Door community (initieel spaceman), Op maa 15 sep 2014 21:14, 24 reacties,    

John Pilger over Gaza, Oekraïne en het laatste taboe: de wereldoorlogOp 11 september 2014 gaf onafhankelijk journalist John Pilger de lezing "Breaking the last taboo – Gaza and the threat of world war" tijdens de Edward Said Memorial Lecture in de Australische stad Adelaide.

“Er rust een taboe”, zei de visionair Edward Said, “op het vertellen van de waarheid over Palestina en de grote vernietigende kracht achter Israël. Alleen wanneer deze waarheid aan het licht komt, kunnen wij vrij zijn.”

Voor vele mensen ligt de waarheid nu open. Eindelijk weten zij het. Zij die ooit tot stilte werden geïntimideerd, kunnen niet langer wegkijken. Vanuit hun laptop, tv of telefoon staren de bewijzen hen in het gezicht van de barbarij van de staat Israël en van de enorme vernietigende kracht van zijn mentor en bevoorrader, de VS, van de lafheid van de Europese regeringen en de medeplichtigheid van anderen, zoals Canada en Australië in deze epische misdaad.

De aanval op Gaza was een aanval op ons allen

De belegering van Gaza is een belegering van ons allen. De ontkenning van gerechtigheid voor de Palestijnen staat symbool voor de belegering van het grootste deel van de mensheid en houdt de waarschuwing in dat de dreiging van een nieuwe wereldoorlog met de dag toeneemt.

Toen Nelson Mandela de strijd van Palestina “het grootste morele probleem van onze tijden” noemde, sprak hij namens de echte beschaving, niet die versie van 'beschaving' die door imperia werd uitgevonden.

In Latijns-Amerika hebben de regeringen van Brazilië, Chili, Venezuela, Bolivia, El Salvador, Peru en Ecuador stelling genomen voor Gaza. Elk van deze landen heeft zijn eigen tijdperk van duistere stilte gehad, toen straffeloosheid voor massamoord werd gesponsord door dezelfde peetvader in Washington, die nu het gehuil van de kinderen in Gaza beantwoordde met nog meer dodelijke munitie.

In tegenstelling met Netanyahu en zijn moordenaars maakten de favoriete fascisten van Washington in Latijns-Amerika zich niet druk om morele opsmuk van hun wandaden. Ze slachtten de mensen gewoon af en lieten de lijken achter op vuilnisbelten. Voor het zionisme is de doelstelling dezelfde: het ontwortelen en uiteindelijk vernietigen van een volledige menselijke gemeenschap, een waarheid die 225 overlevers van de Holocaust en hun nakomelingen vergeleken hebben met de essentie van genocide.

Er is niets veranderd sinds het fameuze "Plan D" van 1948 dat een volledig volk etnisch gezuiverd heeft. Recent stond op de website van de Times of Israel deze titel 'Genocide is toelaatbaar'. Moshe Feiglin, ondervoorzitter van de Knesset, het parlement van Israël, eist een beleid van massale uitdrijvingen naar concentratiekampen. Ayelet Shaked, parlementslid van een van de coalitiepartijen van de regeringsmeerderheid, eist de uitroeiing van Palestijnse moeders om te verhinderen dat zij 'kleine slangen' zouden baren.

Jarenlang zwegen de journalisten

Jarenlang hebben journalisten toegekeken terwijl Israëlische soldaten Palestijnse kinderen uitlokten door hen grof te beledigen vanuit luidsprekers. Daarna schoten ze hen dood. Jarenlang hebben journalisten geweten dat Palestijnse vrouwen met barensweeën door wegblokkades de doorgang naar het hospitaal geweigerd werd en dat daarbij baby's stierven, soms samen met hun moeder.

Jarenlang hebben journalisten geweten dat Palestijnse dokters en ambulanciers een doorgangsvergunning kregen van Israëlische bevelhebbers om de gewonden te verzorgen en de doden te verwijderen, om dan toch door het hoofd geschoten te worden. Jarenlang hebben journalisten geweten dat gekwetste mensen geen toegang kregen tot levensreddende behandelingen of dat ze dood werden geschoten toen ze poogden een kliniek te bereiken voor chemotherapie. Een oudere dame met een wandelstok werd afgemaakt, met een kogel in de rug.

Leugens en misleiding

Toen ik Dori Gold, een hoge adviseur van de Israëlische eerste minister met deze feiten confronteerde, zei hij: “Ongelukkig genoeg komen er in elke oorlogsvoering gevallen voor van burgers die per ongeluk worden gedood. De feiten die u vermeldt, zijn geen terrorisme. Terrorisme, dat is wanneer je het vizier van een sluipschutter moedwillig op een burger richt.” Ik antwoordde daarop: “Dat is precies wat er gebeurd is”. “Neen”, zei hij, dat is niet gebeurd”.

Deze leugens en misleidingen worden zonder verpinken herhaald door de apologeten van Israël. Zoals Chris Hedges, de vroegere journalist van The New York Times, benadrukt, eindigt de berichtgeving van dit soort wreedheden altijd met de zin “gevallen onder kruisvuur”. Zolang ik het Midden-Oosten als journalist heb gevolgd, heeft het grootste deel van de westerse media hier op deze manier aan meegewerkt.

In één van mijn documentaires lag de Palestijnse cameraman Imad Ghanem hulpeloos op de grond, terwijl soldaten van 'het meest morele leger ter wereld' zijn beide benen afschoten. Deze wreedheid kreeg twee regels op de website van de BBC. Dertien journalisten werden afgemaakt door Israël tijdens hun laatste bloedfeest in Gaza. Ze waren allen Palestijnen. Wie kent hun namen?

Er is nu echter iets veranderd

De walging in de wereld is overweldigend. De stemmen van het 'tactvolle liberalisme' zijn ongerust. Hun handenwringend koorgezang van schone schijn over de 'gelijk verdeelde schuld' en 'het recht van Israël om zich te verdedigen' pakt niet meer, net zomin als de sneren van antisemitisme en selectief geschreeuw dat "er toch iets moet worden gedaan aan islamitische fanatici" maar dat er niets moet worden gedaan tegen zionistische fanatici.

Een van die 'redelijke, liberale stemmen', die van romanschrijver Ian McEwan, werd door The Guardian gehuldigd als een wijze man, terwijl de kinderen van Gaza in stukken werden geblazen. Dit is dezelfde McEwan die de smeekbeden negeerde van de Palestijnen om de Jeruzalem Prize for Literature niet te aanvaarden. “Als ik alleen maar naar landen zou gaan waar ik het mee eens ben, dan zou ik waarschijnlijk nooit uit mijn bed komen”, zie McEwan.

Wel, als de doden van Gaza konden spreken, zouden ze zeggen: “Blijf in bed, grote romanschrijver, want uw aanwezigheid hier spreidt het bed van racisme, apartheid, etnische zuivering en moord – je slijmerige dankwoorden voor die prijs maken daarbij geen enkel verschil.”

Om het sofisme en de macht van deze liberale propaganda te doorgronden, is het essentieel dat je begrijpt waarom de wandaden van Israel blijven voortrazen, waarom de wereld daar passief naar kijkt, waarom er nooit sancties worden getroffen tegen Israël en waarom niet minder dan een totale boycot van alles wat Israël is vandaag een maatstaf is van elementaire menselijke waardigheid.

De echte Hamas

De meest indringende propaganda over Hamas stelt dat de organisatie toegewijd is aan de vernietiging van Israël. Khaled Hroub van Cambridge University wordt wereldwijd beschouwd als de leidende autoriteit over Hamas. Hij stelt dat die uitspraak “nooit werd gebruikt of aangenomen door Hamas, zelfs niet in zijn meest radicale verklaringen.” Het dikwijls geciteerde "anti-Joodse" Charter van 1988 was "het werk van één persoon dat openbaar werd gemaakt zonder de vereiste toestemming van Hamas … Deze auteur was iemand van de oude garde”. Het document wordt door Hamas gezien als een gênant onding en wordt nooit geciteerd.

Hamas heeft herhaaldelijk een verdrag voor tien jaar voorgesteld aan Israël en heeft zich al lang verzoend met een tweestaten-oplossing. Toen de onverschokken Joods-Amerikaanse activiste Medea Benjamin in Gaza was, nam ze een brief mee van de leiders van Hamas aan president Obama. Daarin stond klip en klaar dat de regering van Gaza vrede met Israël wilde. Deze brief werd genegeerd. Ik weet persoonlijk dat er meerdere van dergelijke brieven zijn die in het volste vertrouwen werden verstuurd en werden genegeerd of afgewezen.

De meest onvergeeflijke misdaad van Hamas is een prestatie die bijna nooit wordt vermeld: het is de enige Arabische regering die democratisch verkozen werd door haar eigen volk (in 2006).

Erger nog, de organisatie heeft nu een eenheidsregering gevormd met de Palestijnse Autoriteit. Een gezamenlijke en vastberaden Palestijnse stem in de Algemene Vergadering van de VN, in de VN-Mensenrechtenraad en het Internationaal Strafhof, dat is een zeer gevreesde bedreiging.

TV-kijken is onwetend blijven

Sinds 2002 heeft Glasgow Media Group, een vooruitstrevende organisatie voor analyse van de media aan de Glasgow University, een aantal opmerkelijke studies gepubliceerd van de berichtgeving en propaganda over Israël/Palestina. Professor Greg Philo en zijn collega's waren geschokt vast te stellen dat de onwetendheid van het publiek wordt versterkt door de tv-nieuwsproductie. Hoe meer de mensen naar tv kijken, hoe minder ze weten.

Volgens Greg Philo is het probleem niet zozeer 'vooringenomenheid'. Journalisten en programmamakers zijn even emotioneel als eender wie over het lijden van de Palestijnen. De machtsstructuren van de media als een arm van de staat en van de gevestigde belangen zijn echter zo overweldigend dat kritische feiten en historische context routineus onderdrukt worden.

Het is haast ongelooflijk, maar slechts negen procent van de jonge kijkers die door professor Philo en zijn team werden geïnterviewd weten dat Israël de bezettende macht is en dat de illegale kolonisten Joods zijn. Heel wat meer jongeren denken dat de Palestijnen de kolonisten zijn. De term "bezette gebieden" wordt haast nooit uitgelegd. Woorden zoals "moord", "wreedheid", "koelbloedige afslachting" worden enkel gebruikt om Israëlische slachtoffers te omschrijven.

