Door community (initieel ffloor), Op woe 21 jul 2010 13:41, 12 reacties,    

Knalloze gasbliksem bliksemt steeds vaker

Ik weet niet of het u ook al is opgevallen maar geluidloze blikseminslagen worden de laatste tijd ook in Nederland steeds vaker waargenomen. Volgens de officiële uitleg van meteorologen zijn dat 'streamers' die voorafgaan aan de feitelijke blikseminslag maar dan het spanningsverschil niet wisten te overbruggen - doch deze verklaring is wat al te goedkoop omdat ze kennelijk van de zware, continu geluidloze maar sissende bliksem van Catatumbo in Noordwest Venezuela nog nooit hebben gehoord.
Deze continu-bliksemstraal boven Nrd/Wst-Venezuela voorziet niet alleen de halve Bermuda-driehoek van elektrisch licht (!) maar draait aldaar ook alle kompassen in de soep met zijn elektrische stroom van 130 MegaAmpere...
(dus...0,13 Giga-Ampere: dat produceert dus 13% van alle ozon in de wereld)
"De eeuwige bliksem van Catatumbo" of ook wel "de vuurtoren van Maracaibo" is
een wereldberoemde, geluidloze "straal" die op 1 plaats blijft staan en tot op
de Caraibische eilanden de hemel verlicht. Het verschijnsel gebeurt niet overdag, alleen in het donker, treedt zo'n 160 nachten/jaar op en de stroom is 130 MEGA-Ampere!!!
Nou, dan heb je wel wat... deze stroomsterkte is dus goed voor minstens 13%
van alle ozonproduktie op aarde: de straal "sist". Soms ook gaat hij over in een geflakker van 40/minuut maar is er niet altijd. En soms blijft hij wel 3 maanden weg en dan begint hij plotseling weer te sissen waar je de krant bij kan lezen.
Maar het is -GEEN- gebruikelijk onweer: de lucht blijft helder en door de krachtige stroomsterkte worden daar veel bolbliksems waargenomen.

In het elektromagnetisch spectrum van gebruikelijke bliksemstralen komt er 1
gas-piek bovenuit: methaan. Vooral op een hoogte van 6,4 kM bedraagt de
ionisatiegraad van methaanmoleculen al meer dan 58%. Maar mogenlijk speelt ook kerogeen, ook wel aardwas genaamd, de hoofdrol want Antwerpen, Breda, Rotterdam, Schiphol, Groningen en rond Doetinchem zijn alle plaatsen waar veel methaan in de lucht hangt, soms ook van de luchtvervuiling door de petrochemische industrie waar Antwerpen en Breda mee te maken heeft.
Nog zo een gassenprobleem betreft natrium (!) dat al in 1938 op 60 kM hoogte werd aangetroffen en vermoedelijk door onweer uit de zee wordt opgezogen.
Maar als betaalde wetenschappers 130 Mega-Ampèrestroom en goed voor 13% van al onze ozonproductie buiten de "wetenschappelijke verklaring" houden?

Prof-wetenschappers veroorloven zich wel vaker lachwekkende pseudo-verklaringen tegen "weeramateurs" en die daarna tè stomverbaasd zijn om erop te reageren - hiervan zijn door Meteo-consult, Pelleboer, gemeenteambtenaar Peter Cruyff en vaste NCRV-weerman Hans de Jong al een flink aantal bezopen voorvallen van naar buiten gebracht.
Zo vroeg Sonja Barend in 1983 aan KNMI waarom zij onweerstormen niet kunnen voorspellen en Hans de Jong dat voor die dag wel goed had gedaan - en dan is de officiele reactie:
-"Dan is die man geniaal of gek". Er vielen 6 doden en de minister greep bij KNMI tamelijk hardhandig in.
En het wordt alweer levensgevaarlijk als een professioneel bliksemaardingsbedrijf dat tevoren nog dat zo wetenschappelijk geachte KNMI zoiets gaat verwijten omdat het bedrijf 600 blikseminslagen kan tellen terwijl het KNMI er slechts 23 heeft geteld in het onweersnachtje van mei 2009. Want wanneer zoiets gebeurt dan moet je een met een landelijk meetnet uitgerust bedrijf vooral niet als mismeting afpoeieren maar zoeken in je gebruikte apparatuur, en/of, de gebruikte meetmethode en let dan vooral op wat je mogenlijk over het hoofd zag? Maar dat doet het KNMI helemaal niet. Ze zijn dermate professioneel dat ze er domweg maar geen mededelingen over doen.

