Door community (initieel vonnegut), Op zat 10 dec 2016 14:44, 6 reacties,    

Lieve Hanneke (waarom sommige mensen Joden haten)Lieve Hanneke
(waarom sommige mensen Joden haten)

Onlangs zag ik de eerste aflevering van “De kanarie in de kolenmijn” van Hanneke Groenteman en daarvoor “Waarom haten ze ons?” van Gideon Levy. Twee Joodse Nederlanders die zich terecht zorgen maken over het toenemende racisme, van vooral moslims, tegenover Joden in Nederland en Europa en ze stellen zich de vraag: waarom?
Een terechte vraag en op die vraag zal ik in dit stuk antwoord proberen te geven, want het is inderdaad wel belangrijk om daar eens een eerlijk antwoord op te geven. Als kind van de jaren 70 met een Gereformeerde vader die erg geïnteresseerd was in de Tweede Wereld Oorlog en pal achter Israel stond, is de liefde voor het Joodse volk mij met de paplepel ingegoten. Later leerde ik van de Joodse cultuur, met haar zelfspot en humor houden en zag ik de Joodse schrijver, Philip Roth als de beste schrijver ter wereld en kon ik de filosofie van Martin Buber en theologie van Harold Kushner zeer waarderen maar gaandeweg leerde ik meer en meer over de geschiedenis en kwam ik er achter dat bepaalde zaken niet of nauwelijks aan bod kwamen in de westerse geschiedschrijving. De kritiek op de rol van Joden in de geschiedenis, werd in de westerse media altijd afgedaan als leugens maar ik kwam er achter dat veel van die kritiek, buiten de raciale kenmerken om, in de kern, vaak bleek te kloppen. Dat die kritiek vaak overslaat naar haat en vervolgens helemaal uit de klauwen giert en resulteert in de moord op Joden, kan geen weldenkend mens goedkeuren maar dat neemt niet weg dat er blijkbaar iets wordt verzwegen en dat juist dat verzwegen gedeelte de kern van het probleem is waar Hanneke Groenteman en Gideon Levy naar op zoek zijn.

Dat verzwegen deel van de geschiedenis is het feit dat Joden buiten proportioneel vaak betrokken zijn bij de sleutel momenten in onze geschiedenis..en dat bedoel ik niet positief. Je kunt dan vanuit een vorm van politieke correctheid steeds weer vermijden om de roze olifant in de hoek van de kamer te benoemen maar dat kan je niet volhouden als je echt op zoek bent naar een zekere vorm van waarheid.
Ik leg Israel en Joden langs dezelfde meetlat als andere landen en rassen. Israel strijdt net als andere landen voor haar plek op deze wereld en vergeleken met de Romeinen, Amerikanen, Duitsers, Chinezen, Perzen en Russen kunnen we hun qua landjepik, oorlogsvoeren en genociden weinig kwalijk nemen. Het probleem is niet zozeer het land Israel en haar aspiraties in het Midden-Oosten maar meer de ideologieën die vanuit het Jodendom zijn ontstaan.

Winston Churchill zei het al in zijn stuk “Zionism vs. Bolshevism”, over de rol van Joden in de Russische revolutie, in de Sunday Herald in 1920: “Het lijkt wel of het evangelie van de Christus en de Anti Christ voorbestemd waren uit hetzelfde ras voort te komen; en dat dit mystiek en geheimzinnige ras is verkozen voor uitzonderlijke manifestaties, van zowel het goddelijke als het duivelse.”

Zijn Joden van nature beter of slechter dan andere mensen? Daar geloof ik niets van. Ik denk dat de manier waarop ze te werk gaan (ons kent ons) is ontstaan na de diaspora en het feit dat ze eeuwenlang tussen twee grote machtsblokken, het christendom en de Islam, hun weg moesten vinden. Ze waren misschien wel de eerste allochtonen, maar waren niet geneigd om zich te assimileren met de gastcultuur. Ze hielden vast aan hun eigen godsdienst en gewoonten. Daardoor ontstond een mentaliteit van wij tegen de rest. Doordat Joden werden uitgesloten van bepaalde beroepen gingen ze zich vooral richten op handel en financiën. Mede vanwege het feit dat Joden over de hele wereld verspreid woonden, konden ze makkelijk handels netwerken opzetten. Door die specialisatie in handel en bankieren werden ze daar ook erg goed in en kregen ze vaak ook veel macht over de elite van hun gastlanden. Dat leidde tot verdacht makingen en haat onder de autochtone bevolking wat weer leidde tot uitzetting, verdrijving en pogroms. Geleidelijk waren er ook veel Joden die wel assimileerden en zich in gingen zetten voor de rechten van minderheden in een samenleving. Dit waren de eerste voorvechters van de multi culturele samenleving. Zij zagen dit denk ik als een soort overlevingsstrategie voor het Joodse volk.
Annotaties:
| #256743 | 10-12-2016 15:21 | Ness
Je kunt het zo gek niet bedenken of Israël loopt voorop in smerige handel (organen, wapens, drugs, mensen) en bedriegerij: https://www.antiwar.com/blog/2016/12/08/israeli-army-admits-tweeted-hezbollah-map-actually-fake/
http://972mag.com/israels-involvement-in-bosnian-genocide-to-remain-under-wraps/123503/