'Kritische' journalistiek

Recent was BBC-journalist David Loyn kritisch voor een ander Brits journalist, Jon Snow van Channel 4 News. Snow was zo geraakt door wat hij had gezien in Gaza dat hij een humanitaire oproep deed op YouTube. De man van de BBC was bezorgd omdat Snow het 'gedragsprotocol' had overtreden. Hij was in het stukje op YouTube immers 'emotioneel' geweest.

“Emotie”, zo schreef Loyn, “is het spul waarmee propaganda wordt gemaakt en nieuws is tegen propaganda.” Schreef hij dat met een ernstige gelaatsuitdrukking? Snow gaf zijn commentaar zeer kalm. Zijn misdaad was het buiten de grenzen te zijn gestapt van de geveinsde onpartijdigheid. Onvergeeflijk dat hij zichzelf niet had gecensureerd.

In 1937, toen Adolf Hitler al aan de macht was in Duitsland, schreef Geoffrey Dawson, hoofdredacteur van The Times in London het volgende in zijn dagboek: “Ik besteed mijn nachten aan alles (uit mijn artikels) te verwijderen dat Duitse gevoeligheden zou kunnen raken en aan hier en daar kleine dingen te plaatsen om hun plezier te doen.”

Op 30 juli 2014 bood de BBC zijn kijkers een topklas mediamanipulatie aan. Mark Urban, de diplomatieke correspondent van het programma Newsnight, gaf vijf redenen waarom het Midden-Oosten weer in brand stond. Geen enkele van die argumenten omvatte de historische of hedendaagse rol van de Britse regering. De zending van 8 miljard Britse pond wapens en militair materiaal naar Israël door de regering van Cameron werd onder het tapijt geveegd. De rol van Groot-Brittannië in de vernietiging van Libië werd niet aangeraakt. De Britse steun voor de tirannie in Egypte bleef eveneens onvermeld. Wat betreft de Britse invasies van Irak en Afghanistan, ook die waren nooit gebeurd.

De enige expert die op dit programma van de BBC werd gevraagd als getuige, was een academicus met de naam Toby Dodge van de London School of Economics. Wat de kijkers over die man hoorden te weten, was dat hij speciaal adviseur was geweest van David Petraeus, de Amerikaanse generaal die grotendeels verantwoordelijk is voor de rampen in Irak en Afghanistan. Ook dat bleef onvermeld.

Geveinsde onpartijdigheid

Wat oorlog en vrede betreft, doen de illusies van de BBC over onpartijdigheid en geloofwaardigheid meer om het publiek debat te beperken en te controleren dan de vervorming door de schandaalpers.

Greg Philo wees erop dat de emotionele commentaar van Jon Snow op YouTube zich beperkte tot de vraag of de aanval van Israël proportioneel of redelijk was. Wat eraan ontbrak – wat er altijd aan ontbreekt – is de essentiële waarheid van de langste militaire bezetting in moderne tijden: een criminele onderneming met de steun van Westerse regeringen van Washington over Londen tot Canberra (hoofdstad van Australië).

Wat de mythe betreft dat 'kwetsbaar' en 'geïsoleerd' Israël wordt omringd door vijanden, wordt weerlegd want in werkelijkheid heeft Israël alleen strategische bondgenoten rond zich. De Palestijnse Autoriteit wordt betaald, bewapend en bestuurd door de VS en collaboreert al lang met Tel Aviv.

Schouder aan schouder met Netanyahu staan de dictaturen van Egypte, Jordanië, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Qatar – als de Wereldkampioenschappen Voetbal ooit in Qatar geraken, reken dan op de Mossad ((Israëlische buitenlandse inlichtingendienst, nvdr) om de veiligheid te regelen.

Mads Gilbert

Het verzet in Gaza wordt terecht vergeleken met de Joodse opstand van 1943 in het getto van Warschau. Zij groeven toen ook tunnels en pasten tactieken van misleiding en verrassing toe op een overweldigend superieur militair apparaat. Marek Edelman, de laatste overlevende leider van de opstand van Warschau, schreef een brief uit solidariteit aan het Palestijnse verzet, dat hij vergeleek met de ZOB, de strijders van het getto. Zijn brief begon zo: “Aan de bevelhebbers van de Palestijnse militaire, paramilitaire en verzetsorganisaties – en aan alle soldaten (van Palestina).”

Dokter Mads Gilbert is een Noorse dokter, beroemd wegens zijn heldhaftig werk in Gaza. Op 8 augustus 2014 kwam dokter Gilbert terug in zijn thuisstad Tromsøg in Noorwegen. Hij wees erop dat de nazi's zijn stad zeven jaar hadden bezet. “Beeld je in”, zei hij, dat we toen in 1945 in Noorwegen onze bevrijdingsstrijd niet hadden gewonnen, dat we de bezetter niet hadden buiten gesmeten. Beeld je in dat de bezetter in ons land was gebleven, het stuk voor stuk had uit elkaar gescheurd, tientallen jaren na elkaar, dat hij ons naar de armste regio's had verbannen, de vis in de zee en het water onder ons had afgenomen, daarna onze hospitalen had gebombardeerd, onze ambulanciers, onze scholen, onze huizen.”

