Door community (initieel G.B. Wolf), Op din 27 feb 2018 19:09, 4 reacties, nieuws

Mark rutte wil zijn gezichtsverlies niet meer meemaken

Dat was de kop van een interview in de Zwitserse nieuwszender SFR en het ging over het intrekken van de referendumwet. Het interview waarvan wij enkele alinea’s voor u vertalen , toont door de ogen van Zwitsers aan hoe schandalig en bespottelijk men de houding van de Nederlandse regering vindt en… legt loepzuiver de belangen van Mark Rutte bloot.

Uit de op het artikel volgende reacties kon men zeer duidelijk en terecht de minachting ontnemen die Zwitsers in dit geval voor de gemiddelde Nederlanders hebben. Men verwijt hen dadenloosheid, slapheid en ongeïnteresseerdheid waarmee men de bekende spijkers op de kop slaat . Pas als “iets “en of dat nu om de donorwetaffaire of betalen aangaat te dicht bij komt, dan wil de Nederlander nog wel een paar dagen zijn toetsenbord bewerken om te laten zien dat hij/zij boos is. Daarna is “eeuwig ruisen de bossen” om maar met de Zweedse regisseur Ingmar Bergman te spreken, van toepassing.

Indien u een regelmatige lezer bent van deze site, weet u dat wij ook de burgers van andere landen regelmatig onder het vergrootglas leggen, ook die landen waar wij nog werken en wonen, maar de houding van de Nederlandse burger haalt het nog niet bij die van een bewoner van een dorpje uit diep Afrika, waar een opperhoofd dat de kluit belazerd al snel in de grote reeds klaar staande kookpan verdwijnt.

“Mark Rutte will einen solchen Gesichtsverlust nie mehr erleben” ,was de aanhef van het artikel en wij hebben de belangrijke alinea’s voor u op een rij gezet :

Drie jaar geleden introduceerde Nederland het zogenaamde “raadgevend referendum”. Sindsdien heeft de bevolking een referendum over een politieke kwestie kunnen afdwingen – mits er voldoende handtekeningen zijn verkregen. ( noot redactie, het Oekraïne referendum ) De uitslag van de stemming was echter niet bindend voor de regering. Toch wil de regering nog steeds de referendumwet afschaffen.

SRF Nieuws: Is de Nederlandse overheid bang voor het volk?

Elsbeth Gugger: Deze vraag geeft de juiste samenvatting weer van de huidige situatie. Er is slechts één referendum gehouden sinds de invoering van deze nieuwe wet – en de regering was helemaal niet blij met de uitkomst. Sindsdien kan men zeggen dat de regering een beetje bang is voor het volk.

Toen 61% van de Nederlandse bevolking tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemde bracht dat Mark Rutte in een lastig parket in Brussel. Nederland was het enige land in de EU dat tegen had gestemd en Rutte kreeg dan ook een zachte hint vanuit Brussel om met een oplossing te komen, hetgeen betekende dat er niet naar de wens van de burgers geluisterd moest worden of althans de raad van de burgers. Toegeven aan de uitslag van het raadgevende referendum had gezichtsverlies voor Rutte hebben betekend en dus legde de regering de uitslag van het referendum naast zich neer.

Overigens was dat niet de eerste keer, want toe er ook middels een referendum gestemd kon worden over een nadere toetreding tot de EU, het Verdrag van Lissabon en de Nederlanders net als de Fransen tegen een verdere inkapseling door de EU stemden, legde ook de toenmalige premier Jan Peter Balkenende de uitslag naast zich neer, daarmee aangevend dat het ook toen al met de democratie in ons land buitengewoon slecht was gesteld.

Dit wederom heeft er toe geleid dat zowel een raadgevend referendum als ook een bindend referendum , beide in Zwitserland goed werkend , van tafel moesten, temeer er op de huidige Nederlandse regering zijdens het op de achtergrond mee- regerende koningshuis druk wordt uitgeoefend om er voor te zorgen dat er geen discussie meer over deze wet de kop opsteekt. Daartoe is een trouwe uitvoerder van deze haast dictatoriale maatregel gevonden in de persoon van een oude bekende van Beatrix, Minister van BiZa Ollongren.

Het Nederlandse volk zou nog wel eens indien de wet er wel doorheen was gekomen op de stoute gedachte kunnen komen een referendum te houden of men in Nederland nog wel gediend is van de geldverslindende strapatsen van de oranjes , aangewakkerd door de Argentijnse invloed.

Tel daarbij op dat men ook in Brussel met angst naar de ontwikkelingen in Nederland keek , waar er een groeiende afkeer tegen de EU bestaat, zou er ook nog wel eens een “NEXIT “referendum kunnen komen en ook dat moest vermeden worden. Dus kreeg Rutte een signaal uit Brussel om hier iets tegen te doen. En dat wederom strookte niet met de ambities van de premier om misschien nog eens een kansje in Brussel te wagen voor een gezellig, goedbetaald baantje.

Kortom de EU en de Oranje dictatuur bepalen wat in Nederland wel of niet gebeurt. Dat verklaart mede de lakse houding van Den Haag ten opzichte van de minoriteitsgroepen die steeds meer hun dictaten opleggen aan de gewone Nederlanders, want verdeel betekent nog steeds HEERSEN en dat wil men graag zou houden.
Annotaties:
| #262178 | 27-02-2018 19:26 | G.B. Wolf
Sorry, ik krijg het (weer) niet op de voorpagina. Iemand even wijzigen?
G.B. Wolf's avatar
| #262180 | 27-02-2018 20:03 | Best Well
Dat duurt soms gewoon even.
Best Well's avatar
| #262181 | 27-02-2018 20:11 | Antares
Dat duurt soms gewoon even.

Precies, stemmen + reageren en ... voilà. :)
Antares's avatar
| #262187 | 27-02-2018 23:05 | ouwe knar
Pas als “iets “en of dat nu om de donorwetaffaire of betalen aangaat te dicht bij komt, dan wil de Nederlander nog wel een paar dagen ...

Als je kijkt naar https://www.donorregister.nl/Contents/Item/Display/143 dan laat het hele donor verhaal, de meeste mensen koud.

Nee, ik geef geen toestemming.
Nieuwe registraties
13 februari 2.782
14 februari 2.374
15 februari 1.267
16 februari 539
17 februari 440
18 februari 438
19 februari 559
20 februari 525
21 februari 312
22 februari 345
23 februari 288
24 februari 970
25 februari 591
26 februari 640

En de andere opties laten een zelfde trend zien.

Overigens is ook hier de zaak opgelost met een soort van inlegvelletje: De nabestaanden hebben sowieso het laatste woord (suggereerde Pia D666). Hahahahahahahaha dus niet.
ouwe knar's avatar
aanmelden / inloggen