Door ron1872, Op woe 27 feb 2008 16:36, 18 reacties, all rights reserved

Is onderzoek 9/11 gevecht tegen de bierkaai of noodzakelijk?

Een aantal mensen zijn ervan overtuigd dat het er niet toe doet om uit te pluizen wie de aanslagen pleegde op 11 September 2001. Of het nu reactionaire fanatieke Moslims of de imperialistsen in de VS zijn, of wie dan ook, is niet van belang voor de strijd van de werkende klasse of van andere onderdrukte groepen mensen op aarde volgens hen. Het volharden in het willen zoeken naar de schuldigen zien ze meer als een nutteloos tijdverdrijf van de bourgeoisie.

Wat belangrijk is zeggen sommigen om tegen te vechten, zijn de consequenties van 9/11, zoals de oorlogen en aggressie tegen Afghanistan en Irak, de geheime gevangenissen, strategien van verlengde detentie van verdachten zonder advokaat of marteling.Verhoogde politie macht en controles etc. Een ander argument is dat in termen van menslijk verlies de aanslagen op 9/11 in feite klein zijn in vergelijking met de dagelijkse doden van 30,000 kinderen aan oorzaken die te voorkomen zijn. (Het equivalent van 10 nine-eleven dramas elke dag), of de dood van 4-5 millioen mensen in Congo de laatste jaren. Het laatste argument is ongetwijfeld waar. Het is begrijpelijk om prioriteiten te stellen in termen van hoeveelheid menselijk lijden. Het is echter niet zeker dat dit de meest efficiente methode is.

Eerlijk gezegd is er geen enkel debat geweest of het nu wel of niet van belang is wie de aanslagen pleegde. De meeste linksen nemen de officiele versie voor waar aan en tonen geen interesse in zelfs maar de morele vraag te stellen.

De mensen die wel naar de schuldigen willen zoeken zien er een heel krachtige manier in, en waarschijnlijk de enige, om tegen het imperialisme en het militarisme in te gaan dat op de neoliberale agenda staat.

Afleidingsmanoeuvre of juist aanpak oorzaak?

Waarom denken sommigen dat het een afleiding van belangrijkere onderwerpen is om naar de ware toedracht van 9/11 te zoeken? 9/11 skeptici zijn ook tegen de oorlog in Iraq en Afghanistan en tegen de schending van mensenrechten door de VS administratie tegen haar burgers en buitenlanders in de naam van de "war on terror". Omgekeerd vinden vredesaktivisten het niet nodig de waarheid van 9/11 te kennen. Zijn ze onwetend of bang voor de consequenties van deze stap? Het zou o.a. betekenen het aan de kaak stellen van frauduleuze praktijken van geheime diensten en staatsterrorisme. Dit is niet ongevaarlijk. Het erbij laten zitten is echter nog gevaarlijker zeggen de 9/11 truthers.
Ze zien het vechten voor de vrede zonder aanpak van de oorzaken als een gevecht tegen de bierkaai. Vredesactivisten vinden het zoeken naar de 911 waarheid een gevecht tegen de bierkaai.

Hieronder zes redenen waarom het wel belangrijk is.

1. De eerste reden waarom het belangrijk is de waarheid achter 9/11 te achterhalen is dat de slachtoffers van een misdaad dit verdienen en ook hun nabestaanden Dit is een morele en wettelijke verplichting. Het recht op de waarheid is in de VS niet vastgelegd in de wet. Bij internationaal recht is het recht op de waarheid op grond van verschillende mensenrechten wel vast gelegd. Sommige staten hebben wel de mogelijkheid waarheidscommisies te benoemen.
Vaak is het ontdekken van de waarheid voor de slachtoffers de sleutel naar het verkrijgen van compensatie. Om het zoeken naar de waarheid te omzeilen stelde de VS regering een deal voor aan de nabestaanden van slachtoffers. N.l. een bedrag van 1.8 millioen dollar per dode als ze accepteerden af te zien van verder onderzoek en vervolging bij de wet van de mogelijke daders. Het is nogal cinisch te beweren dat het achterhalen van de waarheid niet relevant is. De legendarische Jersey girls namen dit geld niet aan. Dankzij hun strijd is er na 444 dagen toch een onderzoek gestart is . Enkel een administatief onderzoek zonder rechters of eedaflegging.

