verdelen onder een VN-mandaat en bezettingsmacht. Het plan "voorspelt" het uiteenvallen van Nigeria in 2015. Het is de moeite waard om volledig te citeren:

Het gehele [National Intelligence Council] rapport is eigenlijk een gecodeerde verklaring van intenties over hoe door middel van destabilisatieplannen de VS van plan zijn om Nigeria eventueel te ontleden […]

Stap 1: Pakistaniseren van Nigeria

Met de plaag van Boko Haram als een existentiële realiteit, is het waarschijnlijk dat in de komende maanden de reeks van bomaanslagen en aanvallen op publieke gebouwen zal escaleren.

Het doel is spanning en wederzijdse achterdocht te verergeren tussen aanhangers van de twee geloven in Nigeria en te leiden naar sectarisch geweld [...]

Stap 2: De crisis internationaliseren

Er zullen oproepen komen van de Verenigde Staten, Europese Unie en Verenigde Naties voor het beëindigen van het geweld. [...] Om het effect te bereiken zullen de internationale media een bommentapijt leggen van verslagen over de Nigeriaanse crisis met zogenaamde experts die discusseren over de verstrekkende gevolgen die hun best zullen doen om de indruk te wekken dat alleen goedwillende buitenlandse interventie de crisis zou kunnen oplossen.

Stap 3: Het grote uithakken onder VN-mandaat

Er zullen eerst voorstellen komen voor een internationale vredesmacht om tussenbeide te komen en de strijdende groepen te scheiden en voor een VN-mandaat voor diverse delen van Nigeria om onder gemandateerde vredesmachten te komen. Uiteraard hebben de VS en hun allianties achter gesloten deuren in het geheim uitgewerkt welke gebieden van Nigeria te bezetten schijnbaar geleid door onopgesmukte economische belangen […] (Ibid., nadruk toegevoegd)


Nile Bowie schreef in 2012:

Het Nigeria Tribunaal heeft bericht dat Boko Haram steun ontvangt van verschillende groepen uit Saoedi-Arabië en het VK, in het bijzonder van het Al-Muntada Trust Fund, waarvan het hoofdkwartier zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt en van Saoedi-Arabië's Islamic World Society. Tijdens een interview gehouden door Al-Jazeera met Abu Mousab Abdel Wadoud, beweert de AQIM-leider dat organisaties vanuit Algerije wapens hebben verschaft aan de Nigeriaanse Boko Haram beweging "om moslims te beschermen in Nigeria en de opmars van een minderheid van kruisvaarders te beëindigen."

Het blijft uitgebreid gedocumenteerd dat leden van Al-Qaida (AQIM) en de Libische Islamitische Gevechtsgroep (LIFG) die tussen Libische rebellen vochten rechtstreeks wapens en logistieke steun ontvingen van landen uit het NAVO-blok gedurende het conflict in Libië in 2011[...]

Afbeelding: Abdelhakim Belhadj, rebellenleider gedurende de oorlog in Libië in 2011 en voormalig commandant van de aan Al-Qaida geliëerde Libyan Islamic Fighting Group.

Als het verkapt steunen van terroristische organisaties om buitenlandse politieke doelen te verwezenlijken de eerste vereiste is voor leiderschap van buitenlandse operaties onder de Obama-regering, dan bestaat Boko Haram als een afzonderlijke arm van het VS-destabilisatie-apparaat, gericht op het verbrijzelen van Afrika's meest bevolkte land en grootste potentiële markt. (Nile Bowie, CIA Covert Ops in Nigeria: Fertile Ground for US Sponsored Balkanization Global Research, 11 April 2012)


Ook geven verslagen aan dat sommige Nigeriaanse legerleiders mogelijk betrokken zijn bij het aanwakkeren van de opstand.

