Door community (initieel Appie), Op din 3 mei 2011 22:15, 1 reacties,    

Man-made chemicals en de menselijke spons


Voorwoord,
Dit artikeltje is een vrije vertaling van P. Hanly (Star Phoenix, Canada). Het is een samenvatting van een serie lezingen aan de University of Saskatchewan. Van oktober tot mei worden deze georganiseerd door het Centre for Integrative Medicine. Afgelopen maand presenteerde John Schnurr (huisarts, accupuncturist, hoogleraar) over zijn bevindingen in zijn praktijk. Hanly gaat ook in op de Canadese chemicalienwetgeving, ter vergelijking is de Europese toegevoegd.


Volgens de UN Environment Program worden er in onze wereld meer dan 100.000 gesynthetiseerde verbindingen gebruikt en ieder jaar komen er ongeveer 2000 nieuwe bij. In 1930 werden er jaarlijks nog 1 miljoen ton van deze man-made chemicals wereldwijd geproduceerd, nu bedraagt het meer dan 500 miljoen ton en vertegenwoordigt een waarde van $3,7 biljoen.

Volgens John Schnurr (huisarts en leraar) lijken mensen in sommige opzichten op een spons, de meesten van ons dragen ongeveer 400 van deze chemicalien met zich mee. Het is niet altijd duidelijk wat deze chemicalien met ons doen maar meer en meer wordt het duidelijk dat het niet altijd bijdraagt tot onze gezondheid.

Schnurr, sinds 1987 practiserend arts in Saskatoon, verklaart dat hij persoonlijk ervaart dat het aantal patienten met chronische vermoeidheid, hormonale onbalans en leverproblemen, door de jaren heen groeit. Indien er geen duidelijke oorzaak van de klachten van zijn patienten kon worden gevonden ging hij op zoek naar een verband met een mogelijke overdosis man-made chemicals.

Schnurr, welke mede-oprichter en Medical Director van het Centre for Integrative Medicine aan de University of Saskatchewan is, presenteerde zijn resultaten afgelopen maand op de, door de Universiteit gesponsorde, Integrative Health Seminar serie.

We worden op vele fronten aan chemicalien blootgesteld, de lucht die we inademen, het water dat we drinken, het eten dat we eten en door de producten die ons dagelijks omringen in onze huizen en kantoren: cosmetica, plastic, schoonmaakmiddelen en pesticiden.

Ongeveer 23000 man-made chemicals zijn in Canada wijdverbreid (in Europa schat men dit aantal op 45000!). Hiervan worden er 3000 in grote volumes geproduceerd (vergelijkbaar met de EU). Van deze zijn er 350 goedgekeurde pesticiden (de EU heeft mooie plannen maar de werkelijkheid ziet er beroerder uit). Schnurr benadrukt dat gemiddeld slechts 0,1% van het bestrijdingsmiddel zijn doel bereikt, de resterende 99,9% belandt en verspreidt zich in het milieu. Naast de pesticiden zijn er nog voldoende andere man-made chemicals die ons voedsel bedreigen.

We denken aan vers en gezond voedsel, zoals groenten en fruit maar juist deze bevatten pesticiden. Selderij, perziken, aardbeien en appels zijn de meest vervuilde. De Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration) trof 30 resten van bestrijdingsmiddelen alleen al op aardbeien aan, op 70% van de monsters werd tenminste een pesticide residue aangetroffen.

Volgens Schnurr is het bewijs groeiende dat man-made chemicals een verband vormt met de meer en meer optredende ziektes en afwijkingen, van kanker en genetische problemen tot ADHD en schildklier problemen.

Tot bezorgdheid leidt de grote toenemende stroom van chemische verbindingen. PFOA (perfluoroctaanzuur) is een voorbeeld, gebruikt als bouwsteen voor Teflon welke wordt toegepast in de anti aanbaklaag van pannen. Verder wordt PFOA als grondstof gebruikt voor de bereiding waterafstotende kleding, vlekvrij textiel, verpakking van magnetron pop-corn, fast food en snoeppapiertjes, shampoo en tandenflos. Deze chemicalie is in 90% van Amerikanen in het bloed gevonden en wordt in verband gebracht met kanker aan de lever, prostaat, testikels, alvliesklier alsmede op een verhoogde kans op een beroerte.

De overheid garandeert toch onze veiligheid?

