Door community (initieel Best Well), Op din 20 maa 2018 20:49, 9 reacties, nieuws

Maria Zakharova vertelt de waarheid over Therese May en Boris JohnsonMaria Zakharova, woordvoerder van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, maakte in een recente televisie-uitzending gehakt van de Britse premier Theresa May en minister buitenlandse zaken Boris Johnson.

Maria was geïrriteerd omdat beide Engelse bewindslieden allerlei beschuldigingen blaten richting Rusland zonder één enkel spat bewijs.Zoals bekend doet bij ons in het Westen de waarheid er niet meer toe. Sinds we mainstream media hebben die alle onzin op bevel publiceren, maakt het ook weinig uit.

Je kunt de meest rare fratsen uithalen en de gewillige pers draaien er wel een zodanig puntje aan, waarmee het niet meer uitmaakt of het leugens zijn of niet. Je vraagt je alleen af wat voor journalisten daar werken en of ze 's nachts goed slapen, wetende dat ze hun ziel letterlijk aan de duivel hebben verkocht.

Zo kan de Engelse premier Theresa May een verhaal de wereld in sturen over een levensgevaarlijk chemisch middel dat bij de minste of geringste blootstelling de dood tot gevolg heeft.

Als je dan beseft dat zowel de (ex) dubbelspion Skripal als zijn dochter nog leven, dan moet het wel een heel slap aftreksel geweest zijn of een piepkleine dosis omdat ze normaal gesproken dood hadden moeten zijn. Er wordt ons verteld dat een minieme druppel van het VX chemisch wapen dat in de jaren vijftig door de Britten is ontwikkeld, voldoende is om iemand te doden. Novichok schijnt 8 keer meer dodelijk te zijn dan VX en dus rijst de vraag of Skripal en zijn dochter misschien wel helemaal niet in aanraking zijn gekomen met Novichok.

Ook vanwege het volgende bericht is er bij veel mensen twijfel gerezen over welk middel er werkelijk is gebruikt. Op de volgende afbeelding zie je mannen in speciale pakken en maskers vanwege het grote gevaar, terwijl brandweerlieden zonder welke bescherming dan ook rustig staan toe te kijken.Het is jammer dat onderstaande clip van een uitzending van de Russische televisie niet in ons land is uitgezonden.

Het is verfrissend als je ziet hoe de woordvoerder van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, de vloer aanveegt met de manier waarop Groot Brittannië heeft gemeend het voorval met de spion Skripal te behandelen.

Kijk hoe ze korte metten maakt met Theresa May en Boris Johnson die werkelijk ieder internationaal voorschrift en de protocollen die bestaan voor dit soort incidenten met voeten treden. Hoe het niets anders is dan een ontzettend brutale ongefundeerde provocatie richting Rusland die werkelijk kant nog wal raakt.

Als je Maria Zakharova op een logische manier hoort uitleggen wat er allemaal (bewust) is fout gegaan aan de Britse kant, dan besef je dat de mainstream media bij ons worden bemand door laffe personen die te schijterig zijn om de meest simpele journalistieke vragen te stellen, omdat dit slecht is voor hun promotieperspectief.

En zo kan het dat we wederom afstevenen op een Irak 2.0, waar een oorlog werd begonnen, miljoenen mensen het leven heeft gekost, die ook was gebaseerd op een grote leugen.

Annotaties:
| #262569 | 21-03-2018 10:06 | G.B. Wolf
Maria snapt het even niet, zij probeert de leugens te ontzenuwen met simpele logica. Die logica klopt wel, maar daar gaat het niet om.
Herinner je je vorig jaar de (Turkse) onlusten in Rotterdam? En de daaropvolgende 'verkiezingsoverwinning' van Ratte?
Was gewoon een 1-2-tje van Erdogan en Ratte, met dank aan de eerste, want die begon.

