Door community (initieel ouwe knar), Op don 20 jul 2017 13:34, 2 reacties,    

Is mestvergisting dé oplossing of ‘boerenbedrog’?Een duurzame oplossing voor het enorme mestprobleem of een subsidieslurpende vervuiler? De afgelopen tien jaar is er 2,5 miljard euro subsidie geïnvesteerd en de regering is volledig overtuigd van het nut.
Mestvergisters zouden de uitstoot van broeikasgassen die boeren produceren met hun mest oplossen en voor biogas zorgen.

Tankwagens vol stront

Op veel plekken waar plannen zijn voor een vergister protesteren omwonenden tegen milieuschade en stankoverlast.

Biochemicus en hoogleraar Lucas Reijnders legt uit: "De kern van het mestprobleem bestaat uit stikstof- en fosfaatverbindingen, die worden in een vergasser gedaan. Maar daar komt vervolgens opnieuw stikstof en fosfaat in precies dezelfde hoeveelheid uit." en "De energie die mestvergisten oplevert komt nauwelijks uit de mest. Er moet nog van alles bij worden gevoegd voordat er via vergisting energie kan worden opgewekt. Gras, maïs of ander afval is nodig, maar dat levert alleen maar meer methaan op."

Innoveren

Landbouworganisatie LTO Nederland vindt dat de critici meer geduld nodig hebben. "Als je aan het innoveren bent om een klimaatbijdrage te leveren, heb je subsidie nodig. Daar is niks mis mee om uiteindelijk een rendabele installatie te krijgen"Zie voor de rapportage http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2183175-is-mestvergisting-de-oplossing-of-boerenbedrog.html?title=is-mestvergisting-de-oplossing-of-boerenbedrog
Annotaties:
| #260297 | 20-07-2017 13:51 | ouwe knar
Het wegwerken van het mestoverschot met behulp van mestfabrieken valt in de categorie ‘ecologische waanzin’. Dat zei prof. Lucas Reijnders, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, maandag 4 november in Deurne tijdens een informatie-avond van vereniging Stop de Stank. “Niet mestverwerking, maar verkleining van de veestapel is de logische weg naar beperking van het mestoverschot. Dus geen afschaffing van de dierproductierechten, maar minder dierproductierechten.”
http://www.leefbaarbuitengebied.nl/cms/index.php/35-nieuws/nieuws/86-prof-lucas-reijnders-mestfabrieken-zijn-ecologische-waanzin (2013)

In bovenstaande rapportage werd gesteld dat Nederland op grote schaal diervoeder importeert, daarmee op grote schaal dieren fokt, deze dieren voor het grootste deel exporteert en vervolgens met de stront achter blijft.
ouwe knar's avatar
| #260298 | 20-07-2017 13:54 | ouwe knar
https://www.youtube.com/watch?v=Wi45wdpcv7I (aanvoer en injecteren drijfmest)

Het gebruik van kunstmest en injecteren met drijfmest (emissiearm aanwenden van mest) breekt humus in de bodem af. De bodemvruchtbaarheid gaat verder achteruit.
Het zogenaamde emissiearm aanwenden van mest door injecteren levert in de praktijk niet of nauwelijks emissiereductie op van ammoniak omdat er slechts zelden sprake is van ideale omstandigheden en uit brandstofbesparingsoverwegingen.
Minder humus in de bodem betekent minder CO2 opslag.
Minder humus in de bodem betekent minder watervasthoudend vermogen waardoor er sneller en vaker besproeiing/irrigatie nodig is. Dat kost energie.
https://gelderland.notubiz.nl/document/2595449/1/bijdragen_Rondetafelgesprek_21_oktober_2015_(bio-_en_mestvergisting)_(PS2015-656)
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen