Door community (initieel barristo), Op maa 23 nov 2009 11:28, 8 reacties,    

Manipulatie internetfora door overheidDe overheid schroomt niet gebruik te maken van "interactie op internetfora" om mensen over te halen zich te laten vaccineren.

Naast het "internetfora monitoren" worden ambtenaren betaald om, naar mag worden aangenomen vermomd als gewone deelnemer, informatie de gewenste richting op te duwen.
"Internetfora, vriendensites en peergrouppressure" hebben tenslotte "veel invloed".

Dat alles valt te lezen in het Landelijk Draaiboek vaccinatie H1N1 op de site van het RIVM,
http://www.rivm.nl/cib/binaries/Landelijk%20Draaiboek%20vaccinatie%20H1N1%20bijlagenboek%2015%20sep%2009_tcm92-63355.pdf

Weer een aardig voorbeeld hoe belastinggeld wordt besteed om ons te "helpen" bij onze vrije beslissing. Door aardige mensen die bewezen hebben het beste met ons voor te hebben.
Annotaties:
| #82652 | 23-11-2009 12:46 | censuur
De link doet het niet, ook niet na kopiëren.
censuur's avatar
| #82654 | 23-11-2009 13:00 | Donkerdoorn
Communicatie tijdens uitvoering
- Opkomstcijfers zullen sterk uitvergroot worden in media, zeker als deze laag zijn;
landelijk en lokale aandacht moet heldere en eenduidige boodschap hierover afgeven
en van tevoren geen uitspraak doen over verwachte opkomst.
- In geval van signalen over veel of ernstige bijwerkingen zal er onrust ontstaan onder
de bevolking. Indien hier niet zorgvuldig en wel open over wordt gecommuniceerd,
zal dit mogelijk tot gevolg hebben dat de opkomstpercentages omlaag gaan.
- Duidelijke afspraken en regie ten aanzien van aanwezigheid van de pers op de
priklocatie.
- Pr rond voorbeeldgedrag van bekende Nederlanders of andere aansprekende
groepen, zoals artsen, verpleegkundigen, Yolanthe&Wesley;.. enz. Ook lokaal kunnen
bekende personen als voorbeeld worden ingezet.
- Lokale pr in aanvulling op landelijke communicatie.
Donkerdoorn's avatar
| #82655 | 23-11-2009 13:02 | Donkerdoorn
Wij adviseren om op korte termijn de volgende activiteiten te starten:
- formuleren kernboodschappen, per (sub)doelgroep
- lijst aanleggen van internetpagina’s waar een banner/verwijzing op moet komen
- landelijke en regionale perslijsten aanleggen
- conceptpersberichten opstellen
- contact leggen met jongerenprogramma’s op radio en televisie (bijv BNN, funX)
- internetfora monitoren
- vragen voor polls voorbereiden, contact aangaan met onderzoeksbureau
- verkennen welke bekende Nederlander als rolmodel kan optreden
- stroomschema’s/beslisboom schetsen
- vaccinatiemenu op grieppandemie.nl gereed maken voor uitbreiding
Donkerdoorn's avatar
| #82656 | 23-11-2009 13:03 | Donkerdoorn
Deze is ook leuk:

De HPV-vaccinatiecampagne onder meiden van 13 tot en met 16 jaar (voorjaar 2009) en
de daarmee gepaard gaande onrust staan nog vers in ons geheugen. Er is een grote
antivaccinatielobby op gang gekomen, die uiting geeft aan een kritische houding ten
opzichte van de overheid, de farmaceutische industrie en medisch experts. Hoewel de
inzichten rond het ‘mislukken’ van de HPV-campagne divers zijn, en ook het karakter van
het ziektebeeld HPV een andere is dan die van de griep, dienen we de ervaringen wel
mee te nemen bij de vaccinatiecampagne tegen de pandemische griep.
Het karakter en de context van de meningococcencampagne (2001-2002) tonen
inhoudelijk meer overeenkomsten met die van de pandemische griep. Hier is dan ook
gebruik van gemaakt bij het samenstellen van deze notitie.
Waar bij de meningococcencampagne sprake was van angst voor sterfte, is dit op dit
moment niet het geval bij de griep. Dit kan elk moment veranderen als het griepvirus
muteert naar een gevaarlijker variant, of als een bekende of aansprekende Nederlander
ten gevolge van de griep overlijdt.


Man, o, man.......
Donkerdoorn's avatar
| #82664 | 23-11-2009 13:57 | george_orwell
Nou, misschien wil Klink of Osterhaus even sterven voor de camera aan een snotneus.
george_orwell's avatar
| #82809 | 24-11-2009 07:55 | Lemetje (ongeregistreerd) toon reactie
| #83088 | 25-11-2009 23:55 | Lammertime
Klinkt als Ministry of Truth DD :P
| #87177 | 31-12-2009 20:13 | Lugtigheid (ongeregistreerd) toon reactie
aanmelden / inloggen