Door community (initieel Best Well), Op vri 3 nov 2017 20:44, 5 reacties, nieuws

Martin Vrijland gedaagd voor onderzoek naar kinderporno-files

Martin Vrijland gedaagd door FWOS voor 2012 onderzoek naar Brongersma kinderporno-filesIn 2012 stuitte ik op de zaak van wijlen eerste kamer senator Edward Brongersma, waarbij ik ontdekte dat er na zijn dood een grote hoeveelheid kinderporno in zijn huis gevonden werd. Ik kwam er achter dat deze kinderporno niet vernietigd was, maar voor wetenschappelijk onderzoek aangewend leek te worden binnen een stichting. De man werd zelfs ooit geridderd in de orde van de Nederlandse Leeuw door ons koningshuis. Het OM vond het blijkbaar de moeite waard om deze kinderporno van Brongersma te conserveren. Het leek mij de moeite waard uit te zoeken waarom en wie deze kinderporno dan in haar beheer had, want het mag toch op zijn minst opmerkelijk genoemd worden dat de Nederlandse staat dit niet alleen in de doofpot stopt, maar tevens de kinderporno gewoon behouden heeft!

De stichting waarvan ik vermoedde dat die deze kindermisbruikvideo’s e.d. in haar beheer zouden moeten hebben, het FWOS, daagt mij nu voor de politierechter voor het aantasten van haar goede naam. Dus met de aangiftes van Martin Vrijland gebeurt niets, maar als je kritische vragen hebt bij een stichting die volgens de toen bekende berichtgeving deze kindermisbruik-files in haar beheer zou hebben, neemt het OM een aangifte wel serieus? In wat voor land leven we? Ikzelf deed aangifte tegen Jeroen Hoogeweij (die na zijn ombouwproces tot vrouw, Naomi Hoogeweij heet) en vele sites die mijn naam online besmeurden en het OM heeft zelfs niet eens gereageerd op deze aangifte (zie hier)!

Om te beginnen is dat woord kinderporno compleet niet terecht als u het mij vraagt. Hoe kun je je verlekkeren op seksueel misbruik van kinderen en dat ‘porno’ noemen? Het beestje moet bij de naam genoemd worden. Edward Brongersma was een vooraanstaand Nederlands politicus die in het bezit was van meer seksueel-misbruik materiaal dan in de Zandvoortse zaak gevonden werd. En er is geen media kanaal dat dit goed onderzocht heeft of er ook maar een weerklank over geschreven heeft! Dat vond ik bizar en daarom wilde ik dat uitzoeken. Mede omdat in die tijd de zaak Joris Demmink (de hoogste man van justitie) zo onder de aandacht lag. Als een hooggeplaatst politicus (die zelfs een tijd in het gevang zat voor seks met een minderjarige) weg kon komen met zoveel verheerlijking van seksueel misbruik door dit in zijn huis op te slaan, dan mag je je toch af vragen wat er mis is bij justitie! Hoe worden dat soort films e.d. gemaakt? Niet vrijwillig; dat zijn kinderen die tegen hun vrije wil grof misbruikt worden. En dat materiaal vond het OM geschikt voor wetenschappelijk onderzoek? Come on! En dat materiaal vond het OM geschikt om weg te geven aan een stichting? Na verloop van tijd kwam ik er zelfs achter dat ook het Rutger WPF een deel van deze kindermisbruik-files in haar beheer had. Dat is dezelfde stichting die seksuele voorlichting geeft op basisscholen! Dus je moet seksueel misbruik video’s bestuderen om te weten hoe je seksuele voorlichting moet geven? Misbruik is misbruik en dat hoeft niet gefilmd, gefotografeerd of beschreven te worden en daar hoef je geen studie naar te doen om te weten dat het in en in slecht is.

De komende dagen moet ik mij dus even voorbereiden op de zitting die aanstaande maandag zal plaatsvinden. Het FWOS vindt dat ik veroordeeld moet worden voor het aantasten van hun goede naam. Het staat niet exact zo in de omschrijving, maar dat duidt op smaad- en/of laster. En daarvoor staat een gevangenisstraf van 2 jaar. Dit terwijl ik nooit een duidelijk ontkennend antwoord van het FWOS mocht ontvangen op mijn vraag of zij de kinderporno van Brongersma in hun beheer hebben. Hier vindt u de email die ik hen stuurde:

van: Martin Vrijland
aan: info@fwos.nl
datum: 10 januari 2013 10:52
onderwerp: t.a.v. Mw Prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis
verzonden door: gmail.com
Geachte mevrouw Cohen-Kettenis,

Ik heb een dringend verzoek aan het FWOS aangaande de kinderporno files van wijlen Edward Brongersma.

In de volkskrant www.volkskrant.nl vind ik de volgende twee belangrijke opmerkingen:

1. Een jaar na zijn dood in 1998 kregen de bestuursleden van de stichting ruzie over de nalatenschap, waaronder een omvangrijke collectie kinderporno. Voorzitter Van Naerssen, klinisch psycholoog en hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, wilde de collectie inventariseren en na toetsing door justitie onderbrengen bij een wetenschappelijk instituut. De anderen wilden alleen het wetenschappelijke werk bewaren en de rest vernietigen.

2. Volgens het OM was de wetenschappelijke waarde van de collectie te verwaarlozen. Er was aanleiding tot zeker veertig strafzaken. En even verder: De makers van de aangetroffen kinderporno komen volgens het OM uit binnen- en buitenland. Officier van justitie Th. Bot bevestigt de tweede huiszoeking, maar noemt het ‘slechts een aanvulling op het eerder in beslag genomen materiaal’. Toen vond justitie veertig verhuisdozen met duizenden foto’s – een verzameling kinderporno ‘groter dan de Zandvoortse zaak‘ (een omvangrijke kinderpornozaak).

Onder punt 2. ziet u dus dat de Volkskrant vermelde dat de wetenschappelijke waarde er niet was en dat de kinderporno van een groter kaliber was dan de Zandvoort zaak.

Wikipedia vermeldt dit: After his death, his entire social-sexuological collections as well as his private archives were placed in the International Institute for Social History (IISG) in Amsterdam.

Dus je mag concluderen dat het OM alle kinderporno aan het FWOS – voorheen IISG – heeft overgedragen. Want de opmerking “this without the visual material” klopt niet met de berichten uit het Volkskrant artikel. Het Volkskrant artikel beweert immers dat er geen enkele wetenschappelijk iets te vinden was in de collectie. Er was alleen maar een kinderporno collectie groter dan die van de Zandvoortse zaak. Er was dus hoofdzakelijk beeldmateriaal. Dus kun je niet anders dan concluderen dat stichting FOWS alle kinderporno gewoon keurig in de archiefkasten heeft staan.

Mijn eerste verzoek aan u luidt dat ik inzage mag krijgen in de door u beheerde files en samen met een getuige langs mag komen om filmopnames te maken terwijl u de files openbaart. Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat u niet eerst het e.e.a. naar een andere locatie breng of versleutelt of achter slot en grendel zet.

Mijn tweede verzoek is om de in uw beheer zijnde Brongersma files te publiceren op uw website. U beroept zich op 100% transparantie in het kader van de aanmerking voor goede doelen volgens het algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarom lijkt het mij belangrijk deze transparantie ook kracht bij te zetten. U publiceert dan wel uw jaarcijfers en de door u gesubsidieerde trajecten, maar over de Brongersma files vindt ik niets op uw website.

In afwachting van uw reactie.

Natuurlijk wilde ik niet dat het FWOS visueel materiaal zou publiceren, maar ik wilde wel duidelijkheid. Die duidelijkheid heb ik ook gezocht door bij de stichting langs te gaan met een camera. Ook deze video (toen in mijn begintijd nog iet wat knullig en amateuristisch gemaakt) wordt beschouwd als schadelijk en zou ik moeten verwijderen.

