Door community (initieel Hans), Op don 2 jun 2016 18:36, 19 reacties,    

Is de opwarming van het klimaat in Nederland gestopt?In 2014 bereikte de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland, gemeten in De Bilt, een nieuw record 11,7ºC. Zo warm was het nog nooit geweest sinds de metingen begonnen. Daardoor lijkt het of de opwarming van het klimaat nog altijd doorgaat.
Maar over de eerste 5 maanden van 2016 was de gemiddelde temperatuur in De Bilt 7,6ºC. En dat is eigenlijk heel normaal als je kijkt naar de afgelopen 30 jaar. In 1988 was het bijvoorbeeld over de periode januari t/m mei 7,74 ºC.
In de grafiek hieronder is de gemiddelde temperatuur over de eerste 5 kalendermaanden van het jaar weergegeven.

Schermafbeelding 2016-06-02 om 16.57.30

De donkerblauwe doorgetrokken lijn in de grafiek is het voortschrijdend gemiddelde over 7 jaar. En aan dat voortschrijdend gemiddelde kun je zien dat het de laatste 25 jaar gemiddeld genomen niet warmer is geworden.

Kijken we alleen naar de maand mei, dan lijkt het ook wel alsof de opwarming de laatste jaren stagneert. In de grafiek hieronder zie je de gemiddelde temperatuur in mei over de afgelopen 40 jaar. De doorgetrokken lijn geeft het voortschrijdend gemiddelde over 7 jaar weer.

Schermafbeelding 2016-06-02 om 19.08.08

Het is jammer dat het KNMI dit soort grafiekjes nooit laat zien en ook niet aan het publiek uitlegt hoe het nu precies zit met de opwarming in Nederland.
Ik kan zelf geen verklaring bedenken waarom de opwarming in Nederland stagneert.
Annotaties:
| #251530 | 02-06-2016 19:03 | Make_over
Gaat het niet over afwijkend ( erratic ) gedrag van het klimaat?
Make_over's avatar
| #251536 | 02-06-2016 21:18 | Make_over
Hagel in juni, de seine overstroomt etcetera ?
Make_over's avatar
| #251537 | 02-06-2016 21:42 | jantjeuitnederland
Nederland is maar een heel klein stukje aarde.
Het schijnt wereldwijd weer recordwarm geweest te zijn.
jantjeuitnederland's avatar
Het weerbeeld wat we nu begin juni zien met al dat water en overstromingen is redelijk normaal in Europa rond augustus/september door regen.

In mei/juni behoor je wat hoogwater te hebben in de rivieren door smeltsneeuw vanuit de bergen.

Nu is het onweersbuien, doden en gewonden door bliksem inslagen overvloedige overstromingen en landverschuivingen.
Samen met de economische, de chaotische politieke crisis in de EU oorlogsdreiging door de Navo en wereldwijd, lijkt het klimaat ook te zeggen "end game".
Johan Alphons (Independent, spaceship Earth)'s avatar
| #251546 | 03-06-2016 01:53 | tegengas
El Niño en ruimteweer
tegengas's avatar
| #251547 | 03-06-2016 16:33 | Rotterdam
Oh God, daar hebben we weer zo'n stukje van Hans. Er hoeft maar ergens twee vlokken sneeuw te vallen of de opwarming is tot stilstand gekomen. Ook haalt hij klimaat en weer voortdurend door elkaar.

Dus Hans:

Het klimaat is de gemiddelde weerstoestand over een periode van minimaal 30 jaar. De toestand van de atmosfeer op een bepaald moment is het weer
| #251548 | 03-06-2016 18:17 | tegengas
De temperatuur zakt weer.
tegengas's avatar
| #251549 | 03-06-2016 21:12 | de^mol
Dat het dit voorjaar warmer was, was geheel te wijten aan El niño. Het is wereldwijd weer teruggezakt naar 'normaal' over de laatste 20 jaar.

Het was de laatste 20 jaar wel warmer dan de eeuw ervoor, maar de laatste 20 jaar warmt het idd. niet meer op.

Het is wel warmer dan een eeuw geleden, dat heeft met natuurlijke klimaatverandering van doen. De ijstijd eindigde ook niet door toedoen van SUV's.

Met CO2 heeft het allemaal niets te maken. Sterker nog, we zouden subsidie moeten krijgen voor CO2 uitstoot. Meer CO2 uitstoot betekent namelijk méér oogsten, meer natuur: fotosynthese drijft erop.

Het is dan ook na water het belangrijkste goedje op aarde.
| #251550 | 03-06-2016 22:05 | feniks
Zoals Rotterdam duidelijk maakt: moet je klimaat over langere periodes bekijken, en niet zoals Hans enkel over de afgelopen 25 jaar.

Op de website van het KNMI kun je alle metingen vanaf 1901 downloaden. http://projects.knmi.nl/klimatologie/daggegevens/

Ik heb daarmee eens het gemiddelde per maand en per jaar bepaald en dan het voortschrijdend gemiddelde over een periode van 20 jaar in grafiekjes gezet. De conclusie is duidelijk: de gemiddelde temperatuur van de afgelopen 20 jaar was in elke maand hoger dan in eender welke andere periode van 20 jaar in de afgelopen 115 jaar.

Voor het jaargemiddelde zit Nederland maar liefst 1,05°C hoger in de afgelopen 20 jaar dan voor de periode 1960-1980. De periode 1931-1951 was ook wel relatief warm, maar toch nog steeds 0,58°C frisser dan de afgelopen 20 jaar.