De bliksem lust graag een slokje gas...
---------------------------------------------------
Niet alleen de overbekende inslagstreek rond Doetinchem, maar ook Laren (NH) staan vanwege de vele graafsporen in de zandgrond nogal bekend als typische inslagstreken - zeker na pas gerenoveerde bouwactiviteiten is een bliksemafleider hier noodzaak.
Een bliksemafleidermonteur van een erkend bedrijf nam hier eens een proef mee en monteerde extra gevoelige detectors op de aardpennen van een TV-journalist in inslagstreek rond Laren (NH) om daarover een mooie TV-reportage te kunnen schrijven na een daar zeker te verwachten inslag na zijn bouwactiviteit.
Normaal gesproken zijn dit detectorplaatjes die pas beginnen bij 40kA, maar deze waren vanaf 5kA "'voor de televisie". Maar hij vergat ze...

Na 3 maanden vroeg een buurman over zijn beste bliksemafleiderinstallatie en de journalist trots wijzen op de detectorplaatjes - EN DIE VERKLEURD WAREN!!
Stomverbaasd leverde hij de detectorplaatjes bij het aardingsbedrijf in en die samen moesten ze wel tot de conclusie komen dat het 2x/maand bij hem insloeg zonder dat hij er ook maar iets van had bemerkt... (!) De stromen waren niet hoog - gemiddeld zo'n 12 Kilo-Ampère en 1 keer 30 kA toen hij kennelijk niet thuis was - maar van zulke inslagenkans wist hij niets van!
Tot dus een Fries aardingsbedrijf in 1 onweersbuitje maar liefst 600 inslagen in
de dorpen Sneek en Drachten kon registreren. Toen pas haalde het verschijnsel de omroep.

Risicotrend sissende bliksem duidelijk toegenomen
------------------------------------------------------------------------
Hoewel schoolboekjes ons doen geloven dat de bliksem behoort te knallen - zal iedere waarnemer al spoedig opvallen dat slechts de helft van alle bliksems inderdaad een klap geeft: de meesten doen dat namelijk helemaal niet!
"In Nederland zijn waarschijnlijk veel meer blikseminslagen dan altijd is aangenomen." Dat vindt de afgewezen, maar nu wel laaiende woordvoerder van beveiligingsbedrijf Van der Heide Groep uit Kollum uit de meetgevens van zijn eigen, landelijke meetnet op de door hem nog zelfbewaakte afleiderinstallaties.
In juli 2008 bijvoorbeeld werden alleen al in Sneek in één week tijd 600 inslagen gedetecteerd wat tamelijk bevreemdend is want gemiddeld zou de bliksem daar hooguit nog geen 300 keer in een heel jaar kunnen inslaan. Vooral landelijk zet deze trend zich door.
De van der Heide Groep denkt dat de traditionele rf-meetmethoden hier wel eens de oorzaak van kunnen zijn want die richten zich meer op de inslagen van wolk tot wolk omdat die gegevens belangrijk zijn voor de luchtvaart. De van der Heide Groep mat met name de werkelijke inslagen van een wolk die nog echt naar aarde afvloeide echter... de bewoners maken bezwaar want er was geen enkel gerucht gehoord!

