Door sigmund, Op vri 5 okt 2012 19:11, 13 reacties, citaat / intro / linkdump

Nieuwe hoop voor energieopslag: vloeibare lucht


Als lucht omgezet kan worden in vloeibare staat, is dit mogelijk een oplossing voor een van de grootste problemen van windenergieleveranciers: energieopslag zonder dat er veel energie verloren gaat. Britse onderzoekers claimen die oplossing in handen te hebben.Windmolens leveren alleen energie als het waait, en de energie die daarmee opgewekt wordt sluit niet altijd aan bij de energiebehoefte van dat moment. Het zou dus handig zijn als de energie tijdelijk opgeslagen kan worden. Tot nu toe waren hier nog geen goede oplossingen voor gevonden.

Het Britse Instituut voor Technische Bouwkunde beweert dat er een machine ontwikkeld is dit...
Annotaties:
22-09-2013 22:19 | not fake
Nieuwe hoop voor energieopslag: vloeibare lucht #zaplog
| #188863 | 05-10-2012 19:23 | sigmund
'Deze machine heeft de toekomst, omdat deze niet afhankelijk is van schaarse grondstoffen, zoals batterijen.'
sigmund's avatar
| #188865 | 05-10-2012 20:14 | Paul2

'Deze machine heeft de toekomst, omdat deze niet afhankelijk is van schaarse grondstoffen, zoals batterijen.'

Hans ,kom er maar in.
| #188866 | 05-10-2012 21:35 | Marcus
Niet erg efficiënt, wel erg praktisch.
Marcus's avatar
| #188868 | 05-10-2012 22:34 | sigmund
Nieuwe hoop


Duitsland bereidt zich voor op tweede Wirtschaftswunder

In totaal verdient het land ruim €300 mrd aan duurzame producten en diensten. Daarnaast wekt Duitsland 45 procent van zijn elektriciteit duurzaam op en herbergt het twee miljoen arbeidsplaatsen in de groene sector.


Dat het land al een heel eind is blijkt uit meer dan alleen cijfers. De regering moest kortgeleden een maatregel treffen om kolencentrales, die de concurrentie met zonne- en windenergie nauwelijks aankunnen, tegen hun zin in operationeel te houden. De ontwikkeling dreigt namelijk te snel te gaan. Als de centrales plots dichtgaan bestaat de kans dat er een energietekort ontstaat in de winter. Nu moeten de kapotgeconcurreerde centrales tegen verlies blijven draaien totdat zon- en windenergiecentrales het stokje kunnen overnemen.
sigmund's avatar
| #188869 | 05-10-2012 23:34 | Marcus
Is het de shell achter de troon die ons land weerhoudt ons bij de duitse energie revolutie aan te sluiten?

Zo ja, they're fighting a loosing battle.

Groen links iets voor U?;-)
Marcus's avatar
| #188874 | 06-10-2012 00:46 | Make_over
Groenlinks? Is dat groen van militair?
Make_over's avatar
| #188908 | 06-10-2012 13:25 | Hans
@Paul2: deze auto is op grond van de Tweede Hoofdwet van de thermodynamica een flinke stap achteruit.

Bij elke omzetting van energie treedt er verlies op. Daarom kan een motor nooit de 100% efficiëntie halen.
Bij de omzetting van chemische energie naar elektrische energie in een kolencentrale gaat ongeveer 60% van de energie verloren in de vorm van warmte (het nuttig rendement is hooguit 40%)
Bij het opladen van accu's gaat ook 10 - 30% van de enrgie verloren: accu's worden warm tijdens het opladen en ook weer tijdens het ontladen.

Over het algemeen kun je zeggen dat elke energie-omzetting een bron van verspilling is.
In een benzine-auto wordt de chemische energie in benzine direct omgezet in bewegings-energie (snelheid). Dat gaat niet efficiënt: misschien gaat wel 80% van de energie in de benzine verloren als warmte.
Maar het gaat hier slechts om één enkele energie-omzetting.

Een alternatief voor de benzine-auto moet tenminste dat netto-rendement van 20% zien te halen over het totale proces van energie-omzettingen. Intuïtief lijkt me dat deze 'vloeibare lucht auto' dat rendement niet evenaart.
Hans's avatar
| #188911 | 06-10-2012 14:08 | sigmund
deze auto

Verkeerde draadje?

