Door community (initieel censuur), Op woe 19 okt 2011 06:22, 32 reacties, nieuws

Vaker weggepest door kale blanken dan door Marokkanen


Honderden mensen in Nederland worden hun buurt uit gepest. Slachtoffers zijn vooral niet-westerse allochtonen.

In de afgelopen twee jaar zijn er bijna vijfhonderd mensen uit hun buurt weggepest of stelselmatig getreiterd door buurtbewoners. Dat blijkt uit cijfers van de Landelijke Branchevereniging van Antidiscriminatiebureaus (LBA). Naar aanleiding van de ontstane ophef over een weggepest homostel uit het Haagse stadsdeel Laak heeft de LBA een inventarisatie uitgevoerd onder alle antidiscriminatiebureaus in Nederland. Daar kwam uit naar voren dat het in de meeste gevallen gaat om mensen die te maken krijgen met racistische pesterijen: 60 procent. Op de tweede plaats, met 12 procent, gaat het om discriminatie op grond van seksuele geaardheid.Meestal (bij 308 gevallen) betreft het zogenaamde 1-op-1 pesterijen: de pesterijen komen dan van één adres vandaan.

De pesterijen gaan vaak hand in hand met geweldpleging en vernieling. Zo werd het huis van een man uit Sierra Leone eerst beklad met een hakenkruis, vervolgens werd een raam ingegooid en uiteindelijk werd er brand gesticht. Even schrijnend is de situatie van een man uit Afghanistan. Zijn vader en broer werden vermoord en hij vluchtte naar Nederland. Nu wordt hem het leven zuur gemaakt door zijn buurman, die hem en zijn familie uitscheldt en de kinderen met een bezem te lijf ging. Luc Hofmans, directeur van het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Noord-Holland Noord, hoopt op meer aandacht voor de pesterijen die te maken hebben met racisme. ?Het discrimineren van homo?s is vreselijk en pijnlijk, maar over discriminatie op ras wordt weinig maatschappelijk rumoer gemaakt. Die groepen zijn daardoor ook minder snel geneigd om er naar buiten mee te treden.?

Volgens het LBA zijn de cijfers, waarmee het deze week nog naar de Tweede Kamer gaat, het spreekwoordelijke ?topje van de ijsberg?.

Pesterijen komen in het hele land voor, volgens Hofmans is er niet een gebied dat er uit springt. ?Het gebeurt overal, tot in de kleinste dorpjes?.

Dader: witte man
Wat opvalt als de inventarisatie vergeleken wordt met algemenere discriminatiecijfers van het LBA eerder dit jaar, is dat er bij het wegpesten nauwelijks gewag wordt gemaakt van antisemitisme.

Die gevallen heeft het LBA geschaard onder het kopje ?Godsdienst?. Maar zelfs dan kom je niet verder dan dertien gevallen in totaal. ?Wat je wel mag concluderen?, zegt Hofmans, ?is dat als je een andere kleur hebt, je sneller gesignaleerd en gepakt wordt?.

Die opmerking klopt in het licht van het eerdere onderzoek. Uit Kerncijfers 2010 over discriminatieklachten en meldingen blijkt dat er nog steeds verreweg het meest wordt gediscrimineerd op ras. Op 1,9 miljoen niet-westerse allochtonen kwamen in vier jaar tijd 9.355 klachten binnen over discriminatie. Dat zijn er 49 per 1.000 mensen. Bij antisemitisme is dat aantal 8,5 klachten op 1.000 mensen en bij discriminatie op seksuele geaardheid ligt het nog lager: 1,3 klachten per 1.000 mensen.

Duidelijk is wie er gepest worden; het daderprofiel is niet altijd hetzelfde. In de meeste gevallen van de pesterijen is de dader een jongere of een ?witte man?. Maar, haast Hofmans zich te zeggen, ?een Turk en een Antilliaan kunnen net zo goed tegen elkaar tekeer gaan. Net als twee buurvrouwen.?
Annotaties:
| #164221 | 19-10-2011 08:38 | Patman
Ik heb de titel van Sigmunds versie gebruikt. Sigmunds versie gesloten.
Patman's avatar
| #164223 | 19-10-2011 08:53 | sigmund
geert-wilders-kaal.jpg
sigmund's avatar
| #164229 | 19-10-2011 09:22 | xxxx
Joh! Dat glimt van de boter!
xxxx's avatar
| #164289 | 19-10-2011 13:12 | Nico de Geit
Als er aparte wijken ingericht zouden worden voor Turken, Marokkanen, Surinamers, Blanken, Antillianen, Joden, homo's, enz. dan zou discriminatie op etniciteit minder voorkomen. Natuurlijk allemaal met hun eigen scholen, winkels, gebedshuizen, enz. Segregatie is de oplossing voor de multiculturele problematiek van botsende beschavingen.
Nico de Geit's avatar
| #164301 | 19-10-2011 13:38 | sigmund
Mensen met beschaving, die botsen niet......
sigmund's avatar
| #164303 | 19-10-2011 13:49 | ouwe knar
Als er aparte wijken ingericht zouden ...
Joh, je meent 't...