Veel bedrijven en particulieren kiezen ervoor geen bliksemafleider op hun dak te zetten, omdat de kans op een inslag gering is, bovendien zijn ze tamelijk diefstal- en onderhoudsgevoelig en hebben alleen al daarom televisiebewaking benodigd.
En inderdaad waarschuwen meteorologen ons al minstens 10 jaar dat we steeds vaker te maken zouden krijgen met extreem zware onweersbuien - dit bleek dus nog te kloppen.
(geraadpleegd bronmateriaal: RTV Noord 11 Aug.2008)
Maar, sissende bliksems die jouw niet slapend meer wakker kunnen krijgen is duidelijk de nieuwste trend en maken draadloze rookdetectiemelders nogal urgent.

Schrijver dezes was in de onweersnacht van juli 2010 weer eens getuige van zo een overzoevende "sssRRGGGZZZZZZoeoeoeoeommmmffffrt" bliksemvorm die bij toeval over mijn eigen huis ging en dat dan zonder enige belangstelling te hebben voor een 2-tal tamelijk hoge zendmasten die resp. 18 en 24 meter hoog zijn. In plaats daarvan werd als gewoonlijk spoorbaan 40 naast een pruimenboomgaard (lees: 100 rattennesten) getroffen en viel uit.
Geschatte snelheid van de bliksem: een 300 mtr/sec maar anders dan je verwachten zou volgde er geen toonhoogteverlaging als Doppler-effekt. Er werd dus geen knal gehoord maar er was wel degelijk schade aan de bij machinisten al beruchte overweg 40.5.
Diezelfde nacht was een andere bewoonster door het onweer gewoon doorgeslapen maar werd wakker omdat haar kamer vol rook stond. Deze keer was de bliksem in wat rommel op de zolder geslagen maar een knal was door helemaal niemand gehoord.
Dit verhaal geeft aan dat het gevaarlijk is om zelfs maar bij drukkend weer gewoon door te blijven slapen maar maakt voor iedereen een visuele zolderinspectie na elk regenbuitje al noodzakelijk. En rookmelders, uiteraard want 's nachts is ons reukorgaan namelijk uitgeschakeld.
Annotaties:
  • aanvulling
    (ffloor) [www.youtube.com]
    Catatumbo
| #108472 | 21-07-2010 14:04 | ffloor
Zal voor veel mensen wel nieuw zijn - maar het heel dichtbij boven mijn hoofd meemaken is echt wel wat andere koek.
| #108477 | 21-07-2010 15:40 | Profeet
Blijft een interesant fenomeen die bliksem. Als je die getallen voorbij ziet komen, ga je toch denken: We hebben het energie probleem opgelost ;)
Profeet's avatar
| #108566 | 22-07-2010 12:38 | ffloor
Tsja, daar zeg je zowat. En omdat het aansluiten van een kWh-meter op zo'n straal een beetje lastig is, zit een commerciële huis-aan-huis toepassing er voorlopig wel niet in dacht ik zo.
| #108568 | 22-07-2010 13:08 | Mack
Je zou er wel een spoel naast kunnen zetten, genoeg inductiespanning lijkt me zo.
| #108571 | 22-07-2010 13:29 | ffloor
Dat is in laboratoria allang gedaan. Het resultaat was helemaal geen gelijkstroom maar een wisselstroom - en dat maakte het bliksemraadsel alleen nog maar raadselachtiger!

De ware windsnelheid van onweer: 2300 kM/h...
Met onweer valt niet te spotten: het is en het blijft nog wel altijd
een verschrikkelijke godenkracht. En onverklaard ja, dat wel.
Prof.dr.F.H.Schmidt van het KNMI vermeldt in zijn leerboek 'Inleiding in de meteorologie': "...dat er wel 15 theoriën op dit punt bestaan - een veeg teken"
voegt hij er veelbetekenend aan toe: "...immers als er zoveel theorieen van bestaan bewijst dit dat onderzoekers nog een hele lange weg hebben te gaan" schrijft hij.
Vooral vanuit het buitenland kwamen verschrikkelijk veel en soms ook redelijk goede boeken op de markt die allemaal het verschijnsel onweer zonder succes trachten te verklaren.
* The Lighting Book - Peter Viemeister,
* The Taming of Thunderbolts - Maxwell Cade,
* Onweders en onweerverschijnselen - D.v.Gulik
* Hemel en dampkring - H.ten Kate (KNMI)
* Onweders en Optische verschijnselen in Nederland (KNMI)
* Volksweerkunde - Jan Pelleboer
* Onfeilbare weervoorspeller (1880)
en dit zijn er maar een paar van vele honderderen, zelfs in het chinees!

