Door community (initieel ouwe knar), Op woe 21 feb 2018 22:33, 6 reacties,    

Jacqueline Bouvier/Kennedy/Onassis een C.I.A. agent die JFK vermoorddeJFK WAS MURDERED BY HIS WIFE, SHOCKING EVIDENCE!! (2016)
https://www.youtube.com/watch?v=AkOEBpCgWMQ
Arme Jacqueline liet een spoor van vernielingen achter zich waarvan JFK een klein detail was.

"On June 21, 1942, [Jackie's mother] Janet married Hugh Auchincloss-a close friend of the Rockefellers, Morgans, and the Dulles Brothers. That meant that Auchincloss was now the stepfather of Jacqueline and Caroline Lee Bouvier. It was Auchincloss who recommended Jackie O for the position of the first female spy in the newly created CIA."


Jackie's and her mother's long association with George DeMorenschildt, a known CIA asset, closest friend of Lee Harvey Oswald, acquaintance of George H.W. Bush, LBJ, Abraham Zapruder (!) and others leads me to wonder if he was, perhaps, Jackie's (and maybe her mother's) "handler," as well as Lee Harvey Oswald's!


Lees hier verder hoe het allemaal zat met haar enge vader, haar enge moeder, stiefvader, enge opdrachtgevers. En ook haar grote kameraad?! Lyndon Johnson.

Originele bron: http://www.reformation.org/jane-bond-aka-jackie-kennedy.html
Annotaties:
| #262089 | 21-02-2018 22:45 | ouwe knar
Bewijst maar weer eens: Vrouwspersonen zijn gifslangen, niet te vertrouwen ;)
ouwe knar's avatar
| #262094 | 22-02-2018 20:37 | Zhen
Met Henry Makow moet je oppassen qua bron. Hij heeft soms erg goed materiaal, maar is er duidelijk op uit om bepaalde disinfo te verspreiden. En dat is zoals een pro het doet, aangezien de beste disinfo altijd wordt verpakt met bepaalde info die wel juist is.

Makow heeft in het verleden aangetoond onbetrouwbaar te zijn, af te leiden aan de "onder de gordel" wijze waarop hij destijds J. Rense heeft proberen te discrediteren. Makow beweert zich als joods tot het christendom te hebben bekeerd, maar er is duidelijk iets dat niet klopt aan het plaatje dat hij presenteert.

De theorie bewerende dat Jaqueline Kennedy iets met de moord van haar man te doen zou hebben wordt in de begeleidende video gepresenteerd door iemand die zich aanmerkt als "Jezuiten" onderzoeker.

Nu, dan weet ik al genoeg, want alle "Jezuiten did the NWO" beweringen zijn pure disinfo gebleken, die vooral en met name af moeten leiden van hoe telkens weer zionistische Joden een sleutel-rol spelen in voor de wereld dramatische gebeurtenissen, en zo ook in het vermoorden van JFK.

Natuurlijk is de katholieke kerk - evenals de protestantse - diep betrokken in de NWO (en aan de top is men duidelijk religieus satanistisch). Maar niet op de wijze die de "Jezuiten hebben het gedaan" kliek het probeert voor te stellen.

Er is inmiddels meer dan genoeg bewijs dat degenen die de trekkers over hebben gehaald onder leiding van de Joods-Italiaanse maffia werkten, te weten Sam Giancanna, in nauwe samenwerking met de CIA en overige "overheids" diensten. Dit impliceert een expliciet Joodse invalshoek (ook Jack Ruby was joods), zij het niet exclusief Joods, aangezien ook de (veelal niet-joodse) CIA duidelijk betrokken was en een afrekening te vereffenen had met JFK, en ook de FBI (incl J.E. Hoover) duidelijk medeplichtig is geweest.

Er is natuurlijk overvloedig veel info te vinden over de JFK moord(en), en dat maakt het nu juist erg lastig om het koren van het kaf te scheiden. Maar enkele uiterst doortastende bronnen zijn:


> Final Judgment: The Missing Link in the JFK Assassination Conspiracy Paperback
Michael Collins Piper
https://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0974548405/qid=1092079538/sr=1-2/ref=sr_1_2/104-0510005-3107142?v=glance&s=books

Een aardige presentatie van MCP is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=2utTWSdq8YY


> http://www.jfkmurdersolved.com/filestruth.htm
Website van Wim Dankbaar, die (IMHO) opmerkelijk goed graafwerk heeft verricht, en naar alle waarschijnlijk de dader (van een team schutters) heeft weten op te sporen die het fatale schot lostte: James Files (niet diens echte naam).

Wim Dankbaar heeft tevens een erg goed interview met James Files gefilmd, in samenwerking met Jim Mars. Er sonden 2 lange videos van op YouTube (een van 2u50, en een van 1u50), en die zijn nu allebei helemaal verdwenen. Dat kan dus niet anders dan een belangrijke aanbeveling zijn!

Een ietwat aangepaste versie ervan (begin is iets anders qua beeld, maar OK qua audio) is te vinden op
https://vimeo.com/223268018

Het is belangrijk om die video beelden te zien, want voor de goede verstaander en lichaamstaal kenner is er geen twijfel mogelijk dat J. Files inderdaad het fatale schot lostte.


> "The Men Who Killed Kennedy"
Is een erg goede (vaak "mindboggling") serie documentaires, waarvan episodes her en der verspreid over het web te vinden zijn. Er is waarschijnlijk ook ergens nog een goede torrent versie te vinden.
Zhen's avatar
| #262095 | 22-02-2018 22:21 | ouwe knar
Een stem voor Zhen.
Enige relativering is hier zeker op zijn plaats.
Blijft voor mij nog de vraag wat er waar is van het verhaal over de verschillende kogels uit verschillend richtingen die in het lichaam gevonden zijn. En het autopsie rapport dat niet zou kloppen.
Het is natuurlijk een smerige zaak, in een ziek wereldje, waarvan de ware toedracht waarschijnlijk gissen blijft.

Voor liefhebbers:
https://www.youtube.com/watch?v=x2agPurqFJk
The Men Who Killed Kennedy: Part 1 The Coup d'Etat
Alle negen delen zijn aanwezig op YT
ouwe knar's avatar
| #262096 | 22-02-2018 22:30 | Zhen
Met dank aan OK ;)
Zhen's avatar
| #262097 | 22-02-2018 22:34 | Zhen
ouwe knar: Blijft voor mij nog de vraag wat er waar is van het verhaal over de verschillende kogels uit verschillend richtingen die in het lichaam gevonden zijn. En het autopsie rapport dat niet zou kloppen.

Daar is heel veel over bekend, en ook in de docu van alles over vermeld. James Files levert vele opmerkelijke details ivm met het "grassy knoll" hoek schot (nauwelijks te verzinnen qua details).
De "Men Shot Kennedy" levert allerlei details over de getrukeerde autopsie en het omwisselen van het lichaam in verband daarmee.
Zhen's avatar
| #262098 | 22-02-2018 23:12 | Zhen
...de getrukeerde autopsie en het omwisselen van het lichaam in verband daarmee.

Beter: ... de getrukeerde autopsie en het tijdelijk omwisselen van het lichaam in verband daarmee.

En o ja, Lyndon Johnson was zeker en beslist ook enorm medeplichtige aan de coup, waardoor hij zelf president werd...
Zhen's avatar
aanmelden / inloggen