2. De tweede reden is dat het de opdracht van de staat is aan haar burgers om voor veiligheid te zorgen door daders van elke misdaad te identificeren op te pakken en te straffen. Gezien het massale karakter met voorbedachte raden vallen de aanslagen van 9/11 onder de benaming van misdaden tegen de mensheid. Volgens de UN General Assembly, resolution 3074(XXVIII) van 3 December 1973 is er een internationaal akkoord tot samenwerking in het zoeken naar en het vastnemen en uitwijzen of straffen van personen, schuldig aan oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid.

Het oprichten van het international gerechtshof in Den Haag was de volgende stap in het kunnen vervolgen van personen waarvan staten het soms niet willen of kunnen. Op 12 September, 2001, heeft de UN Veiligheidraad, bij resolutie 1368(2001).op geroepen om alle lidstaten te doen samen werken om gerechtigheid te brengen waarbij vermeld is dat zelfs mensen die de daders hebben geholpen bij de aanslagen van 9/11 ook aansprakelijk gesteld zullen worden." Zolang de daders niet terecht zijn gesteld , is de taak van de veiligheidsraad niet volbracht.” De VS regering is gefaald in het onderzoek naar de misdaad van 9/11. Vier weken na de aanslagen ,heeft de vroegere US Attorney General, John Ashcroft, en FBI Directeurr Robert S. Mueller, speciaal gevraagd aan haar mensen om het onderzoek aan de kant te leggen al s er nieuwe aanslagen zouden dreigen. Daarom is er niks gepubliceerd en niemand terecht gesteld. Zeggen dat het van geen belang is de daders te vinden is in strijd met de norm van de internationale wetgeving. De VS regering heeft overigens verklaart nederland te zullen bombarderen als amerikaanse burgers voor het internationaal hoger gerechtshof worden veroordeeld.

3. De derde reden is dat onze individuele en collectieve veiligheid in gevaar is. Niemand is vervolgd geweest voor de plannnig het organiseren of het deelnemen aan de misdaad op 9/11. Er is geen verifieerbaar bewijs dat de 19 individuen genoemd door de FBI als de 9/11 hijackers, werkelijk aan boord zijn gegaan van de vliegtuigen waarmee de aanslagen gepleegd zijn.Hun namen staan niet op de passagierslijst noch zijn er lichaamsresten gevonden van een van hen terwijl andere wel geidentificeerd zijn. De claim dat moslim fanatiekelingen de aanslag pleegden blijft zwak onderbouwd en moeilijk bewijsbaar.Dat dit niet zonder hulp van binnen uit het veiligheidsapparaat zou zijn gegaan is nooit onderzocht door de commisie. De VS nam volgens haar zegge Khaled Mohammed Sheikh, gevangen als zijnde de master mind achter de aanslagen. Hij heeft bekend in maart 2007 de aanslagen gepleegd te hebben en nog dertig andere. Niemand anders dan de VS autoriteiten hebben deze man gezien sinds zijn arrestatie, geen advokaat, geen rechter geen journalist niemand. Het is niet zeker dat zijn identiteit klopt.Verder is het niet bekend onder welke omstandigheden de bekentenis is afgenomen na 3 jaar detentie in Quantanamo.

