Door community (initieel Hans), Op zon 4 jan 2015 15:32, 1 reacties,    

Makkelijk winbaar tin raakt op, moeilijk winbaar tin is te duurIn 2011 liep de prijs van tin korte tijd op tot boven de 30000 dollar per ton. N.a.v. een artikel van Dave Cohen schreef ik een blog over Peak-Tin. De tinprijs liep zo hoog op omdat de vraag naar tin (soldeertin voor printplaatjes en conservenblikken) sneller groeide dan de wereldwijde produktie. Drie jaar geleden dacht Dave Cohen dat de jaarlijkse wereldwijde tinproduktie in 2011 zou uitkomen op 366 duizend ton en daarna zou gaan afnemen.

tinprijs20082014


De prijs van tin is inmiddels een stuk lager geworden: ongeveer 20000 dollar per ton. Misschien omdat de vraag naar tin is gedaald. Er worden minder printplaatjes met soldeertin gemaakt voor TV's en computers. En er worden minder conservenblikken verkocht.
Door die lagere prijs wordt het onrendabel om arme tinertsen en moeilijk winbaar tinerts te exploiteren. De lage tinprijs zou ertoe kunnen leiden dat de produktie van tin gaat afnemen. In de praktijk is dat al aan het gebeuren.

De hoogste mondiale jaarproduktie, peak-tin, dateert van 2007. Toen bedroeg de mondiale produktie volgens de statistieken van de British Geological Survey ruim 340 duizend ton geproduceerd. In 2012 was de produktie 12% lager dan in 2007: ruim 300 duizend ton. Over 2013 heb ik geen cijfers kunnen vinden.

Schermafbeelding 2015-01-04 om 14.05.29

Kennelijk kon de wereld zich in 2012 minder tin permitteren dan in 2011.
In 2007 was de tinprijs 16000 dollar per ton en bedroeg de waarde van de wereldtinproduktie: 5,50 miljard dollar.
In 2011 bij een tinprijs van gemiddeld 26000 dollar per ton kwam de waarde van de mondiale tinproduktie tussen 7,9 en 8,0 miljard dollar uit.
in 2012 was de tinprijs gemiddeld 21000 dollar per ton en bedroeg de waarde van de mondiale jaarproduktie: 6,3 miljard dollar.
Bij een tinprijs van 30000 dollar per ton is er in de wereldeconomie een verandering in gang gezet, die ertoe leidt dat er minder tin nodig is. Misschien werd het bij 30000 dollar per ton interessant om meer tin terug te winnen uit afval (recycling). Misschien heeft men een goedkoper alternatief gevonden voor conservenblikken. Feit is dat de vraag naar tin nu lager is dan in 2007 en 2011. Mijnbouwbedrijven laten het moeilijk winbare en dure tin in de grond zitten. Ze produceren minder tin en krijgen daar een lagere prijs voor.
Ik ga ervan uit dat de maximale tinproduktie van 2007 (340 duizend ton) nooit meer overtroffen zal worden.

Bij aardolie zie je eenzelfde ontwikkeling. Door de hoge olieprijs van de afgelopen jaren is er iets veranderd in de wereldeconomie. We zijn met zijn allen op zoek gegaan naar oplossingen om te besparen op de olie-uitgaven. En dat is vrij aardig gelukt: door de afnemende vraag is er nu een overproduktie aan aardolie. De olieprijs is flink gedaald en die lagere prijs zal olieproducenten dwingen om moeilijk winbare olie in de bodem te laten zitten.
Annotaties:
| #226445 | 04-01-2015 16:59 | Nico de Geit
Metalen worden op grote schaal terug gewonnen uit 'afval'.
Nico de Geit's avatar
aanmelden / inloggen