Door community (initieel Hans), Op maa 4 jul 2011 11:58, 0 reacties,    

Kolonialisme in de 21e eeuw

Het kolonialisme is weer helemaal terug van weggeweest. De VS heeft een grote militaire macht ontplooid in het Midden-Oosten (en Afghanistan) om te zorgen dat China de kostbare aardolie niet wegkaapt.
Nederland heeft zich ten doel gesteld om christelijke westerse beschaving bij te brengen aan de woeste barbaren in Afghanistan, zoals we ook Afrikanen en Indonesiërs beschaving wilden bijbrengen.
De rest van Europa en een paar Aziatische industrielanden zijn bezig Afrika op te delen in kavels voor de produktie van voedsel en biobrandstof.
De landroof neemt enorme proporties aan. Tot 2009 groeide de hoeveelheid Afrikaanse landbouwgrond in buitenlandse handen jaarlijks met 4 miljoen ha. In 2009 werd maar liefst 60 miljoen ha. grond verpacht aan mogendheden en bedrijven van buiten Afrika, een gebied ter grootte van Frankrijk.

Een paar voorbeelden (klik voor vergroting):Deze 'ontwikkelingsprojecten' in Afrika worden opgezet met de beste bedoelingen. Men wil zogenaamd de landbouw verbeteren, zodat de opbrengst per hectare hoger wordt. Dit alles om de almaar groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. Maar de opbrengsten zullen op de wereldmarkt worden verhandeld en komen daarna niet terecht bij de lokale bevolking.
Belangrijke investeerders in Sierra Leone zijn Addax Bioenergy uit Zwitserland en Quifel International Holdings (QIH) uitPortugal. Sierra Leone Agriculture (SLA) is een onderdeel van Crad-l (CAPARO Renewable Agriculture Developments Ltd.) uit het Verenigd Koninkrijk, verbonden aan het Tony Blair African Governance Initiative.Het Nederlandse pensioenfonds APG schijnt ook in Afrikaanse landbouwgrond te beleggen.
Krijgen de Afrikaanse landen een redelijke vergoeding voor de verpachting van hun land? Nee, dus.
In Sierra Leone moet volgens de officiele richtlijnen $12 per hectare worden betaald. In sommige streken in Ethiopië wordt slechts $6,75 per ha. betaald.
Ter vergelijking: in Brazilië en Argentinië zijn bedragen van $5000 - $6000 per ha. normaal.

Dit kan zo niet blijven doorgaan. Er komt een moment dat de bewoners 'NEE' zullen zeggen tegen de aalmoes en de buitenlandse pachters.bron: Bruce Krasting
meer over de landroof in Afrika: farmlandgrab.org en het Oakland Institute
zelfs in Australië komen buitenlandse investeerders landbouwgrond huren / zonne-energie oogsten
Annotaties:
aanmelden / inloggen