Zolang de rest van de wereld elkaar uitput, vernielt en uitmoordt zit Israël op rozen. Dat land heeft de nucleaire wetenschap of onderdelen ervan aan zowel Pakistan als het Zuid-Afrikaanse apartheid regime verkocht. Zodra er ergens een regime moet worden gechanged is het er als de kippen bij. De haatcampagne tegen de Islam heeft 2 speerpunten: enerszijds de voortdurende scheldpartijen van types als Wilders (in dienst van Israël) en anderszijds de ondergrondse samenwerking met de Arabische maffioso in bv Saoedie-Arabië, die alles wat de pro-zion-haatspuiters zeggen, bewaarheid maakt.

Want de onderdelen van de islam waar mensen zo'n bezwaar tegen hebben zijn afkomstig van het judaïsme omdat de Arabische elite er de voordelen van inzag en het hebben ingekapseld - een feit waar joden prat op gaan.

"Joden" en trouwens ook moslims die de grap doorhebben - de hersenspoeling met de religie, het idee van uitverkoren te zijn, de toestemming van hogerhand om als beesten los te gaan op goy (menselijk niet-joods of niet-moslim vee) - zijn al snel geen jood of moslim meer, Hanneke. Die nemen afstand van deze maffia. Bij moslims is dat moment helaas nog niet aangebroken want moslims zijn nooit in aanraking gekomen met de verlichting, en joden wel. Het joodse volk is een verzinsel dat stamt uit de 19e eeuw. Er is nooit een diaspora geweest. En de talmoed is een handleiding voor criminelen.
Ness's avatar
| #256744 | 10-12-2016 19:05 | Ness
http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/9/israel-national-news-against-gilad-atzmon <-- ex-jood spreekt. Het kan dus wél, je van buitenaf opgelegde, historisch volkomen onjuiste, bij elkaar gelogen, absurde *identiteit* afleggen.
“Jews can be anti-Semites too!” is the title of Jewish settlers outlet Israel National News' article dedicated to my work by one Manfred Gerstenfeld. Needless to mention that being subject to a smear campaign led by the Israeli ultra nationalist outlet is pretty much the kind of publicity I wish for. However, I would point out to Gerstenfeld that his title is slightly misleading. Jews are not Semites and I haven't even been a Jew for two decades now.
NB: de Arabische elite: lees de Arabische maffia, de krijgsheren, de psychopaten, de rovers en moordenaars, de "profeten". De Islam is Judaïsme 2.0 aangevuld met wat kuch kuch koeltoeristische Perzische eigenschappen.
Maar leg dat maar eens uit aan deze gek.
Ness's avatar
| #256756 | 11-12-2016 10:30 | Jan Verheul
'De joden' is het meest interessante onderwerp in deze wereld dat je je kan bedenken.
Natuurlijk houden ze zichzelf zoveel mogelijk buiten de spotlights, en als het dan toch moet, dan moet het als 'de eeuwige slachtoffers'.
Waarom? Omdat de toeschouwer congnitieve dissonantie ervaart als hij zich zou moeten voorstellen dat een slachtoffer ook dader kan zijn.

De holocaust wordt voorgesteld als het op industriele wijze vernietigen van mensen. Maar twee joden, Gerard Menuhin en David Cole geloven niet dat er gaskamers waren in Auschwitz. En ze zijn niet de enigen.
Zeker zijn er vele joden de dood in gejaagd door Hitler. Maar dat is iets dat overal en altijd gebeurt, en waaraan joden een meer dan gemiddeld aandeel hebben.

Veel interessanter is de vraag: Wie zijn '; de joden' en vooral : waarom zijn ze zo slim, waarom leven ze in diaspora, waarom worden ze vaak gehaat en soms vermoord.

