Door community (initieel ffloor), Op din 29 nov 2011 19:36, 6 reacties,    

‘Klimaatsceptici staan in hun hemd’: DailyMail+TrouwDe temperatuur overal op aarde stijgt écht. Dat was al jaren bekend, maar het is nu ook de conclusie van de Amerikaanse wetenschapper Richard Muller, en die toch altijd werd gerekend tot klimaatscepticus...(!)
Muller, verbonden aan de Univ. van California in Berkeley en aan het Lawrence Berkeley Nat.Lab, presenteerde onlangs zijn rapport tijdens een klimaatconferentie in Santa-Fé (USA-Nw Mexico). Hij rondde zijn onderzoek versneld af in verband met de Climategate-affaire (nog 1e-deel).
Zijn oct.2011 gepresenteerde rapport bevestigde de alarmerende conclusies van Nasa Geophysical Labs, maar ook National Oceanic and Atmospheric Administration: sinds de jaren '50 is de temperatuur op aarde met ongeveer één graad Celsius gestegen. Einde discussie.
Wel geeft Muller in The Daily Mail toe:
...dat er de afgelopen 13 jaar nauwelijks sprake is van een temperatuurstijging. Hij weet alleen niet in hoeverre dat statistisch bruikbaar is.


Het onderzoek van Muller = onverdacht, jazéker!
Kortom: on-nieuws, vinden DailyMail en Trouw.
Want opvallend is dat zijn onderzoek voor ¼ van Mullers onkosten (425.000 euro) werd betaald door de Charles Koch Foundation, een stichting die innige banden onderhoudt met belangengroepen van klimaatsceptici, maar tevens met rechts-Republikeinen als Tea Party-beweging in de USA.
Muller zegt in een vraaggesprek met persbureau AP dat er nu geen reden meer is voor het wantrouwen van de data waarop de gangbare klimaatmodellen zijn gebaseerd. Trouw vertaald:
"De sceptici kwamen met geldige argumenten en 2 jaar geleden had iedereen ook sceptisch moeten zijn" aldus Muller. Hijzelf zegt het onderzoek te hebben aangevat "...met een gezonde dosis scepsis. Wat me dwars zat, was dat er voorheen eigenlijk te weinig wantrouwen bestond". - Trouw (c)
Conclusie: de wetenschap heeft gesproken: de aarde is écht opgewarmd.

Echt waar? Zag de prof soms dít over het hoofd:

Atoombomontploffingen en 'Nucleair-Cooling'
------------------------------------------------------------------
Behalve dat in alle klimaatmodellen onweren, hurricanes en tornado's ontbreken want ze zijn onverklaarbaar - ontbreken bovendien in alle klimaatmodellen ook de atoombomontploffingen tussen 1942-1966. Heel vreemd, niet waar? Tijd om in de vakboeken te duiken!!
'The Weather Book' M.Joseph Company ltd. London 1982 is toch echt gezaghebbend en geldt in de nautica bijvoorbeeld als jouw verplichte vakboek sterker, een zeekapitein valt onder de Wet op de Beschermde Beroepen en dus vallen ook hun boeken onder de Bescherming der Wet: immers er kunnen binnen seconden al doden vallen - en daarom worden wij beschermd tegen "volkenkundigen" zoals die Al Gore die zo'n bescherming niet heeft en dat geldt ook wel voor al die "klimatologen" met hun indrukmakende managertitels.
In dit wettelijk Beroepsbeschermd vakboek dit hoofdstuk:


Het klimaat in evolutie


In het begin der jaren '60 werd het geleidelijk duidelijk dat de proeven met atoombommen (alleen al USA=928 stuks! - de anderen lieten 1149 ontploffen) de metingen kunnen beïnvloeden.
Vrijgekomen nitrogeenoxides van de kernbomontploffing klimmen zo hoog in de atmosferische lagen dat ze tot op meer dan 30 kM hoogte die aantasten.
In 1961/62 dus juist voor het verdrag van stopzetting van bovengrondse kernproeven brachten de 4 supermogendheden meer dan 300 Megaton aan kernbommen tot ontploffing.
Nadien gingen Sovjet-geleerden de ballongevens opnieuw bestuderen en in 1979 kwamen ze tot een wat genuanceerdere conclusie. Volgens hun gegevens werd de zonnewarmte in de lagere luchtlagen met 2½% verminderd door de stikstofoxides van de kernbomontploffingen die alle zonnestraling bovenin de hoge atmosfeer absorbeerden - met als gevolg dat de stratosfeer werd opgewarmd terwijl het aardoppervlak eronder juist koel bleef'


!!! Het staat er echt. Maar het vakboek deelt een flinke sneer uit...:


Dit lijkt de aannemelijke verklaring voor de bitterkoude winter van 1962 tot vér in 1963 voor veel delen van het Noordelijk halfrond die de slechtste was in de gehele 20e eeuw!
Deze ontdekking was echt opzienbarend en gaf meteen de meteorologen ongelijk die beweerden dat er geen verband bestond tussen de kernbomproeven en het slechte weer op aarde.
En ze kan misschien wel meteen gelden als de verklaring waarom de themperatuur laag wordt wanneer de zon weinig actief is - immers kosmische deeltjesstraling en zonnedeeltjes bevorderen de vorming van stikstofoxides in de stratosfeer. Want wanneer stikstofoxides: de zonstraling tegenhoudt zoals de Sovjet-studie suggereert: dan wordt de aarde bij een geringe zonnevlekkenactiviteit koeler.


