Door Ness, Op din 30 aug 2016 14:19, 6 reacties,    

Israelische denktank: laat ISIS heel alstublieftEen Israëlische DENKtank, en niet de eerste de beste, verzoekt de wereld ISIS™ niet te vernietigen omdat de organisatie zo'n handig instrument is bij het slopen van Iran, Rusland, Hezbollah en wat er nog van Assad's Syrië over is. Vernietiging van ISIS™ zou stabiliteit in de regio kunnen brengen, maar dat is alleen goed wanneer het Israël uitkomt - en het komt Israël nooit uit, natuurlijk.

Afijn, er wordt in dat artikel (let op, 2 pagina's leesvoer) helemaal niets gezegd wat we al niet wisten. Nieuw is alleen dat de smeerlapperij uitgebreid op een sjieke Amerikaanse website beschreven staat - in verkiezingstijd. De verbazing daarover wordt weergegeven in dit commentaar: "Ummm, this guy is basically giving the game plan away. Hasn't this been the policy position all along? I'm rather surprised they let this paper get published. Also, remember when this was considered an anti-semitic conspiracy theory? "

Maar goed. Mocht U onverhoopt het slachtoffer worden van een 'verwarde' Hakkebarseling cq *useful idiot*(zie pagina 2), weet dan dat Uw ellende geleden wordt voor de goede zaak.
Annotaties:
| #254258 | 01-09-2016 07:36 | Manus
Het moge duidelijk zijn Israel steunt haar eigen Israeli Secret Intelligence Service in Syrië en Iraq, die zij met hulp van CIA en MI5 opgericht heeft
Manus's avatar
| #254261 | 01-09-2016 12:22 | Ness
Met 'Hezbollah" bedoelt deze denktank Libanon. Want Hezbollah maakt daar deel uit van het leger en ik meen ook de regering. Zonder Hezbollah wordt Libanon onder de voet gelopen door Israel.

Er staan dus nog 4 landen, waaronder 2 hele grote, op het verlanglijstje van Israhel/Navo/EU/USA et al.

Tijdens het volledig in de pan hakken van soevereine en niet agressieve landen en de wederopbouw daarna worden aan alle zijden enorme hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruikt, en tevens kostbare grondstoffen. De zg carbonfootprint van al die oorlogen bij elkaar is de grootste ter wereld en wellicht nog groter dan alle andere 'vervuilers' bij elkaar.

Vluchtelingen, immigranten, 'gelukszoekers': ook die ellende is het gevolg van gewapende roofovervallen en andere smerige machinaties van de supergoed georganiseerde misdaad. Want iedere vooruitgang die niet in het belang is van de maffia is achteruitgang, dus wordt alle ontwikkeling waar ook ter wereld in de kiem gesmoord.
Ness's avatar
| #254307 | 03-09-2016 23:16 | jantjeuitnederland
@Ness
De moslims hebben 1400 jaar de tijd gehad om zich te ontwikkelen. sinds de jaren '70 zwemmen ze in het geld zodat ze hun hele bevolking gratis een universitaire studie zouden kunnen aanbieden. Het enige dat ze hebben gedaan met al dat geld is hun "toxic waist", de islam wel te verstaan, over de rest van de planeet verspreiden. En sommige landen hebben hun steden vol met fallus symbolen gezet.
Welke "niet-agressieve" landen bedoel je in vredesnaam?
jantjeuitnederland's avatar
| #254311 | 03-09-2016 23:49 | Ness
Rusland, het Libie van Khadaffi, het Irak van Saddam, Iran bijvoorbeeld. Syrie, voorzeker. Voor wat de islamitische beschavingen betreft, je hebt deels gelijk en deels ongelijk. Moslims weken op halve kracht want vrouwen worden gelijkgesteld aan kinderen. Hier mag een vrouw wel de bakkes opentrekken/invloed uitoefenen en zelf denken, en dat is deel van onze cultuur, al heel lang (ook al was de positie van de vrouw niet best in het verleden, ze werd wel als een zelfstandig wezen beschouwd, verantwoordelijk voor haar eigen handelen). Dat is ook de reden dat polygamie door christenen als doodzonde wordt beschouwd. Maar afzeiken gaat niet helpen. Daarom ga ik er verder ook niet op in.
Ness's avatar
| #254312 | 04-09-2016 00:46 | Ness
**polygamie verziekt het erfrecht van vrouwen dat hier al sinds eeuwen geldt. Vrouwen werden in staat geacht op te kunnen treden als koningin (de kroon te beërven) en zelfstandig business te kunnen opzetten/voortzetten, alhoewel in bv Friesland bv een vrouw per sé niet een huis mocht bezitten, als uitzondering. Oh en tussen haakjes, joden waren/zijn ook polygaam, maar voor een joodse man goldt geen beperking qua aantal. Dat is dan weer mede de oorzaak geweest dat joden stelselmatig collectief het land of de streek werden uitgeflikkerd. Op de Westbank is polygamie onder settlers geen uitzondering.
Ness's avatar
| #254321 | 04-09-2016 09:14 | Antares
sinds de jaren '70 zwemmen ze in het geld

totum pro parte
Antares's avatar
aanmelden / inloggen