Het is normaal dat deze in beschuldiging stelling in twijfel worden getrokken door advokaten en mensenrechten activisten.Ook al zou de identiteit en de bekentenis kloppen dan nog is er daarmee geen bewijs van de deelname van de andere 19 individuen aan de misdaad. Er zijn geen getuigen van het aan boord gaan en geen bewijzen van hun vlieg capaciteit als piloot van een boeing. Als het niet duidelijk is dat de juiste daders gepakt zijn of dood, lopen ze nog ongestraft rond. Dit is een gevaar voor de samenleving. Degene die weigeren verder onderzoek te doen maken zich zo medeplichtig aan het in gevaar brengen van hunzelf, hun familie en de rest van de samenleving.

4. De vierde reden is dat de aanslagen van 9/11 gebruikt zijn door de VS regering als aanleiding voor de oorlogen tegen de souvereine staten Irak en Afghanistan waarin de NATO gedwongen betrokken is. Op 2 October, 2001, is aan de NATO veiligheidsraad in Brussel ‘bewijs’ voorgelegd van linken tussen Osama Bin Laden en de aanslagen op 9/11 door de gezanten uit de VS. Het Article 5 van de Atlantic Charter, is voor het eerst in gebruik genomen, waarbij een aanval op een lidstaat gelijk wordt gesteld met een aanval op alle lidstaten van de Nato.In naam van de collectieve veiligheid heeft de NATO de agressie op Afghanistan volledig gesteund.Reeds op 12 September, 2001 heeft de VS de aanslagen van de vorige dag betiteld als "internationaal" terrorisme.Toch had de veiligheidsraad geen enkel bewijs gezien van de betrokkenheid van Afghanistan bij de massa moord. Het is niet bekend wie er voorkennis had binnen de veiligheidsraad.Het werd snel duidelijk dat de Nato de officiele verklaring van de VS gretig aanvaardde en terrorisme als een van de grootste en meest serieuse bedreigingen van de vrede en de veiligheid benoemt.

NATO en de EU zetten eveneens de strijd tegen internationaal terrorisme boven aan op hun prioriteiten lijst voor de veiligheid, ondanks het gebrek aan bewijs.Deze campagne zorgde voor het in stand houden van de publieke angstpsychose.Als 9/11 een valse vlag operatie blijkt te zijn, uitgevoerd door elementen binnen de VS administratie, wordt het mogelijk het teleurstellende karakter van de veiligheidsraad aan de kaak te stellen binnen de NATO en de European Union.Valse vlag operaties zijn terroristische aanslagen opgezet door geheime diensten en toegeschreven aan een vijand. Operatie Gladio was daarvan een voorbeeld met 140 aanslagen in de EU zoals de Bende van Nijvel en de CCC, uitgevoerd door de geheime diensten Deze praktijken zijn aan het licht gekomen in de jaren 80 en het hoofd van de CIA heeft moeten aftreden.

5. De vijfde reden is dat het drama op 9/11 is gevolgd door een van de meest succesvolle propaganda campagnes in de geschiedenis van de mensheid. Er is geen precedent voor zo een massa indoctrinatie. Historici en de media krijgen nog altijd geen vat op het phenomeen. Het succes van de operatie kan gemeten worden aan het feit dat men de volledige wereld heeft doen geloven dat de aanslagen van 9/11 uitgedokterd zijn door Osama bin Laden vanuit een grot in Afghanistan en uitgevoerd door 19 fanatieke Moslims die net hadden leren vliegen. Hoe deze mythe heeft kunnen ontstaan is verontrustend. Er zijn moedwillig verhalen uitgestrooid door de FBI, dat er een vlieg instructie manual is gevonden in een auto aan de luchthaven van Boston; dat een laatste wilsbeschikking is gevonden in een verloren koffer die niet op het vliegtuig geraakte, dat een intact paspoort uit de ruines kwam dwarrelen van het WTC inferno enkele minuten na de crash van het vliegtuig en dan nog wel van een van de hoofdverdachten ..Moh Atta.

