Door community (initieel herman4394), Op woe 24 feb 2016 04:21, 14 reacties, nieuws

israel geeft dit jaar 26 miljoen uit aan aanvallen en sabotage BDS

Boycot Divestment Sanctions. BDS
israel gaat een undercover operatie financieren voor cyberaanvallen en sabotage. Alleen al dit jaar wordt hiervoor 26.000.000 dollar
gereserveerd.
Annotaties:
| #247486 | 24-02-2016 04:33 | herman4394
Dit is maar een gedeelte wat er aan zulke propaganda wordt uitgegeven. Individuele bloggers kunnen bijvoorbeeld ook betaald worden door de bezetter.
video: https://www.youtube.com/watch?v=GF_7T-UwP5Q

=they often create code that allows activists to blast thousands of messages from social media accounts — creating the illusion that many protesters are sharing the same anti-Israel or anti-West message online.=

=social media giants are beginning to close inciting users' accounts.=

=An unknown number of Israeli tech companies are threatening to unleash a wave of cyber-attacks, including “sly algorithms to restrict these online activists' circle of influence” as well as “forensic intelligence gathering, such as detecting digital or semantic signatures buried in activists' coding so they are able to track and restrict their online activity.”=

=Those acts of sabotage will take place alongside a flood of “content that puts a positive face on Israel.”=
| #247493 | 24-02-2016 10:25 | Antares
Disturbingly, Reut goes on to argue that the very presence of Muslims in Europe poses a demographic threat to Israel, writing that “in Europe, the demographic rise of the Muslim community is transforming the public sphere against Israel and the Jews.”

En zo hebben ze weer eens hun eigen vijand gecreëerd. De moslims zaten veilig weggestopt in het Midden-Oosten, veel te veilig, moest veranderen. En Europa was veel te veilig geworden voor Joden, zo doen we dat niet meer. Joden naar het Midden-Oosten en Arabieren naar Europa. Nu worden ze zgn. overal 'vervolgd' en 'aangevallen' en moeten ze zich 'verdedigen'.
Antares's avatar
| #247500 | 24-02-2016 11:36 | herman4394
tja ... Antares. waarom moeten wij het steeds maar weer beter weten. Waarom kunnen we de bevolking niet hun eigen cultuur laten houden en waarom moeten wij dan weer zonder respect de zgn "democratie" brengen en daar steeds maar weer onze Westerse maatstaven aanleggen?

Dit alles is niet mijn idee, maar een interessante visie van professor Tariq Ramadan. Helaas komt hij in deze video niet snel to the point. http://presstv.ir/Detail/2016/02/20/451319/Muslim-identity (25 min)
| #247509 | 24-02-2016 12:58 | Ness
Ramadan is niet mijn favoriete moslim, Herman. Al 70 jaren maken de moslims propagandawinst door te hameren op de Palestijnse kwestie. Maar ze doen er niks aan, behalve stoken, want anders zijn ze hun excuus, "the moral highground" kwijt. Ze hebben er samen met Israhel een godsdienstkwestie en een gigapuinhoop van gemaakt. Maar het gaat niet om religie. Het is vanuit Israhel gewoon landjepik vanwege gas, water, vruchtbare grond - lebensraum. Plus natuurlijk concentratiekampen waar het goed proefkonijnen treiteren en nieuwe wapens uitproberen is. De bezetting levert Israhel miljarden op, via allerlei corrupte 'hulporganisaties'. Het gaat gewoon om poen.
Ness's avatar
| #247517 | 24-02-2016 13:39 | herman4394
Volledig met je eens, Ness. Landjepik! Proefkonijnen treiteren! Miljarden!
En zo hebben ze weer eens hun eigen vijand gecreëerd.

Het ging me er niet om, of Ramadan mijn faforiete moslim is.
Het ging me erom om het moslim gedachtengoed in het algemeen te willen benoemen, te vertalen. Er wordt in deze video van een andere levensfilosofie, een andere (levens)taal gebruikgemaakt. Waarvoor hier in het Westen weinig begrip kan worden opgebracht.

Het cultuur verschil wordt eens van een andere kant bekeken.