Volgens het verslag heeft een Nigeriaanse soldaat in de staat Borno bevestigd dat Boko Haram in hun aanwezigheid Gamboru Ngala aanviel maar dat hun aanvoerder hen vroeg de aanval niet terug te drijven. De soldaat vertelde BBC Hausa Service dat helikopters in de lucht hingen terwijl de aanvallen doorgingen. 300 mensen werden gedood, huizen en een markt verbrand terwijl soldaten toekeken en werd opgedragen om degenen die werden aangevallen niet te hulp te schieten. De soldaat zei dat de opstand van Boko Haram zal eindigen wanneer hoge legerofficieren ermee stoppen om het aan te wakkeren.

Over de ontvoering van Chibok meisjes vertelde een soldaat in een interview met SaharaReporters,

"…ons werd opgedragen voertuigen aan te houden waarin de meisjes werden vervoerd maar net toen we met de missie begonnen, kwam er een nieuw bevel dat we terug zouden moeten trekken. Ik kan je verzekeren, niemand gaf ons enige aanwijzingen om naar wie dan ook te zoeken."

Sommige soldaten vermoeden dat hun aanvoerders militaire operaties aan de Boko Haram sekte onthullen. (Audu Liberty Oseni, Who is Protecting Boko Haram. Is the Nigerian Government involved in a Conspiracy?, africanexecutive.com, May 28, 2014)


Zou het kunnen dat deze legerleiders werden gedwongen door elementen in de Amerikaanse ambassade, zoals gesuggereerd door het eerder genoemde Greenwhite Coalition onderzoek?

Boko Haram: het volgende hoofdstuk in de fraudulente, kostbare, destructieve en moorddadige oorlog tegen terreur?

Het is duidelijk aangetoond dat de zogenaamde oorlog tegen terreur terrorisme heeft doen toenemen. Zoals Nick Turse uitlegt:

Tien jaar nadat Washington belastinggeld in contra-terrorisme en stabiliteitsinspanningen begon te gieten verspreid over Afrika en hun legers voor het eerst vanuit Camp Lemonnier (Djibouti) begonnen te werken, heeft het continent grondige veranderingen beleefd, maar niet diegenen waar de VS naar streefde. Berny Sèbe van de Universiteit van Birmingham telt post-revolutionair Libië, de ineenstorting van Mali, de opkomst van Boko Haram in Nigeria, de staatsgreep in de Centraal Afrikaanse Republiek, en geweld in het Afrikaanse merengebied als bewijs van toenemende instabiliteit. "Het continent is vandaag beslist onstabieler dan het was in het begin van 2000, toen de VS directer begon te interveniëren," vertelde hij me. (Nick Turse, The Terror Diaspora: The U.S. Military and Obama’s Scramble for Africa, Tom Dispatch, June 18, 2013)


Wat zoekt de VS eigenlijk in Afrika?

Als het aankomt op overzeese interventies dan hebben decennia van geschiedenis laten zien dat de opgegeven bedoelingen van het Amerikaanse leger nooit zijn echte bedoelingen zijn. Het echte doel is nooit om mensen te redden, maar altijd om winsten en macht te redden. US-NAVO interventies redden niet. Zij moorden.

Door de VS geleide interventies vanaf het begin van de eeuw hebben honderdduizenden, zo niet meer dan een miljoen, onschuldigen gedood. Het is moeilijk te zeggen want de NAVO wil niet echt weten hoeveel burgers het doodt. Zoals The Guardian in augustus 2011 opmerkte was er, behalve over een korte periode, "geen prominent internationaal project gericht op het vastleggen van doden in het Libische conflict".

In februari 2014, "minstens 21.000 burgers [waren] geschat gewelddadig te zijn omgekomen als een gevolg van de oorlog" in Afghanistan volgens Cost of War. Wat Irak betreft, in mei 2014 "[waren] tenminste 133.000 burgers gedood door rechtstreeks geweld sinds de invasie."

Wat betreft Libië logen de mainstream media eerst over het feit dat Gaddafi het geweld veroorzaakte door vreedzame demonstranten aan te vallen, een bedrieglijk verhaal bedoeld om Gaddafi te demoniseren en publieke opinie te kneden ten gunste van alweer een volgende militaire interventie. Zoals het Belfer Center for Science and International Affairs berichtte, "geweld werd eigenlijk op gang gebracht door de demonstranten."