Ondertussen weigerde de pers informatie te publiceren die het officiele verhaal zouden weerleggen. Brandweermensen die getuigen van vele explosies in de kelders en de torens voordat ze instortten of getuigen die zeggen geen enkel vliegtuig te hebben gezien op de plaats van de inslag, waaronder een burgemeester in Pensylvania worden genegeerd. Tijdens de beelden van de aanslagen en terwijl heel de wereld in trans is, om 9 uur30 's morgens spreken deskundigen reeds zonder emotie over intense vuren die het gebouw doen instorten en de handtekening van Osama Bin Laden. Het derde gebouw dat instort in de namiddag wordt 20 minuten te vroeg gemeld met een live beeld van het nog intakte gebouw, door een reporter ter plaatse van de BBC, die de naam van het gebouw niet kende op dat moment en zich zo in de kaart liet kijken van voorkennis.Telefoneren uit een vliegtuig met een draagbare telefoon is nog altijd niet mogelijk en toch zijn er hartverscheurende gesprekken op de televisie te horen geweest van mensen vlak voor hun dood uit de vliegtuigen met een mobiele telefoon.

Later als millioenen amerikanen beginnen te twijfelen aan de officiele uitleg , start de media een campagne om deze mensen belachelijk te maken . Deze campagne is een wanhopige poging om de informatie die via het internet circuleert en die niet in de media komt, te stuiten. Door de waarheid achter 9/11 te achterhalen wordt het mogelijk de misleidende rol van de media als handlanger van de leidende elite aan de kaak te stellen. De waarheid zoeken omtrent 9/11 kan een krachtig middel tot bewustwording zijn.

6.De zesde reden is dat het officiele verhaal van 9/11 aanleiding heeft gegeven wereldwijd voor het inperken van mensenrechten en voor verhoogde politie activiteit en meer controle, neigend naar politie staat methodes.Sommige menen deze methodes aan de kaak te kunnen stellen zonder uit te zoeken wie de massa moord beging op 9/11.Als het Moslim terrorisme werkelijk de oorzaak is van 9/11 , zijn deze maatregelen te verantwoorden en moeilijk aan vechtbaar. Als het daarentegen blijkt dat de daders in de VS regering zitten maakt het de zaken toch wel anders en is het verantwoord al deze maatregelen teniet te doen.

7. De zevende reden is dat door de aanslagen op 9/11 regeringen het nivo van geheimhouding hebben kunnen verhogen en het af leggen van verantwoording is verminderd. Dat bedreigt het kwetsbare beetje democratie dat we hebben nog meer. Het falen van de democratie kan zichtbaar gemaakt worden door de waarheid te achterhalen achter 9/11. De vraag naar de waarheid over 9/11 impliceert de vraag naar mee transparantie van beleid en kan helpen onze democratisch rechten te herstellen.Er staat enorm veel op het spel. Dat is de enige verklaring voor de massale tegenwerking naar een degelijk gerechtelijk onderzoek en is juist de reden voor een groeiende groep mensen om wel op onderzoek te gaan.

Conclusie:
De recente uitspraak van de ex president van Italie dat 9/11 een inside job is, uitgevoerd door de geheime diensten, wordt opnieuw genegeerd in onze pers en is enkel in een Italiaanse krant gepubliceerd. Zo verging het ook twee ex ministers, Michael Meacher uit de UK en Andreas von Bulow uit de BRD evenals het voormalig hoofd van het Star Wars programma Kolonel Bowman. De pers negeert deze mensen met de vele honderden academici, luchtvaartmensen, architecten en ingenieurs, advokaten, veteranen inmiddels meer dan 60 % van de bevolking in de VS. Dus het argument dat zo'n groot geheim niet stil gehouden kan worden is hiermee ook weerlegt...

Vertaling door Babylonia van This is why 9/11 matters by Elias Davidsson.
Annotaties:
| #14959 | 27-02-2008 18:16 | Dinosaur
"De waarheid zoeken omtrent 9/11 kan een krachtig middel tot bewustwording zijn."