Het staat er allemaal echt... in een vakboek!
Het onder de Wet op de Beroepen vallende vakboek gaat dan verder met 10-tallen andere hypotheses zoals vulkaanuitbarstingen, magneetvelden, planeetstanden, luchtvervuiling en El-Nino.
En ziedaar! Er is zelfs een (verplicht) hoofdstuk aan CO2 ingeruimd... met het gepeperde commentaar van een professor die vulkanen als oorzaak ziet!
Er staan dus een aantal "sterk gekruide" uitspraken in zoals:


* '...verschillende theoriën worden naar voren geschoven maar er is 1 hoofdschuldige namelijk de zon' -
* '...en toch blijkt de stand van planeten invloed op ons weer te hebben' -
* '...op 50 kM hoogte heerst een hetere themperatuur dan in Nederland' -


Het zijn allemaal uitspraken die typisch zijn voor allerbeste professoren en daaraan herken je nog wel de echte vakboeken zonder idiote oerknallen erin. Dit vakboek dat als bijvak 'weerkunde' binnen de Wet op de Beroepenbescherming tot jouw verplichte literatuur noopt, is daarom uiteraard in het nederlands te koop:
'Het weer' uitg. De Lantaarn. ISBN.90.7048.502.8.

Heeft Muller zijn vakliteratuur niet gelezen?
Vraagje. Zou het daarom dus komen dat onbeschermde meteorologen die kapiteins met hun weerboeken (en waarbij binnen seconden al doden kunnen vallen) dus nog dáárom betitelen als: "amateurs"?
We zijn namelijk nog niet vergeten dat droogbloemenverkoopster Anneke Bleker kans zag om de gehele vaccinatieleer van gerenommeerde professoren tot: 'falsieerbaar' te laten verklaren en dit onderzoek van Muller lijkt daar wel een copie van te zijn?
Immers, het verschil tussen meteorologie en klimaatkunde is niet alleen een kwestie van andersoortig taalgebruik maar óók: een andere maniér om statistische gegevens te verwerken: de vakkennis van oa. Hans Laböhm.
In de meteorologie is het namelijk gebruikelijk om de afgelopen eeuw in 3 stukjes onder te verdelen namelijk 1901-1940, 1941-1970 en 1971-2000.
Dat is internationaal zo afgesproken: dáárom dus.
Treft men in een klimaatboek dus de periode 1941-1970 als: "de Normalen" aan dan dient dit héle hoofdstuk in een dergelijk klimaatboek te worden verworpen omdat het immers met stikstofsplitsing is vervuild geraakt.
Muller doet dat anders: hij rekent eenvoudig 50 jaar terug en zegt dan dat de aarde: 1 graad is opgewarmd. Dat kan heel goed kloppen want met het getal 50 geeft hij aan dat hij geen gekwalificeerd meteoroloog is: hij verwerkt vaktechnisch meteorologische weergegevens tot falsiëerbare klimaatkunde.

Conclusie
Want ná de watersnoodramp van 1953 gingen wij ook dijken bouwen, polders droogmalen en alle verdronken mensen begraven, en daarna gingen we alle huizen van de bagger schoonmaken: dit ís Koude Oorlog en écht koud.
Zoniet Muller. Die telt 2300 nucleaire kernbommen maar gewoon op bij een daaropvolgende herstelperiode en zegt dan dat er in de atmosfeer geen rampen zijn geweest.
In navolging van droogbloemenverkoopster Anneke Bleker die de gehele vaccinatieleer naar het Walhalla van falsificaten terug verwees:
moet iedereen met normaal verstand wel tot de conclusie komen dat Mullers verhaal over de opwarming der aarde: dient te worden verworpen.
Sterker, de aarde warmt écht op: na die 2300 kernbommen en om het herstel grandioos om zeep te helpen betalen we jaarlijks 24-miljard euro voor. Waar zitten úw hersens toch??? Het zou de redactie's van Daily Mail en Trouw sieren als ze nog eens een rectificatie zouden plaatsen want hier zijn internationale afspraken geschonden: het verheffen van Machten heeft toch echt voorrang boven optellen en aftrekken.

Dit opiniërend artikel in het kader van de openbare publieksdiscussievraag over de opwarming der aarde mag vrij worden overgenomen.
Annotaties:
| #169263 | 29-11-2011 19:57 | ffloor
Obéér: 1 plaatje met A-bom graag. Een H-bom mag ook.
| #169265 | 29-11-2011 20:06 | sigmund
Zoiets, of meer klassiek?
sigmund's avatar
| #169268 | 29-11-2011 20:27 | ffloor
Best hoor. Een aardig 'kokerblik'-verhaal, al zeg ik het zelf.
| #169299 | 30-11-2011 09:44 | Tzolkin
Kinderhand > vullen > snel
| #169302 | 30-11-2011 10:18 | xxxx
@Tzolkin, dat artikeltje van zonnewind mag van bij best een post zijn...*hint*
xxxx's avatar
| #169306 | 30-11-2011 13:00 | Ness
Want opvallend is dat zijn onderzoek voor ¼ van Mullers onkosten (425.000 euro) werd betaald door de Charles Koch Foundation, een stichting die innige banden onderhoudt met belangengroepen van klimaatsceptici


De rest van dat bedrag - 3/4 e - is afkomstig van subsidies van de regering , VN schenkingen/IPCC, Soros stichting, de zg carbo-nazi's onder aanvoering van miljardair Gore Al plus nog een onbekend aantal pro-opwarmers, de banken en andersoortige gieren.

Maar ja dat staat er niet bij, toch?
Ness's avatar
aanmelden / inloggen