Door spaceman, Op zon 16 nov 2014 23:51, 1 reacties, citaat / intro / linkdump

Manipulatie edelmetalen en het grote stilzwijgen van overheden
Van overheidswege ligt het uiteraard voor de hand zaken zo nodig te verzwijgen die mogelijkerwijs tot een negatieve sociale ‘impact’ kunnen leiden. Wel ligt het evenzo voor de hand zaken breed in de publiciteit te leggen waarmee voor het front van het grote publiek kan worden gescoord, voorbeeld de ramp met de MH-17. Niettemin blijft het de taak van de pers om ook de feilen van de overheid bloot te leggen.

New Orleans Investment Conference

Lezers van mijn columns vinden bijvoorbeeld maar weinig terug van de inhoud ervan in de financiële pers. Zo appelleerde de Gold Anti-Trust Action Committee (GATA) tijdens de grote New Orleans...
Annotaties:
| #223195 | 16-11-2014 23:57 | spaceman
Hun doelstelling is om de onafhankelijke waarnemer van elke betrouwbare benchmark te beroven, zodat niet alleen de eroderende waarde van de U.S. dollar maar in feite van alle valuta’s onmeetbaar wordt. Technische analyse verwordt tot niet meer dan theorie.


Zie hier het spelletje van de VS.
spaceman's avatar
aanmelden / inloggen