Door community (initieel vonnegut), Op woe 24 mei 2017 16:51, 20 reacties,    

Manchester: Tot hier en niet verder!Manchester: Tot hier en niet verder!


Na de aanslag in Manchester waarbij tot nu toe 22 doden en vele gewonden vielen, waaronder veel kinderen, stelde ik mezelf de vraag: waar ligt nu de grens? Moeten we nu weer gaan wachten op de volgende aanslag? Gaan we het pas echt serieus nemen als er zo’n malloot hier een aanslag gaat plegen? De omstreden Engelse media persoonlijkheid Katie Hopkins twitterde: “Westerse mannen. Dit zijn jullie vrouwen. Jullie dochters. Jullie zonen. Kom in opstand. Eis actie. Ga niet over tot de orde van de dag.”

Als persoon die zich al jaren in het complot wereldje begeeft en zich daarom bewust is van de rol van het westerse imperialisme in de moslim wereld, begin ik mezelf toch af te vragen wat wij nu aanmoeten met de Islam en moslims. Want of we nu gemanipuleerd worden of tegen elkaar worden opgestookt of niet, je moet als burger toch een kant kiezen. Daar word je feitelijk toe gedwongen. Je kan wel net doen of je overal buiten staat maar je bent een burger van een land en onderdeel van een cultuur, een generatie en de geschiedenis. Blijkbaar slapen we met de vijand in een bed en zijn moslims meer loyaal aan andere moslims dan aan landgenoten. Dat staat als een paal boven water en dat blijkt ook iedere keer weer uit onderzoeken. Er is ontzettend veel begrip voor terrorisme en aanslagen op de ongelovigen worden redelijk positief ontvangen in de moslim wereld. Ook de loyaliteit aan de thuislanden is enorm. Vraag maar eens aan de gemiddelde Turk wie zijn president is. Je zult dan vaker Erdogan als Rutte horen. Moslims hebben weinig tot niets met het westen en voelen zich verbonden met de moslim wereld.

We zijn al eeuwen in conflict met de Islam. Islamitische piraten maken ons al eeuwen het leven zuur op de middel landse zee en vele Europeanen werden als slaven te werk gesteld in Islamitische landen en dankzij het Poolse leger werden Islamitische legers verslagen voor de poorten van Wenen in 1683 en in de 19e eeuw ging er zelfs nog een Nederlands/Engelse vloot naar Algerije om Europese slaven te bevrijden.
Onze eigen politici en multi nationals hebben de moslims hier massaal naar toe gehaald en de domme oorlogen in Irak, Syrië en Libië en de Europese politieke onwil om vluchtelingenstromen te stoppen hebben de zaak alleen maar verslechterd. We hebben dus zelf een grote rol in dit verhaal maar dat wil nog niet zeggen dat we daarom maar domweg door moeten gaan met het invoeren van grote groepen moslims. Het mag nu toch wel duidelijk zijn dat de Islam cultuur en de westerse cultuur niet samengaan. We hebben het geprobeerd. Het werkt niet, dus hoe gaan we dat nu oplossen? We hebben de poorten geopend voor de barbaren en nu zitten we met de gebakken peren.

Laten we om te beginnen vaststellen dat de moslims die hier wonen gewoon 100% dezelfde burgerrechten moeten hebben als iedere ander burger. Vrijheid van godsdienst, etc. We moeten echter wel eisen dat mensen kiezen voor Nederland. Geen dubbele paspoorten meer, dat werkt niet die dubbele loyaliteiten. Mensen die zich met ISIS inlaten keihard aanpakken. Terugkeerders zo ie zo geen toegang meer geven tot Nederland en zo ie zo hun Nederlandse paspoort afpakken. We moeten pal gaan staan voor de moslims die hier zijn maar daarnaast moeten we denk ik een moslim en vluchtelingen stop in gaan voeren in Nederland en Europa. Hulp bieden in de regio. Dat zijn we die mensen verschuldigd vanwege onze politieke en militaire steun aan het Neo Conservatieve wanbeleid van de V.S. maar laten we alsjeblieft die vluchtelingenstroom stoppen want die betekent uiteindelijk het einde van Europa.Als vader van een dochter zit ik er niet op te wachten dat door de Islam cultuur de klok achteruit wordt gedraaid en we rekening moeten gaan houden met allerlei debiele vormen van Sharia wetgeving. Hoofddoekjes, wel of niet handen schudden, apart zwemmen en een beeld van vrouwen dat ze als derde rangs burgers weg zet en daarnaast de enorme oververtegenwoordiging van moslims in onze maatschappij als het gaat om criminaliteit en uitkeringen.