Kortom een kulverhaal van zieke geesten met datte: "onweer werkt zo!" of het:
"Sinterklaasje kom maar binnen met jouw knecht".

Een goed voorbeeld hoe of in dit onverklaarde vakdomein: "wetenschap wordt bedreven", blijkt bijvoorbeeld uit het onthutsende doctoraal proefschrift:
'Electrische Ladingen aan Berijpte Oppervlakken' waarin promovendus Cris Kramer de vloer aanveegt met oa. Findeisen, F.Rossman, E.Wall, Burnett, Krull, en dat zijn toch gevestigde wetenschapsnamen??

De onweersverklaring van Findeisen krijgt er ongenadig van langs, vooral omdat hij Findeisen's tekening publiceert van een stilstaande onweerswolk - en dat terwijl in 1930 allang bekend was dat daarin windsnelheden van minstens 1200 kM
per uur voorkomen: het was sneller, doch altijd gingen de metingsmolentjes stuk - eerst pas met halfgeleiders konden de windsnelheden binnen die ijssplinter-hurricanes's begin '90er worden gemeten: 2300 kilometer per uur... en die professor die de meting dacht te publiceren kon direkt zijn bureau leegruimen...
Deze ware snelheid binnen onweerswolken haalde namelijk niet de wetenschappelijke bladen maar alleen de onderdelen-electronicabladen (!!!!!!!!) als wapenfeit van hun kunnen...
maar de wetenschap -WIL- het niet eens weten!

Terug nu naar de samenvatting uit 1948:
'De door Findeisen geconstateerde sterke positieve oplading bij "Vergraupelung" (= het aanvriezen van onderkoelde waterdruppels aan ijsdeeltjes) - waaraan F. zo een bizonder grote betekenis toehecht voor het mechanischme van de ladingsscheiding in onweerswolken - is door ons bij herhaling van zijn experiment NIET BEVESTIGD kunnen worden integendeel wij vinden hierbij zelfs een NEGATIEVE oplading. (!)
'F.Rossmann's verklaring van de oorsprong van onweerselectriciteit DIENT TE WORDEN VERWORPEN; onder meer op grond van het gebruik van een onjuiste waarde
van de di-electrische constante van ijs. (!!!)

Conclusie: binnen wetenschap is zelfs bedrog van constante's nog heel normaal. Dat is ongeveer zoiets als 2x2=5 opnemen in een academisch proefschrift...
| #108575 | 22-07-2010 14:17 | Profeet
binnen wetenschap is zelfs bedrog van constante's nog heel normaal.

Lol, ach gebeurt mij soms ook wel, dat ik er tijdens het compilen van een scripie achter kom dat ik constante probeerde te bewerken :)
Profeet's avatar
| #108581 | 22-07-2010 15:46 | Mack
Natuurlijk is het AC, de natuur levert toch geen DC. Alles is in spiralen, kijk Nassim Haramein maar :)

Hier nog wat leuks voor je ffloor:

http://www.everythingselectric.com/forum/index.php?topic=57.0
| #108583 | 22-07-2010 16:28 | ffloor
Ha, dat filmpje doet me nog denken aan mijn eigen promotie in aug.1963 als bibberende wizz-kid met tientallen hoge professoren in de Senaatzaal a/h Domplein in Utrecht. Ongeveer zoiets had ik toen met gekleurde viltstiften op los kalkpapier gezet om de wisselwerking van het aardse magneetveld op geladen zonnedeeltjes uit te leggen op een sheetbelichter - en hoe dan de geladen windrivieren zich om zullen leggen naar andere routes afhankelijk of de maan ervòòr of eráchter bevond.
En windrivieren bepalen ons echte weer, in de vorm van elektrische depressies en geladen hogedrukgebieden.