Volkomen mee eens. 9/1 opent de ogen, en geeft zo'n schok dat je weken/maanden niks anders doet dan info vergaren, tot het paranoide toe. Later, veel later, wanneer de gemoederen in je hoofd zijn bedaard, heb je dan misschien je wereldbeeld in elkaar gestoken waaaan je dan de volgende jaren, decennia aan kunt schaven. Het zal je leven veranderen, dat zeker.
Dinosaur's avatar
| #14965 | 27-02-2008 20:22 | never give up
@ Dinosaur . Krachtig verwoord .
| #14971 | 27-02-2008 21:15 | ron1872
Het zal je leven veranderen, dat zeker.

Inderdaad, ik ben in ieder geval heel anders tegen het leven en vooral de nieuwsvoorziening gaan aankijken.
ron1872's avatar
| #14977 | 27-02-2008 22:08 | Kletskous
Wie bedoel je precies met de mensen uit linkse hoek? Ik denk dat juist vooral de mensen uit de rechtse en conservatieve hoek geneigd zijn om alles wat uit de VS komt te slikken voor zoete koek. De VS is namelijk ook rechts en grotendeels conservatief.

Groen Links heeft onlangs kamervragen over het onderwerp gesteld, zie: http://binnenhof.groenlinks.nl/category/uit-de-tweede-kamer/. Welke rechtse partijen hebben dat ook gedaan?

Kortom als je met dit soort verdachtmakingen komt, wees dat wat specifieker.
| #14981 | 27-02-2008 22:27 | ron1872
Kletskous: soms moet je mensen aansporen tot ....
ron1872's avatar
| #14985 | 27-02-2008 22:51 | Kletskous
Dat kan best, maar dat doe je niet door zomaar wat te roepen of klakkeloos een artikel te vertalen.
| #14989 | 27-02-2008 23:25 | FraMauro
Is Zapruder niet uitgeroepen tot "extreem links" volgens een of ander blad? Zag dit citaat op een ander forum voorbij komen, vond het wel grappig zeker in verband met dit bericht en de openingszin.
FraMauro's avatar
| #14999 | 28-02-2008 00:23 | Johnito
Als linkse rakker heb ik me er juist altijd over verbaasd dat het 9/11-bedrog in Nederland onder linkse mensen nauwelijks speelt.

I beg to differ.

"alles hangt met elkaar samen"
Johnito's avatar
| #15001 | 28-02-2008 01:21 | Patman
"Is Zapruder niet uitgeroepen tot "extreem links" volgens een of ander blad? "

Ja, door een links blad (HP/De tijd)... ;)
Patman's avatar
| #15004 | 28-02-2008 07:56 | ron1872
Als linkse rakker heb ik me er juist altijd over verbaasd dat het 9/11-bedrog in Nederland onder linkse mensen nauwelijks speelt.

Als van oorsprong rechtse rakker is het mij ook opgevallen dat links volledig verstek laat gaan. Ze zijn liever bezig met de OV kaart, strippenkaarten en meer van die flauwekul.

Links is niet meer links in Nederland, remember de tijd van Joopie en Ria.
ron1872's avatar
| #15009 | 28-02-2008 08:46 | monkeyman
Het hele links rechts is geouwehoer......

Dit gaat niet over links of rechts maar gewoon over liegende stelende massamoordende schoften.

Als een bepaalde groep in deze samenleving dit graag aan zijn linkse of rechtse label wilt hangen dan wil ik dat graag horen.
Als we deze psychopaten verwijderen is het nog maar de vraag of we linkse en rechtse groepen overhouden omdat dit alleen maar voort komt uit grote problemen......veroorzaakt door de psychopaten om ons tegen elkaar uit te spelen.
monkeyman's avatar
| #15012 | 28-02-2008 09:19 | thondermonst
Ik heb altijd moeite gehad met tegenstellingen als 'links/rechts' en 'progressief/conservatief'. Mijn zoektocht naar de waarheid achter 9/11 heeft me verder doen inzien dat deze tegenstellingen in de huidige wereld compleet betekenisloos zijn geworden.
1 concreet voorbeeldje, de enige twee kandidaten voor de Amerikaanse voorverkiezingen die zich ooit kritisch over het onderzoek naar 9/11 hebben uitgelaten en van het herstel van de burgerrechten hun prioriteit hebben gemaakt, worden respectievelijk gecatalogiseerd als extreem-rechts (Paul) en extreem-links (Kucinich).