Het gaf verder aan:

De overheid reageerde militair op de rebellen maar mikte nooit opzettelijk op burgers of nam zijn toevlucht tot "willekeurig" geweld, zoals Westerse media beweerden […]

De grootste misvatting over de interventie van de NAVO is dat het in Libië en naburige landen levens heeft gered en het hen ten goede kwam. De realiteit was dat, toen de NAVO halverwege maart 2011 tussenbeide kwam, Qaddafi de controle over het grootste deel van Libië alweer had herwonnen, terwijl de rebellen zich snel terugtrokken richting Egypte. Het conflict liep aldus ten einde amper zes weken nadat het was begonnen, met een tol van ongeveer 1.000 doden, inclusief soldaten, rebellen en burgers die in de vuurlinie terecht waren gekomen. Door in te grijpen gaf NAVO de rebellen de gelegenheid om hun aanval te hervatten, die de oorlog met nogmaals zeven maanden verlengde en minsten 7.000 meer doden veroorzaakte. (Alan Kuperman, Lessons from Libya: How Not to Intervene, Belfer Center for Science and International Affairs, September 2013)


Ondanks deze getallen zullen de media opnieuw proberen ons ervan te overtuigen dat waar de wereld op dit moment het meest behoefte aan heeft is om zich van de terroristengroep Boko Haram te ontdoen en dat een miltaire interventie de enige oplossing is, zelfs terwijl de zogenaamde oorlog tegen terreur eigenlijk terrorisme wereldwijd heeft doen toenemen. Zoals Washington’s Blog aangaf in 2013, "wereldwijd terrorisme is van 1992 tot 2004 afgenomen, maar sinds 2004 omhooggeschoten."

The Guardian schreef in november 2014:

De Globale Terrorisme Index hield bijna 18.000 doden bij in het afgelopen jaar, een toename van ongeveer 60% ten opzichte van het voorgaande jaar. Vier groepen waren voor de meeste daarvan verantwoordelijk: Islamitische Staat (Isis) in Irak en Syrië, Boko Haram in Nigeria, de Taliban in Afghanistan; en Al-Qaida in diverse delen van de wereld. (Ewen MacAskill, Fivefold increase in terrorism fatalities since 9/11, says report, The Guardian, November, 18, 2014)


Waar The Guardian niet in slaagt om op te merken is dat al deze groepen, inclusief Boko Haram en de Islamitische Staat, op welke manier dan ook, werden bewapend, getraind en gefinancierd door de VS-NAVO alliantie en hun allianties in het Midden-Oosten.

Dankzij de verkapte steun van Westerse landen, wapenhandelaren en bankiers die profiteren van moord en vernietiging, is de oorlog tegen terreur springlevend. Het westen pleit voor eindeloze militaire interventies, waarbij het doet alsof het negeert wat de echte oorzaken zijn van terrorisme en de reden waarom het zich uitbreidt, waarbij het zijn aandeel berbergt, en daarmee duidelijk zijn ware bedoeling laat zien: terrorisme aanwakkeren om landen te destabiliseren en te vernietigen, aldus het rechtvaardigen van militaire invasie en de overwinning van het rijkste land van het Afrikaanse continent te bereiken onder het voorwendsel de wereld te redden van terreur.
Annotaties:
| #229827 | 20-02-2015 16:54 | Ness
Om het cirkeltje rond te maken wordt de schuld bij de religie gelegd. En dat gaat erin als koek hier te lande: iedere moslim vormt een bedreiging. Dat om het even welke groep ook op die manier kan worden gedemoniseerd komt bij de meeste mensen niet op. Maar vandaag zij en morgen jij.
Ness's avatar
| #229866 | 21-02-2015 10:09 | Tayelrand
Duh!

Dit was de allereerste gedachtte die in mij opkwam toen Boko Haram met een hernieuwd offensief kwam op de dag nadat nigeria weigerde om zich aan te sluiten bij de VS geleide alliantie tegen terreur in Afrika.
Tayelrand's avatar
aanmelden / inloggen