Dat het de afgelopen maanden wat frisser is geweest, dat maakt dus niet veel uit. En zijn we weer vergeten dat we enkele maanden geleden een zeer milde winter hebben gehad? En in 2012-2013 een winter met enkele zeer koude periodes?
| #251551 | 03-06-2016 22:58 | jruijs
Metingen uit 1901 kun je niet zomaar vergelijken met metingen van nu (tenminste als het over het klimaat gaat). De meetgegevens dienen namelijk nog gecorrigeerd te worden voor verstorende effecten (is anders voor elk weerstation), als bijvoorbeeld een stad waar de temperatuur gemeten wordt groter wordt, geeft deze temperatuurverstoringen op de metingen, dus als je de metingen in een groeiende stad langs elkaar legt, zul je inderdaad altijd een stijgende lijn zien in de temperatuur.

Deze correctie van de temperaturen is een heel vak apart en biedt helaas veel ruimte voor subjectieve invloeden die het geheel niet betrouwbaarder maakt.
| #251552 | 03-06-2016 23:07 | tegengas
Je lult weer uit je nek feniks, kijk 100000 jaar terug.
tegengas's avatar
| #251568 | 05-06-2016 17:37 | feniks
Je lult weer uit je nek tegengas. Je komt gewoon met een volledig ongesubstantieerde, nietszeggende, dooddoener. Maar ik heb mijn argument opgebouwd rond data, die je zelf ook kunt downloaden en herberekenen.

jruijs, als je de moeite zou doen om eens de link te volgen die ik opgaf, dan zou je zien dat er data zijn voor alle Nederlandse meetstations (klik op “download”). En dat is niet alleen van “een groeiende stad”, maar ook van nog steeds landelijke plaatsen. Bereken zelf eens voor de verschillende stations, en kom dan nog eens terug met degelijk onderbouwde kritiek.
| #251569 | 05-06-2016 17:42 | tegengas
115 jaar, jochie ga naar mamma toe, en doe je betaalde werk voor de farmacie.
tegengas's avatar
| #251572 | 05-06-2016 20:51 | feniks
Tegengas, ik herhaal:
Je lult weer uit je nek tegengas. Je komt gewoon met een volledig ongesubstantieerde, nietszeggende, dooddoener
| #251577 | 06-06-2016 09:30 | Paul2
De hier geventileerde beleefde omgangsvormen doen me dit threadje overslaan.
| #251584 | 06-06-2016 16:03 | tegengas
Ik ook, Ik wil voorkomen dat het mij allemaal teveel wordt.
tegengas's avatar
| #251612 | 07-06-2016 21:57 | jruijs
feniks:
jruijs, als je de moeite zou doen om eens de link te volgen die ik opgaf, dan zou je zien dat er data zijn voor alle Nederlandse meetstations (klik op “download”). En dat is niet alleen van “een groeiende stad”, maar ook van nog steeds landelijke plaatsen. Bereken zelf eens voor de verschillende stations, en kom dan nog eens terug met degelijk onderbouwde kritiek.


Ik heb op de link geklikt, hoe kan ik anders weten welke data je gebruikte, en daar mijn reactie op gebaseerd. Ik had het ook over meerdere weerstations, de stad als voorbeeld, etc.. dus waar je bovenstaande op baseert is me een raadsel ...

Ik hoef niets na te rekenen, ik weet namelijk wat de meetwaardes waard zijn m.b.t. beweringen omtrent het klimaat in het verleden, laat staan in de toekomst, die bescheidenheid zou m.i. menigeen sieren ...

Jij zult mijn woorden wel weer 180 graden verkeerd opvatten en bijvoorbeeld mijn term "waard" lezen als waardeloos, maar daar mag je zelf verder mee puzzelen, daar hoef ik verder geen inbreng in te hebben.
| #251617 | 08-06-2016 07:06 | feniks
Ik hoef niets na te rekenen, ik weet namelijk wat de meetwaardes waard zijn

jruijs, Omdat ik niet wil je woorden “180 graden verkeerd opvatten”, kun je eens uitleggen waarom je dat niet hoeft na te rekenen en waarom je dat zomaar weet? Ben jij een klimaatexpert die zoveel kennis over dat onderwerp heeft en zo’n data al honderden malen heeft “nagerekend”? Of is het omdat je zo overtuigd bent van je eigen groot gelijk dat er geen ruimte voor twijfel kan bestaan?
| #251625 | 08-06-2016 19:15 | jruijs
Waar haal je al die conclusie-vragen toch weer vandaan? Het enige wat ik beweerd heb is dat men appels niet met kippen kan vergelijken. Als ik daar berekeningen over zou moeten maken, zou ik toe moeten geven dat kippen toch een beetje op appels lijken en daar een conversie/correctie factor voor moeten gaan verzinnen en daarna een complex/chaotisch systeem moeten gaan extrapoleren om iets te kunnen zeggen over de nabije toekomst, ik ga daar niet in mee. Als iemand denkt dat te kunnen, raad ik hem/haar aan te beleggen op de beurs, dat complex/chaotisch systeem is namelijk meerdere factoren eenvoudiger ...

Uiteraard temperatuur is temperatuur, maar als je het in dit kader hebt over klimaatveranderingen over korte termijn (<50-100 jaar), en het dus over zeer geringe schommelingen gaat die zelfs in de orde van grootte liggen van de nauwkeurigheid van de opnemers, dan dien je geen appels met kippen te vergelijken en dien je theoretische aannames te doen en meetwaardes te corrigeren, voor o.a. systematische meetfouten, groeiende steden, groeiende bossen, akkerbouw, etc.. Dat is gewoon een open deur en is binnen de klimaatdiscussie bij iedereen bekend. Kijk bijv. naar de eerste video van de link die je zelf doorgestuurd hebt in de 2e thread van dit onderwerp, die video gaat bijna uitsluitend over deze correcties .... (wel wat gekleurd naar satelliet-metingen toe, maar dan nog)
aanmelden / inloggen