Laten we heel eerlijk zijn. Als Nederlanders mogen stemmen om met terugwerkende kracht en de kennis van nu, wel of geen moslims toe te laten tot Nederland, dan zal een grote meerderheid waarschijnlijk zeggen. Laat ze lekker thuis blijven…
Laten we daarom ‘echte’ maatregelen eisen van onze volksvertegenwoordigers en ons niet meer met een kluitje het riet in laten sturen. Ook kunnen we direct maatregelen nemen op gemeente niveau. We kunnen bijv. de verplichte vluchtelingen quota van de overheid naast ons neerleggen en als burgers afspreken dat we die boetes betalen die daar bij horen. Dan maar een nog hogere WOZ maar dat heb ik graag over voor een dorp waarin de invloed van de Islam minimaal blijft.

We moeten het gewoon niet langer pikken. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we onze moslim plaatsgenoten moeten gaan discrimineren. We moeten ze met normaal en respectvol blijven behandelen. Ik ben het met John F. Kennedy eens die stelt dat alle mensen hetzelfde zijn en uiteindelijk het beste voor hun kinderen willen maar dat gezegd hebbende realiseer ik me ook dat we in een wereld leven waar een strijdt is om macht en geld en dat het daarbij gaat om een nul som verhouding. Meer macht en geld voor de ene groep betekent minder macht en geld voor de ander. Wij zijn nu eenmaal, of we het nu wel of niet leuk vinden, westerlingen met een christelijke achtergrond en moslims zien zichzelf boven alles als moslims. Meer moslims betekent meer macht en meer invloed voor moslims. Ik wil niet in een dergelijke samenleving leven.

We moeten ons ook niet langer monddood laten maken door linkse heilige boontjes, die alles en iedereen van racisme beschuldigen en ondertussen onze maatschappij naar de kloten helpen door hun wegkijk gedrag. Een giftige mix van christendom, marxisme en feminisme heeft zich meester gemaakt van onze politiek en media en deze farizeeërs nemen iedereen, die het beestje bij de naam noemt, de maat. Trek je er niets van aan. Dan maar een racist maar ik zou mezelf voor m’n kop schieten als ik later moet zeggen dat ik mijn mond heb gehouden omdat ik bang was mijn mening te geven.
We moeten de politiek verantwoordelijk stellen en de politici die maar blijven doorlopen op deze doodlopende weg ter verantwoording roepen en wegjagen uit Den Haag en onze gemeenteraden.
We kunnen niet langer werkeloos toe blijven kijken, anders gaat het van kwaad tot erger.
Er is een grens bereikt.
Annotaties:
| #259743 | 24-05-2017 17:29 | Nico de Geit
Tweede generatie immigrant. Groot ego, veel willen, weinig kunnen. Frustratie, en soms ontploft het. Islamitische achtergrond speelt wel mee, maar verklaart niet alles.

Er zijn genoeg immigranten met een islamitische achtergrond die echt helemaal niets zien in opblaas-acties of het doodrijden van mensen die staan te wachten bij een bushalte. Pof, pof pof. Pof. Zo zinloos.

Omdat ze dan groot in het nieuws komen vanwege hun idiote actie. Voetgangers platrijden. Mondialisme en het ontwortelen van mensen van hun bodem en cultuur zal een grotere boosdoener zijn dan de islam.

Mondialisme/globalisme/multiculturalisme/moderniteit, het kan ontvlambaar mengsel zijn. Blijkbaar. Pof. Wen er maar aan.
Nico de Geit's avatar
| #259744 | 24-05-2017 20:13 | Zhen
Islam en moslims worden door de NWO satanisten gebruikt om Europa en zo mogelijk ook de VS te "zuiveren" van mensen van blanke Europeaanse afkomst. Wen er maar alvast aan.