Terug naar het nu: Ook hier weer zinloze beschuldigingen over & weer. Naarmate het begrip 'nepnieuws' vaker valt, moeten de beschuldigingen ook 'ernstiger' worden, anders komt het niet meer aan. Men zoekt de grens op, van wat nog betamelijk is, compleet met dreiging van een (kern)oorlog. Maar nu Poetin de verkiezingen heeft gewonnen, zullen de berichten weer langzaam uitsterven.
Bijkomend voordeel: de schaapjes worden tegelijkertijd bang gemaakt, dus het mes snijdt aan 2 kanten.

Het gaat primair om beïnvloeding van de publieke opinie.
G.B. Wolf's avatar
| #262570 | 21-03-2018 15:48 | Zhen
GB Wolf: Het gaat primair om beinvloeding van de publieke opinie.

Ja en nee. Hang af van wat je "publieke opinie" noemt.

Als je daarmee "de opinie van het volk" bedoelt, dan klopt wat je schrijft waarschijnlijk niet heel erg.

Sommigen hebben opgemerkt dat die "publieke opinie" geen moer van belang is voor politieke (en industriele) machthebbers en media. In de media wordt feitelijk hoofdzakelijk gewerkt aan het creeren van een "consensus gevoel", die vooral aan de heersende macht is gericht, NIET aan het volk.

Zolang de politieke kaste meeloopt met de consensus, dan is het goed. En die categorie is enorm gewend aan leugens - GROVE leugens, wel te verstaan. Dus dat houdt voorlopig niet op. Er kan nog veel meer bij, samen met het ergste.

Wat het volk denkt, maakt hen feitelijk geen moer uit. "Het volk" doet in principe toch niets uit zichzelf, tot nog toe, tenzij het mes op de keel is en er niet anders op zit dan zich te verzetten. En zelfs dan laten de meesten het afweten...

Trap niet in het idee dat de grote revoluties van de afgelopen eeuwen - met name de Franse en Russiesche revoluties - door het volk zouden zijn ontketent. Niets is minder waar (zoals je - meen ik - wel weet). In beide gevallen zat er dezelfde "verborgen hand" achter: illuminatie, vrijmetselaarij, joden, en aanhang.
Zhen's avatar
| #262571 | 21-03-2018 16:59 | Zhen
Zolang de politieke kaste meeloopt met de consensus, dan is het goed.

Om deze notie nog iets helderder te beschrijven: via de media is men hoofdzakelijk bezig met het creeren van de ilusie dat er een bepaalde "publieke opinie" is. Maar dat is natuurlijk onzin. Die bestaat feitelijk niet. Mensen kunnen het welliswaar ergens over eens zijn, maar dat resulteert nog niet in een overkoepelende "publieke opinie". Toch doen de media alsof er maar 1 mening bestaat, of hooguit 2 die min of meer dezelfde richting uitgaan.

Je zou denken dat eenieder de media uit zou lachen, maar nee, de meeste mensen laten zich wel degelijk beinvloeden vanwege de geneigdheid zich te plooien naar de meerderheid.

Maar toch, eens kan de pret op zijn voor de media, zoals dat uiteindelijk ook in de USSR gebeurde. Zo werd het avond-nieuws voor miljoenen russen HET tijdstip om de hond uit te laten, en met de andere hond eigenaren de door en door verrotte media uit te gaan lachen.

Niet op wachten. Gewoon (blijven) doen. Lachen is gezond (zolang je maar serieus blijft).
Zhen's avatar
| #262572 | 21-03-2018 17:12 | ouwe knar
vanwege de geneigdheid zich te plooien naar de meerderheid
Is aangetoond een aangeboren overlevingsmechanisme, waar grof misbruik van gemaakt wordt door sommige slimmeriken.
ouwe knar's avatar
| #262577 | 22-03-2018 00:22 | G.B. Wolf
Zo werd het avond-nieuws voor miljoenen russen HET tijdstip om de hond uit te laten, en met de andere hond eigenaren de door en door verrotte media uit te gaan lachen.

Dat gebeurt nu toch ook al? Alleen worden er geen honden uitgelaten, maar worden de MSM in de zeik gezet op Internet. De MSM zijn niet gek, die proberen dat te pareren met "nep-nieuws". Maar dat begrip slaat dus terug in hun gezicht. De oplages kelderen nog steeds, het aantal abonnees loopt iedere dag verder terug.