Op al die vragen heb ik mijn antwoord. Of dat het juiste antwoord is, weet ik niet. Maar ik ben wel onophoudelijk op zoek naar falsificatie van mijn ideeën. Ik ben dus dankbaar voor elke weerlegging van mijn wereldbeeld.
http://xevolutie.blogspot.nl/2010/11/de-opdracht-van-god-aan-de-joden-om-de.html
| #256757 | 11-12-2016 10:59 | Jan Verheul
Kevin MacDonald schreef drie boeken over het jodendom. Daarin toont hij aan dat de joodse religie in feite een door de mens bedachte selectie-methode is. Eigenlijk selecteert de joodse religie voor een 'beter ras.'
Hoe? Lees MacDonald.
In mijn eigen woorden:
De mensen van Het Boek hechten veel waarde aan woorden en aan argumentatie en aan listigheid en vernuft. ( De Talmoed is één lange poging om God te slim af te zijn.) Om te selecteren wie daar goed in is, hebben ze de Talmoed. Alle jongetjes moeten de teksten bestuderen en er iets over zeggen. Wie heel goed is ( dus een hoog theoretisch IQ heeft) huwt met de dochter van een rijk man. Rijk word je alleen als je een hoge praktische intelligentie hebt.
Zo krik je het IQ van de populatie flink op. Zeker in de oude tijden waar door armoede soms 70% van de kinderen stierf.
Maar wat moet je met zoveel hoog-intelligente boeren en herders? En hoe kan een klein groepje herders nu ooit aan Gods's eis voldoen dat ze de wereld moeten gaan controleren? ( Een conditio sine qua non voor de komst van de messias).
Ze moesten dus in diaspora: tussen alle volken gaan leven en daar macht verwerven of De Macht gebruiken.
Maar in disapora zal men huwen met mooie niet-joodse meisjes en zo zal er van dat IQ niks over blijven! Vandaar de spijswetten en de zeer opvallende kleding van de joden. Maar vooral ook de dubbele moraal dat joden de goyim mogen bedriegen en vermoorden als dat goed is voor het joodse volk. (http://abbc.net/historia/shahak/english.htm ) Want gediscrimineerd worden is noodzakelijk voor het overleven van de joodse genenpool. Het voorkomt rasvermenging en het houdt de cohesie binnen de groep hoog. Zonder groepscohesie geen samenzwering, om nog maar eens een groot voordeel van discriminatie te noemen.

Nicholas Lysson (schuilnaam) schreef een essay met daarin heel veel litteratuur citaten. Dat geeft al een aardig beeld van wat ik hierboven beschrijf.
http://xevolutie.blogspot.nl/2015/01/435-holocaust-and-holodomor-annotated.html
| #256761 | 11-12-2016 13:04 | ..................
Waar is de leer van de christenen en de moslims vandaan gekomen.
Het gaat ze allemaal om macht.

Het stuk in radio islam scheert alles over 1 kam heen,zoals dat nu ook gebeurt met IS.
De talmoed waar na verwezen word ontstaan is ergens in de 2de en 3de eeuw nC.
De Islam heeft het verhaal van hen over genomen,alleen dan met mohammed in de plaats.
Ook de islam zegt dat israel toebehoort aan de joden.
En dat is niet correct.
De joden zijn verbannen voor eeuwig,en alles wat claimt dat israel speciaal toebehoort aan joden is een fabeltje.
Dus de bijbel en de koran enkel het doel hebben gehad om naar het doel toe te werken.
Ook de islam hetzelfde doel hebben als het judaisme,of het christendom.
| #256779 | 12-12-2016 14:55 | Ness
Dery’s lawyer told the Tel Aviv newspaper Haaretz this week that prosecutors are discussing a plea bargain in which his client would admit only to “negligence” – that a live round, instead of a rubber-coated bullet, found its way into his magazine unintentionally.

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/will-israeli-soldier-get-away-videotaped-killing-teen
Wat een heleboel PVV'ers niet snappen is dat deze Palestijnen standrechtelijk worden geëxecuteerd als zij OP HUN EIGEN GRONDGEBIED protesteren tegen gewapende bezetters. Slow motion genocide. Het maakt niet uit of zo'n moord gepleegd wordt door een joodse terrorist of een islamitische, het blijft gewoon moord. Het bord voor jullie kop is speciaal aangemaakt om een grote onrechtvaardigheid die in eerste instantie niets met religie te maken had maar alles met smerig landjepik en het vestigen van een Westerse voorpost/militaire basis op de Levant, niet in te kunnen zien.

Oh en een joods-christelijke koeltoer? Die heeft nooit bestaan. Zodra joden hun religie en koeltoer gaan beleven worden ze uitgekotst, in Europa historisch gezien over een periode van zeker 1000 jaar. Joods-christelijke koeltoer is zo'n nieuw bedacht toverwoordje. Joden mengen zich niet, dat is niet kosher, en al helemaal niet met christenen, die zij uit de grond van hun hart collectief verachten. Gilad Atzmon heeft het bij het rechte eind als hij pleit voor een revisie van het officiële verhaal van de joden in WW2. Die muur moet hoognodig gesloopt worden.
Ness's avatar
aanmelden / inloggen