Ik zit er nu midden in in Maleisie en begin dit cultuurverschil langzamerhand te begrijpen. O.a door dit verhaal van de - ook niet mijn zo faforiete - Ramadan.

Ik wil me echter eerst in dat andere gedachtengoed verdiepen, voordat ik ga veroordelen. Ik vind dat zoiets wel hout snijdt.
| #247520 | 24-02-2016 15:22 | Michaelc
Blijf allemaal maar geloven in de massa's propaganda zodat de vernietiging van het westen en haar blanke bewoners door massaimmigratie ongehinderd kan blijven plaatsvinden.
Michaelc's avatar
| #247521 | 24-02-2016 15:32 | Ness
Ik heb voor massa-immigratie een prima oplossing: verbiedt onverdoofd slachten en besnijdenis cq genitale verminking. De joden en moslims die tegen deze verboden geen bezwaar hebben zijn welkom. De joden en moslims die hier niet mee kunnen leven hoepelen maar op naar gebieden waar dit wel is toegestaan. Problem solved!
Israel-boycott-729-made-in-Israel.jpg
Kijk uit met herverpakkers. Check zonodig de lijst.
Ness's avatar
| #247522 | 24-02-2016 15:57 | Unseen
Het couperen van de staart en van de oren bij honden is bij wet verboden, omdat het onder dieren mishandeling gerekend wordt.

Het afsnijden van de clitoris en het dichtnaaien van de vagina bij meisjes (het klinkt zoals het is) is in Nederland verboden.

Maar het afsnijden van de voorhuid van de piemel (die nota bene verkleefd is) bij baby's is bij wet toegestaan in Nederland.

De staat beschermt honden beter dan bepaalde geloofsgroeperingen omgaan met hun kinderen.
Unseen's avatar
| #247523 | 24-02-2016 16:13 | Ness
@Herman, alle moslims, alle joden: er is wel degelijks iets te zeggen pro-religie, voorzover dat houvast, troost, morele ondersteuning, vorming van het geweten ed betreft. Maar mi moet het niet zover gaan dat men zich maar klakkeloos houdt aan alles wat in antieke boekjes is neergepend - door MENSEN, en dat ook nog eens gaat afdwingen aan anderen, die aan een dergelijke spirituele vorming geen behoefte (meer) hebben. Ik weet dat je overtuigd moslim bent, H, maar vindt jij dat het zover moet gaan dat je jezelf mutileert en dieren mishandelt? Zelfde vraag voor joden.

Christenen wringen zich over het algemeen niet in allerlei bochten om aan alle voorschriften 'ut den bijbel' te voldoen. Daarom is christendom goed te pruimen, juist voor atheisten en ietsisten. Met die christelijke mensen kun je vrijwel probleemloos een coherente en tolerante samenleving opbouwen, op een paar zwarte kousen na. Ik zie niet waarom mensen voor deze godsdienstige overtuiging afgemaakt of verjaagd moeten worden. Wat mij betreft zijn overtuigd christen-immigranten welkom, waar ze ook vandaan komen - zij hebben een bijzonder goede reden om te vluchten.

Het christendom heeft die 'verlichting' meegemaakt, en heeft zich weten aan te passen aan nieuwe inzichten. En dát past weer goed in de NL-samenleving. De rest past NIET. En wij hoeven ons hier niet aan te passen aan barbaarse en primitieve tradities, waarbij onze (wetenschappelijke) vrijheid van denken gemeen wordt beperkt. Het gaat immers om de vorming van de geest, en niet om lichamelijke uiterlijkheden of totaal achterhaalde voedselvoorschriften, die ooit zin hadden maar nu allang niet meer. DIT zijn de waarden en normen waar immigranten aan moeten voldoen, en wie dit niet ziet zitten, moet niet hier komen, of wegwezen.
Ness's avatar
| #247527 | 24-02-2016 17:05 | Unseen
Het moslim geloof is nogal tegenstrijdig, aan de ene kant heeft hun god de mens geschapen en aan de andere kant maakt die god fouten bij de schepping, want hij heeft per ongeluk de voorhuid er bij geschapen ?
Is dat god schennis ?

Maar mi moet het niet zover gaan dat men zich maar klakkeloos houdt aan alles wat in antieke boekjes is neergepend - door MENSEN,

Van onze Zaplogger Floor ontving ik "Een proefschrift over antieke cijferwaardeberekeningen in Hebreews en Griekse lettertekens als veiligheidsberekening met cijfer 7 toegepast.", De Wonderen van Bijbelgetallen 1934
PROMOVENDUS: mr. Ivan Panin. Scriptieonderzoek 2006: F.Floor, gnosticus.

Omdat Floor eerder deze scripties openbaar op et net heeft gepubliceerd neem ik aan at hij akkoord is met deze publicatie, waaruit ik citeer:

Het op objectieve wijze aantonen dat de Bijbel inderdaad het Woord van God is, geïnspireerd, daadwerkelijk ingeademd door tussenkomst van de Heilige Geest.

Het Nieuwe Testament begint op nogal vreemde wijze.
Ik zal u de eerste passage van het Nieuwe Testament voorlezen.
Wij moeten goed voor ogen houden dat het Nieuwe Testament een biografie is van zo iemand die worden aangeduid als 'navolgers van Christus'.
Laat ons dus eens zien hoe of een Boek, gewijd aan de beschrijving van de 'Held', begint.
Ik lees u echter voor uit een officiële gecorrigeerde "Revised Version" alsmijn keuze van de Engelstalige Bijbel, teneinde ons in staat te stellen om op
deze wel zeer praktische wijze de originele Griekse teksttekens op de linker helft mee te kunnen lezen met ons Engels op de rechterhelft.
We beginnen:

"Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.Abraham gewon Izaak en Izaak gewon Jakob en Jakob gewon Juda en zijn broers".
En zo gaat dat 40 namen verder, de meeste leest u nooit meer in het Nieuwe Testament, sommige staan al nauwelijks in het Oude Testament.
Inderdaad, een wel erg vreemde inleiding van een geschiedenisboek.
Er worden wel vaker herdenkingsboeken geschreven over grote mannen en ook presidenten, maar zelden beginnen hun memoires al meteen met een geslachts-
register van maar liefst 40 namen.

DE CONSTRUCTIE VAN ZEVENS
-------------------------
Maar nu komt de clou:
De eerste helft van deze geslachtslijst dus de eerste 11 verzen: tellen 49 woorden. Nu is 49 toevallig 7 x 7 maar het bezit ook 2 speciale getalsmatige kenmerken: in de 1e-plaats is het een veelvoud van 7 wat dus zijn factor is, en in de 2e-plaats is de som van zijn 2 factoren dus 14 en, ook dat getal is weer opnieuw deelbaar door 7.
Unseen's avatar
| #247528 | 24-02-2016 17:06 | Unseen
Van deze 49 woorden BEGINNEN 28 stuks, oftewel 4x 7 met een klinker;(nb. uiteraard gaat het hier om de oorspronkelijke oud-griekse handelstekst) en 21 stuks, oftewel 3x 7 beginnen met een medeklinker.
Dat wil zeggen dat deze verzameling onderverdeeld is in woorden die met een klinker beginnen en woorden die met een medeklinker beginnen.
Maar... dat gebeurt niet willekeurig maar: IN GROEPJES VAN ZEVEN.
Maar dan!
De 49 woorden van deze woordenlijst bezitten samen 266 letters.
Dat is een veelvoud van 7, oftewel 38x 7.
Maar dat is nog lang niet alles:
De som der drie cijfers van 266 is 14, oftewel 2x 7.
De som der factoren 19 x 2 x 7 is eveneens een veelvoud van 7.
Aldus hebben we nu al 3 combinaties met het cijfer 7.

Hierboven hebben we gezien dat de 49 woorden in deze lijst verdeeld zijn in klinker- en medeklinkerwoorden EN WEL IN GROEPJES VAN 7.
Maar... de 266 letters van deze woorden volgen heel precies hetzelfde plan namelijk 140 ervan, oftewel 20x 7 zijn klinkers; en 126 letters, oftewel 18x 7 zijn allemaal medeklinkers.