Bèhèhèhèhèhèhèhèhèhèhèhèh

Segregatie is de oplossing voor de multiculturele problematiek van botsende beschavingen.
Bilthoven kakkars vochten altijd tegen schorremorrie aan de andere kant van het spoor. Joepie. Gebeurde er tenminste iets.

Uiteindelijk werden vijf mensen door de politie opgepakt. Het zijn jongeren van 19 en 20 jaar uit Bosch en Duin, Soest, Den Dolder en Bilthoven.
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/94048

http://www.youtube.com/watch?v=iLabHPVJcd0
ouwe knar's avatar
| #164308 | 19-10-2011 14:16 | Paul2
Nico komt op de proppen met getto's
| #164315 | 19-10-2011 14:52 | liefdevol
Nico komt op de proppen met getto's


Moet je een keer naar a'dam zuid-oost gaan, of naar a'dam west, dat zijn al getto's.
| #164345 | 19-10-2011 17:48 | Paul2
Moet je een keer naar a'dam zuid-oost gaan, of naar a'dam west, dat zijn al getto's.

Maar niet onder dwang zoals onze Nico wil...
Als er aparte wijken ingericht zouden worden voor Turken, Marokkanen, Surinamers, Blanken, Antillianen, Joden, homo's, enz. dan zou discriminatie op etniciteit minder voorkomen. Natuurlijk allemaal met hun eigen scholen, winkels, gebedshuizen, enz. Segregatie is de oplossing voor de multiculturele problematiek van botsende beschavingen.

De Nazi's zouden in hun handjes klappen.
| #164347 | 19-10-2011 18:06 | sigmund
"Nico komt op de proppen met getto's"

Die verzint niets zelf, maar is helemaal geinspireerd geraakt door Turkenburg. Er waren toen al lieden, die er de humor niet van inzagen en maar niet begrepen, hoe enorm belachelijk zo'n plan eigenlijk wel niet is, als je er ook maar even over na zou denken.

Waarom Nico zich op Zaplog nog mengt tussen gewone mensen met uiteenlopende afkomst, geslacht, geaardheid, geloof en mening ontgaat mij persoonlijk volkomen. Waarom volgt hij niet zijn eigen advies en trekt hij zich niet voor zijn eigen geestesveiligheid terug op bijvoorbeeld stormfront?
sigmund's avatar
| #164348 | 19-10-2011 18:08 | xxxx
He, zelli, een heuse raszuivere huisnazi op zaplog! .. vertel eens ... hoe is dat nu, de hele dag zo'n stijve arm onderdrukken?
xxxx's avatar
| #164369 | 19-10-2011 20:29 | Nico de Geit
@ Paul 2

Maar niet onder dwang zoals onze Nico wil...


Ik heb het niet over dwang gehad, ik ben tegen dwang. Het is de overheid die mensen dwingt. Bijvoorbeeld om hun kinderen in een bepaald postcodegebied op school te doen.

