Door rotterdam, Op zat 23 apr 2016 05:52, 1 reacties, citaat / intro / linkdump

Lage sterfte van Nederlandse honingbijenvolken deze winter: 6,5%

Sinds jaren is de wintersterfte onder bijenvolken niet zo laag geweest als afgelopen winter. In 2011 schommelde de uitval nog rond de 20%, afgelopen twee jaren kwam het uit onder de 10% en dit jaar is het dus 6,5%. De wintersterfte is gemeten door het Honingbijen Surveillance programma, uitgevoerd door Naturalis en Wageningen UR, en in samenwerking met de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). ...
Annotaties:
| #250258 | 23-04-2016 18:55 | Appie
Op zich goed nieuws dat de bijensterfte nu een stuk lager lijkt te zijn in Nederland, maar veel is nog onzeker of dit nu een echte trend betreft voor wat betreft de honingbijen: de cijfers van 2015 van het NCB zijn een stuk hoger dan de cijfers van de WUR.

Het Compendium laat zien dat de wintersterfte al tien jaar hoger is dan het langjarig gemiddelde en in 2015 juist weer steeg tov 2014. Daarnaast gaat het hier niet alleen om honingbijen, het gaat ook om wilde bijen en hommels, die ook belangrijk zijn voor de bestuiving en kwetsbaarder zijn dan honingbijen.

De achteruitgang van de wilde bijen en hommels blijkt uit het grote aandeel bijensoorten dat bedreigd is. Van de 338 in Nederland aangetroffen soorten staan er 188 (56 procent) op de Rode Lijst. Daarvan zijn 35 soorten uit Nederland verdwenen, 31 ernstig bedreigd, 52 bedreigd, 53 kwetsbaar en 17 gevoelig.

Het STEP-project (Status and Trends of European Pollinators) en de Europese Rode Lijst van bestuivers, laat zien dat 46 procent van de hommelsoorten in Europa achteruit gaat en 24% van de Europese hommelsoorten met uitsterven wordt bedreigd. [/http://www.iucn.nl/?14612/Kwart-Europese-hommelsoorten-bedreigd]. Het gaat ons om de langjarige trend en die is zorgwekkend, zoals ook het IPBES rapport aangeeft: [/http://www.ipbes.net/article/press-release-pollinators-vital-our-food-supply-under-threat]


Bron
Appie's avatar
aanmelden / inloggen