Tolerantie en vrijheid van godsdienst? Met de Islam is dat volstrekt onmogelijk. Elke moslim die beweert dat wederzijdse tolerantie mogelijk is, is een bedrieger. Lees de Koran erop na (zie ook links hieronder).

Het is voor elke moslim een "heilige" plicht om alle niet-moslims uit te roeien, of volkomen te onderwerpen en tot slaaf te maken. Geen compromis is mogelijk. Het staat op die manier in de Koran, ondersteund door de Hadith. Reformatie van de Islam en de Koran is onmogelijk, want de Koran is "perfect", aangezien per directe lijn ontvangen van "God". Een moslim die NIET dit soort aanslagen wenst te doen is een slechte moslim... (tenzij er tijdelijk strategisch voordeel te halen is door ermee te wachten).

Lees eerdere posts van mij erover op:
http://zaplog.nl/zaplog/article/staakt_uw_breedsprakerig_gelul_accepteren_moslims_geweld_of_niet/#n257575

Onlangs ook op een uitstekend nederlandstalig artikel gestuit dat goed aansluit bij de insteek van vonnegut, te vinden op:
http://ommekeer-nederland.nl/het-probleem-islam/

Het publiekelijk beoefenen van Islam zou - in alle westerse en andere niet-moslim landen - simpelweg verboden moeten worden, vanwege het oproepen tot moord en misdaad jegens niet-moslims. Alle moskees zouden gesloten moeten worden, op staande voet.

Het is slechs een simpele zelfverdedigings actie, maar veel te laat, dat wel.

Ik las van de week dat inmiddels 51% van de Amsterdamse bevolking van niet-Nederlandse afkomst is (grotendeels moslim). Als geboren en getogen Amsterdammer die de bui al 20 jaar geleden zag hangen en weg is getrokken, rouw ik om de verloren schat. Sterkte aan de autochtonen en niet-moslim allochtonen die er nog zijn!

Voor de volledigheid: laten we wel zijn, het soort acties van Manchester, net zoals alle andere jihadi aanslagen, zijn enkel mogelijk vanwege de kwaadaardige uitlokking, manipulatie en ondersteuning van de satanistische NWO netwerken. Zie de false-flag aanslagen van Gladio, 9-11, 5-5-5 en 7-7-7 (die welliswaar "false-flag" zijn, maar waar wel degelijk ook useful idiot moslim jihhadis in betrokken waren).
Zhen's avatar
| #259745 | 24-05-2017 20:46 | Zhen
O ja, die data. De laatste jaren blijkt het getal 22 nogal populair te zijn...

download-10-4.jpg
Zhen's avatar
| #259749 | 25-05-2017 08:01 | Ness
Nou Zhen ik kom zelf tot enige nuances mbt oorzaken en gevolgen, maar ik ben het helemaal met Vonnegut eens dat er ogenblikkelijk maatregelen moeten worden genomen.

Onze maatschappij - we da piepel - moet een keihard signaal afgeven, dat niet alles uit andere culturen hier wordt gepikt en toegestaan. Straks lopen onze agenten met peniskokertjes, las ik ergens lol - ook religie is aan grenzen gebonden.

Een prima passend antwoord is een algeheel verbod op besnijdenis. Want in die problematiek liggen een heleboel kernwaarden besloten, waarin de grote verschillen tussen onze en andere culturen tot uiting komen. Geen enkele religie heeft het recht verminking van kinderen af te dwingen, al helemaal fysieke verminkingen niet. Toch staan wij dat toe. "Omdat het geen kwaad kan en het is koeltoer'. Kan het geen kwaad? De medische wereld denkt daar anders over. Heel anders. https://www.trouw.nl/home/hoog-tijd-om-besnijdenis-van-minderjarige-jongens-te-verbieden~a73105ee/