Veel mensen verkeren het liefst onder soortgenoten.
Nico de Geit's avatar
| #164379 | 19-10-2011 20:53 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nederland was een gastvrij land omdat zij het werk konden verrichten wat de nederlanders niet meer wilde doen voor dat karrige loontje.Voor de nederlanders er een sociaal stelsel werd opgericht om het tevreden te houden.Toen was er een bloeiende welvaart,waar vele van profiteerde.Diegene die lopen te klagen zijn diegen die er niet genoeg van konden profiteren en het de schuld geven aan de gelukszoekers en vluchtelingen die naar nederland/europa kwamen.Door het politieke beleid ze opeen gepropt werden zoals amsterdam of rotterdam waar je ghetto's kreeg.Van de bijlmermeer ze dan het een en ander veranderd hebben in de loop der tijd.En andere wijken in nederland waar de multiculturele samenleving opeen zat.Wat vele Nico's vergeten is dat we deze luxe wel te danken hebben aan de multiculty samenleving,want anders was er geen welvaart geweest.En hoef je nu ook niet te missen wat je nooit gekent had.De nico's vergeten alleen erbij te vertellen dat het niet de schuld is van de multiculty,maar van het politieke beleid wat nooit omkeek naar de levensomstandigheden waarin vele verkeerde.Ze keken ook niet om naar het eigen volk wat aan de kant geschoven werd door de komst van de buitenlanders.Die zitten en zaten allemaal in die wijken waar geen buitenlanders zaten.Dus die moet je er de schuld van geven dat het zo uit de hand is gelopen.Aparte wijken zullen het probleen ook niet oplossen.Te weinig plaats daarvoor in het kleine nederland waar er 15 miljoen nederlanders wonen en 1 miljoen buitenlanders.Straks zullen ze het uit moeten vechten als het er niet meer is.De nico's draaien al warm om zichzelf dat plaatsje te behartigen.Zelf zijn ze te laf om op te staan tegen diegene die er daadwerkelijk schuldig aan zijn en laten dan anderen het vuile werk opknappen.
Het probleem is de verdeling van de welvaart wat dit gecreeerd heeft.En roeptoeters die de schuld afschuiven op anderen willen enkel hun eigen plaatsje beschermen wat het intact heeft gehouden al die jaren.Ook al leven we vandaag de dag minder comfortabel als voorheen,slecht hebben we het nog niet.Slecht word het pas,als de pleuris uitbreekt.Dan word ook het klootjesvolk voor hun karretjes gespannen die hun plaatsjes mogen gaan beschermen.Erna word je weer genaaid door die lui,wat iedereen voor hun karretjes spant.
De perfecte wereld is nu eenmaal niet te creeeren,zolang het volk niks in te brengen heeft.Het volk zapt alleen maar tv en weet voor de rest niks anders dan wat zijn beeldbuis hem/haar vertelt.
| #164441 | 20-10-2011 10:59 | liefdevol
en 1 miljoen buitenlanders


Ik weet niet uit welk jaar dat getal dateert want het ligt ondertussen boven de 3 miljoen.

Wat vele Nico's vergeten is dat we deze luxe wel te danken hebben aan de multiculty samenleving,want anders was er geen welvaart geweest


Dat klopt niet, als je had gezegd dat zij mede verantwoordelijk zouden zijn voor het in stand houden van de welvaart dan had ik me daar wel in kunnen vinden, maar de welvaart hadden we al en dat is reden waarom bv de gastabrbeiders hier naartoe kwamen.
| #164445 | 20-10-2011 11:37 | Nico de Geit
Immigratie schijnt Nederland 12 miljard per jaar te kosten, en het heeft al 100 miljard euro gekost. Daar zijn de opbrengsten van de 'goede' allochtonen al vanaf. Gastarbeid kan economisch aantrekkelijk zijn, maar dan moet de gastarbeider na gedane arbeid wel huiswaarts keren en niet met zijn hele familie in het sociale vangnet gaan bivakeren. Dat laatste kun je de ex-gastarbeider en zijn familie nauwelijks kwalijk nemen, maar beleidsmakers wel.
Nico de Geit's avatar
| #164446 | 20-10-2011 11:39 | Nico de Geit
De raciale spanningen in het VK zijn na de onrust van afgelopen week enorm. De plunderingen en de berovingen van voornamelijk blanken werden voornamelijk uitgevoerd door zwarte bendes, waarvan de leden meestal tussen de 12 en de 20 jaar oud zijn. De mainstream media (MSM) verzwijgt het raciale aspect. De dagelijkse realiteit is dat veel blanken nu naar zwarten kijken alsof het plunderaars zijn, terwijl de zwarten zich irriteren aan hoe er naar hen gekeken wordt. Filmpje, Alex Jones:

http://www.youtube.com/watch?v=byfQ88T53BE
Nico de Geit's avatar
| #164447 | 20-10-2011 11:46 | Nico de Geit
In het VK groeit de spanning tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Pakistani, Indiërs, Afrikanen, ze leven gespannen naast elkaar en af en toe komt het tot gewelddadige confrontaties. Blanke skinheads zijn voor het laatst gesignaleerd in de jaren '90. Een verslaggever probeert onder de vlag van de islam toegang te krijgen tot de verschillende etnische groepen maar hij wordt niet overal welwillend ontvangen. Hij maakt de manier van leven, de onderlinge verdeeldheid, de sfeer van geweld, de Jodenhaat, de afkeer van de politie en de beperkte verstandelijke capaciteiten zichtbaar. Filmpje: 'Ethnic Warfare in Multi-Cultural Britain - Part 1 of 2'