De Franse revolutie is veroorzaakt door een een-tweetje met Engeland: Het graan werd verkocht door de elite aan Engeland en het Franse volk leed honger. Daarop volgde de revolutie. Het Vaticaan deed daar ook nog een beetje aan mee.

En ik wacht nergens op, ik ga gewoon mijn eigen gang en ik lach de hele dag door. :)
G.B. Wolf's avatar
| #262604 | 23-03-2018 18:05 | Zhen
G.B. Wolf, tijdens het opstellen van een reactie op je commentaar vondt er een ware kettingreactie bij mij plaats, waarvan het resultaat veel te uitgebreid en off-topic zou worden om in deze draad te posten.

Ik ga dat ombouwen naar een compleet artikel, dat ik hopelijk binnen een week zal plaatsen na nog een en ander te hebben gechecked.

Dat zal - na vele jaren enkel commentaren te hebben gepost - mijn eerste artikel hier worden! ;)

De link ernaar zal ik ook hier plaatsen.


G.B. Wolf: De Franse revolutie is veroorzaakt door een een-tweetje met Engeland: Het graan werd verkocht door de elite aan Engeland en het Franse volk leed honger. Daarop volgde de revolutie. Het Vaticaan deed daar ook nog een beetje aan mee.

Zoals ik hiervoor schreef, een uitgebreide reactie volgt nog.

Zoals je weet wordt over bijna alle geschiedenis gelogen, en zo ook over de geschiedenis van de Franse Revolutie. De meeste mensen kennen enkel de propaganda versie.

Ik ben over de jaren heen heel wat te weten gekomen erover via Franse bronnen. Het feit dat ik half frans ben betekent dat ik de taal goed begrijp. Daarbij komt dat ik iemand ken die die geschiedenis erg goed kent en altijd om details kan vragen.

Zo kort mogelijk gesteld: de "bestorming" van de Bastille is eigenlijk een soort "fake news" van die tijd (en zodoende weer helemaal on-topic). Het was nauwelijks een bestorming te noemen, en ze gebeurde niet op initiatief van "het volk", maar onder leiding van generaal Lafayette, die er met de koninklijke garde aanklopte, en voor wie gewoon beleefd de deur werd opengedaan door de bewakers die dachten te maken hebben met de koninklijke garde. Die garde en wat samengeschoold volk telde hooguit rond 300 man. Dat was dan de "bestorming". Er waren op dat moment slechts een handjevol gevangen.

Lafayette was gewoon een verrader van Lodewijk XVI, en vrijmetselaar (net als de broer van Lodewijk XVI, en waarschijnlijk ook Lodewijk XVI zelf).

In veel regios (de meeste?) was de bevolking voor een ruime meerderheid monarchistisch gezind. Er moest dan ook een heuse genocide plaatsvinden in die regios. Hoor je DAAR ooit iets over? Er worden nog steeds massagraven gevonden uit die tijd.

Er was niet zozeer een "een-tweetje met Engeland", waardoor het volk honger leed. De honger was een direct gevolg van stijgende prijzen, die omhoog konden worden geschroefd vanwege de invoering van een liberalistische politiek (vanaf het aanstellen door Lodewijk XIV van een liberalistische eerste minister), waardoor (onder Lodewijk XVI) het vaststellen van de prijs van graan vrij werd gegeven kort voor het begin van de Franse Revolutie. Tot dan toe werd de prijs vastgesteld door de koning. En mede vanwege die praktijk was een meerderheid van de bevolking juist gunstig gezind jegens de monarchie!

De graan crisis was dus simpelweg een direct gevolg van het invoeren van een "vrije markt-economie", en het misbruiken van de mogelijkheden ervan door rijke en gewetenloze handelaren (die het graan zodoende liever aan de Engelsen verkochten). Waar hebben we dat ook al weer gezien? Denk EU / WTO / CETA dictatuur e.d.