Ik hoopte in 1963 dat meteorologen dit zouden oppiken voor weersvoorspellingen op wat langere termijnen, zeg dus een 3 maand tot 1 jaar vooruit maar die wilden niet: "Dat is weer zo'n verdomde weeramateur".
Jaren later las ik een boek van prof.Henk Tennekes over de totale onmacht van de meteoroloog bij gebrek aan electronische zonnedeeltjessensoren en dat maar als "totale chaos" als zijn nieuwe theorie opwerpt: met ontslag bij KNMI als logisch gevolg maar dat ziet hij heel anders!
En pas in de jaren 2007 heeft prof.Verbunt dit zonnedeeltjesontvangst als weervoorspeller uitgewerkt en vertelde erbij dat al veel meteorologen door sterrenkijkers zijn vervangen. Meer over die, vreselijk onderschatte klimaatexpert maar zwaar gemuilkorfde professor voor wie ik qua klimaatkennis zeker groot ontzag heb:
http://www.google.com/search?sitesearch=sg.uu.nl&q=Verbunt
| #108756 | 25-07-2010 11:21 | Sander
@Ffloor64

Met die stellingen die je maakt met bliksem e.d. Versterkt alleen maar de theorie dat ons universum elektrisch is.

Zwaartekracht wordt gezien als de meest fundamentele kracht. Ik twijfel daar ten zeerste aan. Een simpele magneet weet een dergelijke kracht van een hemellichaam met het grootste gemak op te heffen. Zwaartekracht is dan ook naar mijn idee maar een futiliteit in onze universum...

Bekend met The Electric Universe.

En ik heb nog een vraag. Er wordt beweert dat er chemtrails gesproeid worden om zonnewinden af te wenden omdat al die onbeschermde chips onze complete maatschappij zou ontwrichten? Chips zouden onverspelbare fouten maken SEE (Single Event Effect) /SEU ('single event latch-up) /SEB (Single Event Burnout)

Wat weet jij hiervan af?
| #108817 | 26-07-2010 11:27 | ffloor
Sorry voor het late reageren, maar wat de zwaartekracht betreft heb je zeker gelijk. Bekijk hiervoor eens de bekende E=MC² waar een foute letter voor massa staat: in werkelijkheid had Einstein het over 'traagheid' en dat is massa maal snelheid!
Hetzelfde is het geval met de lichtsnelheid want dat is afstand maal, (voor de 2e keer!) de snelheid...!
Maar om op de essentie van je verhaal terug te komen, er zijn de laatste tijd dan eindelijk, eindelijk enkele artikelen gepubliceerd over de gigantische magneetvelden die door de accetrieschijf rondom een Zwart Gat worden geproduceerd want eigenlijk is het een soort Grote Molen waarin iedere 12 uur een halve zonsmassa wordt verslonden - maar de overblijvende restanten kunnen vanwege het toerental het Zwarte Gat helemaal nooit bereiken tenzij... de materie overgaat in pure bliksem! - en dat is een massieve elektrische stroom zoals in een Tokomak toch heel gebruikelijk is?
Het artikel ging over de vraag hoe spiraalarmen van een Melkwegstelsel toch zo keurig intakt blijven - soms versnellen, dan weer vertragen zonnestelsels hun rondjes om het Zwarte Gat - en de enigst nu gevonde verklaring is dat zwaartekracht dit nooit presteert maar wél magneetvelden!
Kortom, je verhaal is kortgeleden nog bevestigd.