.

http://www.youtube.com/watch?v=spcysIs5AAk
Nico de Geit's avatar
| #164449 | 20-10-2011 12:04 | ouwe knar
In het VK groeit de spanning tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Pakistani, Indiërs, Afrikanen, ze leven gespannen naast elkaar en af en toe komt het tot gewelddadige confrontaties.
Gewoon de geldkraan dichtdraaien en voedsel schaars maken, dan wordt iedereen agressief. Mensbeestjes hè.
Geef het volk brood en spelen.
Heeft niets te maken met ras en alles met gestook en gekonkel op de achtergrond.
ouwe knar's avatar
| #164451 | 20-10-2011 12:13 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dat klopt niet, als je had gezegd dat zij mede verantwoordelijk zouden zijn voor het in stand houden van de welvaart dan had ik me daar wel in kunnen vinden, maar de welvaart hadden we al en dat is reden waarom bv de gastabrbeiders hier naartoe kwamen.


In 1965 ze massaal naar hier kwamen.Als zij verboden waren om naar europa te komen,de fabrieken wel naar hen toe ging,en daarmee de welvaart ophield in europa.Dus niet mede dankzij,maar dankzij hen die naar hier kwamen.
Zie anno 2011 nu alles verkast naar die landen toe waar ze lagelonenarbeiders hebben,en er hier nu bezuinigd moet gaan worden.Dit is pas het begin.Officieel staat europa op instorten,als de geldkraan word dichtgedraaid.Er is geen echt geld in kas om bv nederland te onderhouden.We leven op de pof.
| #164457 | 20-10-2011 12:26 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nico

je blert teveel je populistische vriendjes na.12 miljard waaraan.
Kranten nemen een hypothese aan,zonder ook daadwerkelijk uit te zoeken waaraan het is uitgegeven.Al die allochtoontjes haalde ca 600 miljard binnen over die 40 jaar dat ze hier werken.Het is het ene hand wat ze verdiende en de andere hand wat het weer uitgaf aan belastingen zelf in nederland.
Als ze niet zo winstgevend waren,ze ook niet toegelaten werden.
| #164460 | 20-10-2011 12:32 | ouwe knar
Er is geen echt geld in kas om bv nederland te onderhouden.We leven op de pof.
Het geld is met behulp van allerlei soorten fraude weggelekt naar plaatsen waar het niet hoort te zijn.
De rijken zijn rijker geworden... pardon, het geld was toch op?

Voorbeeldje: Pensioenfondsen zouden klem zitten en de pensioenen moeten omlaag. Tabee indexatie.
Uh, de fondsen hebben problemen omdat de rente zo laag is. Verder is er helemaal niets veranderd aan het bedrag dat ze in kas hebben ....
ouwe knar's avatar
| #164463 | 20-10-2011 12:36 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Filmpje, Alex Jones:


Dat je die malloot nog serieus neemt.

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread668013/pg1
| #164471 | 20-10-2011 12:51 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ouwe knar.

Ik heb eens een link gezien van saragossa hoe de staatschulden werden verdubbeld onder het CDA/vvd bewind.
Ook zag ik ergens eens de link hoe al deze staatschulden zijn opgelopen.De laatste schatting was ergens in 2004 waar het ca 376 miljard was.Wat nu wel over de 400 miljard is.

http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Deze is vanaf 1900 tot 2010.

http://www.z24.nl/z24geld/handig/artikel_92802.z24/Z24_Staatsschuldmeter_nu_beschikbaar_voor_elke_site.html

389 miljard is het nu.

Dat geld weggesluisd is,geloof ik meteen.Wat ik bedoelde te zeggen is dat onze enigste echte inkomsten wat te halen valt de gasbubbel is.Die is iets van 20 miljard.Waarvan 50% in handen is van shell/exxon.10 miljard kan er worden afgelost van die 389 miljard.Blijven er nog 379 miljard over aan schulden.Nu piept men al als het bezuinigd op minderheden.Als er geen geld meer in omloop is,alles stilstaat en we duitse toestanden krijgen na wo1.Veel kwamen gewoon om door de honger in duitsland na wo1.Ook dat zal in nederland gebeuren als alles stilstaat.En nu valt alles nog redelijk onder controle te houden,maar straks als dit zou gebeuren ze keihard moeten optreden tegen het volk wat opstaat tegen het gezag.Ik denk dat dit scenario vrij snel zal gebeuren.Vrij snel bedoel ik mee binnen 10 jaar.Die zijn zo om.
| #164476 | 20-10-2011 13:12 | liefdevol
In 1965 ze massaal naar hier kwamen.


Nederland was al welvarend voordat de gastarbeiders -massaal, zoals jij het noemt- hier naartoe kwamen, daarom kwamen ze hier naartoe, want als nederland netzo arm was geweest als de landen waar ze vandaan kwamen dan waren ze hier natuurlijk nooit naartoe gekomen. Als je had gezegd dat nederland mede dankzij de gastarbeiders zijn welvaart kon behouden dan kan ik me daar wel in vinden, maar je moet het niet gaan overdrijven.
| #164485 | 20-10-2011 13:34 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
De welvaart begon pas te ontstaan na wo2,toen amerika het europa binnenviel om het over te nemen van de duitsers en een marschallplan erdoor drukte.Alleereerst het de amerikanen en engelsen zelf waren die het na-zi rijk financieerde,dat terzijde.Na wo2 ze de industrie gingen opzetten en het europa weer uit die chaos kwam wat door hen dus gecreeerd werd.Wat er toen gebeurde was dat de kapitalisten meer geld wilde verdienen over de ruggen van de arbeiders door het loon laag te houden en de opkomende jeugd wat hun mavo diploma had gehaald,dat werk niet wilde doen voor dat lage loontje.Die vonden het te min,omdat ze een betere status eiste dan diegene die geen diploma's hadden.Er was werk zat,maar niet de arbeiders daarvoor.Zo werden de arbeiders uit marokko en turkije gehaald.Waarom speciaal marokko en turkije is mij nog een raadsel.Dat weten alleen diegene die achter de schermen de plannen gesmeed hebben om alleen hen naar hier te halen om te gaan werken.
Punt is dat als de politieke elite het niet toegestaan had,de industrie wel naar hen ging,wat als gevolg heeft dat er geen welvaart meer was geweest en wij ook nooit die welvaart vanaf 1965 konden opbouwen met de sociale zekerheden die pas vanaf 1972 werden ingevoerd.Dus nogmaals dankzij de allochtoontjes we deze welvaart kennen.Jij doet alsof het volk zelf alles onder controle had,maar waren ook maar pionnentjes die door de welvaart een ambtenarij hadden opgezet om iedereen te controleren en aan te sturen om te gaan werken,of om hun belastingen af te dragen wat men verschuldigd was.Daardoor de mavo'tjes weer tevreden werd gehouden.Wat werkloos thuis zat.
| #164494 | 20-10-2011 14:05 | liefdevol
.Die vonden het te min,omdat ze een betere status eiste


Grappig dat je dat zegt, net vertelde je dat de oost-europeanen hier de baantjes wegkaapte. Waarom zei je niet dat de oost-europeanen de baantjes krijgen waar de nederlanders en de ondertussen welvarende en goed opgeleide moslims zich te goed voor voelen?

Waarom speciaal marokko en turkije


Vóór de turken en marokkanen hadden we gastarbeiders uit bv italie spanje en portugal. Ik denk dat het daarna turken en marokkanen werden omdat dat de resterende arme landen waren waar arbeiders vandaan te halen waren. Er gaat ook een gerucht dat het de bedoeling was de islam in nederland te importeren, dat zou via een verdrag geregeld zijn, islam voor olie of zoiets, als ik me niet vergisheeft pamela hemelrijk daar over geschreven.

En om nog even terug tekomen op jouw stelling dat nederland de welvaart heeft te danken aan de gasrtarbeiders, het is natuurlijk te zot voor woorden om te stellen dat nederland zijn welvaart heeft te danken aan die paar gastarbeiders die hier de toiletten kwamen schoonmaken en achter de lopendeband kwamen te staan. Met alle respect Mr_aluhoedje aka tamso, dat klopt natuurlijk niet.