Wat ik bij vrienden en kenissen vooral heb gemerkt inzake 9/11, is dat ze niet over het initiële idee heen kunnen dat zogezegd democratisch verkozen leiders, zulke misdaden kunnen begaan. Ook denk ik dat ze ergens wel beseffen dat eens je de stap zet 9/11 kritisch te gaan bekijken, je leven voorgoed verandert en je gans je denkwereld moet herzien, zoals de meesten hier wel zullen beamen.
thondermonst's avatar
| #15022 | 28-02-2008 10:27 | Dinosaur
"Het hele links rechts is geouwehoer......"
Monkeyman

Agree. Gevaarlijk geouwehoer zelfs.
Dinosaur's avatar
| #15024 | 28-02-2008 10:35 | ron1872
Yup helemaal eens, ik pas dat stukje even aan.

Het gaat in feite over de argumenten in het stuk en totaal niet over links/rechts gebagger. Vind het ook zwak, dus hop .... de bezem erdoor ;)
ron1872's avatar
| #15027 | 28-02-2008 10:40 | Johnito
Het hele links rechts is geouwehoer......


Akkoord, maar dat is voor mij achteráf gezien. Echter ik heb het over het referentiekader van waaruit ik me met zaken als 9/11 ben gaan bezighouden. Voor mij was het gewoon vanzelfsprekend vanwége het links zijn. Als integraal onderdeel van het protest tegen onrechtvaardige oorlogen.
Johnito's avatar
| #15037 | 28-02-2008 13:08 | monkeyman
Voor mij was het gewoon vanzelfsprekend vanwége het links zijn.
Dus als je rechts bent ben je gelijk een schoft. Heeft natuurlijk niks met links te maken maar gewoon met Johnito zijn. Best wel enge indoctrinatie als je dat zo leest, vanzelfsprekend vanwége het links zijn. Alsof je in een sekte zit, de persoon is ondergeschikt aan de groep gedachte. Ik snap je punt want in "de matrix" van onze maatschappij denken (dachten) we allemaal zo.

Het is gewoon een bizarre scheidingslijn en de talking heads zorgen wel voor je mening zodra je een hokje hebt gekozen. Allemaal gebaseerd op foutieve informatie en slap geouwehoer.
monkeyman's avatar
| #15039 | 28-02-2008 13:23 | Johnito
Dus als je rechts bent ben je gelijk een schoft. Heeft natuurlijk niks met links te maken maar gewoon met Johnito zijn. Best wel enge indoctrinatie als je dat zo leest, vanzelfsprekend vanwége het links zijn.


Het is niet helemaal wat ik bedoelde, maar, om eerlijk te zijn, ja, zo heb ik inderdaad jaren gedacht. Het lijkt me duidelijk dat dat allang niet meer het geval is. Ik ga gewoon voor wat ik definieer als rechtvaardigheid.
Johnito's avatar
| #15042 | 28-02-2008 13:50 | monkeyman
Dat imago houden ze in het rechtse kamp ook wel zelf in stand dus tja ;-P De leiders in dat soort kampen houden het eigenlijk in stand, het volk volgt. Uiteindelijk zijn de leiders aan beide kanten hetzelfde, polariserende oplichters.

Net zoiets als
links = groen = waardeloze economie
rechts = beton = goede economie

Als je met mensen kletst is iedereen voor een balans tussen goede economie en groen. Het zijn gewoon idiote labels.
monkeyman's avatar
aanmelden / inloggen