Bovendien schuilt er bij besnijdenis van jongens een vies addertje onder het gras. Al die voorhuidjes komen, bewerkt als zalfjes, op de smoeltjes terecht van wijfjes die hun rimpeltjes kwijt willen. De industrie wil niet dat er een eind komt aan besnijdenis of dat de Islam een reformatieproces ondergaat. De Islam zoals hij aanpakt bij analfabeten is echt heel winstgevend. Het kweekt onwetendheid, stagnatie en ploflims. Prima materiaal voor de industrie op alle mogelijke fronten: je kunt ze echt van alles wijsmaken, want ze geloven dat hun profeet - een mens - ontstellende magische macht heeft, zoals het kunnen splijten van de maan en het berijden van vliegende paarden. Doe je niks tegen. Gewoon kort afstoppen is het beste. En educatie heh.. scholing.
Ness's avatar
| #259750 | 25-05-2017 08:08 | Antares
Terreurtraining in Manchester ongeveer een jaar geleden:
https://www.youtube.com/watch?v=2MB9jHOJ_Vg
Antares's avatar
| #259751 | 25-05-2017 08:10 | Antares
Zelfs onder msm-berichten wordt in reacties het begrip 'false flag' gebruikt. Dat gaat de goede kant op.
Antares's avatar
| #259753 | 25-05-2017 08:26 | Antares
Vreemde video uit Manchester terwijl het publiek naarbuiten loopt: "There's no problems here"
https://www.youtube.com/watch?v=sufjjxADz9A
Antares's avatar
| #259754 | 25-05-2017 08:46 | Ness
Mja... MIsschien zou ik dat ook wel zeggen, Antares, als er akelige kans is op een stormloop op de buitendeur. Daarbij vallen vaak ook slachtoffers. Maar of dit nou een valse vlag is of niet is mij om het even dus ga ik me d'r niet in verdiepen. Het is duidelijk dat er iets HEEL ERG MIS IS ivm Islam en de gedragingen van losgeslage hallale testosteronbommen alhier. Om een uit-de-klei-getrokkene zover te krijgen dattie zichzelf en zijn buren opblaast moet je echt wel wat uit de kast trekken. Bij 'islamitische' jeugd hoeft dat niet. Die zijn al geprepareerd en afgericht.

En dat africhten begint met het aanbrengen van trauma's en belemmeringen van ontwikkeling. De besnijdenis is het eerste trauma. Het klakkeloos leren accepteren van flauwekul met peertjes - wonderen, vliegende profeetpaarden, vierkante werelden, spoken, geesten en magie - legt de ontwikkeling van het abstracte denken lam. Wat je na behandeling overhoudt is in de meeste gevallen een perfect op instincten aanstuurbaar menselijk wezen. Heel bruikbaar kuch kuch kuch
Ness's avatar
| #259755 | 25-05-2017 09:34 | Antares
@Ness
Een false flag is een false flag. De geheime diensten hadden hem in het vizier maar hebben niet ingegrepen: http://www.dailymail.co.uk/news/article-4536624/Salman-Abedi-known-security-services-point.html#ixzz4hztosybX

Die video met het publiek dat naarbuiten loopt had ik niet bedoeld als ultiem bewijs. Toch lijkt de man die dit omroept te 'weten' dat er niet nog meer bommen zullen afgaan. Het is gewoon erg verdacht.

Ploflims of moslims, onze overheid haalt ze bewust binnen om de bevolking tegen de reeds aanwezige immigranten te kunnen opzetten en om zo hun plannen van een totalitaire samenleving verder te kunnen uitrollen. In 1984 waren er VOORTDUREND dit soort zaken aan de gang. Daarop was de macht gebaseerd. Zonder terroristisch geweld is er geen rechtvaardiging voor hun geweld, dat altijd vele malen ernstiger is. Laten we niet vergeten dat zij hiermee oorlogen mogelijk maken waarin honderdduizenden kunnen sterven. Het zgn. terroristiche geweld stelt niets voor. Een bomaanslag is niet te vergelijken met een bommentapijt. Het is werkelijk iets TOTAAL anders. We leggen onze focus verkeerd als we ons hierdoor laten beïnvloeden en verliezen het zicht op wat er werkelijk gebeurd.

Ik raad iedereen aan om de video "Closed Circuit" op te zoeken en te bekijken. Er zijn verschillende versies in omloop, degene die ik zelf heb gezien duurt 1:36:01. Het verraad zit veel dieper dan de meesten denken.
Antares's avatar
| #259756 | 25-05-2017 10:19 | Ness
Nou je hebt gelijk Antares. Daar moet men voortdurend rekening mee houden. Als altijd is er niet tijdig ingegrepen door degenen die dat wel hadden moeten doen, zodat er ruime mogelijkheden tot plausible denial ontstaan. Maar zulke geradicaliseerde gasten hebben ook niet veel nodig om tot daden over te gaan - een lijntje coke doet wonderen, en beloften van geld aan familie/aflossing en kwijtschelding dopeschulden/behoud van familie-eer ook.