DE KANSBEREKENING!
-----------------
Er bestaat inderdaad een kans van één op het miljoen dat zulke dingen zuiver door stom toeval ontstaan kunnen zijn.
Indien dit alles inderdaad zuiver toeval was zouden we nog kunnen zeggen: nouja, iets merkwaardigs kan altijd wel eens ergens gebeuren, zelfs als dat de kans van 1 op het miljoen is.

Maar het ongelooflijke toeval wil dat van deze 49 woorden er 42 zelfstandige naamwoorden zijn en 7 geen zelfstandige naamwoorden.
Onder die 42 zelfstandige naamwoorden zijn 35 eigennamen en de andere 7 zijn algemene namen.
Onder de 35 eigennamen zijn 28 namen der mannelijke voorvaders van Jezus.
Wel, dit alles vertoont niet alleen een hele reeks van groepen van zeven maar reduceert de te berekenen toevalsfactor volgens de kansberekening 343 keer
verderweg oftewel: een toevalligheidje van 1 op de 343.000.000 keren.

Met andere woorden, dit geslachtsregister toont aan dat er een of andere rekenkunstenaar er eens even goed voor is gaan zitten en sprak, vermoedelijk:
"Ziezo, ik zal dit geslachtsregister nou eens zodanig in elkaar vogelen dat steeds voortdurend het getal 7 eruit zal komen te rollen".
Nou, ik heb getracht om eens uit te rekenen hoe lang Mattheus erover gedaan zou hebben om dit stukje geslachtslijst zodanig in elkaar te vogelen dat dus
iemand op een idee zou komen.
En ik berekende dat, als hij niets anders deed, niet sliep, niet at of nog wel andere dingen deed, het hem al minstens een maand noeste arbeid zou hebben gekost.
Tenminste, alléén al voor die 17 verzen want zoveel rekentijd is nu eenmaal benodigd om zo'n puzzel in elkaar te flanzen.

Commentaar:
En zó komen we er dus achter dat er nogal wat namen in die geslachtsregisters ontbreken - het was toendertijd gebruikelijk om - als je je kleinkinderen
gezien had alle tussenliggende zoonsnamen maar niet in zo'n geslachtregister op te nemen want ook toendertijd was papier al schaars. Vandaar dat de door de bijbel opgesomde gebeurtenissen lang niet altijd synchroon zullen lopen met het
archeologisch onderzoek ná 1967 dat tevoren door arabieren was verboden.
Unseen's avatar
| #247529 | 24-02-2016 17:14 | herman4394
@ Ness
Ik weet dat je overtuigd moslim bent, H, maar vindt jij dat het zover moet gaan dat je jezelf mutileert en dieren mishandelt?

Jij denkt dat ik een overtuigd Moslim ben? Hoe weet jij dat, wanneer ik dat zelf nog niet eens weet?

Maar ik wil me zeker wel verdiepen in de vraag over "al wat is". Er moet iets meer zijn als alleen maar evolutie. Ik geloof ook in Liefde (met een hoofdletter)

En wat voor Moslim bedoel je dan? Soefi spreekt me momenteel het meeste aan. Ik geloof niet dat die aan besnijdenis hoeven te doen.
H, maar vindt jij dat het zover moet gaan dat je jezelf mutileert en dieren mishandelt? Zelfde vraag voor joden.

Nee natuurlijk niet. Zo werkt dat niet bij mij Ness. Ik blijf altijd kritisch.

Ik zou in het algemeen wel eerst de hierboven te bedisussieren video goed bekijken voordat ik zomaar lukraak wat kritische meningen voor de vuist weg geef.

Veel commentaren geven aan dat mijn eerste reactie op genoemde video helaas totaal niet begrepen is.

DIT zijn de waarden en normen waar immigranten aan moeten voldoen


Precies...! En dat benoemt Ramadan onder andere in zijn video.
Nou de samenhang nog, waar hij dit benoemde.

Ik nodig iedereen uit die nog commentaar wil geven deze video uitermate kritisch te bekijken.

We zijn echter wel heel ver afgedwaald van de oorspronkelijke titel van dit stuk :)
| #247542 | 24-02-2016 19:36 | Ness
Oh sorry sorry, verkeerd begrepen/geinterpreteerd, Herman.
Ness's avatar
| #247554 | 24-02-2016 22:05 | herman4394
Never mind Ness :)
aanmelden / inloggen