Wat het huídige sproeien van chemtrails/contrails betreft, ik heb hier geen informatie over, maar wel kan ik bevestigen dat een spore van slechts 0,04% aan CO2 nooit in staat kan zijn om de atmosfeer op te warmen na aanstralen met aardwarmte van 15µm wánt: die aardwarmte wordt weliswaar met 45% rendement opgenomen in een smalbandig piekje van 3µm breedte mààr..., als de omringende themperatuur TOCH zakt dan wordt de opgenomen energie domweg weer afgestraald in het frequentiegebied 14µm dus 1µm lager.
De reden hiervan is dat in koolstofatomen de electronen inderdaad zéér langgerekte banen kunnen beschrijven maar daarvoor mag aan de protonkern niet teveel energie worden toegevoerd anders valt het hele molecuul stomweg uit elkaar met een gigááántische afkoeling als resultaat!
Maar de wederafstraling in 14µm staat toch bekend als de CO2-laserstraal? Wat een politiek gebeunhaas allemaal daar houdt een techneut zich heel verre van!
| #108818 | 26-07-2010 11:55 | ffloor
Meer geloofwaardig is van een andere reageerder op Zaplog die vertelde dat, als je vroeger naar de lucht keek dan was die diepblauw, en recht boven je zelfs paars! Dat klopt, dat herinner ik me uit mijn kleutertijd nog wel.
Wat we nu beleven is een witte lucht van uitwaaierende condensstrepen - vliegtuigen versproeien water in de motoren voor verviervoudiging van het stuwkrachtrendement - maar naar mijn idee verstoken ze enerzijds veel te veel water dan dit benodigd zou zijn en dus: is er een reden voor.
In mijn achterhoofd zit dan ook vaag het vermoeden dat die huidige chemtrails in feite contrails zijn, dus gewone waterdamp maar veel meer dan benodigd om te vliegen.
Waterdamp is een verschrikkelijk sterk broeigas en dan kan de zaak inderdaad op hol slaan - dit blijkt uit Nasa satellietbeelden die lieten zien dat bij elke graad themperatuurverhoging van het oceaanwater er 45% meer wolken worden gezien die de barriëre van 10kM hoogte wisten te passeren: ONWEER!

In feite veroorzaken (chem?)contrails dus elektrisch weer, waarbij opgemerkt dat de definitie van een gewone orkaan is:
elektrische staande VLAMMEN die alles verdelgen wat op hun pad komt (definitie van Flammarion in zijn boek 'Atmosphere') en dit bleek met hurricaantje Katrina zeker het geval. Katrina bestond uit 25 onweders waarvan hun staande bliksemvlammen alles en iedereen afslachtte en doodde waarbij er 5x meer mensen werden gedood dan die er nog gewoon in de elektrische watervloed waren verdronken.
Hoe dan ook, het kleine mini-hurricaantje Katrina is definitief ontmaskerd als een militair experiment dat aan militairen is vergeven om er wat op te oefenen maar wat ongedachte bijwerkingen had gekregen: een heuse F5 maar plots, juist nog vòòr het aan land komen een F3 werd door een groot gat in zijn binnenste watermuur van zijn oog - zoiets is alleen met een paar zakken aluminiumstrips mogelijk en daarmee hadden we bewijs dat er wel degelijk al "een poging" was ondernomen voor iets dat kennelijk uit de klauw was gelopen.
Hetzelfde geldt ook voor de afgekondigde rampenplannen zoals het afzetten van alle stroom en gas - de lastgevingen daartoe bleken niet uitgevoerd op bevel van militairen.
Dito de latere rechtszaak waarom de Nationale Garde die juist speciaal voor zulke rampen moet opdraven: de bevelhebber de rechter op zijn vraag waarom hij niet in actie kwam terwijl ze daarvoor toch waren opgericht, hem toevoegde: "Daar heeft u niets mee te maken".
| #108821 | 26-07-2010 12:12 | Eheu
Dank beste Ffloor, kijk dát is nuttige informatie! We komen d'r wel.
"Ach!'
aanmelden / inloggen