Deze vraag wordt vaak gesteld en het antwoord is: niet noodzakelijk. De overkoepelende wetgeving in Canada is de Canadian Environmental Protection Act (CEPA). Deze werd in 1999 van kracht en bedrijven werden bij deze wetgeving niet verplicht om toxisch onderzoek te verrichten aan de 23000 reeds bestaande man-made chemicals. Echter 4000 van deze chemicalien werden gelabeld als potentieel gevaarlijk en verder onderzoek dient plaats te vinden en 200 chemicalien werden geclassificeerd: “hoge prioriteit”. Van deze stoffen worden er 66 als een gevaar voor mens en natuur beschouwd, desondanks bevinden al deze stoffen zich nog steeds op de markt.

In de EU is REACh van kracht, dit is een wetgeving die in 2006 geintroduceerd. Doel is het, dit in tegenstelling tot de Canadese wetgeving om gefaseerd (eindigend in 2018) alle man-made chemicals (schattingen lopen uiteen van 40.000 tot 80.000) te onderwerpen aan een “uitgebreide” veiligheidstoets. De CEPA (de Canadese chemicalienwetgeving) is vergelijkbaar met de Europese ELINC (European LIst of Notiefied Chemicals) uit 1981.

Daarbij, vertelt Schnurr, zijn de huidige testen op toxiciteit zeer beperkt. Deze testen, voor de wetgever bepalend, worden op de chemische verbindingen afzonderlijk uitgevoerd. Er vindt nauwelijks of geen onderzoek plaats naar mengsels van man-made chemicals. In aanwezigheid van andere verbindingen kan een chemicalie anders reageren als in afzondering.

Daarnaast wordt de invloed van man-made chemicals op onze hormoonhuishouding ook meer een meer bekend, vele van deze gesynthetiseerde verbindingen blijken hormoonactief. Onderzoek naar onderzoek toont aan dat deze endocriene disruptors of hormoonverstoorders invloed hebben op onze gezondheid. Terwijl de tradionele toxicologen nog steeds uitgaan van de stelling van Paracelsus (1493 – 1541): de dosis maakt het vergif, wordt uit nieuw (sinds midden jaren 90) wetenschappelijk inzicht duidelijk dat de stelling van Paracelsus niet klopt. Zelfs de aanwezigheid een enkel molecuul of een heel lage dosis (duizenden malen onder de wettelijke toegestane) kan in het lichaam reacties triggeren die irreversibel zijn. In geen enkele chemicaliewetgewving ter wereld wordt hiermee rekening gehouden, de industrie reageert conservatief en verzet zich tegen iedere dreigende verandering door terug te vallen op oude wijsheden.

Onder de CEPA dienen alle nieuwe chemicalien welke geproduceerd of geimporteerd worden in Canada, door Health Canada (in de EU: ECHA), onderzocht te zijn op gezondheids- en milieueffecten. Echter firma’s kunnen chemicalien op de markt brengen voordat de testen afgerond zijn. Voordat de verbinding van de markt kan worden gehaald dient de overheid, binnen 2 jaar, te bewijzen dat de stof stof giftig is.

Bij de Europese chemicalienwetgeving REACh is de bewijslast omgedraaid. De producent of importeur dient te bewijzen dat de man-made chemical veilig is. Er dienen een verplicht aantal veiligheidtests door onafhankelijke laboratoria uitgevoerd te worden. De testen berusten op de tradionele toxicologie. Daarnaast vallen productgroepen, bijvoorbeeld plastics, niet onder REACh.

Dat Big Industry invloed heeft op bindende beslissingen van de overheid is een bekend gegeven. Het wordt nog zieker als men zich bedenkt dat chemische industrie, die man-made chemicals op de markt brengt die mensen ziek maakt en vervolgens de farmaceutische industrie het medicijn uitvindt tegen deze kwaal, onder dezlfde multinational vallen (bijvoorbeeld Bayer).

Trek je eigen conclusie.......
21-09-2013 04:39 | super real
Man-made chemicals en de menselijke spons #zaplog
| #135433 | 04-05-2011 20:35 | Appie
Over hormoonverstoorders:

In geen enkele chemicaliewetgewving ter wereld wordt hiermee rekening gehouden, de industrie reageert conservatief en verzet zich tegen iedere dreigende verandering door terug te vallen op oude wijsheden.


De NGO organisatie ChemSec heeft gisteren (3 mei) 22 stoffen bekend gemaakt welke hormoonverstorende effecten bezitten. Deze 22 stoffen worden in de zgn SIN-lijst (Substitute It Now) opgenomen. Deze man-made chemicals komen dus in alledaagse producten voor.

De SIN list bestaat nu uit 378 stoffen welke bewezen giftig zijn maar waarbij de overheden nog geen actie ondernemen.

In de annotatie persbericht Chemsec. Hier is veel info te vinden maar ook de lijst met 378 stoffen.
Appie's avatar
aanmelden / inloggen