“Zouden we opgegeven hebben en de witte vlag gezwaaid hebben? Nee, dat zouden we niet gedaan hebben. Dat is de situatie in Gaza. Dit is geen strijd tussen terrorisme en democratie. Hamas is niet de vijand waar Israël tegen strijd. Israël voert een oorlog tegen de wil van het Palestijnse volk om zich te verzetten. Ze willen niet aanvaarden dat het Palestijnse volk deze waardigheid heeft.”

De Untermenschen van vandaag

“In 1938 noemden de Duitsers de Joden Untermenschen – ondermensen. Vandaag worden de Palestijnen als een ondermenselijk volk behandeld dat mag afgeslacht worden zonder dat ook maar één machtheb
Annotaties:
| #219633 | 15-09-2014 22:47 | jantjeuitnederland
Zelf zie ik hele andere dingen:
De gazanen hebben miljarden steun gehad, maar staat het land inmiddels in bloei?
Nee, men heeft er raketten voor gekocht en tunnels mee gegraven. Men kiest de weg van destructie in plaats van opbouw.
Hamas is gekozen in eerlijke verkiezingen en heeft daarna de oppositie uitgemoord.
De propaganda op de Gazaanse tv, tegen Israël is afzichtelijk.
In het handvest van Hamas staat nog steeds dat Israël van de aardbodem dient te verdwijnen.
Hamas gebruikt mensen en kinderen als schild.
Hamas moord net zo makkelijk als de mensen van Isis.
Hamas begint met raketaanvallen.
De Israëliërs hebben ondanks alles hun gevoel voor humor nog steeds. Moslim fundamentalisten hebben GEEN humor.
Voor mij zijn de Gazanen de monsters.
jantjeuitnederland's avatar
| #219640 | 16-09-2014 06:58 | Antares
@jantjeuitnederland
Israël ontvangt 3 miljard per jaar van de VS en is uitsluitend geïnteresseerd in wapens. De Gazanen moeten daarentegen tunnels graven om zichzelf van een levenslijn te voorzien.

Wat in Gaza wordt opgebouwd wordt door Israël weer afgebroken.

Het handvest was het werk van een klojo die slechts oppervlakkig iets met Hamas te maken had.

Waar in dit handvest slechts over wordt gedroomd is wat Israël in de praktijk brengt.

Israël gebruikt de nederzettingen als menselijk schild en komt ermee weg. Gaza is daarentegen zodanig dichtbevolkt dat Hamas er altijd van zal worden beschuldigd zich achter de bevolking te verbergen. De fout ligt bij Israël dat er willens en wetens voor kiest om een dichtbevolkt gebied met raketten te bestoken terwijl het van vier zijden is ingesloten.

Israël is degene die de meeste wapenstilstanden heeft geschonden. Maar het nieuws vertelt ons iets anders.

Daarom is de propaganda van Israël verschrikkelijk en iedereen kan zien wat de gevolgen ervan zijn.

De Palestijnen worden al langer dan 60 jaar beschuldigd in een conflict waarin ze de enige die het zijn zonder serieuze wapens moeten stellen. Toch slaagt de pers erin om de Palestijnen weg te zetten als boosdoeners.

Israël maakt zich dagelijks schuldig aan ontvoeringen (arrestatie zonder aanklacht), barbaarse straffen (vasthouden zonder aanklacht voor onbepaalde duur), barbaarse praktijken (middeleeuwse martelingen, soms tot de dood erop volgt), geestelijke terreur (arrestanten pas vrijlaten nadat ze een andere Palestijn hebben verraden) en dit betreft vaak minderjarigen, en ander psychopatisch gedrag (o.a. dagelijks met scherp schieten op Palestijnen, zieken tegenhouden op weg naar een ziekenhuis).
Antares's avatar
| #219656 | 16-09-2014 09:42 | jantjeuitnederland
Beste Antares,
Nu vergis je je toch op een paar punten.
Israël is niet alleen geïnteresseerd in wapens, wapens kan je namelijk niet eten. Israël doet ook uitvindingen die de mensheid verder brengen, bijvoorbeeld op het gebeid van de medische wetenschap.
Het handvest staat nog steeds en is niet afgewezen door Hamas.
Maar mijn hoofdvraag blijft bestaan: Waarom staat de Gazastrook nog niet in bloei? Met al die miljarden steun was dit mogelijk geweest. Ze proberen het niet eens. Ze zijn alleen geïnteresseerd in de totale vernietiging van Israël.
Israël is zijn leven niet zeker zonder een goed leger, de oorlogen van '48, '67 en '73 hebben dit uitgewezen.
Hamas schiet nu nog regelmatig raketten af op Israël, de laatste keer 3 dagen geleden.
Waarom?
Waarom zou dit propaganda zijn?:
http://www.cbc.ca/news/world/hamas-admits-rockets-were-fired-at-israel-from-gaza-neighbourhoods-1.2764125
Terwijl we weten aan de hand van foto's en filmpjes hij de Gazanen hun kinderen opvoeden, namelijk vol met haat.
Ik zie kleine kinderen met bomgordels. Ik zie hoe hamas de opposite heeft utigeroeid. Ik zie hoe hamas standrechtelijk vermeende spionnen executeert. Ik zie dat hamas jongens kidnapped en ombrengt. Ik heb gezien dat ze schoolbussen met schoolkinderen hebben opgeblazen.(nu niet meer doordat Israël een muur heeft gebouwd).
Zelf vind ik dat Israël mild en met respect naar de Gazaanse burgers reageert. Dezelfde burgers, die in vrije verkiezingen Hamas hebben gekozen en er nog steeds massaal achter staan.
Ik denk dat Israël, gemiddeld genomen aan de goede kant staat en de Gazanen, gemiddeld genomen aan de verkeerde kant.
Vooral dit zinnetje: "Daarom is de propaganda van Israël verschrikkelijk en iedereen kan zien wat de gevolgen ervan zijn." overtuigd mij totaal niet.
Persoonlijk denk ik dat de propaganda vanuit het Gazakamp veel groter is. Vergeet niet dat zij vriendjes met hele diepe zakken hebben.
jantjeuitnederland's avatar
| #219661 | 16-09-2014 10:08 | Paul2

Recent was BBC-journalist David Loyn kritisch voor een ander Brits journalist, Jon Snow van Channel 4 News. Snow was zo geraakt door wat hij had gezien in Gaza dat hij een humanitaire oproep deed op YouTube. De man van de BBC was bezorgd omdat Snow het 'gedragsprotocol' had overtreden. Hij was in het stukje op YouTube immers 'emotioneel' geweest.

Alsof je iets leest over het NOS Journaal versus het RTL Nieuws.
Gaat hier ook zo
| #219672 | 16-09-2014 11:23 | Antares
@jantjeuitnederland
Met al die miljarden steun was dit mogelijk geweest.

Linkje graag, ik neem niets wat jij beweert klakkeloos aan. Het is één en al hasbara wat je schrijft.
Antares's avatar
| #219681 | 16-09-2014 12:10 | DOS.
Ben blij met de Belgische media, zoals o.a. dewereldmorgen.be. Dan zie je dat er ook kritische geluiden zijn in "het westen" en dat niet iedereen klakkeloos achter de propaganda aanloopt. Zoveel beter dan die nos propaganda die wij hier te zien krijgen.
DOS.'s avatar
| #219721 | 17-09-2014 00:18 | JFK
Het taboe is de groffe leugen die 'Holocaust' word genoemd.
Zolang we niet inzien wat deze berg stront is gaat er niets veranderen in Israhel noch in de rest van de wereld.
JFK's avatar
| #219735 | 17-09-2014 10:50 | ..................
JFk

De holocaust je niet kan ontkennen.Joden zijn daadwerkelijk afgemaakt,omdat ze niet niet paste in het zionistische beeld wat voor hen is geschapen.Voor wo2 religeuse joden anti zionist waren.Het woord holocaust het passende woord is wat hen is overkomen.Opgeofferd voor dat israel,door zionisten.Of het een shoa (totale vernietiging) was,valt te betwijfelen,aangezien tussen 1932 en 1939 nazi's socalljews heeft helpen emigreren naar dat "beloofde" land.
| #219775 | 17-09-2014 21:12 | Atlas
Ik vind de term holocaust, wat brandoffer betekent, ietsje misplaatst. Alsof het goedpraat wat Joodse mensen in Europa is aangedaan. Onbestaanbaar om zoveel leed aan te richten, of dat nu Joodse mensen betreft of Bosnische mensen, of Hutu's / Tutsi's (om maar een paar andere voorbeelden te noemen van volken die veel geleden hebben).

Mensen moeten denk ik inzichtelijk maken voor zichzelf dat het kwaad bestaat en een staat zo inrichten dat de menselijke neiging tot kwade dingen beteugeld wordt. Overigens: de menselijke neiging tot het goede moet gestimuleerd worden, want die is er ook.
| #219780 | 17-09-2014 22:13 | liedetecter
Het probleem met dergelijke joden in jouw verhaal itt de ander voorbeelden, is dat hún karma allang opgebrand is met alle door de jaren door hen veroorzaakte moord, brand, plunderingen en verraad, die zij claimde te mogen begaan als genoegdoening ...
| #219784 | 17-09-2014 22:57 | JFK
@ tamso

Lul niet zo joods, natuurlijk kan men een weergave van een historische gebeurtenis ontkennen als het bewijs daarvoor volledig ontbreekt en er bewijs voor het tegendeel in grote hoeveelheid voorhanden is.
Er valt al decennia niets meer te betwijfelen, men kan enkel noch lachen over de lulkoek die bij elkaar geraapt wordt om de leugen nog een paar decennia langer aan de gang te houden.

Ze werden gedeporteerd met als oorspronkelijk doel Madagaskar, een korte periode van samenwerking met zionisten voor emigratie naar Palestina en later het oosten.

'Joden': We hebben onze minachting en misbruik van ons gastland zo op de spits gedreven dat ze ons niet meer wilden hebben, nu wilden ze ons naar een tropisch paradijs verbannen, boohoo wat een kwaadaardigheid.
Wij hebben hun de oorlog verklaard en de halve wereld ertoe gebracht dat ook te doen waardoor hun plan van vredige deportatie volledig de mist in ging en wij daar ook onder te lijden hadden, boohoo het is allemaal hun schuld.
Ze wouden ons uitroeien doormiddel van hongersnoden en massa epidemien waar ze zelf even zwaar onder te lijden hadden maar wij waren de enige slachtoffers, boohoo laten we ze tot in de rest der eeuwigheid van hun pensioenen en een toekomst voor hun kinderen ontdoen.

Geen gaskamers, geen massa executies geen niets, allemaal een grote naar poep en shekels stinkende leugen.
JFK's avatar
| #219790 | 18-09-2014 00:23 | Ness
@Tamso: ze zijn niet afgemaakt als zodanig. Ze zijn uitgesorteerd, in de eerste plaats door zionisten (eerst de zionistische raden, daarna door de joodse kampleiding), op bruikbaarheid ivm Palestina. De dissidenten en niet te overtuigen intellectuelen onder hen zijn wel afgemaakt, maar dat is 'normaal' in iedere oorlog.

Maar voordat de grote move kon beginnen verloren de Duitsers de oorlog, en braken overal hongersnoden uit. De omstandigheden binnen de kampen werden ook niet al te best bijgehouden onder druk van de oorlog dus daar braken allerlei ziekten uit. De meeste mensen binnen de kampen zijn verhongerd of aan de typhus overleden; bijna allemaal in het laatste halfjaar van ww2..

Het enige echte papieren bewijs voor vergassing komt van een kampbaas die zeer slecht bekend stond - dat kamp was de speeltuin van Big Pharma/Chemie. Die vroeg om 100 joden. Van die 100 joden staat vast dat ze zijn vergast ivm proeven. Voor deze proeven werden ook dissidente niet-joden gebruikt maar daar praat men nooit over. Er zijn heel wat meer niet-joodse NL'ers dan joodse NL'ers afgevoerd naar de kampen. Meer dan het dubbele. Van die mensen zijn er bijzonder weinig teruggekomen.

Ik schat dat er meer joden buiten de kampen zijn omgebracht dan daarbinnen. Op bepaalde plekken (Oekraine, Croatie, Hongarije bv) was men al enthousiast begonnen met het *opruimwerk*. George Soros heeft daarbij zijn fortuin gemaakt.

Geen echte dwz opzettelijke genocide dus. Maar wel degelijk ethnisch 'schoonmaken', op aandringen en verzoek van en met medewerking van zionistische terreurgroepen. De bloedstollende ww2-blabla is deels ontworpen om de rol van de joodse zionisten te verdoezelen, en de hulp die zij daarbij in meer of mindere mate van de diverse zionistische (!) Europese regeringen kregen.
Ness's avatar
| #219792 | 18-09-2014 02:33 | ..................
Atlas.
Zonder holocaust was er geen israel.Is israel niet ontstaan vanuit medelijden.Niet dat het israel niet had bestaan zonder holocaust,maar dat europa/amerika
er de prijs voor mochten betalen,inclusief de joden die het niet eens waren met het zionistische idee.Ik denk dat als religeuse joden in die tijd het zionistische idee hadden goedgekeurd,er niet eens een holocaust had bestaan.dan waren ze al vrijwillig vertrokken tussen wo1 en wo2.Het anti semitisme gevoed werd en veroorzaakt werd door zionisten.Om israel levensvatbaar te maken.

JFK

je haalt 2 dingen door mekaar.
Cristenen die altijd al een hekel gehad hebben aan de religeuse joden en de socalljews die een NWO wilde vestigen.Ook al is de NWO ook weer een cristelijk idee.De cristelijke NWO denkt dat met de komst van een messias die NWO komt,waarin vrede zal ontstaan,terwijl socalljews met die NWO wilt heersen over alles en iedereen.Wo1 en wo2 gepland waren om dat te bereiken,wat er nu bereikt is.Lieden als een Hitler en nazi´s dat doel zelf niet doorhadden en zich lieten gebruiken.Net zo goed cristenen zich ook laten gebruiken om dat doel te bereiken.
Voor mij lijk je wel dergelijk een anti-semiet.Die slachtoffers die vermoord zijn waren tegenstanders van het zionisme.Die bischop uit engeland ( https://www.youtube.com/watch?v=exAhTde5JRM ) noemde een getal van 220.000.Dat getal zou wel eens het aantal religeuse anti-zionistische joden geweest kunnen zijn in europa.Dus ook slachtoffer van het nationalisme en zionisme.Zelfs dat wil je ontkennen.

iedetecter

Je heb joden die zich bv zoals de amisch in een gesloten gemeenschap leven met hun eigen wetten en regels en zich niet bezig houden met de politiek.Of andere gemeenschappen die op hun manier leven.

En je hebt de socalljews die zich juist wel met politiek en andere gemeenschappen bezig houden om hun invloed op hen uit te oefenen.Dat is dat soort gasten die het probleem zijn.En wat jij benoemt wat wereldwijd voor ellende gezorgd heeft.

Deze 2 zijn totaal verschillend van elkaar,maar wat wel op 1 hoop gegooid word,
| #219793 | 18-09-2014 02:40 | ..................
Ness

Dat snap ik dat ze werden uitgezocht.De bruikbare socalljews die opgeofferd werden waren vooral arm.Of niet van plan te verhuizen naar dat beloofde land wat voor hen was gecreeerd in 1917 op papier.Voor 1917 er al zionistische propaganda werd verspreid over dat beloofde land.Ook in rusland.En het anti-semitisme begon in rusland.Benjamin freedman vertelt dat ook in zijn speech dat de socalljews en religeuse joden daar al het leven werd zuur gemaakt,en in plaats van palastina,naar duitsland vertrok.Waar opnieuw het anti semitisme zijn werk deed.Ook amerika deed er vrolijk aan mee,door de grenzen te sluiten,toen socalljews en de religeuse joden naar amerika wilde emigreren.Amerika zat allang onder de plak van bankers&zionisten;.Als je goed kijkt naar die beelden van concentratie kampen,het niet de herkenbare jood is,die je ziet.Die zijn al vermoord door de nazi's.Niet bruikbaar voor de nazi's en diegene wat zogenaamd joods zou zijn meer de roma en sinti's waren.Ook zij waren het slachtoffer van de nazi's.Terug komend op het uitzoeken en het sorteren ervan.dat gebeurde al in de aanloop van wo2.daarom kan het ook nooit een shoa worden genoemd,omdat de socalljews die wel wilde emigreren,omdat hen het leven werd zuur gemaakt door zionisten meer als 1000 mark moest hebben om toegelaten te worden.Diegene die geen geld hadden te werk werden gezet,of in ghetto's werden geplaats en later in concentratie kampen voor de multinationals mochten gaan werken.Shindlers list vind ik op zich een goeie film wat die realiteit laat zien.Alleen gaat het in die film alleen om de jood/socalljews,terwijl er meerdere slachtoffers zijn geweest dan de joden/socalljews in wo2.Maar ach we weten wie de media domineert en hollywood.
Als je ziet welke wetten er zijn ingesteld om het ontkennen en bagalatiseren te bestraffen,het ook gaat om het cristelijke deel wat vrolijk meedeed aan de vervolging ervan.Haast niemand weet dat de kerkelijke leiders het eens was met het nazi beleid.Daarom is het westen ook hypocriet,als het heeft over het anti semitisme wat zich bv nu afspeelt.Voor hen telt de eindtijden waarin joden zich massaal moeten bekeren tot het cristendom en was dat ook voor hun een reden om joden het israel te geven over de ruggen van de palastijnen.
| #219822 | 18-09-2014 16:04 | Atlas
Er zijn anders aardig wat bewijzen voor de gaskamers Tamso en Ness. Ik vind het ontkennen van vergassingen en dergelijke niet kies. Dat is wel degelijk massaal gebeurd.
| #219827 | 18-09-2014 16:58 | Ness
Kies of niet, 99,9% van die bewijzen komt van joden, en vaak ook nog propagandistisch aangezwengeld omdat er een hele industrie is ontstaan aan enge holocaust verhalen. De getuigenissen van zwaar onder druk gezette en vaak ook gemartelde Duitsers kunnen niet serieus worden genomen.

Maar Auschwitz heeft in 1989 het aantal daar vermoorde mensen bijgesteld van 4 miljoen naar 1,5 miljoen; en deze 1,5 miljoen mensen bleken ineens allemaal joden.

Plus, Rusland, dat ook fors boter op het hoofd heeft in propagandistisch opzicht, heeft de gaskamers te A laten nabouwen aan de hand van info, verstrekt door geweldige idioten. Zou die gaskamer ooit in gebruik zijn geweest, dan had niet alleen het hele kamp subiet het loodje gelegd maar ook mensen in dorpen in de wijde omgeving. Blauwzuurgas is zwaar giftig en heel, heel erg gevaarlijk voor de mensen die ermee werken. Een gaskamer zou zeker tot 24 uur na 'gebruik' moeten worden gelucht, etc, etc.

Echt hard tastbaar bewijs is er niet. Botresten bv. Geen spoor. Maar het neemt 24 uur om een lijk tot helemaal tot as te verbranden. 6 miljoen mensen vergassen en geen sporen nalaten is een logistieke onmogelijkheid. Denk eens aan al de kolen die zo'n industrie zou verbruiken, en dat in oorlogstijd!

Het echte verhaal van ww2, dat bv naar buiten komt in de cijfers (70 miljoen doden, Duitsland helemaal terug naar af, Europa verwoest) is helemaal ondergesneeuwd onder al het gekrakeel. En dat echte verhaal is het ouwe liedje: all wars are banker's wars

Het lijdt geen twijfel dat de joodse bevolkingsgroep zeer zwaar heeft geleden tijdens ww2, meer dan enig andere groep. Hun gemeenschappen in Europa werden verwoest, hun bezittingen gestolen en zijzelf werden op transport gesteld naar een interneringskamp, waar ze uiteindelijk niet meer werden verzorgd en massaal ellendig stierven. Dat zijn de feiten, en die zijn al erg genoeg.
Ness's avatar
| #219829 | 18-09-2014 17:37 | Ness
Neem het verhaal van Anne Frank. Als jonge meid wordt die ineens opgesloten in een hok, al d'r spullen weg, de familie wordt (waarschijnlijk) verraden door een *jodin*, een teef die Ans van Dijk heette en voor de Irgun werkte, en de NSB, en de 'inlichtingendienst', ze moet op transport naar een kamp, wordt ongetwijfeld tewerkgesteld als kamphoer, sterft in het ziekenhuisje van het kamp aan de tyfus, haar dagboek wordt gevonden en ge-edit door haar eigen pa, die met zijn plagiaat en jankverhaal miljoenen maakt - over haar lijk. 70 jaar na haar dood is ze een winstobject geworden, een commercieel 'hot item'. Dat, Atlas, vind ik nou niet kies, verdomme.
Ness's avatar
| #219830 | 18-09-2014 17:57 | ..................
Atlas.

Precies zoals Ness het al zegt.Nieuws/geschiedenis leren we van geschiedvervalsers.Als het niet eens joden waren die bijna 6 miljoen,waarom moeten we elk jaar eraan herinderd worden dat in wo2 6 miljoen alleen joden zijn omgekomen.Ik ga hier niet uitbundig weerleggen waarom gaskamers en verbrandigsovens niet konden bestaan.We leven in nederland en zaplog ook bespied word door het cidi en patrick zometeen weer een waarschuwing gaat krijgen,omdat de shoa,wat geen shoa is geweest (wel een holocaust) ontkent word.registratie gebeurde door middel van ponskaartjes,die door IBM is opgezet.Diezelfde IBM (rockefellers&co;) ook IG-farben onder zich had ,wat zich wist te verrijken in concentratie kampen.Hoe serieus moet je alles dan nog nemen.IBM en IG-farben (nu bayer) bestaan nog steeds.
| #219832 | 18-09-2014 18:19 | Charles
@N
Indeed
"The results of tests performed at the BKA laboratories show that portions of the work [Anne Frank's diary], specially of the fourth volume, were written with a ballpoint pen."
Charles's avatar
| #219833 | 18-09-2014 18:23 | Ness
Het is gewoon niet te geloven hoeveel misbruik er, 70 jaar na de doden te hebben begraven, er nog van ze wordt gemaakt.

Mijn familie van moeders' kant heeft zeer zwaar geleden in ww2 - dit deels omdat de hele familie 'verdacht' werd van jood-zijn. Wat nog klopte ook alleen de vervloekte rabbijnen konden het niet bewijzen. Maar mijn moeder was nagenoeg volbloed joods, en zag er ook zo uit ook. Mijn 2 ooms - van dezelfde vader als als mijn moeder - zijn bij razzia's opgepakt en naar Duitsland afgevoerd. Toen dat kamp bevrijdt werd, kregen ze een treinkaartje tot aan de grens, en verder moesten ze het maar uitzoeken. Zij kwamen aan als wandelende skeletten en zijn allebei vrij jong overleden.

Dus praat me niet van vervolging en ellende; iedereen liep verdomme rond met een trauma rond van hier tot Tokyo, waar ook de kinderen, zoals ik, die kort na de oorlog werden geboren, mee opgezadeld werden. WW2 komt me de oren uit. Kwam iedereen de oren uit; men was te druk bezig met eindelijk leven en de draad weer oppakken en vooral niet te janken. Maar af en toe kwamen de verhalen op gang en die maakten diepe indruk. Van huis uit haat ik nazi's, zionisten, rabbijnen en de politie - dit omdat zij driftig meewerkten met de razzia's.

Afijn, ik ben nooit lastiggevallen met ww2/holocult verhalen op school want die had je toen nog niet. Dat kwam pas op gang rond mijn 12e. Mensen keken er maar wat raar van op.
Ness's avatar
| #219835 | 18-09-2014 19:00 | Ness
Als er 1 les is die ik van mijn moeder heb geleerd is het deze: "je verrajer slaapt niet". In tijden van oorlog zijn je naasten en je buren je grootste vijanden of kunnen het zomaar worden.
Ness's avatar
| #219855 | 19-09-2014 10:30 | Ness
Mijn ooms rapporteerden uit het kamp dat 'de mensen stierven als witjes'. Witjes = lijders aan tuberculose; mensen in werkkampen teerden voor je ogen weg, aan verdriet, aan besmettingen met vieze ziekten en gebrek aan goede voeding en dus, weerstand.

Mijn ooms waren jong en sterk maar als er in 2 jaar tijd 600 tot 2000 mensen in je onmiddelijke omgeving treurig afsterven maakt dat een behoorlijke indruk. De nazi's gingen vrij rucksichtlos met hun slaven om. De omstandigheden in het WERKkamp waren meer dan belabberd.

Toen de nazi's een beetje door hun joden, communisten, dissidenten, atheisten, homo's en zigeuners heenzaten begonnen zij willekeurig jonge mannen weg te slepen. En al die mensen zaten door elkaar heen, allemaal in dezelfde zeer treurige omstandigheden. Arbeit macht frei, wat?
Ness's avatar
| #219868 | 19-09-2014 12:27 | jantjeuitnederland
@Antares
[/Linkje graag, ik neem niets wat jij beweert klakkeloos aan. Het is één en al hasbara wat je schrijft. quote]
Een kleine zoektocht op "Eu support Palestina" gaf 14.600.000 resultaten.
Dit is er een van:
http://en.wikipedia.org/wiki/International_aid_to_Palestinians
Maar ja, in jouw ogen zullen Google en Wikipedia wel een zionistisch complot zijn
jantjeuitnederland's avatar
| #219886 | 19-09-2014 18:13 | Antares
Maar ja, in jouw ogen zullen Google en Wikipedia wel een zionistisch complot zijn

Niet zo verongelijkt, aub.

International_aid_to_Palestinians

De bedragen vallen me mee hoewel het lastig is om op te maken hoeveel er over langere periode aan hulpgeld is verstrekt. Het is natuurlijk wel zo dat het geld aan de Palestijnen een vergoeding is voor de economie die Israël kapot heeft gemaakt, terwijl Israël van het geld direct wapens kan aanschaffen.
Antares's avatar
aanmelden / inloggen