Door Hans, Op maa 4 feb 2008 08:57, 2 reacties,    

Kan statistiek de CO2-mythe redden ?

Russische en Amerikaanse wetenschappers hebben geconstateerd dat de opwarming van het klimaat gestopt is. De afgelopen 10 jaar is de mondiale temperatuur nauwelijks gestegen. De CO2-concentratie is de afgelopen 10 jaar juist sterker gestegen dan ooit tevoren.
Het causaal verband tussen de CO2-concentratie en de temperatuur staat onder druk.
In het wetenschapskatern van de Volkskrant van afgelopen zaterdag en bij het KNMI wil men daar nog niet aan.
Men houdt stug vast aan de diepverankerde CO2-mythe. De metingen die aangeven dat de temperatuur constant blijft, vallen "ruimschoots binnen de natuurlijke variatie van het klimaat".

Twijfels over de gangbare theorie komen niet alleen voort uit de metingen van de laatste 10 jaar.
Wetenschappers hebben al eerder gegevens gepubliceerd die strijdig zijn met de hypothese dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van temperatuurstijging.
Tussen 1940 en 1970 steeg de concentratie van CO2 in de atmosfeer sterk, de gemiddelde mondiale temperatuur daalde juist in die periode. De winters van 1947, 1956 en 1963 waren de koudste van de vorige eeuw, veel kouder dan de winters van voor 1940. De temperatuursdaling tussen 1940 en 1970 kan niet verklaard worden door heftige vulkaanuitbarstingen of andere oorzaken die de atmosfeer verduisterden. Wetenschappers vonden wel een verband met de zonnevlekkencyclus.

Het temperatuursverloop in de Middeleeuwen kan al helemaal niet verklaard worden uit de CO2-concentratie. Tientallen wetenschappelijke onderzoeken over de gehele wereld geven aan dat de temperatuur tussen AD 1000 en AD 1400 even hoog of zelfs hoger was dan de huidige temperatuur.
De Middeleeuwse warme periode (MWP) is terug te vinden in boomringen, veenafzettingen, ijslagen in gletsjers en de Groenlandse ijskap en in sedimenten in meren en op de zeebodem.
Het wetenschappeljk bewijsmateriaal is overweldigend.

Is de huidige opwarming van het klimaat echt een gevolg van menselijk handelen, kunnen wij echt het klimaat veranderen als we dat zouden willen ?
Of is de huidige temperatuursstijging gewoon een herhaling van de Middeleeuwse opwarming. Gewoon een natuurlijke variatie zoals die al miljoenen jaren lang komen en gaan zonder menselijke bemoeienis.
Annotaties:
| #12620 | 04-02-2008 17:14 | Patman
Kan iemand dit aan Donkerdoorn tippen voor Zap? ;)
Patman's avatar
| #12621 | 04-02-2008 17:25 | Donkerdoorn
dat doe je nu zelf.... ;)
Donkerdoorn's avatar
aanmelden / inloggen