(wordt verv)
Zhen's avatar
| #262605 | 23-03-2018 18:08 | Zhen
Lodewijk XVI was in principe meer dan bereid om in te grijpen, en het order te geven de prijs van het graan weer op een aanvaardbaare prijs vast te stellen, zodat een brood kon worden gekocht voor 2 sous. Maar zijn liberalistische 1e minster en entourage overtuigde Lodewijk XVI ervan dat niet te doen, en de "vrije markt" te beschermen. Allemaal puur EU / WTO / CETA methoden...

Een kort artikel over de prijs van het graan, door de uitstekende historica Marion Sigaut, is te vinden op
https://www.egaliteetreconciliation.fr/XVI-Turgot-ou-l-avenement-du-liberalisme-la-fin-de-l-Ancien-Regime-10104.html
(De commentaren bieden enkele interessante discussie punten waar ik verder niet op inga hier.)

Als je goed frans verstaat, dan kunnen de volgende (lange) video presentaties van Marion Sigaut over het invoeren van het liberalisme en de prijs van het graan, veel verhelderen:
https://www.youtube.com/watch?v=uz1K6Px05kw
https://www.youtube.com/watch?v=actI18L8_Qo

De crisis van de prijs van het graan leidde tot felle demonstraties, maar net zoals het tegenwoordig eraan toegaat, dat gaat nooit verder dan een bepaald punt, en leidt in de regel nooit tot een revolutie. Om het tot een revolutie - het omverwerpen van de macht - te doen komen was directe interventie nodig van de "verborgen hand". HET instrument bij uitstek daarvoor was het vrijmetselaarij netwerk. Vrijmetselaars claimen nog steeds trots feitelijk achter de Franse Revolutie te hebben gezeten, zoals te lezen is op diverse monumenten en plakaten.

Het Vaticaan deed verder juist helemaal niet mee, maar was een doelwit! Er is wel iets geprobeerd uit naam van de katholieken, maar dat was duidelijk anti-Vaticaan, en anti-religie.

Vandaar dat katholieke priesters in de regel massaal werden vermoord. Kerken en beelden werden gevandaliseerd, enz...

Het idee dat het Vaticaan achter de Franse Revolutie zat is pure disinfo in de stijl van "Vatican Assasins" (door de protestante auteur E. Phelps).

Zie de Franse revolutie als een complot van de Illuminati (de echte, te weten de Bavarische Illuminati o.l.v. Adam Weishaupt - die een joodse oorsprong had), de vrijmetselaarij, joden, en protestanten, en met in alle categorien vele religieuze satanisten. Dat is precies dezelfde club die we sindsdien keer op keer weer terugvinden in de rol van "verborgen hand" achter alle grote conflicten en problemen die op deze planeet spelen.

Om dit te onderbouwen en verdere details te geven plaats ik binnenkort dat artikel, met voor Nederlanders vast een aardig interessante invalshoek, want het zal mij eindelijk de gelegenheid geven iets te schijven over de cruciale rol die joden hebben gespeeld in het aan de macht komen van Willem "van Oranje" (met haakjes, want niet echt een afstammeling van de oorspronkelijke Oranjes), met als resultaat de NLse onafhankelijkheid. Iets waar ik tot enige jaren terug nog nimmer van had gehoord, en waarover je dan ook nooit iets vindt op nederlandstalige websites.

Binnenkort op deze site ;)
Zhen's avatar
| #262609 | 23-03-2018 18:54 | Zhen
In een van de videos van Marion Sigaut stelt zij heel doortastend: de Franse Revolutie was feitelijk een operatie om kapitalisme (via "liberalisme") in te voeren!

Is het niet geweldig hoe men de meeste mensen doet denken dat het vrijwel de geboorte van socialisme is? De revolutie van "het volk". Ha! Dat is al net zoals bij de Russische Revolutie, die feitelijk is ontketend door Wall Street (zie A. Sutton).

https://www.youtube.com/watch?v=actI18L8_Qo
Vanaf 08:25
Zhen's avatar
| #262610 | 23-03-2018 19:06 | ouwe knar
Wow ;)
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen