Door community (initieel Best Well), Op vri 8 jun 2018 10:37, 3 reacties, nieuws

Israel en de vernederende Gaza-moorden…
Voorheen waren het de excuses van de door de Palestijnse milities afgeschoten raketten op Israël, die Israëlische burgers slachtoffer hadden gemaakt, die als motivatie dienden van de slachtpartij van het Israëlische leger tegenover het Palestijnse volk in het concentratiekamp Gaza. En ja, tegen het volk, want het gaat al lang niet meer over het bestrijden van bijv. de Hamas-militie of iets dergelijks. Nee, het zijn gewoon excuses geworden om in het wilde weg Palestijnen te vermoorden. Palestijns jongeren, die ongetwijfeld wel een of andere aanleiding hebben gegeven, die het de jonge Israëlische soldaten, een ‘excuus’ geeft om ‘raak’ te schieten.

Een gevoel van diep onrecht is kennelijk wereldwijd niet genoeg om HEEL STRENGE maatregelen te nemen tegen de regering van de Likud-fanaat Benjamin Netanyahu, premier van Israël. En van dat land een ‘Isra-hel’ maakt; een woord dat je steeds vaker ziet verschijnen in social media en in gesprekken hoort. ‘Isra-hel’.. Wat een afgang voor een land, waarvan de burgers toch zouden moeten wéten, wat het is om in een concentratiekamp te leven. Om daar te worden geknecht en vernederd.. En te weten wat het is om DAGELIJKS met de oorlogs-traumatische gevolgen te kampen te hebben, van deze gevangenzetting..

De specificatie van concentratiekamp Gaza..
Want dat de Gaza-strook een concentratiekamp geworden is, hoeft toch hier verder geen betoog..? Een strook land, die van onder tot boven door het Israëlische leger wordt gecontroleerd. De Palestijnse bevolking met z’n 1,9 miljoen, zijn als ratten in de val gezet. Kijk eens naar dit kaartje hiernaast. Een strook van maximaal 60 km, zo lang als de Randstad van A’dam tot R’dam. Een kustlijn van 40 km, en maar 10 tot 15 km breed.. Om je een indruk te geven..De ‘vredespolitiek’ van Netanyahu in beeld. Gaza, het concentratiekamp aan de Middelandse Zee..
En om een ander, heel actueel FEIT te noemen in dit kader: het woord ‘grens’ is hier in elk verband simpel misleidend. Wij kennen het woord ‘grens’ als de suggestie van een mate van territoriale gelijkwaardigheid van 2 gebieden, waar deze grens tussen ligt. Maar vernederend genoeg, hebben Palestijnen over hun grenzen, de vaak door Israël aangegeven ‘grenzen’, ook weer niets te vertellen. Ze kunnen die ook niet vrijelijk passeren, zodat het met de woorden van Tommy Wieringa in het AD, beter is te spreken van een gevangenishek.

Dat geldt ook voor de grens op zee, waar Palestijnse vissers zich tot zes zeemijl buiten de kust mogen begeven – daar voorbij worden ze door de Israëlische marine doodgeschoten. In deze strook liggen een paar steden, waarvan we Gaza-stad allemaal wel kennen. Voor Israël is deze Palestijnse strook grond een doorn in het ‘annexatie-beleid’.

Een ‘beleid’ waarbij je grond steelt, van de rechtmatige eigenaren, vanuit een zwaar-gepromote ‘visie’ van zelfbescherming. Met andere woorden: de grond moet worden geannexeerd, omdat dat veiliger is voor de staat Isra-ël..En natuurlijk zet je daar dan nederzettingen neer, die uiteindelijk steden worden. In weerwil van een stuk of 100 VN-resoluties, die wereldwijde afkeuring van deze diefstal behelzen.

Palestij­nen hebben over hun grenzen
niets te vertellen.
Noch kunnen ze deze vrijelijk passeren

Tommy Wieringa

Vluchten? Onmogelijk. Waar naar toe?
Je komt het land niet zomaar uit als Palestijn. Je wordt in de gaten gehouden en je Palestijns staatsburgerschap is voor Israël niet geldig, omdat de Palestijnse staat nooit erkend is door de Zionistische stromingen in Israël.. En zij maken telkens de dienst uit, want de gematigde Joodse burgers, die dit beleid afkeuren, zijn er met honderduizenden, nog steeds niet in geslaagd, dit tij te keren. Zij laten van zich horen, maar komen niet in de Westerse media aan het woord. Ook (of ‘zeker’?) niet in Nederland.. Want, zo heet dat dan, Nederland is pro-Israëlisch en daarbij hoort kennelijk het impliciet goedkeuren van de onderdrukking van het Palestijnse volk. Via concentratiekamp-achtige opsluiting..


Het is juli 2014 en dit zijn beelden van de aanval van Israël op de Gazastrook en Gaza-stad. Daarbij werd ‘doodleuk’ gebruik gemaakt van fosforgranaten, afgeworpen op burgers.. Fosfor, dat afschuwelijke wonden achterlaat op de menselijke huid. Gebruik van fosfor werd ontkend door Israël en de VS keurde een motie van afkeuring af tegen Israël voor het gebruik van fosfor.. Of hoe je al Palestijns burger gewoon vogelvrij bent in concentratiekamp ‘Gaza’..

De Palestijnse betogingen van mei 2018.De trieste cijfers van het optreden van het Israelische leger in Gaza tegen de burgerbevolking.
Is het vreemd dat een volk, dat te maken heeft met deze onderdrukking, wil protesteren tegen deze situatie..? Is het vreemd dat het dat wil doen, bij het 70-jarige verjaardag van het ‘bestaan’ van de staat Israël, die dus in 1948 werd ‘uitgeroepen’. Is het vreemd dat het dat wil doen, op het moment dat de Amerikaanse ambassade symbolisch wordt verplaatst naar Jeruzalem, de hoofdstad van veel religies, waaronder die van de Palestijnen.

Jeruzalem is in de ogen van de wereldgemeenschap al 70 jaar een aparte stad, die een essentiële rol moet gaan spelen bij het bereiken van vrede tussen de Israëli’s en Palestijnen. De Palestijnen hebben naar aanleiding van deze zaken, de ‘Mars van de Terugkeer’ georganiseerd, rond de 70-jarige ‘verjaardag van de staat Israël, op 15 mei jl.

Lange tijd wilden de VN een internationaal bestuur voor Jeruzalem, maar sinds het Arabische oosten van de stad, in 1967 door Israël werd bezet en vervolgens geannexeerd, is Jeruzalem het symbool van onderdrukking geworden, in plaats van symbool van hoop. De VN eisen, met wereldwijd aangenomen resoluties, dat de Zionistische bezetters vertrekken. En dat ze gaan onderhandelen over vrede tussen een Joodse een een Palestijnse staat.

De erkenning door Washington van deels bezet Jeruzalem als Israëlische hoofdstad, is volgens waarnemers funest voor het streven naar een ‘tweestatenoplossing”. Met andere woorden: is het gek dat een getergd volk, nóg heftiger wordt vernederd, wanneer de VS feitelijk de zionistische beweging naar Jeruzalem als ‘hoofdstad van de staat Israël’ ondersteunt, zonder ENIGE NUANCE..! En wat doet een getergd volk, wat doen mensen die ten einde raad zijn..?

Aan de grens tussen de Gazastrook en Israël hadden Palestijnen verzameld, om hun eis kracht bij te zetten, dat ze kunnen terugkeren naar Israël, dat ze beschouwen als hun eigen land. En ja, dan ga je ‘stenen gooien’, en dát is aanleiding, of beter gezegd: een excuus, voor het Israëlische leger het vuur te openen.

Want, hoe zielig, volgens Israël is het ‘een aanval op Israël’ en die dient te worden afgeweerd. En dan komt het bericht van ene Aviva Raz Shechter, ambassadeur van Israël bij de VN, die doodleuk meldt, dat ‘Israël zijn best heeft gedaan om het aantal slachtoffers te beperken’.. En ja, daaruit concluderen wij, dat men wel degelijk van plan was, de Palestijnen weer eens een lesje in nederigheid te laten ondergaan. Met scherp schieten dus op mensen die feitelijk ongewapend zijn en met stokken en stenen, OP EIGEN GEBIED (GAZA), toch écht té dicht bij de Israëlische grens kwamen.Kijk naar het volstrekte onevenwichtige kracht van beide partijen, wanneer je deze nieuwsinfo leest:

Bij de ‘Mars van de Terugkeer’ in de Gazastrook zijn inmiddels meer dan 50 Palestijnen om het leven gekomen, volgens opgave van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Vele honderden Palestijnen raakten gewond.
De meeste omgekomen demonstranten zijn door Israëlisch geweervuur geraakt. Een Palestijnse boer werd al voor zonsopgang gedood, volgens persbureau AP door vuur van een tank. De Palestijnen die gewond zijn geraakt, hebben traangas ingeademd of schotwonden opgelopen, aldus het Palestijnse ministerie.

Deze ‘Mars van de Terugkeer’ in de Gazastrook is een protestactie die weken moet gaan duren. Duizenden Palestijnen trokken richting de grens. Duizenden Palestijnen hebben zich daar voor de ‘Mars van de Terugkeer’ verzameld, een demonstratie die is georganiseerd door onder meer de radicaal-islamitische Hamas-beweging. Het leger heeft honderd scherpschutters ingezet en op veel plekken is prikkeldraad aangebracht.

Tientallen rolden brandende autobanden naar de aanwezige Israëlische militairen. Ook werd met stenen gegooid. De Israëlische krijgsmacht vuurde terug.Zeker vijftien mensen zijn om het leven gekomen, de meesten door Israëlisch geweervuur. Volgens de Palestijnse autoriteiten zijn nog eens honderden anderen gewond geraakt. Media melden dat 30.000 mensen meededen aan het protest, dat juist de bedoeling had, vreedzaam te verlopen. Israël had al aangekondigd harde maatregelen te nemen als Palestijnen te dicht bij de grens zouden komen.

Maar..??
HAMAS door Israël opgericht..???

Volgens welingelichte kringen, is het bestaan van Hamas, te wijten of te ‘danken’ aan Israël zelf. Deze militante Palestijnse beweging werd gefinancierd door Israël in een poging de macht van de Palestijnse oud-president Yasir Arafat te breken. Het is hieronder Paul Joseph Watson, die je hier achtergrondinfo over aanreikt.
Israël’s partnerschap met Hamas

Hamas – opgericht en gefinancierd door Israël
Door Paul Joseph Watson

De vermeende aartsvijand van Israël, de terroristische groep Hamas, werd opgericht en gefinancierd door de regerende Likud-partij van Israël en wordt tot op de dag van vandaag overspoeld met geld door de politieke instellingen die een een-wereldige regering besturen. Dat is niet mijn mening en ik breekt hier niet uit met een exclusief verhaal. Dit is een gedocumenteerd feit dat door de reguliere media wordt gemeld en door gerespecteerde mensen in de Amerikaanse en Israëlische regeringen en geheime diensten wordt gepubliceerd.

Paul Joseph Watson
De doelstellingen van Hamas worden gecoördineerd met die van de Likud-partij – tot elke prijs zonder officiële overeenkomst. Telkens wanneer het vooruitzicht op een functionerend vredesverdrag tussen Israëli’s en Palestijnen ontstond, schoten Hamas of een van zijn nakomelingen, een bus, een restaurant of een hotel omhoog. Dit gaf Israël de rechtvaardiging die het nodig had om een eind te maken aan alle mogelijke onderlinge afspraken en om de instelling van de betwiste gebieden verder te ontwikkelen. Het enige wat u van buitenaf ziet, is slachten, dood en een reguliere pers die de kwesties presenteert alsof deze gruweldaden op de een of andere manier de wensen van het Palestijnse volk tot uitdrukking hebben gebracht.

De globalisten hebben er geen belang bij om het conflict op te lossen en zullen het gebruiken om geleidelijk een bijna apocalyptische Derde Wereldoorlog op gang te brengen over een aantal jaren die uiteindelijk hun wrede rijk zal vestigen. De laatste fase is een geënsceneerde ‘botsing van culturen’ tussen de Arabische wereld, wellicht gesteund door China, en het Westen.

Volgens United Press International,
“Israël en Hamas zijn op dit moment dan wel dodelijke vijanden, maar volgens verschillende huidige en voormalige Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen heeft Tel Aviv jarenlang, vanaf het einde van de jaren zeventig, directe en indirecte financiële steun verleend aan Hamas.”
(Richard Sale: United Press International, 18 juni 2002.)…….”

Het voordeel van één vijand
Israël wil het conflict radicaliseren door Hamas om te vormen tot een fundamentalistische militante oorlogspartij die de Khomeini-revolutie in Iran nabootst. Dit leidde Israël ertoe om potentiële Hamas-leiders op te voeden en druk uit te oefenen op de Israëlische autoriteiten om gaarkeukens, klinieken, scholen en kinderdagverblijven te erkennen, zodat ze naast Arafat Fatah hun eigen overheidsstructuur kunnen opbouwen. Deze instellingen stonden bekend als “dorpsallianties” en boden Hamas steun aan arbeiders in politiek en bestuur.

Dit begon in 1978, toen premier Menachem Begin, zelf een voormalig terroristenleider, sjeik Ahmad Yassin, op zijn verzoek, toestemming kreeg om de Islamic Association op te richten, die later in 1987 een militaire arm, Hamas, oprichtte. De Israëlische Likudpartij maakte Yassin groot, want beide hadden hetzelfde doel: de Fatah van Arafat destabiliseren. De ‘dorpsallianties’ werden vervolgens geïnfiltreerd door de Israëlische geheime dienst Shin Bet, die de Palestijnen leerde wapens te gebruiken en ook een netwerk van duizenden informanten creëerde. Deze financiering en steun werden ook na de ondertekening van het Oslo-akkoord in 1993 voortgezet.

‘Elke partij is geïnfiltreerd’..
Vóór de interventie van Israël was Hamas een relatief inactieve en marginale minderheidsgroep. De prestigieuze Internationale Harald Tribune kan alleen maar bevestigen,

“Het is algemeen bekend dat Israël in zijn lange strijd tegen het Palestijnse nationalisme elke partij heeft geïnfiltreerd en een echt leger van Palestijnse informanten en collaborateurs heeft gerekruteerd. (HIER)

De secretaris-generaal van de Palestijnse Autoriteit, Tayeb Raheem, ging nog verder in detail toen hij getuigde dat er Hamas-cellen bestaan in het Israëlische leger en de Israëlische geheime dienst. Het hoogtepunt van het gedocumenteerde bewijs is dat islamitische strijders regelmatig kampen als Dahaniya binnenkwamen, waartoe alleen Israëlische collaborateurs toegang hadden…..”

Tot zover het stuk vertaalde artikel van Paul Watson.

Wil je het hele artikel lezen? Daarvoor verwijzen we je naar deze link HIER

Ook het verhaal van Tommy Wieringa, columnist van het AD, is in dit kader het lezen waard. (Klik daarvoor op de illustratie hieronder.) De vraag is wanneer we nu met z’n allen, in ELK GESPREK en op elke INTERNET-SITE dit Israëlische-Palestijnse conflict in het licht zetten van de concentratiekamp-achtergrond van Israëlische burgers. Burgers die zélf, ten koste van elke prijs, zouden moeten voorkomen dat het Palestijnse volk als minderwaardige minderheidsgroep wordt weggezet en in ieder geval symbolisch wordt uitgeroeid..!

| #263768 | 09-06-2018 08:02 | herman4394
Vreemd... Na een zoektocht naar het originele artikel. kom ik in een doodlopende straat terecht.
Niet zo vreemd eigenlijk bij zo'n heikel onderwerp. (?)

Wat ik heb kunnen vinden staat hieronder en als video video's bij annotaties.
Belangrijke originele linken ( o.a het oorspronkelijke artikel https://www.prisonplanet.com/analysis_watson_012703_hamas.html ) doen het niet.
Wat is hier aan de hand?

https://www.wanttoknow.nl/nieuws/israel-en-de-vernederende-gaza-moorden/ geeft wel een duidelijk overzicht.

Onderweg vond ik meer info over Hamas.

Blowback: How Israel Helped Create Hamas
https://www.youtube.com/watch?v=o7grSsuFSS0

"Israel is Only Defending Itself" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=cbHSiQyCPTw

Is Israel really just defending itself, ... Israel has killed over ten times more Palestinians in the past week alone than Hamas rockets have killed Israelis in the last 13 years. ... Paul Joseph Watson 1,879,683 views. 8:52.

Het enige aanwijzing naar het "originele" (?) dat ik nog kan vinden is: http://www.dutchanarchy.com/puppets-on-a-string-hamas-and-isis-dancing-to-israels-tune/

Thanks to Paul Joseph Watson aan het einde van het artikel.
| #263769 | 09-06-2018 10:36 | Antares
De doelstellingen van Hamas worden gecoördineerd met die van de Likud-partij – tot elke prijs zonder officiële overeenkomst. Telkens wanneer het vooruitzicht op een functionerend vredesverdrag tussen Israëli’s en Palestijnen ontstond, schoten Hamas of een van zijn nakomelingen, een bus, een restaurant of een hotel omhoog. Dit gaf Israël de rechtvaardiging die het nodig had om een eind te maken aan alle mogelijke onderlinge afspraken en om de instelling van de betwiste gebieden verder te ontwikkelen. Het enige wat u van buitenaf ziet, is slachten, dood en een reguliere pers die de kwesties presenteert alsof deze gruweldaden op de een of andere manier de wensen van het Palestijnse volk tot uitdrukking hebben gebracht.

Daar heb ik mij als kind al over verbaasd. Israël beweert niet voor terroristen te buigen maar dat is precies wat het altijd heeft gedaan.
Antares's avatar
| #263773 | 09-06-2018 20:45 | herman4394
Of omgekeerd natuurlijk.
Misschien komt het israel wel goed uit om een zondebok te kunnen benoemen voor hun eigen israelische misdaden.
aanmelden / inloggen