Doordat ik al een tijdje in een caravan in het buitenland zit om zo mijn kosten voor levensonderhoud laag te houden, heb ik mijn buurman gevraagd de post in de gaten te houden. Deze heeft de brief echter pas enkele dagen geleden in de brievenbus gevonden. Ook zat er een verscheurde envelop in de bus. Het lijkt er dus op dat iemand mijn post uit de brievenbus vist. De brief van het OM ontving ik dan ook veel te laat om verweer te kunnen voeren of uitstel aan te kunnen vragen. Gelukkig heb ik een advocaat gevonden die mijn verdediging wil doen, omdat ik het niet red om op tijd terug in Nederland te zijn. In de brief wordt benadrukt dat ik zelf aanwezig moet zijn, dus de kans dat ik bij verstek veroordeeld wordt is aanwezig. Dan ga ik echter zeker hoger beroep aantekenen. Bovenstaande email maakt namelijk duidelijk dat ik opheldering van het FWOS wilde. Die heeft de stichting nooit gegeven. Ik heb mijn e-mailbox er nog eens op na gekeken en ik vind nergens een reactie van het FWOS. Dus tenzij deze in de spambox is beland of nooit is aangekomen, heb ik geen duidelijkheid mogen ontvangen. Wel ontdekte ik via de beruchte pedofiel Marthijn Uittenbogaard (zie hier) dat de kinderporno (lees ‘kindermisbruik’) video’s van Brongersma in het beheer bij de Rutger WPF Stichting zou zijn. Ik heb toen in een artikel nadrukkelijk vermeld dat ik dit een verwarrende melding vond, omdat ik in de wetenschap was dat het OM de bestanden had overgedragen aan het International Institute for Social History (IISG); het FWOS voor haar naamsverandering.

De belangrijkste vraag die ik nu vooral heb is: Waarom vervolgt het OM mij voor het plegen en publiceren van onderzoek naar wie de horror-kindermisbruik-Brongersma-files in haar beheer heeft en wordt met aangiftes van mijn kant niets gedaan? Waarom mag je in dit land geen echt onderzoek meer doen zonder het risico te lopen op een aangifte van smaad en laster? Is er misschien dan toch iets mis in dat voormalig Demmink bolwerk?

Bron linkvermeldingen: uwwet.nl
Annotaties:
| #261168 | 04-11-2017 07:31 | Rotterdam
Daar had moeten staan: Martin Vrijland gedaagd voor nalaten onderzoek.
| #261169 | 04-11-2017 10:24 | Best Well
Hoe zou Martin Vrijland dit verder zou moeten onderzoeken zonder medewerking en zonder dat gevraagde informatie wordt beantwoord?

Blijkbaar wordt het stellen van vragen over dubieuze praktijken in dit geval over het bezit en beheer van de enorme hoeveelheden kinderporno opgevat als smaad.

Het archief zonder toevoegde wetenschappelijke waarde zou allang vernietigd moeten zijn. Over het beheer vernietiging of de controle zou allang openheid van zaken gegeven moeten zijn.
Het vermoeden over misstanden hierbij roept FWOS over zichzelf uit door de vragen niet te beantwoorden.
Best Well's avatar
| #261170 | 04-11-2017 10:30 | Best Well
Rotterdam (pseudoniem) is een paranoïde beroepstrol met teveel
tijd die op Zaplog onderwerpen welke te veel informatie blootleggen belachelijk probeert te maken.

zie https://trollwiki.wordpress.com/2014/06/27/rotterdam

Trollebol Rotterdam, ik heb jou format maar weer eens even
gejat waarmee je tot vervelens aan toe Martin Vrijland probeert te framen.
Best Well's avatar
| #261171 | 04-11-2017 12:01 | Rotterdam
'Hoe zou Martin Vrijland dit verder zou moeten onderzoeken zonder medewerking en zonder dat gevraagde informatie wordt beantwoord?'

Je bent net als Vrijland: te lui om het een en ander uit te zoeken.

Dat archief van Brongersma ligt gewoon bij het Instituut voor Sociale Geschiedenis, met inhoudsbeschrijving, dus Vrijland had zelf kunnen kijken. En dat is het door het OM vrijgegeven deel zonder porno dat is vernietigd. Ook dat had Vrijland kunnen weten als hij wat beter had gegoogled.
| #261173 | 04-11-2017 13:54 | Best Well
Dan hadden ze wel even de deur open kunnen doen hetgeen blijkbaar niet gebeurt is.
Best Well's avatar
aanmelden / inloggen