Door community (initieel Best Well), Op don 9 nov 2017 14:41, 0 reacties, nieuws

Marxisme, economie en moraalMijn vorige bericht ging over de verloedering van de rechtsstaat en de relatie met de economie. Meestal denkt men dat (of doet men alsof) deze twee niets met elkaar te maken hebben. Liegende rechters en belangenverstrengeling worden dan gezien als slechte eigenschappen van personen, zonder dat het verband wordt gelegd met het systeem waarin ze functioneren. Volgens Marx is moraal geen eeuwig gegeven, geen ingebakken eigenschap van goede mensen, maar een historisch proces! Afhankelijk van de materiële of economische omstandigheden vormt zich de moraal.

Laat me dit verduidelijken met een voorbeeld: slavernij. In de 18e eeuw werd een houder van veel slaven door de meerderheid van de mensen beschouwd als succesvol. Een eeuw later gingen er stemmen op om de slavernij af te schaffen en in de 20e eeuw werd slavernij beschouwd als crimineel! Tegenwoordig kennen we slavernij nog slechts onder een andere naam: flexwerk! Dat klinkt heel modern, maar het gaat om mensen die gedwongen zijn om te werken wanneer de baas dat uitkomt, zonder dat daar ook maar enige maatschappelijke zekerheid tegenover staat. Weliswaar kan de baas de flexwerker niet verkopen, maar hij kan deze werker elk moment oproepen, of ontslaan. Volgens Marx is ook loonarbeid een vorm van slavernij en dat geldt zeker voor flexwerkers.
In de oudheid had een schuldeiser het recht om de schuldenaar tot slaaf te maken, of anders zijn vrouw of zijn kind. Schuldslavernij was toen normaal, maar tegenwoordig vinden we dat barbaars. Studenten die een hoge lening hebben afgesloten om te kunnen studeren, krijgen daarna heel misschien wel een goed betaalde baan, maar als dat niet lukt, kunnen ze flexwerker worden, waarbij ze gebukt gaan onder hun studieschuld. ZZP-ers die failliet gaan, mensen die na een scheiding blijven zitten met een restschuld op hun noodgedwongen verkochte huis, zij allen gaan gebukt onder schuldslavernij!
Dank zij de economische hervormingen die eind jaren ’70 begonnen, is de rechtsstaat nu voor veel mensen ter ziele. Er is zogenaamd geen geld meer voor politie, justitie, onderwijs, medische verzorging, bejaardenzorg en ga zo maar door. Er is wel geld, maar dat gaat naar off-shore belastingparadijzen, waar het belastingvrij ten goede komt aan de rijken, de beruchte 0,1%. Uit de Paradise Papers blijkt dat het gaat om miljarden aan belastingontduiking! Volgens de kapitalistische moraal moet dat mogen, maar die moraal wordt gevormd door het systeem. De rijken hebben altijd gelijk, want we leven in een kapitalistische systeemfout. Uiteraard zullen we personen moeten aanspreken op hun immorele gedrag, maar zolang we leven in een immoreel systeem, zullen immorele mensen alle ruimte krijgen.
Marx and Morality is een audio en duurt 33 minuten.
Philosophical Overdose
Gepubliceerd op 6 nov. 2017
Morality is often considered to be ahistorical and universal. But following Hegel, Marx disagreed with such a view and thought of ethical norms and values as a social and historical product of society. Marx and his views of morality are discussed here by David Marjoribanks, whose research focuses on the theories of ideology and the implications for morality in Marx and postmarxism. He argues that ethical norms are not transcendent, but are already there, embodied within our social practice. Critique, he thinks, is the holding to account of practice to its professed ideals.
This is an episode of the Minerva Podcast with host Joshi Gottlieb.Gisteren was het 100 jaar geleden dat in Rusland de oktoberrevolutie plaats vond. Wat wij daarover op school hebben geleerd (als we het al hebben geleerd!) was slechts het halve verhaal. Zelf leerde ik dat het een bloedbad was, maar dat is niet waar. Het bloedbad ontstond pas toen Europese landen en de VS Rusland binnenvielen om een einde te maken aan deze revolutie. Toen dat niet lukte, volgde een economische boycot, met als gevolg een hongersnood. Over de grote verworvenheden van de Russische Revolutie wordt ons niets geleerd! Een helder historisch overzicht staat op de World Socialist Website. En Abby Martin interviewde Brian Becker, kenner van de Russische geschiedenis en medewerker van Sputnik News.
Empire Files: What the Russian Revolution Proved Possible duurt 27 minuten.
Nov. 7, 2017 marks the 100th anniversary of the seizure of power by workers and peasants in the Russian Revolution, regarded as the most world-altering event in the history of civilization. To understand the context of this first socialist experiment, how it happened and what caused the many problems it faced, Abby Martin sits down with Brian Becker, long-time socialist organizer and co-author of the new book “Storming the Gates: How the Russian Revolution Changed the World.”

Annotaties:
aanmelden / inloggen