En dat het gewone nederlandse volk ook maar pionnetjes zijn dat ben ik helemaal met je eens.
| #164627 | 20-10-2011 21:33 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Grappig dat je dat zegt, net vertelde je dat de oost-europeanen hier de baantjes wegkaapte. Waarom zei je niet dat de oost-europeanen de baantjes krijgen waar de nederlanders en de ondertussen welvarende en goed opgeleide moslims zich te goed voor voelen?


Het zij zo.

En om nog even terug tekomen op jouw stelling dat nederland de welvaart heeft te danken aan de gasrtarbeiders, het is natuurlijk te zot voor woorden om te stellen dat nederland zijn welvaart heeft te danken aan die paar gastarbeiders die hier de toiletten kwamen schoonmaken en achter de lopendeband kwamen te staan. Met alle respect Mr_aluhoedje aka tamso, dat klopt natuurlijk niet.


1 miljoen moslims zijn geen paar gastarbeiders.
| #164631 | 20-10-2011 21:44 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ps

Die Pamela spoorde ook niet helemaal.Met haar heiboei website.Die kwam met het gerucht aanzetten dat er in 1972 een deal werd gesloten met arabische landen om de olie weer te laten vloeien in ruil voor meer gastarbeiders.Turkije en marokko waren geen exporteurs van olie.En 1972 was ca 7 jaar na de eerste zending allochtoontjes wat als eerste hierzo kwam.Nu nog hopen allochtoontjes naar nederland te komen wat natuurlijk niet meer mogelijk is.In 1972 wel en dat had niks te maken met de olie,maar van de allochtoontje szelf die er op vakantie gingen en konden laten zien dat ze geld verdiende,wat daarzo niet het geval was.Dan wil iedereen wel naar nederland als er werk is voor ze en daarzo niet.
Even terug komend op turkije en marokko,en de zogenaamd edeal die gesloten werd.Turkije is seculair sinds ataturk er d emacht greep,en saudie arabie een extreme islamideologie.Deze 2 staan haaks op mekaar en het turkije heeft juist de islam kapot gemaakt waar het ontstaan was.In mekka (saudie arabie) die de olie had.Waarom geen saudiers richting europa sturen.Maar geloof jij alles maar wat die islambashers zeggen.Zelf snappen ze er geen bal van wat de islam is en die gecreeerd werd na de val van het ottomaanse rijk.Zie ander topic op deze site over de orthoxe extreme joden,wat ook weer een afsplitsing is van de hebreeuwers.Door dat soort sekte's de thora vervormd word en men het jodendom in het geheel er mee bedoelen.
| #164651 | 20-10-2011 22:56 | liefdevol
1 miljoen moslims zijn geen paar gastarbeiders.


Ja, maar wanneer ik zeg 'massamigratie' dan heb ik het weer gedaan, ik lokte je een beetje uit :o))

En van dat verdrag zei ik ook dat het een gerucht is.

Het zij zo


Janmaat werd er zwaar op afgerekend.
| #164789 | 21-10-2011 12:28 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
En van dat verdrag zei ik ook dat het een gerucht is.


Geruchten ga ik niet vermelden.Jij wel.

Janmaat werd er zwaar op afgerekend.


Omdat het ons kent ons geen buitenstandaanders dulde met andere opvattingen wat hun positie's in gevaar bracht.
Dat waren andere tijden als nu.Toen waren ze usefull en nu overbodig geworden,Dus nu kan het weer.Zie die sektegoeroeleider Adolf Wilders.En nu ook spelen ze het spel onderling in het geniep.Ook nu worden met de kabinetsplannen diegene niet aangevallen op hun financiele wat het onderling aan het verdelen zijn.De hele politieke kliek wat de oppositie is niks in hun portomonee voelen,maar de minderheden.En het klootjesvolk wat voor hun werkt.Het zijn toch allemaal parasieten wat teert op belastinggeld door het te verdelen onderling en de bankers&co;.Ik noem het geen werken wat ze doen.Werken is iets waar je moe van word.Zij worden moe van het gehang op die die stoelen door alles onderling te verdelen.En het koffie zuipen en het gelul uit hun vetnekken.Ze zitten er voornamelijk voor zichzelf.
| #164790 | 21-10-2011 12:30 | doeiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Buitenstaanders moet het zijn.
| #164793 | 21-10-2011 12:34 | liefdevol
Geruchten ga ik niet vermelden.Jij wel.


Jij stelde een vraag.
aanmelden / inloggen