Je moet het gevaar aan 2 kanten bestrijden. Over besnijdenis: godsdienst is onder andere een uiting van spiritualiteit en moraliteit. Het is niet de enige vorm waarin die kwaliteiten gegoten worden maar hij is voor de betrokken personen van waarde, dus een algeheel verbod op een godsdienst is om te beginnen uitgesloten. Ingeval van de Islam is het een ongelukkige bijkomstigheid dat armoede, onwetendheid + wauwelende imams in die sector van de mensheid de boventoon voeren. Dat waswater mag wel weg. Maar van die baby moet je afblijven. Want dan haal je veel te veel overhoop.
Ness's avatar
| #259757 | 25-05-2017 10:29 | Antares
@Ness
Als wij in hun landen oorlogvoeren dan kunnen er zo ontzettend veel mensen om het leven komen dat wij de tel niet eens meer kunnen bijhouden. Hoeveel doden zijn er gevallen in Syrië? Lybië? Irak? Afghanistan?

In Manchester zijn er, als ik de berichten mag geloven, 22 doden gevallen. Toch kan dat voor ons een reden zijn om een oorlog te ontketenen. Syrië en Iran staan momenteel op ons verlanglijstje.

Daarom heb ik er moeite mee als je zegt dat zij zijn geprepareerd en afgericht. Wij zijn afgericht doormiddel van de R2P-ideologie en klaar voor de strijd.

Als zij een aanslag plegen dan moeten ze zich behelpen met geïmproviseerde bommen waarbij ze ook zelf om het leven komen. Dat komt doordat zij niet van oorlogvoeren hun levenswerk hebben gemaakt.

Kijk naar onze legers: onze jachtbommenwerpers, onze vliegdekschepen, onze duikboten, onze tomahawkraketten, onze kruisers en slagschepen, onze humvee's, onze manpads, onze bunkerbusters en ons kernarsenaal. Wij zijn de extremisten.

En geheel toevallig wordt in die strijd tegen terrorisme voor 110 miljard dollar aan wapens verkocht aan de grootste aanstichter van terrorisme wereldwijd: Saoedi-Arabië.

Laten we de klucht van ons antiterreurbeleid zien voor wat het is.
Antares's avatar
| #259758 | 25-05-2017 10:58 | Ness
Antares, alhoewel alles wat je zegt klopt als een bus, leidt die houding tot fatalisme. En er zijn factoren waar je enigszins blind voor bent, pardonnez-le-mot. De Arabische maffia is buitengewoon machtig en kan afdwingen via terreur-aanslagen. Het is op afstand niet te zeggen op welke 'vraag' Manchester een 'antwoord' was. Dat weet je niet want schimmige orgs spelen schimmige rollen. Maar schimmige orgs doen dat altijd. Die Arabische wereld is een en al maffia; dit door de jouw genoemde omstandigheden maar evengoed, het zijn niet je vrienden. (Als iemand stiekem een wissel heeft omgegooid en er komt een trein op je afdenderen dan ga je eerst uit de weg en/of waarschuwt en daarna vat je de ellendeling, niet andersom).

Het gaat erom mensen daarop te attenderen op een fatsoenlijke manier en ze te immuniseren voor die invloeden. Dat doe je met scholing en armoedebestrijding. Dus met inachtneming van bv de belangen van Palestijnen, een onderwerp waar iedereen mee in zijn maag zit. Maar alleen al het feit dat een partij als DENK zich daar tegenwoordig mee bemoeit, doet het ergste vrezen. Die "wauwelende imans" hebben een gruwelijke macht en ze gebruiken 'm op gruwelijke wijze. OOK IN PALESTINA. Daarbij wordt dan ook nog de godganse "historie der joden" over de afgelopen 70.000 jaar en aanverwante rotzooi gevoegd. De chaos is compleet.
Ness's avatar
| #259759 | 25-05-2017 12:32 | Ness
Kijk, onze maatschappij is helemaal niet toegerust voor de Islam. Veel van de islamitische gebruiken staan gewoon haaks op de onze. Dus als we de Islam binnenhalen dan moet er ook een brede maatschappelijke discussie worden gevoerd over die nadelen van de Islam die wij niet door de strot kunnen krijgen. Op die gebieden MOETEN WIJ ONZE RECHTEN NEMEN OF ZELFS AFDWINGEN want we krijgen ze niet gratis blijkens de toenemende druk op vrijheid van meningsuiting ivm met godsdiensten/Islam.