Bij elke omzetting van energie treedt er verlies op

Dat is zo. Maar als je maar 10% krijgt van een gratis taart, dan heb je er 10 procent gewonnen en er niet 90 verloren.
sigmund's avatar
| #188918 | 06-10-2012 15:22 | Hans
Maar als je maar 10% krijgt van een gratis taart, dan heb je er 10 procent gewonnen en er niet 90 verloren.

Gratis taart bestaat niet in dit universum.
Er zijn nog geen vloeibare-lucht-velden ondekt in de aardkorst.

Ik ga er voor het gemak vanuit dat deze vloeibare lucht ook gebruikt zal gaan worden als brandstof voor perslucht-auto's.
Ik begrijp dat die gedachte nog niet bij jouw was opgekomen.
Hans's avatar
| #188921 | 06-10-2012 16:54 | sigmund
Ik ga er voor het gemak vanuit dat deze vloeibare lucht ook gebruikt zal gaan worden als brandstof voor perslucht-auto's. Ik begrijp dat die gedachte nog niet bij jouw was opgekomen.


Ja hoor, maar in het hele artikel is daarvan geen sprake. De machine, waarover het gaat is een machine om windenergie mee op te slaan.

Gratis taart bestaat niet in dit universum.
Er zijn nog geen vloeibare-lucht-velden ondekt in de aardkorst.

Ik adem vooralsnog gratis lucht, elke seconde opnieuw. Wind, zon, aardwarmte en getijden allemaal helemaal gratis voor iedereen door het universum gebakken. Of betaal jij soms een waaipremie, als je windje mee hebt op de fiets?


Er zijn nog geen vloeibare-lucht-velden ondekt in de aardkorst

Het regent geen benzine, de zee bestaat niet uit stookolie en het waait geen aardgas. Dat er geen vloeibare-lucht-velden zijn ontdekt, is dan ook niet zo verwonderlijk. En gelukkig maar, want dan hadden we met die bestaande eindige velden binnen de kortste keren weer hetzelfde probleem als bij fossiele brandstoffen.

Zeewater, regen, zonlicht, wind, getijden etc etc. daar hoef jij nooit voor te betalen en dat wordt je helemaal gratis gegund. En wat we hebben ontdekt en waar we steeds beter in worden is niet om alleen maar te graven naar bronnen van energie, die de aarde in het verleden heeft gebakken, maar om de energie, die er gratis en aanhoudend is, om die te gebruiken en niet verloren te laten gaan. Die bron is enorm groot en de energie, die wordt verbruikt, maakt de bron niet leger. Die gaat altijd en helemaal gratis en vanzelf door met het produceren van energie.


Ik begrijp dat die gedachte nog niet bij jouw was opgekomen.
sigmund's avatar
| #188923 | 06-10-2012 17:04 | sigmund
Er gaat nogal wat energie verloren bij de opwekking van windenergie. Het waait met pieken en dalen en molens vallen niet altijd makkelijk in te passen in het bestaande net. Dit (en het laden van accu's voor elektrische auto's) is een mooie oplossing.

Vooralsnog wordt de energie van windmolens gebruikt voor energiecentrales. Maar op perslucht kun je blijkbaar ook erg goed rijden. Als je vloeibare lucht gebruikt voor persluchtauto's, dan gaat er volgens mijn inschatting veel en veel minder energie verloren, als dat je perslucht via turbines omzet in elektriciteit. Dus wellicht is vloeibare lucht niet eens zo'n slecht idee voor een auto.
sigmund's avatar
| #188947 | 07-10-2012 09:05 | Hans
Dus wellicht is vloeibare lucht niet eens zo'n slecht idee voor een auto.

Misschien moet je het idee maar patenteren en alvast een joint-venture gaan oprichten. Mijn zegen heb je.
Ik ga lekker anderhalf uur hardlopen in het zonnetje tussen de vallende bladeren.met een leuke vrouw. :-)
Hans's avatar
| #188956 | 07-10-2012 10:06 | sigmund
Ik ga lekker anderhalf uur hardlopen in het zonnetje tussen de vallende bladeren.met een leuke vrouw. :-)


Veel plezier. Mijn zegen heb je ;)
sigmund's avatar
aanmelden / inloggen