Door community (initieel freedomfiles), Op zon 31 mei 2009 22:28, 16 reacties, nieuws

Jan Peter Balkenende: Billenknijper



Billenknijper

Premier Balkenende is een billenknijper. Hij geeft de voorkeur aan jonge vrouwen, die er niets van durven zeggen. Ik heb wel even getwijfeld of ik dit op zou schrijven. Ik hoef geen tweede Heleen van Royen te worden, die in januari 2004 in Het Parool schreef dat Rob Oudkerk gebruikmaakte van heroïnehoertjes die hij als wethouder zou beschermen. Van de andere kant betreft het hier een moralistisch vogeltje – ik kan zijn liedje niet meer horen.
Annotaties:
| #66933 | 31-05-2009 22:41 | censuur
Een land vol normen en waarden... of was het nu dat hij terug wilde naar de VOC mentaliteit?
censuur's avatar
| #66936 | 31-05-2009 22:58 | george_orwell
Vrouwen zonder slipke gaat hij met beboterde tong te lijf, schandelijk. Dat hoorde ik van mijn nicht haar zwager.
george_orwell's avatar
| #66943 | 31-05-2009 23:46 | yelamdenu
In die dagen regeerde Jan de Balkenende over het land.
En het volk morde en Jan de Balkenende deed wat kwaad was in de ogen des HEEREN. En Jan de Balkenende wekte des HEEREN toorn op, want hij beging onkuisheden, terwijl hij het volk toesprak, Gij zult geen onkuisheden begaan. De here HEERE ontstak in woede en Hij zond Jan een engel des HEEREN met de boodschap: Heeft gij op hooghartige wijze het volk vermaand, en dat waarom gij hen vermaande, zelf begaan, zonder schaamte? Zo spreekt de HEER! Aldus sprak tot hem de boodschapper des HEEREN, en hij trof hem met een blik zijns oogs en hij viel op de plaats neer en stierf.
En het volk dankte de HEER en sprak, Gezegend zijt Gij de HEER onze God, Die de dwaze hooghartigen en verwaande kwasten uit ons midden wegneemt!
yelamdenu's avatar
| #66951 | 01-06-2009 00:45 | saved
Een ieder zal krijgen wat hij toekomt, ook balkenende.
Romeinen 1:18 – Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.


Het betreft overigens wel een oud bericht:
Gepubliceerd: maandag 29 september 2008 23:35
saved's avatar
| #66952 | 01-06-2009 01:08 | P.uncia
Gaat weer leuk hier:

Een ieder zal krijgen wat hij toekomt, ook balkenende.


"Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worde; want met het oordeel waarmee gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden".
Mattheüs 7:1 en 2.

Toch vreemd dat een heiden zoals ik dat beter schijnt te begrijpen als een gered iemand ;)
P.uncia's avatar
| #66953 | 01-06-2009 01:43 | Franz Kafka
@ Yelamdenu
Hahahaha... you're a f**ckin' classic, mate! Oh nee, dat was Bakellende al...
*steekt nog een Bijbelse joint op*
| #66962 | 01-06-2009 11:26 | saved
@P.uncia:
Dit wil niet zeggen dat je iemand niet kan beoordelen. maar het geeft denk ik wel de strafmaat aan. Als ik steeds maar zou roepen die man moet de doodstraf krijgen en ondertussen doe ik zelf het zelfde. Dan verdien ik de straf die ik over een ander zou willen uitroepen.
Net als koning david na zijn overspel met bathseba.
saved's avatar
| #66973 | 01-06-2009 13:02 | ricardo
Dit is een oud artikel. Anarchiel heeft er eerder over gepubliceerd. Voor veel meer reformatorische billenknijperij zie:

http://www.anarchiel.com/display/balkenendes_trojaanse_paard_van_de_internetcensuur
| #67061 | 02-06-2009 15:32 | Rogier
Balkenende is vandaag officieel aangeklaagd dus mag hij zijn eigen billetjes gaan dichtknijpen !

http://www.hetbeklag.nl/Aangifte_Balkenende_cums_suis_genocide_juni_2009.html
Rogier's avatar
| #67063 | 02-06-2009 15:36 | piet graniet
officieel aangeklaagd, officieel aangeklaagd, het zal wel. is die aangifte nu wél in behandeling genomen? wordt hier iets mee gedaan? of staat ie alleen op het web?
ik houd mijn vingers nog even gekruist....
piet graniet's avatar
| #67068 | 02-06-2009 16:19 | zanussi
of staat ie alleen op het web?


Natuurlijk staat deze aangifte niet alleen op het web!
Deze aangifte is echt.
Net zo echt als het terrorisme in de politiek.
zanussi's avatar
| #67069 | 02-06-2009 16:56 | piet graniet
Natuurlijk staat deze aangifte niet alleen op het web!
Deze aangifte is echt.
Net zo echt als het terrorisme in de politiek.


ik geloof je gelijk. alleen herinnerde ik me de vorige aangiftes, die nou niet direct juridische gevolgen hebben gehad. vergeef me enige scepsis maar bedankt voor de hoop.
piet graniet's avatar
| #67070 | 02-06-2009 16:57 | Rogier
Als ze het alleen op genocide gaan gooien zal het zeker verworpen worden.
Rogier's avatar
| #67071 | 02-06-2009 16:59 | censuur
"Ze" Rogier? Ik meen dat dit van Jeroen de Kreek is, the next MP...
censuur's avatar
| #67074 | 02-06-2009 17:30 | zanussi
.. de vorige aangiftes, die nou niet direct juridische gevolgen hebben gehad.


Onizn! Klager heeft doorgezet tot en met de Hoge Raad.
Lees http://www.hetbeklag.nl/

De reden dat er verder nog geen juridische gevolgen zijn is:
De opdracht tot vervolging ter zake van zodanige ambtsmisdrijven kan slechts worden gegeven bij Koninklijk besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer.
zanussi's avatar
aanmelden / inloggen