De roverheid dient het plebs in de gelegenheid te stellen de Islam met alles wat daarbij hoort door de molen van onze eigen normen en waarden te halen, binnen de grenzen van het fatsoen, en dat zijn voor het grootste deel ongeschreven wetten. Het plebs is aandeelhouder van de staat (pp) en heeft dus dat soort zeggenschap over het gebeuren binnen die staat. De maffia vrij spel geven komt bij de aandeelhouders niet echt lekker over, en de woede stijgt.

Dat afdwingen kan op vele manieren. De slimste, makkelijkst uitvoerbare, geweldloze taktiek (die is er altijd) verdient de voorkeur. Besnijdenis is niet alleen schadelijk voor het individu maar ook voor de gemeenschap. Wij hebben ALLEMAAL last van de ellende die dat primitieve gebruik met zich meebrengt. Heel veel mensen weten geen bliksem van de Islam, al helemaal niet dat daar verrekt bloederige rituelen bij horen, al begint men wakker te worden, en het wordt ook zoveel mogelijk stilgehouden en tegengegaan. Maar ik weet wel zeker dat als mensen zouden beseffen dat zij hun inbraak-met-geweld of afranseling gedeeltelijk te danken hebben aan een besnijdenistrauma, ze daar anders over gaan denken.

Mensen eisen maatregelen. Dit is een maatregel die zonder problemen kan worden genomen en geeft een hele duidelijke boodschap af. De rechten van het kind zijn in het geding en die gaan zo'n beetje boven alles. Wie vasthoudt aan besnijdenis moet hier niet komen wonen. Punt.

En dan nog de kwestie van eer. Eerwraak is zowat een pleonasme. Bij eer hoort wraak. De nadruk op eer wordt in de Islamistische culturen gefaciliteerd evenals het recht op wraak. Dat is een maatschappelijk ONHYGIENISCHE en onwenselijke bijkomstigheid. Hun eer mogen ze houden maar op wreken zijn we niet tuk. Het is geen excuus het is zelfs een bezwarende factor. Je steekt je familie-eer maar in je reet zodra die voorschrijft dat je je zus moet wurgen op grond van je kutsharia/imamgewauwel. Er zijn plenty plekken voor primitieven onder ons op de planeet, maar niet hier. Dubbele straf!!
Ness's avatar
| #259760 | 25-05-2017 12:41 | Manus

tot nu toe 22 doden en vele gewonden vielen, waaronder veel kinderen

Msm propaganda, we kunnen dit niet onafhankelijk vaststellen. Gezien de vele leugens, hoaxes en false flags die de media en westerse politici ons gevoerd hebben moeten we er vanuit gaan dat hun berichtgeving onwaar is tenzij na uitvoerig onderzoek anders vastgesteld.
Manus's avatar
| #259761 | 25-05-2017 12:47 | Manus
Er is ontzettend veel begrip voor terrorisme en aanslagen op de ongelovigen worden redelijk positief ontvangen in de moslim wereld

Wat is hiervan de bron? Volgens mij klinkklare onzin, alleen palestijnse vrijheidsbeweging kan op bredere steun rekenen, maar dat is niet zo gek gezien onrecht wat hen is aangedaan.
Manus's avatar
| #259762 | 25-05-2017 13:07 | Ness
Je mag van mij aannemen dat het zo is, Manus. Ik heb het zelfs met eigen ogen gezien, op de middag van 11 septemper 2001, in het zwembad. Inderdaad, in Islamitische kringen staat men te juichen om dit 'koekje van eigen deeg', alsof Ajax gewonnen heeft. Dacht je dat alleen Hollanders tokkies konden voortbrengen? Man wij zijn nog heilig vergeleken met de gehersenspoelde massa's daar! Kennissen van mij hebben de benen moeten nemen uit Bangladesh vanwege gemengd huwelijk. Want de imams daar hoeven maar te kikken en hun strot wordt doorgesneden. Vrijwilligers genoeg.

Dat soort lieden heeft helemaal niet door dat 'geheime diensten' overal met hun vieze tengels inzitten en dat er belangen spelen die ongeschoolden niet kunnen bevatten, of erger, ze gaan denken dat ze op dat nivo kunnen meespelen, zie de Erdogan-ramp. Dat is wellicht zielig want zij zijn natuurlijk zelf in de eerste plaats slachtoffer, maar dat maakt het gevaar van loslopende radicalen niet minder. Juist in die contreien niet. Zie Syria.
Ness's avatar
| #259763 | 25-05-2017 13:26 | Manus
Vonnegut,
Massaimmigratie en al die oorlogen worden niet veroorzaakt door Moslims, maar door dezelfde politici en veiligheidsdiensten die achter dit soort hoaxes en false flags zitten als in NY (911), Bali, Berlijn, Nice, Londen, Brussel en gezien deze voorgeschiedenis ben ik er zeker van zijn dat Manchester ook niet door plofmoslims gepleegd is. Je kan gewoon kant kiezen tegen massaimmigratie, culturele genocide en stelling nemen tegen dit soort leugens. Dit soort MSM leugens hoef je niet te promoten.
Het doel van de secte die deze agenda gemaakt heeft is een Europese burgeroorlog om zo door een nieuw conflict de Europese superstaat te realiseren, order out of chaos. Met jouw artikel ben je voor hun propaganda gezwicht en ben je zelf (met enige kanttekeningen) propagandeur geworden voor de NWO-agenda van dualiteit, conflict en order out of chaos.
Ik moet toegeven dat het een bewust gecreërde catch-22 situatie is, maar dat dient dan ook als dusdanig benoemd te worden.

The truth will set us free!!
Manus's avatar
| #259764 | 25-05-2017 15:03 | Antares
in Islamitische kringen staat men te juichen om dit 'koekje van eigen deeg', alsof Ajax gewonnen heeft.

Zij zijn niet beïnvloed door de islam maar door onze media en ons oorlogsverleden.
Antares's avatar
| #259765 | 25-05-2017 17:54 | ..................
Het doel van de secte die deze agenda gemaakt heeft is een Europese burgeroorlog om zo door een nieuw conflict de Europese superstaat te realiseren, order out of chaos.


Een burgeroorlog word het niet.
Europa is een super beveiligd netwerk,waar je niet zomaar een oorlog kan beginnen,zoals zij daarzo.
Toen saddam vermoord werd,het politie apparaat in duigen viel,en die huurlingen vrij spel hadden.De omringende landen er ook belangen bij hadden.
Daar gaat het om het geloof.En uiteraard om eigen belangen.

Een burgeroorlog zal het nooit worden.Europa wilt niets liever dan een politiestaat invoeren.
De taak van de politie is orde handhaven.Ook spanningen onderling.
Die laten het nooit zover komen.Anders voeren ze een avondklok in.Of samenscholingsverbod.
Wat al bestaat.

Deze nep aanslag in machester heeft alleen als doel het politie apparaat te beveiligen.Dat was ook waarover ze het gelijk hadden.
| #259766 | 25-05-2017 18:22 | Nico de Geit
Iedereen gaat maar door over 'islam' als oorzaak. Het is kansarmoede (oorzaak) + islam (motieven). De kansarmoede onder islamieten is nu eenmaal erg hoog. Die kansarmoede komt weer voort uit minderwaardige genen, hetgeen tot frustratie leidt. En soms ontploft dat.

Oplossing: geboortebeperking. Alleen voortplanten indien gezond en maatschappelijk zelfredzaam.

De drijfveer om een aanslag te plegen zal zijn dat ze dan iets voorstellen. Ze zijn even wereldnieuws. Eindelijk zijn ze iets, en dat is ze heel wat waard. De zogenaamde motieven zijn bijzaak.

De CIA zit al decennia lang in dit soort clubjes. Sterker: de CIA is organisator, sponsor, enz. Die jongens die zich opblazen, al dan niet direct uit Washington aangestuurd, zijn gewoon te dom om dat te begrijpen.
Nico de Geit's avatar
aanmelden / inloggen